Fundusze unijne wydawane są bardzo powoli

1. Że jest źle z wydawaniem unijnych pieniędzy w Polsce wiemy od dawna. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym analizy wykonania budżetu państwa za 2008 rok w dziale „Rozliczenia z Unią Europejską” znajdują się informacje mówiące o podpisaniu w 2009 roku umów z beneficjentami na 29,8% alokacji na 2007 r., oraz 14,4% alokacji na lata 2007-2008. Natomiast zrealizowane płatności do końca 2008 roku wynosiły 3,3% alokacji na 2007 rok i 0,4% alokacji na lata 2007-2013.

Mówiąc prościej fizycznie w 2008 roku rozliczono z beneficjentami tylko 0,4% wszystkich środków przewidzianych dla Polski w perspektywie finansowej na lata 2007-2013.

2. Niestety także w 2009 roku nie ma wyraźnej poprawy choć jeszcze na jesieni 2008 roku Komisja Europejska w ramach walki z kryzysem wprowadziła instytucję zaliczki na poczet realizowanych przedsięwzięć ze środków unijnych co miało znacząco przyspieszyć wykorzystanie środków unijnych a także łagodzić skutki kryzysu gospodarczego. Polskie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przygotowało także taką możliwość ale w związku z brakiem uzgodnień z Ministerstwem Finansów do tej pory instytucja zaliczki w naszym kraju nie funkcjonuje.

Według danych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego do 24 czerwca tego roku w ramach wszystkich funduszy strukturalnych wydatkowano zaledwie 3,2 mld zł a z wkładami własnymi beneficjentów 3,9 mld zł na planowane 16,8 mld zł na cały rok 2009. Źle idzie zarówno wydawanie środków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na 6,6 mld zł wydano 868 mln zł a więc mniej niż 20% planowanych całorocznych wydatków jak i w programach sektorowych za których realizację odpowiadają poszczególni ministrowie. A więc to co miało być panaceum na kryzys w Polsce tzw. „darmowe pieniądze z UE” także nie jest wykorzystywane co naprawdę trudno racjonalnie wytłumaczyć.

Że jest źle z wydawaniem unijnych pieniędzy w Polsce wiemy od dawna. W raporcie Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym analizy wykonania budżetu państwa za 2008 rok w dziale „Rozliczenia z Unią Europejską” znajdują się informacje mówiące o podpisaniu w 2009 roku umów z beneficjentami na 29,8% alokacji na 2007 r., oraz 14,4% alokacji na lata 2007-2008. Natomiast zrealizowane płatności do końca 2008 roku wynosiły 3,3% alokacji na 2007 rok i 0,4% alokacji na lata 2007-2013.