Jednak drenaż Spółek Skarbu Państwa

1. W ostatni wtorek 30 czerwca odbyła się większość Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (WZA) spółek, w których Skarb Państwa na znaczące udziały. Jednym z najważniejszych punktów obrad w każdym przypadku była kwestia wypłaty dywidendy i jej wysokości. Jak można się było domyślać w związku z tym, że Minister Finansów mówiąc niedawno o konstrukcji budżetu stwierdził, że musi zwiększyć dochody budżetowe z dywidendy do kwoty 9 mld zł, (o ponad 5 mld zł) WZA decydowały o wypłacie dywidendy za rok 2008 i to z reguły w wysokości większej niż rekomendowały zarządy spółek.

Najbardziej ucierpiał sektor energetyczny. Największa spółka tego sektora Polska Grupa energetyczna (PGE) wpłaci do skarbu Państwa aż 942 mln zł, choć zysk za rok 2008 wyniósł tylko 500 mln zł (a więc dywidenda będzie dodatkowo pobrana z zysku za poprzednie lata).

W poznańskiej Enei zarząd proponował wypłaty 60 % zysku WZA postanowiło wypłacić całość zysku po opodatkowaniu a więc ponad 200 mln zł z tego do budżetu trafi 155 mln zł. 100% zysku wypłaci również Tauron, Polskie Sieci Energetyczne Operator, Kopalnie Bogdanka, Konin i Adamów. "Puls biznesu" gazeta zajmująca się głównie problematyką gospodarczą nazwała to pobieranie dywidendy z energetyki bardzo dobitnie " energetyka została wydojona".

Jeżeli zestawimy tą politykę dywidendową z obowiązkami, jakie nałożono na wszystkie firmy tego sektora wynikające z podpisanego przez Polskę tzw. pakietu klimatycznego (chodzi głównie o konieczność budowy nowych elektrowni i modernizacji istniejącego majątku pod kątem ograniczenia emisji CO2) to wyraźnie widać jak niespójna jest polityka gospodarcza obecnego rządu.

 

2. Bardzo duże zamieszanie i to w niezwykle wrażliwym sektorze, jakim jest bankowość wywołała chęć pobrania dywidendy z PKO BP S.A. Najpierw zarząd banku był temu przeciwny podporządkowując się zresztą zaleceniom Komisji Nadzoru Finansowego, która rekomendowała wszystkim bankom niewypłacenie dywidendy za 2008 rok. Podporządkowały się tej decyzji wszystkie banki w tym zagraniczne oprócz PKO BP S.A., którego WZA postanowiło wypłacić dywidendę w wysokości około 1 mld zł (z tego do budżetu  trafi 0,5 mld zł). Wprawdzie jest to dywidenda o 2 mld zł mniejsza niż rekomendował zarząd, ale zasada została złamana i być może teraz zagraniczni właściciele banków także pobiorą dywidendę od swoich spółek córek funkcjonujących w Polsce.

 

3. Z kolei podczas posiedzenia WZA PZU S.A. przedstawicielka Skarbu Państwa zgłosiła wniosek o przerwę w obradach do 29 lipca ponieważ trwa spór pomiędzy dwoma głównymi akcjonariuszami Skarbem Państwa (55%) i  Eureko (33%) co do wysokości wypłacanej dywidendy. Do tej pory Skarb Państwa prowadził politykę niewypłacania dywidendy z PZU S.A., nie chciał bowiem wzmacniać finansowo Eureko.

Firma ta od dłuższego czasu ma poważne kłopoty finansowe i coraz bardziej jest skłonna pójść na kompromis ze Skarbem Państwa w sprawie ewentualnego wydania jej kolejnych 21 % akcji PZU, bądź też wypłacenie jej stosownego odszkodowania.

Teraz  Skarb Państwa chce maksymalnej wysokości dywidendy nie tylko z ostatniego roku, ale także poprzednich lat a więc kwoty około 12 mld zł. Gdyby się tak stało to do Eureko trafiłoby około 4 mld zł (prawie 1 mld euro) a więc znaczne środki finansowe, które ten podmiot bardzo wzmocnią i usztywnią w negocjacjach ze Skarbem Państwa.

 

4. To wszystko pokazuje jak krótkoterminowe potrzeby budżetu i próba ich zaspokojenia mogą zaszkodzić długofalowym strategicznym interesom naszego państwa.

 

W ostatni wtorek 30 czerwca odbyła się większość Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy (WZA) spółek, w których Skarb Państwa na znaczące udziały.