Jak Izrael stał się militarnym supermocarstwem

Ciągła wojna o przetrwanie. Armia jako sposób budowania narodu. Ludzie wykształceni z doświadczeniem wojskowym. Najnowocześniejszy sprzęt wojskowy. Własność państwowa w OPC. Inteligencja we wszystkich dziedzinach. Broń jądrowa, która oficjalnie nie istnieje. Lider w eksporcie broni. 
Wszystko to łączy jedno słowo - Izrael.


Izrael żyje w stanie głębokiego kulturowego militaryzmu. Od momentu powstania w 1948 roku państwo desperacko walczyło o swoją suwerenność i będzie to kontynuować. Dobrze uzbrojone Siły Obronne Izraela ( IDF ) to kluczowy warunek pozwalający im przetrwać i rozwijać się.
Broń jako środek ochrony przewija się przez całą historię Izraela. Oto tylko kilka wskaźników budżetu obronnego:
- wejście do pierwszej piętnastki krajów pod względem wydatków na obronność w 2021 r. – 46,7 mld USD;
- wejście do pierwszej piętnastki krajów w 2021 r. pod względem wielkości budżetu obronnego do PKB – 5,0%;
- wzrost wydatków na obronność w 2021 r. w stosunku do 2020 r. – 3,7%.
Trudno sobie wyobrazić, aby małe państwo bez oczywistych złóż surowców mineralnych mogło w ciągu kilku dekad stać się czołowym światowym producentem broni.
Izrael umieścił walkę o swój byt w samym centrum swojego społeczeństwa, gospodarki i tożsamości.

Wojna
                   
 Nie mieliśmy ani ludzi, ani broni, nigdy nie walczyliśmy, mieliśmy tylko 450 tysięcy ludzi, nie było generałów, nie było doświadczenia wojskowego. Co mogliśmy zrobić? 
Ludzie musieli stać się odważni i odważni, aby zrozumieć, że nie mamy wyboru - musimy po prostu wygrać.

Szimon Peres

Od powstania w 1948 r. droga państwa Izrael wiedzie przez szereg wojen i konfliktów z jego arabskimi sąsiadami, a od 1967 r. z Palestyńczykami.
wojny o niepodległość w latach 1948-1949, wojny sueskiej w 1956 r., wojny sześciodniowej w 1967 r. i wojny Jom Kippur w 1973 r., wojny w Libanie w latach 1982-85 między Izraelem a Organizacją Wyzwolenia Palestyny ​​przy wsparciu syryjskich armii i milicji libańskiej.
Od 1982 roku nie było żadnej większej wojny między Izraelem a krajami arabskimi. Jednym z powodów jest uznanie przez sąsiadów wyższości militarnej Izraela.
W świetle ostatnich wydarzeń na świecie gotowość wojskowa i zdobywanie broni są nadal priorytetami, ponieważ Izrael pozostaje w „stałej pozycji bojowej”.

Historia i strategia
Pierwsza produkcja broni w społeczności żydowskiej, która miała środki do samoobrony, rozpoczęła się już w latach trzydziestych XX wieku w Palestynie pod mandatem brytyjskim. Po wojnie wyzwoleńczej w 1950 roku podpisano Deklarację Trójstronną , która ograniczyła dostawy broni z USA, Francji i Wielkiej Brytanii.
Dla Izraela w tym czasie dostępne były dwie strategie: zakupy za granicą lub rozwój własnej produkcji obronnej. Ze względu na brak funduszy i czasu na rozwój i produkcję kierownictwo kraju postanowiło skoncentrować się na ulepszaniu importowanej broni. Opierała się również na możliwościach izraelskiego środowiska naukowo-inżynieryjnego oraz świadomości, jak negatywne mogą być konsekwencje uzależnienia od importu.
Izrael skupił się na ulepszaniu i unowocześnianiu zagranicznej broni, w rozwój której inne państwa zainwestowały niezliczone sumy.
Izrael miał jeden główny czynnik działający na jego korzyść - stoczył więcej wojen niż jakikolwiek inny kraj w czasach nowożytnych, więc testowanie broni było ciągłym ćwiczeniem.
Izrael stał się wyspecjalizowaną gospodarką wojskową, wojna stała się jego zasadą organizacyjną. 
W otoczeniu wrogich państw arabskich nawet najmniejsze przedmioty trzeba było sprowadzać od odległych producentów. W związku z tym zaistniała potrzeba wyprodukowania ich na miejscu.
Tym samym niemożność wyprodukowania baterii, które mają ograniczoną trwałość i szybko się psują, stała się głównym czynnikiem powstania firmy Tadiran . 
Amunicja nie może zależeć od długich i niestabilnych łańcuchów dostaw komponentów i materiałów, więc Soltam (oba teraz prywatne) został stworzony do ich produkcji. 
Samoloty musiały być serwisowane w Izraelu, podobnie jak czołgi i inne pojazdy.
Wszystkie te wymagania i okoliczności skierowały kraj na niezależny potencjał w produkcji broni.
W 1975 roku wydatki Izraela na obronę osiągnęły 16% PKB z powodu konieczności odbudowy armii po wojnie Jom Kippur w 1973 roku. 

Struktura

Trzon przemysłu obronnego kraju stanowią trzy duże firmy, które należą do największych na świecie. Uczestniczą w około 80% wszystkich zakupów (sprzedaży) broni w Izraelu.
W sumie ponad 200 firm, które określają się jako zaangażowane w biznes obronny i zatrudniające ponad 57 000 pracowników, można połączyć w osobne grupy. 
Do pierwszej grupy należą spółki państwowe: Israel Aerospace Industries oraz RAFAEL Advanced Defense Systems Ltd. Druga grupa składa się z prywatnych dużych i średnich firm: na przykład  Elbit Systems Ltd.  
Ostatnia grupa to prywatne małe firmy produkujące niszowe produkty obronne.
Izraelski rynek obronny ma zwykle jednego lub dwóch dostawców każdego rodzaju sprzętu krytycznego. Niezależnie od rodzaju własności spółek, rola zarządzania i wspierania OPC spoczywa na rządzie..Nieruchomość
Trendy we własności przemysłu obronnego w Izraelu są odwrotne do światowych, gdyż własność pozostaje w rękach państwa, a do niego należą duże firmy.
Rząd posiada udziały w dwóch z trzech głównych firm: Israel Aerospace Industries ( 100% własność państwa) i RAFAEL ( korporacja państwowa pod stałym bezpośrednim nadzorem izraelskiego Ministerstwa Obrony).
W latach pięćdziesiątych przemysł rozwijał się za pośrednictwem agencji rządowych – obecne trzy duże firmy obronne działały jako departamenty Ministerstwa Obrony. Jako przedsiębiorstwa państwowe producenci broni nie mieli konkurencji i każdy z nich kontrolował sektor rynku technologicznego.
Później rozwijały się firmy niepaństwowe, a część akcji spółek państwowych sprzedawano przedsiębiorstwom prywatnym.
W latach 60. i 70. powstały firmy z udziałem kapitału zagranicznego i izraelskiego. Przedsiębiorstwa państwowe przeszły wewnętrzną restrukturyzację i utworzenie spółek joint venture z partnerami zagranicznymi.

Ludzie
Ważnym powodem rozwoju wysokiej technologii jest wyjątkowa relacja między izraelskimi siłami zbrojnymi a przemysłem hi-tech. Siłą napędową rozwoju innowacji obronnych jest wpływ IDF jako instytucji społecznej, a nie powiązanie MON z Siłami Zbrojnymi.
Służba wojskowa w całej historii Izraela była postrzegana jako narzędzie budowania narodu. IDF została utworzona jako tygiel, który miał uformować nowe, zjednoczone społeczeństwo z kulturowej mieszanki imigrantów.
Poborowy przechodzi proces socjalizacji, który zamienia obywatela w żołnierza i profesjonalistę systemu militarnego – zamieniając licealistów w żołnierzy piechoty, techników, pilotów, medyków itp.
Służba wojskowa niesie ze sobą szkolenie zawodowe, więzi społeczne i kodeksy.
Profil społeczny pracowników OPC jest następujący: 95% to Żydzi, 65% to mężczyźni, 75% to osoby poniżej 40 roku życia, 49% to osoby z wyższym wykształceniem, a 90% służyło w IDF. Ponad połowa początkujących przedsiębiorców to byli funkcjonariusze, a ponad 75% menedżerów to weterani.
Wysocy rangą oficerowie zajmują większość stanowisk kierowniczych nie tylko w przemyśle wojskowym, ale także w większości innych przedsiębiorstw przemysłowych.
Jest to unikalny model reintegracji weteranów, w którym służba wojskowa jest postrzegana jako zaleta. Państwo identyfikuje weteranów jako silną populację i przyciąga ich do zawodów, które uważa za ważne, oferując kontrolowane świadczenia.

Ministerstwo Obrony
Odpowiedzialność finansowa i administracyjna za badania obronne, rozwój broni, produkcję i eksport w Izraelu spoczywa przede wszystkim na Ministerstwie Obrony.
Izraelskie zakupy obronne są dokonywane na dwa różne sposoby: 
zarządzanie produkcją i zaopatrzeniem zlokalizowane w Izraelu; 
przez misję Departamentu Obrony w Nowym Jorku, która jest odpowiedzialna za zamówienia zagranicznego finansowania wojskowego ( FMF ) w Stanach Zjednoczonych. 
Izraelskie prawo wspiera podejście „ kupuj lokalnie ”. Wyjątek dotyczy zakupów dokonywanych w Stanach Zjednoczonych. 
Spółki państwowe są zobowiązane do udziału w zamówieniach publicznych. Ministerstwo Obrony preferuje produkcję krajową. Rząd Izraela często wpływa na zamówienia obronne, starając się promować rozwój niektórych regionów.

Inteligencja

Wywiad odgrywa ogromną rolę w dostarczaniu broni i procesach decyzyjnych.
W 1957 roku w środowisku izraelskich służb specjalnych pojawiła się nowa organizacja – Biuro Współpracy Naukowej („ Lekem ”), które zajmowało się bezpieczeństwem budowy reaktora jądrowego, a następnie dbało o to, by Izrael otrzymał niezbędne komponenty nuklearne . Po 1979 roku powierzono mu funkcję pozyskiwania informacji z zakresu wysokich technologii.
Po aferze szpiegowskiej w 1987 r. funkcje wywiadu przemysłowego (naukowo-technicznego) powierzono Departamentowi Bezpieczeństwa MON Malmab , który odpowiada za bezpieczeństwo MON i działalność przemysłu obronnego (otrzymywanie informacji technologicznych i wywiadowczych w innych krajach).

Sprawa krytronów
Wszyscy jego obywatele pracują dla potrzeb bezpieczeństwa Izraela..Arnon Milchan , znany izraelski biznesmen i producent filmowy (dwie nominacje do Oscara, m.in. „Gorączka”, „Pan i Pani Smith”) był w latach 60. i 80. oficerem wywiadu.
Przypuszczenia co do jego zaangażowania w działalność wywiadowczą i handel bronią powstały w 1985 roku w związku z dostawą ze Stanów Zjednoczonych do Izraela krytronów , detonatorów do ładunków jądrowych, za pośrednictwem jednej z firm Milchana.
Shimon Peres, architekt programu broni jądrowej, powiedział, że zwerbował Milchana do pracy w Lekem w latach 60. Jego działania obejmowały „zakup komponentów do stworzenia i utrzymania projektu nuklearnego, a także nadzór nad firmami, które finansowały specjalne potrzeby wszystkich izraelskich działań wywiadowczych poza granicami kraju”.

Sprawa Apolla
W połowie lat 60. z elektrowni jądrowej NUMEC w Apollo w Pensylwanii (USA) zniknęły setki kilogramów wysoko wzbogaconego uranu .
Ameryka była zaniepokojona tym, że uran dostał się do Izraela dzięki powiązaniom między właścicielami elektrowni a członkami izraelskiej społeczności wywiadowczej. 
Chociaż Komisja Regulacji Jądrowej, FBI, CIA, Wspólny Komitet ds. Energii Atomowej, Rada Bezpieczeństwa Narodowego, Agencja Wywiadu Obronnego, dwie komisje Izby Reprezentantów USA i cztery administracje prezydenckie zamierzały zbadać, co stało się z uranem, oni i nie znaleźli go.

Przemycanie 
W 1947 roku Ben-Gurion, przywódca walki o utworzenie państwa żydowskiego, dał zadanie młodemu Szimonowi Peresowi: „Taką mamy broń. I to jest broń, której potrzebujemy. Jeśli pozostaniemy przy tym, co mamy, jesteśmy skończeni”.
Ze względu na zachodnie embargo na broń po utworzeniu państwa Izrael jedynym sposobem ochrony było nielegalne nabywanie i potajemna dostawa.
Na przykład Pentagon niszczył wycofane z eksploatacji samoloty – przecinano je na pół, amputowano skrzydła. Izraelczycy kupili rozebrane samoloty na złomowisku, zmontowali je w swoich warsztatach w Ameryce i przetestowali, a następnie rozmontowali do wysyłki do Izraela.
Naprawy samolotów zorganizował Al Schwimmer , który później wraz z Szimonem Peresem został założycielem jednej z czołowych światowych firm – Israel Aerospace Industries i jej pierwszym dyrektorem.
W przyszłości doprowadziło to do tego, że dzięki naprawom samolotów Izrael stał się światowym liderem w dziedzinie satelitów i bezzałogowych statków powietrznych.

Partnerstwo z USA
Izraelski przemysł zbrojeniowy nigdy nie rozkwitłby bez ogromnego wsparcia ze strony USA. Zamiast tego Stany Zjednoczone polegają na Izraelu jako ważnym sojuszniku we wschodniej części Morza Śródziemnego. 
Modyfikując i ulepszając amerykańską broń, Izrael odgrywa kluczową rolę dla amerykańskiej armii. Ameryka płaci Izraelowi za opracowanie innowacyjnych systemów, które później zostały przyjęte przez Stany Zjednoczone.
Lobby izraelskie jest najsilniejsze i najbardziej zdolne na Kapitolu. Potrzeba dużo odwagi, by prezydent USA odmówił poparcia dla Izraela. Przekonał się o tym Barack Obama w 2015 roku, próbując ratyfikować porozumienie nuklearne z Iranem, sprzeciwił mu się w Senacie i Kongresie Benjamin Netanjahu. 
W latach 1976-2004 Izrael był największym odbiorcą amerykańskiej pomocy zagranicznej – roczne dotacje w ramach Programu Finansowania Wojsk Zagranicznych USA ( FMF ) wynosiły ok. 2,7-3,15 mld USD.
Żaden inny kraj otrzymujący dotacje FMF nie może zachowywać się jak Izrael. Zmiany w amerykańskim ustawodawstwie pozwalają Izraelowi na otrzymywanie przestarzałego amerykańskiego sprzętu po obniżonych kosztach lub nawet za darmo . 
Izrael uczestniczy we wspólnym  projekcie F-35 Joint Strike Fighter , zakupił już 50 samolotów F-35 w ramach trzech oddzielnych umów z wykorzystaniem dotacji FMF i instaluje własne systemy dowodzenia, kontroli i łączności na myśliwcu. 

Żelazna Kopuła
Jednym z przykładów jest system obrony powietrznej Żelazna Kopuła , opracowany w Izraelu do zwalczania niekierowanych rakiet wysłanych z Gazy i Libanu. Stany Zjednoczone przekazały 1,56 USD na komponenty systemu. Chusta Davida
„ David's Sling ” to system krótkiego/średniego zasięgu przeznaczony do zwalczania pocisków dalekiego zasięgu i wolno latających pocisków manewrujących. Opracowany wspólnie przez RAFAEL i Raytheon w 2008 roku. Stany Zjednoczone wydały ponad 1,8 miliarda dolarów na rozwój.


Strzałka

Od 1988 roku Stany Zjednoczone i Izrael wspólnie rozwijają system przeciwrakietowy Arrow-2 , Arrow-3 , który pozwala zwalczać pociski balistyczne krótkiego zasięgu. Stany Zjednoczone pokrywają około połowy rocznych kosztów rozwoju systemu. Wkład USA przekracza 3,5 miliarda dolarów 
Program Arrow jest zarządzany przez Boeinga i Israel Aerospace Industries. Od 2008 roku Stany Zjednoczone przeznaczyły ponad 1,1 miliarda dolarów na wspólny rozwój systemu Arrow-3, przeznaczonego do przechwytywania pocisków balistycznych średniego zasięgu z głowicami nuklearnymi.
Ostatnio 13 krajów NATO podjęło inicjatywę zakupu Arrow-3 do przechwytywania pocisków rakietowych, w szczególności od Federacji Rosyjskiej.

Gospodarka i innowacyjność
To przekonanie, że możemy stworzyć coś z niczego, skłoniło mnie do założenia branży lotniczej w Izraelu; to właśnie zmotywowało mnie do zbudowania centrum nuklearnego, kiedy kraj nie mógł się wyżywić.
Szimon Peres

Izrael to mały (22 000 km²) rozwinięty kraj z 9,6 mln mieszkańców i nominalnym PKB na poziomie 527,18 mld USD (stan na 2022 r.). PKB per capita Izraela wynosi około 54,9 tys. dolarów, co nie odbiega zasadniczo od średniej unijnej.Według raportu SIPRI wśród TOP-100 producentów uzbrojenia znalazły się trzy izraelskie firmy zbrojeniowe : Elbit Systems (28. miejsce), Israel Aerospace Industries (35. miejsce) i RAFAEL Advanced Defense Systems (46. miejsce).
Izrael zajmuje pierwsze miejsce na świecie pod względem wydatków na badania i rozwój jako procent PKB (5,436%) ( OECD ).
Izrael plasuje się bardzo wysoko pod względem jakości edukacji i ma duże zagęszczenie naukowców i techników. Tym samym na 10 000 pracowników przypada 140 naukowców, techników i inżynierów, co jest najwyższym wskaźnikiem na świecie (dla porównania w USA 85 na 100 000).
Na NASDAQ notowanych jest ponad 80 izraelskich firm ( stan na 5 października 2022 r.).
Około 9% budżetu obronnego przeznacza się na badania i rozwój w dziedzinie obronności.
Ministerstwo Obrony łączy scentralizowane rozmieszczenie jednostek naukowo-badawczych w dziedzinie obronności oraz koordynację przemysłu obronnego, wojska i środowiska badawczego. Pozwala to na szybki rozwój i adaptację nowych technologii, które mogą rozszerzyć możliwości IDF i zwiększyć eksport broni.

Aby udoskonalić armię, trzeba było rozwijać informatykę. Izraelski sektor IT pracuje dla wojska.
Szimon Peres

Broń zagłady
Izrael nie miał ropy ani dostępu do wystarczającej ilości świeżej wody; jednocześnie Francja już w latach 60. wykorzystywała reaktory jądrowe jako niezawodne źródło energii i do odsalania słonej wody.
Z pomocą Francji w 1958 r. w pobliżu miasta Dimona na pustyni Negew rozpoczęto budowę reaktora jądrowego (od 2018 r. Centrum Badań Jądrowych Szymona Peresa ) . Reaktor zaczął działać w latach 1962-1964.
Uważa się, że Izrael wyprodukował swoją pierwszą broń nuklearną już w 1967 roku i może posiadać od 380 do 400 głowic nuklearnych.
Izrael nadal prowadzi politykę nieprzejrzystości w sprawach nuklearnych, nie potwierdzając oficjalnie ani nie zaprzeczając istnieniu broni nuklearnej. Lokalizacja skrytek głowic jest nieznana.
W latach siedemdziesiątych przywódcy świata arabskiego mocno wierzyli, że Izrael ma broń nuklearną. Brak dowodów został uzupełniony plotkami, które rozeszły się po regionie szybciej niż fakty.
Decyzję o niepotwierdzaniu lub zaprzeczaniu istnieniu broni jądrowej nazwano „ niepewnością nuklearną ”. Wątpliwości wrogów stały się potężnym środkiem odstraszającym dla tych, którzy chcieli drugiego Holokaustu .
Odstraszanie nuklearne nie wystarczy, aby zapobiec wszystkim wojnom na planecie, ale udało się powstrzymać jedną - w 1973 roku.
Tak więc podczas wojny Jom Kippur Egipt i Syria zaskoczyły Izrael, a jego miasta były narażone na ich skoordynowany atak. A jednak, wbrew obietnicom wymazania Izraela z powierzchni ziemi, Egipt i Syria ograniczyły swoje ambicje do terytoriów utraconych w poprzedniej wojnie. Wiele lat później prezydent Egiptu Anwar Sadat przyznał, że obawia się, że atak na izraelskie miasta wywoła reakcję nuklearną.

Pieniądze i marzenia 
Głównym problemem młodego państwa była bieda. Nowo przybyli obywatele byli zmuszani do osiedlania się w obozach dla imigrantów i jedzenia przez system publicznych stołówek. Rząd wydał zalecenia: ile produktów kupować, ile mieć par butów.
W takich warunkach zapadła decyzja o stworzeniu przemysłu lotniczego w kraju, którego mieszkańcy nie mieli wystarczającej ilości żywności.
Ze względu na brak funduszy państwowych Shimon Peres zwrócił się do prywatnych sponsorów, ludzi, którzy instynktownie czuli potrzebę podjęcia ryzyka – tak zebrano miliony dolarów. To z kolei umożliwiło ominięcie biurokratycznego oporu i rozpoczęcie budowy samolotów. 
Firma otrzymała nazwę Bedek Aviation (po hebrajsku „obsługa samolotów”) . W 1959 roku zaprojektowano pierwszy samolot, który służył do ochrony państwa podczas wojny sześciodniowej.
Dziesięciolecia po tym, jak Al Schwimmer naprawiał i przemycał samoloty z Ameryki, izraelski przemysł lotniczy został oficjalnie nazwany Israel Aerospace Industries (IAI).
W projekcie nuklearnym brak środków publicznych uzupełniono również kosztem środków prywatnych. Po otrzymaniu mandatu od Ben-Guriona (dosłownie „Idź, zrób to”), Shimon Peres szybko zebrał wystarczająco dużo prywatnych funduszy, aby pokryć połowę kosztów reaktora i rozpocząć projekt.
Rząd izraelski stara się przyciągnąć inwestorów zagranicznych, oferując dotacje, obniżone stawki podatkowe i zwolnienia podatkowe ważne przez co najmniej 10 lat.
Wiele dużych kontraktów finansowanych z pomocy USA obejmuje ważne dla izraelskich producentów umowy offsetowe. 

Podobieństwo
Wasza wojna jest bardzo podobna do tej, z którą walczy Izrael.
Szimon Peres

Rzeczywiście, pod wieloma względami jesteśmy do siebie bardzo podobni.
Ukraina jest zmuszona do wojny z państwem terrorystycznym, które nie uznaje żadnych praw i przepisów. Ludzie rozproszeni po całym świecie, wojny na przestrzeni dziejów, religia jako część kodu kulturowego, szalony fanatyczny sąsiad, który chce cię zniszczyć.
Patrząc na Izrael, widać Ukrainę. Mamy wykształconych ludzi, którzy zdobywają doświadczenie wojskowe. Rozwija się partnerstwo z USA. W przemyśle obronnym dominuje własność państwowa.
Doświadczenie Izraela może pomóc wskazać drogę naprzód.

„W 1948 roku, kiedy rozpoczęła się wojna o niepodległość, Izrael był sam. Ze wszystkich stron otaczali nas wrogowie i zwyciężyliśmy tylko dzięki poświęceniu i jedności… Pewnego razu Pan położył nam rękę na ramieniu i powiedział: „ Oto twój dom. Chroń go”
( Szymon Peres ).

Dla czytelników Nasze Blogi

Wprost  z Tel.-Awiwu:
Salcia Yasmin Levly – Ruskiewitz.
Victor Plahuta
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika u2

10-12-2022 [20:21] - u2 | Link:

Szimon Peres

Wielki przyjaciel Polski i wolnego świata, nie to co ta ruska diaspora, z żonką #fekaliusza na czele, na wzgórzach Golan obecnie :-)

https://pl.wikiquote.org/wiki/...

Ekonomia Izraela rozkwita. Izraelscy biznesmeni inwestują wokół całego świata. Izrael osiągnął bezprecedensowy sukces ekonomiczny. Dziś osiągnęliśmy gospodarczą niezależność, i wykupujemy Manhattan, Węgry, Rumunię, Polskę. I jak ja to widzę, nie mamy żadnych problemów.

Opis: 10 października 2007 na forum ekonomicznym w Tel Awiwie.

Obrazek użytkownika Jabe

10-12-2022 [20:31] - Jabe | Link:

Dla Izraela partnerstwo z USA oznacza pomoc bez zobowią­zań. Dla Polski – ku­powanie w mero­polii i brak własnej polityki. W Izraelu nie kel­nerzy zmie­niają rządy, nie obcy w każdym razie.

Obrazek użytkownika Ryan

11-12-2022 [20:23] - Ryan | Link:

Od dronów po satelity, od systemów obrony przeciwrakietowej po wojnę cybernetyczną. Izrael przoduje w wykorzystywaniu nowych technologii militarnych. Jak tego dokonał  jakie są tego militarne i geopolityczne implikacje? Yaakov Katz i Amir Bohbot w książce „Czarodzieje broni. Izrael – tajne laboratorium technologii militarnych”, przedstawiają opartą na analizie historii Izraela i materiałów źródłowych opowieść o tym, jak to niewielkie państwo stało się militarnym supermocarstwem.
Autorzy, korzystając z niełatwego dostępu do izraelskiego establishmentu obronnego, piszą o tym, jak ten ośmiomilionowy naród, wyciągając wnioski ze swego bogatego doświadczenia wojennego, nauczył się adaptować do zmian w sposobie prowadzenia wojen i stał się nowym wzorem regionalnego mocarstwa. Swojej pozycji nie zawdzięcza wielkości terytorium i populacji, lecz nowatorstwu i efektywności.
Będąc w awangardzie techniki wojennej, opracowuje nowe bronie i modernizuje stare, by zachowały użyteczność i skuteczność na nieustannie zmieniającym się polu walki. Inne państwa, aby stawić czoło tym wyzwaniom, w poszukiwaniu pomysłów spoglądają na Izrael, a zwłaszcza jego uzbrojenie, co czyni go w efekcie jednym z największych laboratoriów zbrojeniowych świata

https://bezdroza.pl/ksiazki/czarodzieje-broni-izrael-tajne-laboratorium-technologii-militarnych-yaakov-katz-amir-bohbot,e_0yi2.htm#format/e

Obrazek użytkownika Pers

10-12-2022 [20:34] - Pers | Link:

@kwaczuś
Zawsze wiedziałem gdzie bije twoje serduszko :)
A tak o Nakbie nic?

Obrazek użytkownika Kaczysta

10-12-2022 [21:40] - Kaczysta | Link:

Ale to wpis od twojej bylej
panimaju

Obrazek użytkownika Ryan

10-12-2022 [22:08] - Ryan | Link:

Salcia Yasmin 
Takie regionalne to imiona

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

11-12-2022 [14:41] - Siberian Husky Dog | Link:

Izrael potajemnie przekazał pieniądze na zakup broni dla Ukrainy przez państwo trzecie
https://www.svoboda.org/a/haaretz-izrailj-soglasilsya-tayno-uchastvovatj-v-postavkah-oruzhiya-ukraine/32136489.html

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [09:19] - rolnik z mazur | Link:

@ Jarek
Niech kwaczus ściągnie portki i zrobi zdjęcie. Nie napisał nic o spotkaniu Adenauera z Ben Gurionem w hotelu Adlon w New York . Od tego momentu zaczęła się przyjaźń niemiecko - izraelska kosztem naszego biednego tenkraju. Pzdr 

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [12:16] - Tezeusz | Link:

Ruszkiewicz twoje serduszko bije tak :

https://naszeblogi.pl/64030-ch...

Obrazek użytkownika Pers

10-12-2022 [23:03] - Pers | Link:

USA kończy się amunicja
Kongres USA naciska na Pentagon, by nakłonić go do zmiany przepisów dotyczących obowiązkowych rezerw amunicji na wypadek potencjalnych konfliktów, ponieważ spowalniają one dostawy wojskowe dla Ukrainy - pisze amerykański magazyn "Foreign Policy", powołując się na źródła w Kongresie.

Przedstawiciele sił zbrojnych USA i resortu obrony wielokrotnie powtarzali podczas briefingów dla kongresmenów, że zgodnie z przepisami Pentagonu muszą być utrzymywane na pewnym poziomie rezerwy amunicji na wypadek potencjalnych wojen (np. z Rosją) przewidzianych w planach operacyjnych resortu.
Nie pozwala to na szybsze wysyłanie broni do Ukrainy, zwłaszcza, że pojęcie "amunicji" jest w przepisach pojmowane bardzo szeroko i obejmuje również amunicję do wyrzutni rakiet typu MLRS, czy pociski kierowane Javelin - wyjaśnia rozmówca "FP".
Część kongresmenów obawia się, że ostatnie dostawy amerykańskiej broni dla Ukrainy, obejmujące przede wszystkim amunicję artyleryjską, broń obrony przeciwlotniczej i zimowe wyposażenie żołnierzy, nie wystarczą, by pomóc Ukraińcom wygrać wojnę, są bowiem najmniejsze od początku wojny.
Amunicja artyleryjska 155 mm i wiele rodzajów wyrzutni rakietowych powinno zgodnie z przepisami pozostawać w rezerwach USA na wypadek wojny z Rosją czy Koreą Północną. Zdaniem wielu kongresmenów należy ograniczyć takie rezerwy, zwłaszcza że Rosja zapewne nie szykuje się teraz na wojnę w całej Europie, a jej siły zaangażowane są w Ukrainie. Tymczasem wymogi i przepisy dotyczące rezerw amunicji nie zmieniły się w planach operacyjnych Pentagonu od kilku lat - mówią rozmówcy "FP".
W piątek prezydent USA Joe Biden wydał zgodę na przekazanie Ukrainie wartego 275 mln dolarów pakietu pomocy militarnej, obejmującego m.in. systemy wzmacniające obronę powietrzną oraz do walki z dronami, a także amunicję.
To 27. transza pomocy dla Ukrainy w ramach procedury Presidential Drawdown Authority (PDA). Pozwala ona prezydentowi USA na szybkie wysłanie zmagazynowanego sprzętu w sytuacji awaryjnej, bez konieczności uzyskania zgody Kongresu  https://niezalezna.pl/467926-k...

Może Izrael dostarczy?

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [09:07] - Tezeusz | Link:

Czy takie publicznie wypowiedziane tezy są zgodne z prawdą ?

"A co z naszą umęczoną Ojczyzną? Rządzona przez kompradorskie "elity", które prowadzą nas prosto na skraj przepaści wydaje się być praktycznie skazana na porażkę. I to nie dlatego, że "Rosja nas napadnie bo tak lubi" tylko dlatego, że stajemy po niewłaściwej stronie barykady. USA NIGDY nam nie pomogą, jeśli nie będzie to ich doraźnym interesem. Gdy już ratlerek zrobi swoje to dostanie kopa pod ogon."
https://spiritolibero.nowyekra...(link is external)

Według mojej skromnej oceny  NIE te słowa nie są prawdą-  powyższe stwierdzenie autora tych słów to czyste kłamstwo i dezinformacja ! Polska stoi po właściwej stronie Wolnego Świata i demokracji przeciwstawiając się ludobójstwu, morderstwom, gwałtom na niewinnych Ukraińskich dzieciach i kobietach przez roSSyjsko faszystowski reżim bandyty Putina.. Polska  czynnie i aktywnie wspiera i niesie pomoc materialną, duchową i militarną narodowi Ukraińskiemu codziennie w bestialski sposób mordowanemu w Irpieniu, Buczy itp.. Polska STOI PO WŁAŚCIWEJ STRONIE po stronie porządku prawnego uznanych umów międzynarodowych. To bandycka roSSja stoi po niewłaściwej stronie zła, zła które sama sprowokowała i czyni.....co oceniło już ONZ i agendy 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [09:31] - rolnik z mazur | Link:

@ tezeuszku
a ty kiedyś się logiki uczył? A? ...stoi po niewlasciwej stronie zla..- czyli po jakiej?

Obrazek użytkownika Pers

11-12-2022 [09:51] - Pers | Link:

Waldek
On nie wie nawet jak się to słowo poprawnie pisze.

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [12:04] - Tezeusz | Link:

Czytaj ze zrozumieniem tekst ruszkiewicza tutaj jest wyjaśnienie:
https://naszeblogi.pl/64030-ch...

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-12-2022 [19:18] - Imć Waszeć | Link:

A może pozwolić Ukraińcom postawić fabrykę amunicji 155 mm na Podkarpaciu albo od biedy ze strachu na jakiejś Słowacji, dać im niezbędne materiały i niech sami produkują? Przecież dodatkowe podatki nam się przydadzą, a w Polsce przebywają już miliony potencjalnych pracowników, hę?

Obrazek użytkownika Ryan

11-12-2022 [20:07] - Ryan | Link:

- Imć Waszeć

Pełna zgoda
Pomysł na czasie

Obrazek użytkownika tricolour

11-12-2022 [21:28] - tricolour | Link:

@pers

A ty widziałeś kiedyś, by w kapitalizmie kiedyś coś się skończyło?

I co? Eskimosi dostarczają drony amerykańcom? Weź nie pajacuj - to swołoczy wszystko się kończy, bez kozojebców już by zdechli.

Ale i tak zdechną, kartki na spożywcze drukują..
 

Obrazek użytkownika Pers

11-12-2022 [21:32] - Pers | Link:

@3kolorek
Zacytowałem artykuł z niezalezna.pl
Do nich pretensje. Czyżby kłamali?

Obrazek użytkownika tricolour

12-12-2022 [09:19] - tricolour | Link:

@pers

A po co pretensje? 

Pers, przecież ślepy nie jesteś -- ile samolotów czy innego badziewia stracilo NATO w ukrainie? Zero. Wszystkie czołgi są, okręty są, tomahawki spokojnie czekają na swoją kolej. Oczywiście amunicja idzie jak woda, ale czort wie, ile tego produkują.

Rzecz jest prosta - możliwości militarne rosji są niewielkie skoro chodzi po prośbie do kima, a drony ma z iranu. Malo tego - jakiś stary złom zaatakował lotnisko strategiczne i samoloty z bronią jądrowa ewakuowali. Pers - co to za obrona plot jesli nie wykryła dużego drona, ktory leciał przez ruskich blisko godzinę?

Weź się zastanów...

Obrazek użytkownika Pers

12-12-2022 [09:22] - Pers | Link:

@3kolorek
//ile samolotów czy innego badziewia stracilo NATO w ukrainie? Zero.//
Naprawdę? :))))))

//chodzi po prośbie do kima, a drony ma z iranu.//
Rosja kupuje a nie chodzi na żebry.

Obrazek użytkownika tricolour

12-12-2022 [10:40] - tricolour | Link:

@pers

Tak, naprawdę. Gdyby choć jeden spadł, to Sołowiew by się zesrał z radosci. Okręt jakiś zatonął? Tomahawki nie doleciał? O strategicznych samolotach ruskich trafionych złomem sprzed czterech dekad milczysz. Prawidłowo - nawet nie zareagowali gdy godzinę złom leciał i trafił.

Nie, rosja nie kupuje - żebrze. Od biedaków żebrze sprzęt, a nawet amunicję. Nawet mundury. Dobrze o tym wiesz.

Obrazek użytkownika Pers

12-12-2022 [10:47] - Pers | Link:

@3kolorek
//Nie, rosja nie kupuje - żebrze. Od biedaków żebrze sprzęt, a nawet amunicję. Nawet mundury.//
To jak nazwać to co robi Ukraina?

Obrazek użytkownika tricolour

12-12-2022 [14:34] - tricolour | Link:

@pers

A Ukraina żebrze dziesięć razy bardziej, jako kraj napadnięty.

Bądź realistą - gdyby nie ginęli Ukraińcy, to my byśmy ginęli.

Obrazek użytkownika Pers

12-12-2022 [17:20] - Pers | Link:

@3kolorek
//gdyby nie ginęli Ukraińcy, to my byśmy ginęli.//
A dlaczego?
Putin wybierał się przez Ukrainę na Polskę?
Skąd masz takie wiadomości?

Obrazek użytkownika tricolour

12-12-2022 [20:10] - tricolour | Link:

@pers

Tak, wybierał się. Bandyta zawsze się wybiera dalej, no chyba, że dostanie w ryj.

Zresztą ciągle o tym mówili, o wielkiej rosji do Atlantyku. Nie gadaj, że nie słyszałeś, że od Władywostoku do Barcelony. Na szczęście im amunicja się skończyła sto kilometrów za granicą... na nasze szczęście. 

Obrazek użytkownika Pers

12-12-2022 [20:20] - Pers | Link:

@3kolorek
//Zresztą ciągle o tym mówili, o wielkiej rosji do Atlantyku.//

Możesz podać jakąś oficjalną wypowiedź z linkiem, że Rosja ma być do Atlantyku?
Będę bardzo wdzięczny.
Bo moim zdaniem zmyślasz :)

Obrazek użytkownika tricolour

12-12-2022 [21:55] - tricolour | Link:

@pers

Mogę ci podać link, że operacja specjalna idzie zgodnie z planem. Że zaplanowano utratę stu tysiecy szwejów, dwóch tysiecy czołgów i uzycie wiekszosci rakiet, by nie osiągnąć zadnego strategicznego sukcesu.

Te twoje prosby o link to takie sranie po krzakach, bo sam dobrze wiesz, że mieli zająć Ukrainę w tydzień tylko szlag wszystko trafił.

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-12-2022 [13:35] - Tezeusz | Link:

"Rosja kupuje a nie chodzi na żebry."

Skąd wiesz bandyta osrany putler zapodał ?

Obrazek użytkownika J z L

12-12-2022 [14:42] - J z L | Link:

Ukrainy już nie ma od dnia 16 kwietnia 2014 w/g plagiatora z Szamba 24 r.u

W momencie obalenia prezydenta Janukowycza i zainstalowania oligarchiczno - banderowskiej junty państwo ukraińskie przestało istnieć.Czy Rosja może militarnie interweniować na Ukrainie?
Oczywiście, że może! Ma po temu siły, środki i doskonały pretekst w postaci rosyjskojezycznej mniejszości (która tak na prawdę jest większością) na wschodniej Ukrainie.
Ale Rosja tego nie zrobi z kilku powodów.
Najważniejszym powodem jest to, że po prostu nie musi. Jedynym przypadkiem, w którym Putin nie miałby wyjscia byłoby masowe zabijanie przez kijowską juntę Rosjan na wschodniej Ukrainie. A na to marionetki z Kijowa nie mają po prostu środków ani pewnie determinacj. Wiedzą bowiem doskonale, że są zwykłą bandą uzurpatorów osadzonych na urzędach przez usrael, CIA, Unię i kogo tam jeszcze.
To jasne, że Rosja podlewa kontrolnie oliwy do ognia. Byliby głupi, gdyby w takiej sytuacji tego nie robili.
 
Rosja tę bitwę już wygrała i teraz może spokojnie siąść na brzegu rzeki i oczekiwać płynącego trupa nieprzyjaciela.
 Rosja bić się nie musi, usrael nie chce bo chyba wystarczy już tych militarnych plam - Wietnam, Irak, Afganistan, Syria itd.
Teraz pewnie usiądą przy stoliku i ustalą sobie nowy podział stref wpływów. No i odwołaja swoje kundelki, które już dosć sie naujadały.

 СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВОЇНАМ!
      Chwała Ukrainie
      Chwała gierojom z Azow
      Wieczną im Chwała
Śmierć polskojęzycznym rosyjskim żołdakom z Szamba 24r.u

Obrazek użytkownika Ryan

12-12-2022 [17:28] - Ryan | Link:

Fajnie czyta się takie debilne kocie teksty, gdzie w pierwsze dni wojny było coś w stylu "upadek Ukrainy jest nieunikniony" i przechodzi to powoli do "jeśli czegoś nie zrobimy, to upadek Rosji jest nieunikniony"

Obrazek użytkownika Tezeusz

12-12-2022 [13:36] - Tezeusz | Link:

"Rosja kupuje a nie chodzi na żebry."

Skąd wiesz bandyta osrany putler zapodał ?

Obrazek użytkownika spike

11-12-2022 [00:41] - spike | Link:

Żydzi, nim nimi zostali, byli bezpańskimi pastuchami, potem zaczęli wierzyć w Jahwe, który obiecał im, jak będą posłuszni i dochowają wierności, zbudują własną naród, ojczyznę - Izrael, długo to trwało, bo nie spełniali obietnic, a mimo to, Jahwe im wybaczał, obietnicę spełnił, tylko że żydów znowu ogarnęła pycha, sądzili, że jako "naród wybrany", zawsze Jahwe im wybaczy i pomoże. Żydzi mieli przewodzić światu, nawracając go, przyprowadzić do Jahwe, który zesłał im obiecanego Mesjasza, który miał ich poprowadzić, ale żydzi znowu zdradzili, wybrali kult Złotego Cielca, Mesjasza - Syna Bożego, cudzymi rękoma zamordowali, już wiedzą, że nie mogą liczyć na Łaskę Bożą, Boga już nie zobaczą, powiedział to Jezus, że tylko przez Niego, jest możliwe oglądać oblicze Ojca w Niebiosach.

Żydzi - Izraelici to chyba jedyny naród, którego od wieków świat nienawidzi, a dlaczego? nie tylko z powodu wydania na śmierć Mesjasza, ale dlatego, że gdziekolwiek się pojawiają, tam się źle dzieje, co skutkuje tym, że ich wypędzają, Polska jest chyba jedynym państwem, które przyjęła ich wieki temu, jaka wdzięczność Polskę spotkała i spotyka, zdradzali i zdradzili, teraz chcą ograbić.
Wg znaków na Niebie, Izrael zniknie z powierzchni ziemi, oni o tym dobrze wiedzą, sponsor im nie pomoże, sam będzie miał kłopoty, to wykorzystają ich wrogowie, których sami sobie stworzyli, bezprawnie budując na zrabowanej ziemi swoje państewko, które jak nikt, muszą od początku, do końca istnienia bronić, jak żadne inne państwo.
Kult Złotego Cielca, czyli lichwa, którą jak się twierdzi wymyślili żydzi, doprowadzi ich do zguby.

Obrazek użytkownika u2

11-12-2022 [08:57] - u2 | Link:

Izrael zniknie z powierzchni ziemi

Już wiele dekad padają takie twierdzenia, a Izrael zbroi się i odpiera ataki. Krytykowano mur, ale dzięki temu murowi skończyły sie praktycznie samobójcze ataki oszalałych Arabów.

Obrazek użytkownika spike

11-12-2022 [10:06] - spike | Link:

@u2
"Krytykowano mur, ale dzięki temu murowi skończyły sie praktycznie samobójcze ataki oszalałych Arabów."
-ci oszaleli Arabowie, to właściciele tych ziem, Polacy w czasach zaborów też oszaleli, walcząc z okupantem germańskim, czy rosyjskim ??
a "najśmieszniejsze" jest, że ci Arabowie to są tymi legendarnymi Semitami, za których uważają się żydzi, nazywając swoich krytyków i wrogów "antysemitami", sami mordując Semitów, zabierając im ziemię.

Na jakiej podstawie powstał Izrael, jakby stosować tą samą logikę, to też powinniśmy się cofnąć 1000 lat wstecz i odebrać ziemię, którą kiedyś mieliśmy, a żydzi byli na tej ziemi ponad 2000 tys. lat temu.
Dodać należy, że ci mieszkający tam żydzi, nawet nie są tymi za których się podają, to tak jakby katolicy zażądali ziemi którą mieli pierwsi chrześcijanie.

Obrazek użytkownika u2

11-12-2022 [10:50] - u2 | Link:

Arabowie, to właściciele tych ziem

Ale. ale, mieszkają tam również żydzi. Nie można przymykać oczu i twierdzić, że żydom tam nie wolno żyć. Wolno. Jest tam dużo więcej żydów niż Polaków na Wołyniu więc rzezi żydów nie może być. Skoro mogą utrzymać militarnie i gospodarczo te tereny to są ich wpółwłaścicielem. Arabowie mogą tam również żyć, mają swoich przedstawicieli w parlamencie Izraela, choć poki co nie mogę sobie wyobrazić, aby Arab został tam premierem. No i Izrael w porównaniu z krajami arabskimi to jednak dużo wyższa stopa życiowa. Arabowie chętnie tam mieszkają.

Obrazek użytkownika spike

11-12-2022 [13:38] - spike | Link:

Nigdzie nie stwierdziłem, że żydom tam nie wolno mieszkać, ale co innego przywłaszczyć sobie ziemie, które do nich nie należą, żydzi nie stanowili cywilizacji, jaką budował świat arabski, ich państwo tak krótko istniało, że nie ma to znaczenia, porównajmy to do imperium rzymskiego, ponad 1000 lat panowania także w Europie północnej, niechby teraz Włosi ogłosili, że to ich ziemie, mają do tego większe "prawo" niż żydzi.
Co do stopy życiowej, owszem w Izraelu jest wyższa, bo jest Izrael jest pompowany z zewnątrz.
Kiedyś słuchałem wywiadu z pewną żydówką polskiego pochodzenia, powiedziała coś takiego " kiedyś żydzi mieli jakiś interes, teraz Arabowie pracujący w Izraelu mają interes, pracują dla Izraela", widział ktoś żyda uprawiającego ziemię? żydowskie przysłowie - "lepsze pół kilo handlu, niż 3 kg pracy". Nie bez powodu kształcą się w finansach, jak i w prawie, kto ma pieniądze i prawników, a władzę, to dzięki pieniądzom, pochodzącym głównie z lichwy, uzyskali w Polsce przywileje, w świecie arabskim lichwa jest karana śmiercią.

Obrazek użytkownika spike

11-12-2022 [13:42] - spike | Link:

Dodać należy, że większość żydów nie są żydami etnicznymi, bo to niemożliwe, a ci co się za nich podają, nie mają z żydami biblijnymi nic wspólnego, Chazaria jest ich krajem pochodzenia, pisze o tym żydowski historyk prof.Shlomo Sand.

Obrazek użytkownika u2

11-12-2022 [14:53] - u2 | Link:

żydzi nie stanowili cywilizacji, jaką budował świat arabski

Ale, ale. Z tego co pamiętam to był tam protektorat brytyjski. Żydzi po prostu byli skuteczniejsi w utworzeniu nowego państwa od Arabów. Oczywiście można zarzucać po przeszło 70 latach, że nie wypełnili jakichś tam postanowień ONZ sprzed 70 lat. Ale walczyli o swoją niepodległość od Brytyjczyków i ją wywalczyli. Udowadniają raz za razem, że potrafią obronić swoje terytorium i swoich obywateli.

PS. Co do "cywilizacji" arabskiej to eksportują na zachód swoich obcinaczy głów i samobójców kamikadze. To żadna "cywilizacja" tylko barbaria. Niedawno obejrzałem, chyba na HBO lub Cinemax film pt. Kontra w reżyserii Sönke Wortmann. Opowiada o młodej Arabce o nazwisku Hamid, która spóźniła się 5 minut na wykład z prawa cywilnego i niemiecki profesor użył wobec niej "cywilizacyjnej" obelgi. Ta obelga stała się wiralem i profesor, aby ratować swoją skórę przed oskarżeniem o rasizm i ksenofobię zaczął przygotowywać Hamid do konkursu erystycznego. Oczywiście młoda Arabka broni swojej "cywilizacji" a zwłaszcza religii. Tyle że to film fabularny. Film dokumentalny byłby zupełnie inny :-)

https://de.wikipedia.org/wiki/...(Film)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-12-2022 [15:29] - Imć Waszeć | Link:

Tych inżynierów z Polski trzeba wszystkiego uczyć od podstaw. Nawet spostrzegawczości. W tym linku trzeba zamienić nawiasy na odpowiednie kody: ( = %28 oraz ) = %29 . Wtedy link będzie działał ;)
A co do żydów, to nie przesadzajmy. Gdybyśmy my mieli tak jak oni "kulturę książki" , a najlepiej "kulturę książki matematyczno-fizycznej", to też będziemy silnym państwem. Gdy my "dyskutujemy" tutaj jak sprawić, żeby sądownictwo nie było "przestępczą grupą o charakterze zbrojnym", to w Izraelu zrobiono właśnie pierwszy krok w kierunku opracowania DRONÓW PASOŻYTÓW, które byłyby w stanie przejmować kontrole nad wrogimi systemami, radarami, wyrzutniami rakiet, haubicami. Tu jest prawdziwa robota dla inżynierów, a nie klepanie głupiej sołowiowóki, propagandy na forach internetowych:
https://www.bleepingcomputer.c...
Dron pasożyt hipotetycznie na razie i teoretycznie mógłby przeprogramować Iskandera w Królewcu np. przez podłączenie się przez jakiś czujnik, żeby rakieta zawróciła z trasy na Warszawę i poleciała na Moskwę. To się już zdarzało, gdy rakieta z Krymu wróciła na Krym, albo haubica wypaliła we własne pozycje podczas opuszczania lufy, ale tamto były tylko przypadki ;)

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [17:24] - rolnik z mazur | Link:

@ Imć
Dokładnie tak. Kto to ma zrobić skoro w  rzadzie sami prawnicy albo historycy? Z matma nie po drodze, przecież i bez niej daleko zaszli. Pzdr

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-12-2022 [19:13] - Imć Waszeć | Link:

@rolnik z mazur próbuję to naprawiać, ale idzie jak krew z nosa :)

Obrazek użytkownika sake3

12-12-2022 [20:50] - sake3 | Link:

@Rolnik z mazur........A jakich matematyków widzi Pan w przyszłym rządzie po wygranych wyborach? Bo wszystkie (,no prawie) sondaże na to wskazują?No to się zastanówmy.....Matematycy: Tusk, Kosiniak,Nitras ,Szczerba z Jońskim w dwupaku ,pani matematyk Leszczyna a dla wymogów parytetu matematyczki Jachira czy Pihowicz.To będzie wielki rząd,matematyczny i jakaż burza mózgów..No już oni pokierują nas ku świetlanej przyszłości.

Obrazek użytkownika Ryan

12-12-2022 [21:01] - Ryan | Link:

Lempart?
Grodzka?

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [18:04] - Edeldreda z Ely | Link:

@Imć Waszeć @all

Z dzisiejszej chmurnej odsłony Imć Waszecia trzeba także wyciągnąć coś dla siebie... Choć wczorajsze kubity (Kolegi u2) i fraktale bardziej były nadobne  🙃 Cóż... Idę tłuc z synem Kangura Matematycznego... Howgh. 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-12-2022 [19:12] - Imć Waszeć | Link:

@Edeldreda z Ely to wszystko przez Zybertowicza. Właśnie analizuję "Cyber kontra real". Takiej liczby poprawek do poglądów nie musiałem nanosić od lat, chociaż siedzę w tym temacie. Warto to drobiazgowo opracować ze strony humanistycznej. Oczywiście niczego nie sugeruję... ;)))

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [19:50] - Edeldreda z Ely | Link:

Tempting 😊
Zybertowicz, o ile mnie pamięć nie myśli był kumplem Wolniewicza i nieco mnie dziwi, że nie skorzystał językowo z tej znajomości... No, chyba, że w przypadku wspomnianej przez Pana pozycji, kto inny pokpił sprawę... 

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

11-12-2022 [19:54] - Imć Waszeć | Link:

Ale mi nie chodzi o opakowanie tylko o zawartość, treść dotyczącą nadmiernej władzy bigtechu, pozostającej poza kontrolą demokracji, i imposybilizmu władz wybieralnych wobec garstki miliarderów - uzurpatorów wszechwiedzy także w sferze moralnej i etycznej.
https://www.youtube.com/watch?...

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [21:29] - Edeldreda z Ely | Link:

@Imc Waszeć
Na opakowaniu, którego zawartość zamierzam zgłębiać jako następną napisane jest: "Moja cicha wojna". To świeży, dzisiejszy pomysł 😁

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [22:40] - Edeldreda z Ely | Link:

@Imć Waszeć 
Dopiero teraz, gdy w domu zapanowała względna cisza, dotarło do mnie, co Pan miał na myśli... Chyba muszę iść na jakieś szkolenie z myślenia i wnioskowania w wymagających warunkach...  
 

Obrazek użytkownika Pers

11-12-2022 [15:36] - Pers | Link:

@u-bucik
Czyli nie mylę się - jesteś litwak.

Obrazek użytkownika u2

11-12-2022 [16:22] - u2 | Link:

#fekaliusz

Czyli nie mylę się

Jak zwykle mylisz się osrany karakanie putlera :-)

Obrazek użytkownika Ijontichy

11-12-2022 [08:15] - Ijontichy | Link:

Coraz więcej tu artykułów sponsorowanych dobrze opłacanych przez zamawiających...żydów z Ukrainy,żydów z Polin,żydów z USA i żydów z Izraela....
Od dawna piszę,że Polski już nie ma...

Obrazek użytkownika Pers

11-12-2022 [08:32] - Pers | Link:

Autor bierze zlecenia od żydów i Ukraińców. 

Obrazek użytkownika Tezeusz

11-12-2022 [12:03] - Tezeusz | Link:

"Autor bierze zlecenia od żydów i Ukraińców. "
@Pers piszesz o sobie ? a to rozumiem . A o NB to tak :
https://naszeblogi.pl/64030-ch...

Obrazek użytkownika Ryan

11-12-2022 [17:50] - Ryan | Link:

ruszkiewicz
Ale z ciebie półgłówek jest
https://pbs.twimg.com/media/FjtaEJqXkAEn8YP?format=jpg&name=small

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [09:25] - rolnik z mazur | Link:

@ Ijontichy,
Polski nie ma to fakt. Ale to my sami jesteśmy temu winni. Pzdr 

Obrazek użytkownika spike

11-12-2022 [10:37] - spike | Link:

Tak Polacy są sobie winni, bo pozwoli obcym kulturowo mniejszościom tu zamieszkać, a które stanęły przeciw Polsce, np. pozostawili mniejszość niemiecką, dając im równe prawa obywatelskie Polaków, a nawet prawo decydowania o Polsce, co się mści, występują jako niemiecka V kolumna, a Niemcy zdelegalizowali mniejszość polską w Niemczech, okradając ją z wszelkich praw i sporego majątku, a teraz żydzi są chcą ograbić Polską z majątku bezspadkowego, który należy się tylko i wyłącznie rodowitym spadkobiercom, do tego obywatelom polskim, tak działa prawo na całym świecie.
Diaspory żydowskie odzyskały swoje świątynie, podobnie się stało nawet w Rosji, polska mniejszość katolicka odzyskuje swoje kościoły, które zostały im zabrane, wiem coś o tym, bo wielu Polaków, w tym ja pomagamy im w remontach tych kościołów, a kilka lat temu byłem z innymi osobami, zaproszony do Rosji przez rezydującego tam proboszcza, odwiedzenia i zobaczenia jak to wygląda, do dziś korespondujemy z proboszczem, takich odzyskanych kościołów jest w Rosji sporo, batalia zwrotów trwa nadal, pewnie obecnie będzie to trudne, mimo że polskie kościoły w Rosji pomagają Rosjanom, nie tylko materialnie, ale prowadzą szkoły, uczą zawodu itd.

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

11-12-2022 [14:17] - Siberian Husky Dog | Link:

@ Ijontichy 

Jeśli Polski od dawna już nie ma to, jakim prawem linie lotnicze British Airways sprzedało mi bilet do Warszawy w te i nazad.
 Z Świat rodzinnych nici.
Co za złodzieje.

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [10:10] - Edeldreda z Ely | Link:

Na wczorajszej konferencji prasowej Konfederacji J. Korwin-Mikke powiedział, że Margaret Thatcher była niechętna zjednoczeniu Niemiec, bo, jak twierdziła, tak te Niemcy lubi, że najchętniej obdarowałaby je trzema lub więcej państwami... Izrael dostał państwo jedno... 

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [12:01] - rolnik z mazur | Link:

@ Edeldreda
Przypomnę dla ścisłość, ze JKM jest częścią tego systemu i opowiada głupoty. To w końcu Angole w deklaracji Balfoura z 1917 r przyrzekli Rothschildom vel Bauer państwo Izrael przy najbliższej okazji, która się nadarzyła po II wojnie. Thatchet faktycznie to powiedziała , ale nie zrobiła nic, żeby zjednoczeniu zapobiec a Angole usłużnie podpisały umowę zjednoczeniowe tzw. 2 + 4. Pzdr 

Obrazek użytkownika J z L

12-12-2022 [11:19] - J z L | Link:

Izrael jest krajem, w którym żyje najwięcej naukowców w przeliczeniu na liczbę mieszkańców. Krajem o najbardziej rozwiniętym po Stanach Zjednoczonym rynku venture capital i najwyższych nakładach venture capital na głowę mieszkańca. Krajem, w którym działa największe zagłębie technologiczne na świecie po kalifornijskiej Dolinie Krzemowej – Silicon Wadi. Krajem zbudowanym przez emigrantów i buzującym nadal duchem pionierskiej przedsiębiorczości. I jednocześnie krajem, którego mieszkańcy żyją w oblężonej twierdzy, wstrząsanym wojnami i wewnętrznymi napięciami etnicznymi, moralnymi, politycznymi i religijnymi

https://antyweb.pl/jak-izrael-wspial-sie-na-technologiczne-wyzyny

СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВОЇНАМ!
      Chwała Ukrainie
      Chwała gierojom z Azow
      Wieczną im Chwała
Śmierć polskojęzycznym rosyjskim żołdakom z Szamba 24r.u

Obrazek użytkownika rolnik z mazur

11-12-2022 [13:44] - rolnik z mazur | Link:

@ Edeldreda
Tam padły dużo ważniejsze słowa niż te o M. Thatcher i jej uczuciom w stosunku do Niemiec. Tam oskarżony został premier o agenturalną działalność . I to już śmieszne nie jest. Pzdr 

Obrazek użytkownika Edeldreda z Ely

11-12-2022 [14:31] - Edeldreda z Ely | Link:

@rolnik z Mazur 
Nie chciałam wilków w owczej skórze wywoływać z lasu... 
I dziękuję za pierwszą uwagę. Przemilczę też sekwencję skojarzeń i wniosków, które pod kopułą mi się pojawiły... Wszystkie są podobnie minorowe, jak Pana. 

Obrazek użytkownika J z L

12-12-2022 [14:48] - J z L | Link:

Koniec Izraela nastapil ostatni raz w dn. 7 stycznia 2014 w/g plagiatora z Szamba
 
СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВОЇНАМ!
      Chwała Ukrainie
      Chwała gierojom z Azow
      Wieczną im Chwała
Śmierć polskojęzycznym rosyjskim żołdakom z Szamba 24r.u

Obrazek użytkownika Siberian Husky Dog

11-12-2022 [14:24] - Siberian Husky Dog | Link:

Historia kołem się toczy.
Amerykańscy żydzi sprzedają Rosjanom przepis na bombkę A.
Rosyjscy żydzi sprzedają Izraelowie przepis na bombki A B i C.

I bądź tu mundry.

Obrazek użytkownika Ryan

11-12-2022 [19:47] - Ryan | Link:

Business is business

Obrazek użytkownika J z L

11-12-2022 [21:05] - J z L | Link:

Izrael musi się chronić przed dzikimi bestiami

Obrazek użytkownika Es

12-12-2022 [17:56] - Es | Link:

Wojna jako najważniejszy czynnik prorozwojowy- paradoks znany od wieków.
A swoją drogą. Od lat wszyscy wiedzieliśmy o niezwykłych osiągnięciach Związku Radzieckiego najpierw, a później Rosji, w coraz to nowych osiągnięciach sztuki wojennej , nowych rakietach samolotach i innych cudach , a nigdy, że stać ich było zbudować mikrofalówkę. Jakieś sugerowane analogie?

Obrazek użytkownika Ryan

12-12-2022 [21:10] - Ryan | Link:

Amerykański bombowiec strategiczny B-2 Spirit Sił Powietrznych USA został uszkodzony w Bazie Sił Powietrznych Whiteman podczas awaryjnego lądowania, któremu towarzyszył pożar na pokładzie samolotu.
Do incydentu doszło 11 grudnia w bazie sił powietrznych Wightman w stanie Missouri, gdzie na stałe rozmieszczono flotę 20 bombowców B-2.
Publikacja War Zone, powołując się na służby public relations 509. Skrzydła Bombowego, potwierdziła, że ​​wypadek z udziałem B-2 miał miejsce:
"Dziś samolot USAF B-2 Spirit miał awarię w locie podczas normalnej operacji i został uszkodzony na pasie startowym w Bazie Sił Powietrznych Whiteman po udanym lądowaniu awaryjnym. Personel nie został ranny. Wybuchł pożar, który szybko ugasiła straż pożarna bazy. Straty nie sa znaczne.Trwa śledztwo w sprawie tego incydentu ”