Modzelewski Wiosna Ludów zniszczy Unię Europejską

Małpy człekokształtne mogą czuć się w Hiszpanii bardziej bezpieczne niż dzieci nienarodzone – zauważają obrońcy życia, komentując uchwalenie przez krajowy parlament nowego prawa chroniącego orangutany, szympansy czy goryle od chwili poczęcia. „.....”Przepisy, które zatwierdził swym podpisem premier Mariano Rajoy zakazują m.in. aborcji i eksperymentów na płodach małp naczelnych. Tymczasem na podobną ochronę nie mogą w Hiszpanii liczyć dzieci nienarodzone. „.....(źródło)

Bartosz Marczuk …...„Jaki jest prawdziwy powód do wstydu III RP? Głód dzieci. 
W kraju, który ma ambicje należeć do G-20, jest od blisko dekady członkiem UE, leży w środku Europy, chwali się, że jest zieloną wyspą i szybko goni zamożny Zachód, dane dotyczące głodnych dzieci zatrważają. Co trzecie dziecko rodzi się u nas w skrajnym ubóstwie. 800 tys. jest niedożywionych. Ponad 600 tys. najmłodszych z wielodzietnych rodzin żyje w nędzy. Najwyższą cenę polskiej transformacji płacą bowiem rodzice i ich potomstwo. „....”Do pierwszych zaliczmy exodus młodych Polaków, którzy nie widzą nad Wisłą przyszłości dla swojego potomstwa. Na pierwszy rzut oka widoczny jest także coraz gorszy stan zdrowia prawie miliona dzieci, które nie dojadają, a ich rodziców nie stać na opiekę lekarza czy dentysty. Nie chodzą też do kina, teatru, na dodatkowe zajęcia. Wszystkie te zaniedbania będą się mścić w przyszłości.Ale są też ukryte skutki biedy najmłodszych – to złamane charaktery ich samych oraz ich rodziców. To syndrom wyuczonej bezradności czy nauka kombinowania – zamiast pracy.”.....(źródło )

Modzelewski „ To Koniec Unii Europejskiej ? „Prawdziwe, w znaczeniu etnicznym, narodowe państwo stworzone wyłącznie dla Polaków, powstało jednak dopiero po II wojnie światowej, poprzez wysiedlenie wszystkich, którym odmówiono polskości lub którzy nie uważali się za Polaków. Późniejsza eksplozja demograficzna, urbanizacja oraz szczelne granice prawie podwoiły populację etnicznie pojmowanego narodu polskiego, i w tym kształcie weszliśmy do dziwacznego tworu w postaci Unii Europejskiej „....”Zarazem dziś – sto lat później po pierwszej wiośnie narodów – rodzą się do życia od dawna zapomniane, choć pozornie wolne narody, które – tak jak my przed wiekiem – też chcą mieć swoje państwo. Po Szkotach, Walijczykach, Katalończykach być może przyjdzie czas Bawarów a może nawet na Westfalczyków. „.....”nowe z reguły niewielkie narodowe państwa będą chciały odbudować swoje granice celne, aby uratować wytwórczość przed wyniszczającą konkurencją. To będzie już końcem Unii Europejskiej.
Nieuchronnie rodzi się pokolenie widzące swą przyszłość w narodowych państwach, zwłaszcza że zjednoczone w XIX wieku kraje są bardzo zadłużone albo na granicy bankructwa. Tu przecież popełniono ten sam błąd, który miał na sumieniu nieboszczyk Związek Radziecki. On też – mimo integryzmu i rusyfikacji – wychował, a niekiedy stworzył świadomość odrębności wielu narodów, które dziś mają już swoje państwa „.....”Tu rozpad może nastąpić dużo szybciej. I raczej nastąpi. „...(źródło)

Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości ,że polityczna poprawność , ten euro socjalizm, religia polityczna jak takie systemy nazywa profesor D,Alemo jest fanatyzmem ideologicznym , to powinna ich o tym przekonać informacja , że małpy jeśli chodzi o prawną ochronę ich życia stoją w Hiszpanii wyżej od istot ludzkich.

Proszę pochylić się nad liczbami pokazującymi niedożywienie i nędze polskich dzieci . Dokonania socjalistów władających II Komuną bazują na czerpanych garściami wzorcami wypracowanymi przez zbrodniczych socjalistów rosyjskich . Sytuacja dzieci w Polsce przypomina , oczywiście w innych proporcjach Wieki Głód na Ukrainie . Tutaj polecam drastyczny film dokumentalny video „ Sowiecka historia” Dokumentalny film opowiada historię zbrodni sowieckiego komunizmu począwszy od Wielkiego Głodu na Ukrainie (1932/1933), ...(więcej ) . Film pokazujący zbrodnie socjalistów jest tak drastyczny ,że wymaga „silnych nerwów „

Socjalistyczna II Komuna stosuje te same metody, co socjalista Stalin . Stalin silą odbierał Ukraińcom cała żywność , aby skażać ich na śmierć głosową . Tusk robi to samo . Odbiera bandyckimi podatkami chleb polskim dzieciom , aby skazać je na niedożywienie , nędzę i upośledzenie intelektualne , kulturowe.

Myślenie ,że socjalizm to ideologia sprawiedliwości społecznej , solidarności to zwykle intelektualne kłamstwo. Praktyka jest zupełnie odwrotna . Socjalizm to 10 milionów zagłodzonych na śmierć Ukraińców pod rządami Stalina w Rosji . Socjalizm to 800 tysięcy niedożywionych dzieci , 600 tysięcy żyjących w nędzy polskich dzieci w Polsce pod rządami Tuska, . W Polsce okupowanej przez socjalistów II Komuny.

Wracam do tezy Modzelewskiego ,że Unia i związana z tym rosnąca nędza społeczna w Europie wzmacnia więzi narodowe , co skończy się nowa Wiosną Ludów , która zniszczy Unie Europejska . Tutaj muszę odwołać się do jednego z najwybitniejszych polityków europejskich . Do Wiktora Orbana.

Orban „Węgrów, żyjących w Basenie Karpat oraz rozsianych po świecie, będziemy integrować pod względem kulturalnym, prawnym i duchowym, wykorzystamy do tego nowoczesne możliwości prawne i techniczne. Inaczej mówiąc, rozproszenie przetworzymy w siłę na rzecz narodu o światowym zasięgu, czego efektem będzie przekroczenie przez węgierskie rodziny średniej europejskiej poziomu życia „....”Zalękniony naród nie ma swej ojczyzny, ale też pozbawiony jest przyjaciół i sojuszników, gdyż bojącemu się nie można ufać. A to dlatego, że tchórz nie ufa sam sobie, więc jak mogą ufać mu inni? „...(więcej)

Mało kto sobie zdaje sprawę z dalekowzroczności tego węgierskiego męża stanu. Buduje on nowoczesny rozproszony naród oparty na wspólnej kulturze i wartościach etycznych wywodzących się z wiary w Boga osobowego. Proszę zwrócić uwagę na termin rozproszenie i naród o zasięgu światowym . Temat ten wymaga osobnego , szerszego omówienia .

Europa podzieliła się na na dwie warstwy .Socjalistycznych panów i eksploatowanego , wartego pogardy chłopstwa pańszczyźnianego. O pogardzie socjalistów dla warstwy proli najlepiej świadczy fakt ,że wyżej stawiają życie płodu małpy niż ludzkiego robola .

Budowanie nowoczesnego narodu, etyki i struktur społecznych, co skutecznie robi Orban na Węgrzech i Kaczyński w Polsce stało się kwestia przetrwania społeczeństwa.

Szarek „W konstytucji znalazły się - obok wyraźnego odwołania do chrześcijaństwa - również definicja małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety oraz zapis o prawnej ochronie życia ludzkiego. „.....” Orban „Wszystkie warstwy społeczeństwa obciążyli negatywnymi skutkamiwłasnej niezdatności, fałszywego myślenia o historii i moralnego nihilizmu". Wymieniałpogardę dla samych siebie, wyśmiewanie i zniesławianie rodziny, społeczeństwa, narodu, religii, pogardę dla obowiązku i pracy... "My, Węgrzy, żyjemyw świecie metodycznego wzbudzania nienawiści.Na własnej skórzeczujemy intelektualny gwałt, jaki nam zadają, pragnąc, byśmy znienawidzili wszystko, nawet samych siebie..."....”"Silna społecznośćnie da sobie odebraćpraw wolności. Nie można jej wpędzić wkryzys i dezintegrację, niemożliwe, by przywódcy bezkarnie ją okłamywali i zmuszali do płacenia ceny za kłamstwa i zaniedbania, którym są winni.A właśnie to zdarzyło się nam, Węgrom... Węgry,nasza Ojczyzna,są dziś krajem słabym... staliśmy się ostatnimi".”.....(więcej )

„Szacuje się, że blisko 200-milionowym Pakistanie żyje prawie pół miliona transwestytów i hermafrodytów. Dopiero od 2009 roku decyzją Sądu Najwyższego uznawani są oni oficjalnie za "hidżrów" - trzecią płeć (w Indiach nastąpiło to w 1994 roku), i wpisywani w oficjalne dokumenty. „....(źródło )

Anna Grodzka w Indiach i Pakistanie uzyskałaby statu hidżry „trzeciej płci „ . Warto o tym podyskutować .

Video „ Europę czeka bieda i głód” . .Polski lektor . Unia Europejska jako kraina dobrobytu? To mit! Według danych z 2010 r., już 43 mln mieszkańców UE cierpi głód, a jadłodajnie dla ubogich przeżywają prawdziwe oblężenie. Tymczasem w unijnym budżecie brakuje pieniędzy na programy pomocowe...

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Gowin „Ochrona rodziny 
zakłada potrzebę zagwarantowania jej przestrzeni wewnętrznej wolności. Szczególnie istotny jest przepis Konstytucji RP, zgodnie 
z którym ograniczenie 
lub pozbawienie 
praw rodzicielskich 
nie może być sprzeczne 
z prawem i pozbawione kontroli sądowej „.....”Współczesne państwo biurokratyczno-opiekuńcze, które dominuje w całej Europie, coraz głębiej ingeruje w treść naszego życia. „.....”Art. 18 Konstytucji RP – ten sam, który mówi, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny – obowiązkiem ochrony przez państwo i prawo obejmuje również rodzicielstwo i rodzinę. To pierwsze – rodzicielstwo – obejmuje ochronę relacji między rodzicem a dzieckiem, władztwa rodzicielskiego nakierowanego na dobro dziecka, sprawowania pieczy i wolności od ingerencji państwa (poza oczywistymi wyjątkami wynikającymi z zaniedbania dziecka i jego potrzeb fizycznych, psychicznych i emocjonalnych). „....”Ochrona rodziny zakłada potrzebę zagwarantowania jej przestrzeni wewnętrznej wolności, kształtowania obowiązku sprawowania należytej pieczy przez rodziców i odpowiedzialności rodzicielskiej, a prócz tego – ich wyłączności w dbaniu i kształtowaniu programu wychowawczego i formacji sumienia. Szczególnie istotny jest również przepis art. 48 ust. 2 Konstytucji RP, zgodnie z którym ograniczenie lub pozbawienie praw rodzicielskich może nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie i tylko na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. W ten sposób podkreśla się brak możliwości działania wobec rodziny sprzecznego z prawem i pozbawionego kontroli sądowej. „....(źródło )

Marek Oramus „Ludzi trzeba zagospodarować. Co z tego, że mielibyśmy dziś parę milionów obywateli więcej, skoro nadal nie byłoby pomysłu, co z nimi zrobić. Zamiast 2,3 mln dzisiejszych bezrobotnych mielibyśmy na przykład 4 mln rodaków bez pracy „....”Doszło do złamania jakiegoś sacrum w tej dziedzinie: martwe dzieci znajduje się w stawach, pobite niemowlęta umierają w szpitalach, miesiącami i latami trwają w zwierzęcym zaniedbaniu. Większe mdleją w szkole z głodu, chowa je ulica, żyją wraz z rodzicami w skrajnej nędzy. Należy najpierw zająć się żywymi, a dopiero potem apelować o wzrost dzietności, ponieważ zachodzi obawa, że ewentualny przyrost nastąpiłby głównie wśród najuboższych.Dziś 22 procent dzieci w Polsce żyje w nędzy, czyli przeciętnie jedno na pięć. Daje to liczbę 1,3 miliona, czyli Warszawę dzieci pogrążonych co do jednego w ubóstwie. W Europie w tej konkurencji zajmujemy miejsce na podium, po Bułgarii i Rumunii.”......”W społeczeństwie spauperyzowanym, jak nasze, dziecko staje się nie tylko luksusem, bo dużo kosztuje; staje się konkurentem dorosłego w dostępie do dóbr konsumpcyjnych. Gorzej, gdy rywalizuje z dorosłymi o dobra zapewniające przetrwanie biologiczne, jak żywność, odzież i dach nad głową.Przedustawne" wyeliminowanie go staje się wtedy odruchowym gestem, podejmowanym nawet nie po to, by żyć wygodnie, ale by jako tako wiązać koniec z końcem. „.....(źródło )

„Producenci smartfonów z Kraju Środka, Huawei i ZTE, wychodzą z cienia zajmując miejsce dotychczasowych liderów rynku Podczas Mobile World Congress (MWC) w Barcelonie nietrudno zauważyć zmianę warty w czołówce producentów smartfonów. Nokia, Sony czy BlackBerry oddają pole chińskim gigantom Huawei i ZTE. Chińczycy pokazują coraz śmielsze technologicznie produkty i mają coraz większą skalę działań marketingowych.W ubiegłych latach na lotnisku w Barcelonie witały przyjeżdżających ogromne reklamy Nokii, zastąpione później przez Samsunga. Teraz króluje tam Huawei. To znak czasów, bo tego producenta bardzo dobrze widać również w halach wystawienniczych MWC. Jak pokazują dane opublikowane w lutym tego roku przez firmę Canalys, chiński koncern w czwartym kwartale 2012 roku zajął trzecie miejsce wśród producentów smartfonów na świecie, poprzedzony tylko przez Samsunga i Apple. Na czwartym miejscu znalazł się ZTE, do niedawna mało znany producent z Państwa Środka. Zorganizowana przez tego producenta konferencja prasowa prowadzona była w języku chińskim, który tłumaczono na angielski. To również znak czasów. „.....(źródło)

video Europę czeka bieda i głód .Polski lektor .Unia Europejska jako kraina dobrobytu? To mit! Według danych z 2010 r., już 43 mln mieszkańców UE cierpi głód, a jadłodajnie dla ubogich przeżywają prawdziwe oblężenie. Tymczasem w unijnym budżecie brakuje pieniędzy na programy pomocowe...

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

27-02-2013 [14:36] - fritz | Link:

„Prawdziwe, w znaczeniu etnicznym, narodowe państwo stworzone wyłącznie dla Polaków, powstało jednak dopiero po II wojnie światowej, poprzez wysiedlenie wszystkich, którym odmówiono polskości lub którzy nie uważali się za Polaków"...

*** Co za idiotyzm (?). Czy chodzi o 2.4 mln Niemcow wysiedlonych na rozkaz aliantow ( a jakby nie bylo rozkazu to i tak wyrzucenie byloby obowiazkiem, Czesi to zademonstrowali).

Czy moze chodzi Ukraincow, ktorych ZSRR przesunal do Rosj?

Wieloetnicznosc Polski zlikwidowali Niemcy mordujac milliony nie etnicznych Polakow.

Modzelewski daje do zrozumienia, ze to Polacy pozbawili sie wieloetnicznosci.
To jest horendalne klamstwo.

PS. Wyjazd okolo 18 tys Zydow w 1968/69 nie zmienili etnicznego charakteru Polski.

Zydokomuna dlatego organizowala pogromy takze w Kielcach, zeby Zydow do emigracji na tereny jeszcze nie istniejacego Izraela naklonic.