Chiny dały początek postdemokratycznej przyszłości świata

Foreign Affairs . Eric X. Li „ W listopadzie 2012 roku Chińska Komunistyczna Partia odbyła swój 18 ty Kongres Narodowy , budzące emocje przekazanie władzy raz na dziesięć lat w ręce nowej generacji liderów. Zgodnie z przewidywaniami Xi Jinping został sekretarzem generalnym i zostanie prezydentem Republiki Ludowej w marcu . Zmiana władzy była precyzyjna i świetnie zgraną demonstracją pewnego siebie rosnącego supermocarstwa .To nie powstrzymało międzynarodowe media , a nawet chińskich intelektualistów , co zaskakujące przedstawiać to jako moment krytyczny . W wydaniu The Economist , które ukazało się tuz przed kongresem , wylicza nienazwanych naukowców na ostatniej konferencji , jako mówiących że Chiny są niestabilne w swoich dołach , niezadowolone w warstwie średniej i poza kontrola na szczycie . Z pewnością parę miesięcy przed przekazaniem władzy skandal związany z Bo Xilai , byłym szefem partyjnym miasta Chongqing zaszkodziły długo utrzymywanemu wizerunkowi jedności KPP , który podtrzymywał polityczną stabilizację od czasów niepokojów z 1989 roku na Placu Tiananmen .Co gorsze chińska gospodarka , która rozwijała się z dwucyfrową szybkością przez dwie dekady spowolniała przez kolejne siedem kolejnych kwartałów. Chiński model gwałtownej industrializacji oparty na pracochłonnych produkcji , ogromnych inwestycjach rządowych w infrastrukturę i wzrostu eksportu wydaje się że przestaje już funkcjonować . Niektórzy w Chinach i na Zachodzie zaszli za daleko w swoich przewidywaniach zakończenia żywota jednopartyjnego państwa , które prawdopodobnie nie przetrwa jeśli przywódcy polityczni przestaną zapewniać ekonomiczny cud . Ten pesymizm jest nieuzasadniony . Nie ma wątpliwości , że niebezpieczne wyzwania czekają Xi. Ale Ci , którzy sugerują ,że KPCH nie jest wstanie radzić sobie z tym , w sposób fundamentalny nie rozumieją Chin i ich polityki , oraz zdolności do adaptacji zarządzających krajem instytucji . Pekin ma potencjał do sprostania problemów przed jakimi staje kraj z dynamizmem i wytrzymałością. Dzięki zdolności KPCH do adaptacji , systemowi merytokracji , i legitymacji nardu chińskiego . . W ciągu następnej dekady Chiny będą kontynuowały wzrost a nie upadek .Przywódcy kraju będą konsolidowali model jednopartyjny i w tym procesie rzucą wyzwanie Zachodowi w jego stereotypowej mądrości dotyczącej politycznego rozwoju i nieodwracalności marszu w kierunku wyborczej demokracji . W stolicy Królestwa Środka świat może być świadkiem narodzin postdemokratycznej przyszłości . Wierzenie ,że rządy jednopartyjne są wewnętrznie niezdolne do samokorekcji nie jest zgodne z prawda historyczną . W ciągu ostatnich 63 lat u władzy KPCh pokazała niezwykłą zdolność do adaptacji . Od czasu swojego powstania w 1949 roku Republika Ludowa wypróbowała różne polityki ekonomiczne . Pierwszą jaka zainicjowała KPCh była radykalna kolektywizacja we wczesnych latach 50 tych . Następnie polityka Wielkiego Skoku Naprzód w późnych latach 50 tych i Kulturalna Rewolucja we wczesnych latach 60 tych do środkowych 70 tych. W Llatach 60 tych quasi prywatyzacja ziemi we wczesnych 60 tych . . rynkowe reformy Deng Xiaopinga w późnych latach 70 tych i otwarcie przez Jiang Zemina członkostwa w KPCh dla przedsiębiorców w latach 90 tych . . Głównym celem tego wszystkiego była zawsze zdrowa gospodarka , i kiedy to nie działało , dal przykładu niszczący Wieki Skok i Kulturalna Rewolucja , znajdowano zawsze coś co działało, dal przykładu Reformy Denga , które wykatapultowały chińską gospodarkę na pozycję drugiej największej na świcie . „.część I ...(źródło )
-----
Mój komentarz

Przetłumaczyłem pierwszą część eseju Li , który broni autorytarnego, opartego na merytokracji ustroju politycznego Chin . Ustrój Chin został określony, nazwany przez Komorowskiego jako „autorytarny kapitalizm „

Li uważa ,że ustrój polityczny Chin jest najdoskonalszym współczesnym systemem politycznym ,i że będzie modelowy w świcie po upadku systemów demokratycznych , w świecie jak go nazwał postdemokratycznym.

Postaram się przetłumaczyć resztę eseju . Warto się zastanowić , czy Li ma rację,czy Zachód aby przetrwać musi przyjąć azjatycki model ustrojowy i wprowadzić stabilne rządy autorytarne

Od czasu kiedy rody lichwiarskie stworzyły ponad rządową strukturę władzy oparta na kontroli pieniądza , kredytu wojennego i kontroli mediów i szkolnictwa ,co pozwoliło im przejąć kontrolę nad kluczowymi decyzjami rządu i prać mózgi ludności trudno mówić o istnieniu demokracji .

Bez gwarancji wolności ekonomicznych i religijnych , czyli etycznych ludzie Zachodu utracili również wolności polityczne . Wysokie, bandyckie podatki , brak wolności religijnej , brak wolności słowa i przymus wysyłania dzieci do pralni mózgów jakim są istocie rządowe szkolnictwo jaskrawo pokazuje ,że demokracja została na Zachodzie praktycznie zlikwidowana.

W tym kontekście wart przyjrzeć się rozważaniom LI , czy ustrój polityczny Chin z jego merytokracją i silnym ośrodkiem władzy politycznej jest lepszy od władzy międzynarodowych dynastii lichwiarskich i słabych , fasadowych władz politycznych .

Bardzo ciekawą próbą podejmują na naszych oczach Niemcy . Ustanawiają system polityczny w którym najwyższą władze w kraju obejmuje wąskie grono ludzi wybieranych przez członków klasy politycznej .Niemcy model ten zaczerpnęły w jego istocie z...islamskiego Iranu

Rada Strażników Konstytucji (pers. شورای نگهبان قانون اساسی, Szora-je Negaban-e Qanun-e Assassi), zwana w skrócie Radą Strażników to dwunastoosobowy organ rządowy Islamskiej Republiki Iranu.Zgodnie z konstytucją, rada powinna składać się z sześciu islamskich prawników "świadomych bieżących potrzeb i wyzwań w dniu nominacji" przez najwyższego przywódcę, oraz sześciu prawników "wyspecjalizowanych w różnych obszarach prawa, wybranych przez Madżlis spośród kandydatów nominowanych przez szefa władzy sądowniczej" (który z kolei nominowany jest przez najwyższego przywódcę)[1].Zadaniem rady jest interpretacja konstytucji[2], nadzór nad wyborami, zatwierdzanie kandydatów na członków Zgromadzenia Ekspertów, prezydenta i członków parlamentu[3] oraz "zapewnianie zgodności praw zatwierdzanych przez Islamskie Zgromadzenie Konsultatywne z zasadami islamu i konstytucji". Sprowadza się to do możliwości wetowania ustaw parlamentu[......(źródło )

Federalny Trybunał Konstytucyjny[1] (FTK, niem. Bundesverfassungsgericht, BVerfG, dosł. Federalny Sąd Konstytucyjny) – sąd konstytucyjny Republiki Federalnej Niemiec. Jest strażnikiem niemieckiej konstytucji (Grundgesetz) będąc zarazem organem konstytucyjnym oraz częścią sądownictwa z dziedziny prawa konstytucyjnego. „....”Federalny Trybunał Konstytucyjny składa się z dwóch senatów, każdy liczący po ośmiu sędziów. Ogólna liczba sędziów wynosi zatem 16. „....”Sędziowie są powoływani w połowie przez Parlament Federalny (Bundestag), w połowie przez Radę Federalną (Bundesrat). Bundestag dokonuje wyboru w wyborach pośrednich przy pomocy Komisji Wyboru Sędziów Federalnego Trybunału Konstytucyjnego liczącej 12 członków, z których co najmniej 8 musi zaaprobować kandydaturę. Z kolei Bundesrat wybiera sędziów większością 2/3 głosów ogólnej liczby swych członków. Sędziów wybiera się na kadencje indywidualne, co sprawia, że z reguły nie powstaje potrzeba jednoczesnego obsadzenia większej liczby wakatów. „....”Kadencja sędziego Trybunału wynosi 12 lat. Niedopuszczalny jest ponowny wybór tego samego sędziego po upływie kadencji. Przed upływem 12-letniej kadencji sędzia ustępuje z urzędu jeśli osiągnie wiek emerytalny, który wynosi 68 lat życia. Ponadto Prezydent Federalny na wniosek Trybunału poparty większością 2/3 członków może przenieść sędziego w stan spoczynku w przypadku trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków lub zwolnić sędziego w razie prawomocnego skazania za czyn popełniony z niskich pobudek, skazania na karę pozbawienia wolności powyżej 6 miesięcy czy poważnego, zawinionego naruszenia obowiązków. „....(źródło )

Aby państwu pokazać siłę niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego i jego nadrzędności nad rządem Niemiec i parlamentem Niemiec przytoczę instrukcję Trybunału dla rządu Niemiec, czyli również kanclerza Niemiec. Trybunał zaczyna wydawać szczegółowe instrukcje . Kanclerz Niemiec zaczyna s staczać się w stosunku do Trybunału do pozycja jaka ma minister w stosunku do premiera . Jest autonomiczny , ale całkowicie związany instrukcjami i poleceniami .

Sąd federalny wezwał Bundesbank, by ten raz w roku przeprowadził audyt oraz fizycznie potwierdził wielkość niemieckich rezerw złota. W swojej wytycznej sąd zaznaczył, że urzędnicy Bundesbanku powinni sprawdzać stan całych niemieckich rezerw, zlokalizowanych także poza granicami kraju. Dzisiaj niemieckie złoto przechowywane jest m.in. w skarbcach w Nowym Jorku, Paryżu oraz Londynie.Decyzją sądu jest mocno zaskakująca. Nigdy wcześniej Niemcy nie przeprowadziły podobnej operacji.”....”Kierownictwo niemieckiego banku centralnego na poważnie podeszło do wytycznej i zweryfikuje stan swojego złota za granicą. Dodatkowo planuje się, że około 150 ton kruszcu zostanie przetransportowane do Niemiec, a tam poddane zostanie „dalszym testom". ...(więcej )

Komorowski „Jeśli zależy namna (…) zapobieżeniu sytuacji, w którejRosja nie pójdzie drogą autorytarnego kapitalizmu (jaki realizowany jest w Chinach),to należy ją przyciągać, a w tym procesiesami Rosjanie dokonają wyboru europejskiej drogi do dobrobytu i bezpieczeństwa. „...(więcej )

video „ Pan Grzegorz Braun - Demokracja stacza się w socjalizm cz.6b „
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: