Kupujcie Pismo Święte zanim zostanie zmienione przez Żydów!

Talmudyczni Żydzi chcą ingerować w treść i chrześcijańską interpretację Pisma Świętego Nowego Testamentu.

Chodzi o przyszłościowe wyeliminowanie tzw. treści antysemickich w Nowym Testamencie i zmianę negatywnego na pozytywny postrzegania faryzeuszy jako faktycznych morderców Jezusa Chrystusa i przypisanie jej rzymskiemu Poncjuszowi Piłatowi, bowiem: "zaczynając od Nowego Testamentu, boskie objawienie manifestujące swą obecność w chrześcijańskich tekstach przybierają formę nienawiści" (za: Katalog rekomendacji Europejskiego Kongresu Żydów, pt.: "Koniec z antysemityzmem) wobec Żydów i stworzyło ziarno nienawiści kończące się żydowskim Holocaustem.

Mało tego! Żydzi niemal postulują aby współtworzyć lub recenzować chrześcijański, w tym katolicki Katechizm, czyli pewnego rodzaju instrukcję postępowania chrześcijan w duchu jezusowego Nowego Testamentu! Roszczą sobie nawet prawo do ingerencji w treści i sposób nauczania chrześcijańskiej religii w naszym kościele!

W tym celu nawet talmudyczni Żydzi stworzyli niejako nową księgę zatytułowaną: "Adnotowany Nowy Testament Żydowski", którego współautorką jest specjalistka od Nowego Testamentu, Żydówka prof. Amy-Jill Levine wykładająca na Vanderbilt University. Jest to jakby nowy, 800 stronnicowy, Nowy Testament z przypisami przygotowanymi przez 70-ciu żydowskich ekspertów.

Szok i bezczelność najwyższych lotów!

Aby znów było mało! Żydzi chcą aby inne religie, w tym katolicka przeznaczały na tzw. walkę z antysemityzmem około 1% swoich własnych środków a nawet aby poszczególne kraje przeznaczały na walkę z antysemityzmem nawet 0,02% swojego PKB, co w przypadku Polski oznaczałoby 400 mln złotych, nieco więcej niż roczny budżet IPN!

Wszystkie powyższe informacje są przedstawione w szokującym artykule Pana Piotra Włodarczyka zamieszczonym w najnowszym numerze tygodnika "Do Rzeczy" pod tytułem: "Bat na antysemitów"
(Włodarczyk Piotr, Bat na antysemitów, Do Rzeczy, nr 19/321: 6-12 maja 2019 roku, s. 21-23).

Warto przytoczyć niektóre jego fragmenty z moim komentarzem:

– ""Jezus i faryzeusze: ponowna ocena interdyscyplinarna" - to tytuł konferencji współorganizowanej przez papieski Instytut Biblijny, której druga część odbędzie się w tym tygodniu w Watykanie", której celem ma być "uwidocznienie uprzedzeń wobec faryzeuszy - starożytnych poprzedników rabinów (...) Ojciec Etienne Veto, dyrektor Centrum Studiów Judaistycznych Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego, tłumacząc powód zwołania tego spotkania, pokreślił związek między negatywnymi stereotypami narosłymi wokół faryzeuszy a dzisiejszym antysemityzmem"" (s. 21).
Tedy warto przytoczyć Instytutowi Biblijnemu w Watykanie i ojcu Veto słowa Jezusa Chrystusa zawarte w Nowym Testamencie a skierowane do faryzeuszy, których interpretację chcą na zlecenie Żydów zmieniać "oświeceni katolicy" i to katolicy w sutannach, i to pod auspicjami papieża Franciszka:

"Gdyby Bóg był waszym Ojcem, to i Mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie wyszedłem od siebie, lecz On Mnie posłał. Dlaczego nie rozumiecie mowy mojej? Bo nie możecie słuchać mojej nauki. Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca. Od początku był on zabójcą i w prawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówi kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A ponieważ Ja mówię prawdę, dlatego Mi nie wierzycie. Kto z was udowodni Mi grzech? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego Mi nie wierzycie? Kto jest z Boga, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie, że z Boga nie jesteście” [J 8, 42-47].
Sami zaś faryzeusze wydając Jezusa na śmierć zwołali do Poncjusza Piłata: "Ukrzyżuj Go" i zawołali: "Krew Jego na nas i na dzieci nasze: Mt 27,25"
– ""Chociaż dla wielu chrześcijan kampania na rzecz "zrehabilitowania" faryzeuszy może brzmieć kompletnie niedorzecznie, to - zdaniem żydowskich specjalistów ds. walki z antysemityzmem - ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów""- według EKŻ (s.21).
Znów należy wspomnieć, że tak zwana nienawiść nie wynika bezpośrednio z chrześcijaństwa, które modli się o nawrócenie wiarołomnych Żydów, ale bezpośrednio z żydowskiej księgi Talmudu, który zionie nienawiścią wobec chrześcijaństwa i w mniejszym stopniu wobec islamu a główną przyczyną jest odrzucenie przez Żydów Jezusa Chrystusa za Mesjasza. (piszę w o tym szeroko w moim cyklu o Talmudzie, który zresztą powstawał również na długo przed narodzeniem Jezusa Chrystusa).

– ""Jak zauważa John L. Allen Jr., żydowscy naukowcy, którzy uczestniczą w konferencji, chcą doprowadzić do "zrehabilitowania"  faryzeuszy przez Kościół Katolicki. Co ciekawe sam papież Franciszek, który ma przyjąć uczestników konferencji na prywatnej audiencji, wielokrotnie używał odniesień" negatywnych wobec faryzeuszy (...) ale "używał odniesień do faryzeuszy i faryzejskości, by uwidocznić w ten sposób różnicę pomiędzy katolicyzmem "sztywnym", "skostniałym" a katolicyzmem "otwartym"" a sam Franciszek został przedstawiony w w/w dokumencie "Koniec z antysemityzmem" jako przyjaciel Żydów" (za: s. 21,22)

Jako wierny Kościoła Katolickiego od dawna jestem niejako skonfundowany słowami a tym bardziej poczynaniami papieża Franciszka. Wcześniej były to m.in. w Wielki Czwartek obmywanie nóg muzułmance i kobiecie, brak Krzyża Świętego w papieskim w filmie ekumenicznym, brak papieskiego błogosławieństwa w momencie rozpoczęcia pontyfikatu, przyjmowanie rotarian w Watykanie, nabożeństwa ekumeniczne, artykułowanie braterstwa zamiast miłości i ewangelizacji, relatywizowanie grzechów dotyczących małżeństwa i przyjmowania Komunii Świętej. A moje skonfundowanie jest tym większe, im dłużej żyje (wbrew zapowiedziom) i staje się coraz aktywniejszy papież Benedykt XVI - który jest papieżem czy też nie? Stawiam sobie pytanie...

– "Publikacja EKŻ postuluje, by program nauk religii chrześcijańskiej oraz podręczniki powstawały przy udziale specjalistów od judaizmu, a także ekspertów od antysemityzmu, by usunąć wszelki przekaz, który mógłby napędzać antysemityzm. Stosunek do faryzeuszy ma być - jak można wywnioskować z raportu - wyznacznikiem poziomu antysemityzmu (...) by w głowach uczniów nie powstało przekonanie i powiązanie konfliktu na linii Jezus - faryzeusze ze śmiercią Chrystusa a zamiast tego należy wskazywać Poncjusza Piłata jako na winnego ukrzyżowania Jezusa (...) Chrześcijańscy i muzułmańscy duchowni, a także nauczyciele religii powinny uczyć w swoich parafiach i szkołach tego, czego nauczyli się na temat antysemityzmu"" (s. 22, 23).

Ten fragment nie wymaga żadnego komentarza, bo jest hipokrytyczny i kuriozalny a poza tym jego realizacja zachwiałaby fundamenty chrześcijaństwa.

Dalej w artykule padają informacje o finansowaniu całej tej kampanii przeciw chrześcijaństwu, pod pozorem "walki z antysemityzmem", który od zarania powstał li tylko ze względu na treść Talmudu i postępowania Żydów na świecie, postępowania wobec innych, gojów a nie "wybrańców Boga" - Żydów.

W świetle powyższego chyba słusznym wydaje się postulat równości wszystkich religii, więc warto też, aby program nauczania religii judaistycznej i talmudycznej był recenzowany przez chrześcijan i muzułmanów oraz żeby usunięto z nich wszelkie treści przede wszystkim antychrześcijańskie, ale też i antymuzułmańskie.

W tym duchu należałoby zrecenzować żydowski Talmud, który po wyeliminowaniu z niego treści rasistowskich, antygojowskich i antychrześcijańskich liczyłby chyba jeden a nie dwanaście tomów... Ma "to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w Talmudzie i religii/ideologii talmudyczno-rabinicznej nienawiści wobec chrześcijan i muzułmanów".
(parafraza wcześniejszego żydowskiego cytatu: ma to być jedno z ważniejszych narzędzi służących do wyeliminowania (...) głęboko zakorzenionej w chrześcijaństwie nienawiści wobec Żydów)

A może wzorem  "Adnotowanego Nowego Testamentu Żydowskiego" stworzyć nowy Talmud, który uzupełniony zostanie przypisami kilkudziesięciu specjalistów chrześcijańskich?

Jeżeli tak, tylko sarkastycznie i ironicznie,  można też wnieść apel: Żydzi, kupujcie Talmud zanim chrześcijanie zmienią jego treść!

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika ruisdael

08-05-2019 [11:57] - ruisdael | Link:

Ech, wszystko to prawda. Kościół też prowadzony jest obecnie przez marksistów, którzy opanowali seminaria w latach 70 tych, a w Niemczech, w dodatku, luteranizm opanował prawie cały episkopat.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [19:47] - krzysztofjaw | Link:

Ja sądzę, że wpływ na papieża Franciszka ma odrzucona przez JP II "teologia wyzwolenia". Ale faktycznie, trzeba III Soboru Watykańskiego przywracającego katolicyzm do korzeni wiary. Pozdrawiam

Obrazek użytkownika maxilampus

08-05-2019 [14:15] - maxilampus | Link:

Takie sa wlasnuie konsekwencje ustepstw wobec "eskimosow"..Pisze "eskimosow" bowiem obecny tutaj "cyngiel" Sakiewicza cenzuruje wszystko ( lacznie z cytatami Pisma Swietego) co dotyczy "eskimosow"..
" Od dawna zamiarem "Eskimosow" jest rozbicie jednosci Kosciola Swietego...Czesciowo to im sie udalo...W poznym sredniowieczu zainwestowali kupe srebrnikow w Kalvinizm i Luteranizm..Wojny religijne trwaly dziesieciolecia..a oni liczyli dudki i zyski ..
Wprowadzajac zmiany w Pismo Swiete ( Ewangielia Sw Mateusza jest tutaj glownym celem) rozbija Kosciol Powszechny i zacznie sie jeszcze wieksze przesladowanie Katolikow. niz dotychczas..Bowiem nie wyobrazam sobie ,ze bede praktykowal Zydowska wersje Katolicyzmu.co w rezultacie doprowadzi do  pPowstanie w Polsce ( juz sie to zaczelo) Katolickiego  Kosciola Narodowego.ktory bedzie przesladowany jako rzekomo Antysemicki...Regulacje prawne dotyczacego tzw. "Antysemityzmu" w Polsce juz istnieje i sa scigane z KK...
"Eskimosi" beda pisac nowe kanony i dogmaty Chrzescijanstwa...oraz czywac nad ich przestrzeganiem..
ps. Zwroc uwage ,ze nie proponuja tych zmian i "dialogu" Kosciolowi obrzadku Wschodniego ( braciom w Chrystusie Panu z Kosciola Ortodoksyjnego)...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [14:45] - krzysztofjaw | Link:

Już teraz Ewangelia Mateusza jest zmieniona bo winno być "... krew na syny nasze" a "nie dzieci nasze" a to jest róźnica. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika maxilampus

08-05-2019 [15:12] - maxilampus | Link:

Nie wiem czy czytales chyba najwazniuejsza pozycje na temat histori "plemienia zmijowego" (czytaj "eskimosow) Controvewrsy of Zion by Douglas Reed ?
Jest to pozycja ,ktory MUSI znac kazdy kto zabiera glos w sprawach dotyczacych "eskimosow"..Polecam ta pozycje Szczegolnie !!
Link do Polskiej  wersji :https://www.controversyofzion....
Pzdr.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [19:50] - krzysztofjaw | Link:

"Kontrowersje Syjonu" musiałem przeczytać aby wypowiadać sie na temat żydostwa i Talmudu :). Faktycznie pozycja obowiązująca. Takie pozycje zawsze staram się zgrywać na swój dysk awaryjny - serwerek indywidualny, bo mogą kiedyś zniknąć z sieci. 
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [19:58] - krzysztofjaw | Link:

Chyba nie trzeba jednak używać słowa "eskimos" jako zamiennik Żydów. Czy Żyd ma znaczenie pejoratywne według samych Żydów. Śmieszne by to było :). 
Pzdr

Obrazek użytkownika xena2012

08-05-2019 [16:47] - xena2012 | Link:

Hm,a czy jest jeszcze jakas dziedzina życia w którą Eskimosi nie wetknęli swojego nosa i żądań?

Obrazek użytkownika maxilampus

08-05-2019 [17:12] - maxilampus | Link:

Jest !  stosunki homoseksualne..nie wtykaja tam nosa..

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

08-05-2019 [19:58] - krzysztofjaw | Link:

;)))))

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-05-2019 [21:48] - Imć Waszeć | Link:

Jak nie jak tak :)
Podpowiedź - judaizm reformowany (już nie mówiąc o lewactwie): https://en.wikipedia.org/wiki/...

Obrazek użytkownika Czesław2

08-05-2019 [21:25] - Czesław2 | Link:

Nam nie trzeba Żydów.
https://dorzeczy.pl/102116/Now...
Już wiem, po co dziura w prawie o sklepach czynnych w niedzielę. Nie Żabka, Dino ale Biedronka. Zasady poszły w las.