Zeszyt stryjka Stanisława

Pierwsza strona nie zawierała notatek. Widniała na niej trójwyrazowa preambuła nijak nie pasująca do treści zeszytu, zapisana dużymi literami przy użyciu wysychającego pióra. Zapytałem stryjka, jakie była intencja i okoliczności tych słów, odnoszących się do Boga. Otworzyłem przy tym zeszyt i położyłem go przed nim na stole. Chwilowo zaskoczony milczał. Położył na kartkach spracowane, chore ręce i z uśmiechem wpatrywał się w nieodgadnioną dal, którą tylko on widział za ścianą przed sobą.  - Jest to jak sen – powiedział,  nim zaczął swoją opowieść, którą tu pomijam, choć ciekawa i tak autentyczna.
Był to jego zeszyt z  Technikum Rolniczego w Szprotawie, do którego chodził na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych.  Znalazłem go na strychu, zachował się w bardzo dobrym stanie. Na okładce zapisana została nazwa szkolnego przedmiotu: „zagadnienia”, co dawało się rozszerzyć dzięki tygodniowemu planowi lekcji, zapisanemu wewnątrz. Przedmiot nazywał się „zagadnienia aktualne”, przerabiano to raz w tygodniu. Inną charakterystyczną nazwą w tym rozkładzie lekcji były „podstawy ewolucji”, przez co należy rozumieć biologię. Całkiem tajemniczo brzmiała „teologia”, która żadną miarą nie była nauką religii, ale treści tych lekcji stryjek nie potrafił już wyjaśnić. Zajęć o charakterze związanym z zawodem rolnika było w tygodniu 22 godziny - na wszystkie 35. Matematyki były dwie, języka polskiego 3 godziny, rosyjskiego dwie. Historii nie było, aczkolwiek właśnie te „zagadnienia aktualne” należy traktować  jako jej odpowiednik. Akcent położono na sprawy bieżące a z przeszłością rozprawiano się krótko i bezceremonialnie. W połowie pierwszej strony zeszytu mamy już daty zniesienia pańszczyzny w poszczególnych zaborach a wcześniej w trzech linijkach:
I. a) Okres dzikości b) Barbarzyństwo  II. Niewolnictwo  III. Feudalizm IV. Kapitalizm V. Imperializm VI. Socjalizm  VII. Komunizm.
Jedno zdanie ma wyjaśniać wszystko:
Kapitalizm jest to nieliczna garstka ludzi, która włada ośrodkami produkcji.
Następnym tematem jest Wojna rewolucyjna w 1917 r. (październik)
Rewolucja ta spowodowała to, że w Niemczech z tronu zrzucono króla Wilhelma, w Austrii cesarza. Dzięki też rewolucji październikowej w 1918 r. powstaje państwo polskie.
 
Obszernie omówiono powstanie i rozwój państwa robotników i chłopów - ZSRR, gdzie
środki produkcji zostały uspołecznione i i zapoczątkowano braterstwo narodów. Oczywistością jest wyższość tego państwa nad innymi, ale nie zaszkodzi powtórzenie tego uczniom po raz kolejny:
W ustroju kapitalistycznym gospodarka jest bezplanowa, a w ustroju socjalistycznym jest gospodarka planowa.
 
Zagadnienie Sytuacja gospodarcza i polityczna w Polsce przed 1939 r.
zostało omówione na dwóch lekcjach, by zohydzenie niedawnej przeszłości niepodległego kraju było dostatecznie skuteczne. Na koniec pierwszej godziny Stanisław zapisał zdanie, gdzie  zabrakło mu słowa, na które zostawił puste miejsce: Polska faszystowska [  ] do siebie inne narody.
Polska nie nawiązywała stosunków ze Słowianami, ale sprzymierzyła się  z krajami takimi jak Francja i Anglia. Polska przed 1939 r. prowadziła politykę błędną i fałszywą. Przed wojną panował w Polsce kapitalistyczny system gospodarczy. Cały przemysł był w rękach obcych czyli kapitalistów zagranicznych. Cała komunikacja była w ręku Amerykanów. Handel był w rękach Żydów. 75% ziemi spoczywało w rękach obszarników. Cały dochód społeczny odpływał za granicę.
Notatki z lekcji o wyższości planu:
Planowa gospodarka uspołeczniona robi plan dla dobra ogółu. Natomiast prywatna gospodarka robi tylko dla swego pana. Państwo kieruje się potrzebami obywateli, to jest planowa produkcja. Planowanie produkcji: 1) potrzeby życia; 2) mieszkania, ubrania itd. Planujemy jakość i ilość najpotrzebniejszych produktów.
Następna lekcja zaczyna się od podobnego pseudonaukowego bełkotu:
Zmiana formacji. Środki produkcji przerastały stosunki. Siły wytwórcze i narzędzia.
Hasłowość, bezrozumny przekaz, który w PRL- u powielany były przez milionowe rzesze głupków-politruków rodzimego przeważnie chowu, przeniesione zostały przez ich potomstwo na inne czasy, na koniec drugiej dekady XXI wieku, i dalej są tępo i sloganowo głoszone w imię jeszcze nowszej nowoczesności.
Gospodarka planowa ZSRR i Polski. Państwowa Komisja Planowania Gospodarczego w ZSRR wprowadziła pięciolatki: I. Pięciolatka zbrojenia się; II. Zmechanizowania rolnictwa; III. Produkcja artykułów pierwszego użytku; IV. Odbudowa kraju.
Wstępem do wykonania planu jest przygotowanie. W małym gospodarstwie jest dyspozycja, jak również i w większym. W wielkim majątku jest dyspozycja główna i dodatkowa. Plan jest roczny, kwartalny, miesięczny i tygodniowy. W tygodniowym jest plan główny i dodatkowy.
 
Wykłady nowej wiedzy miały hipnotyzować słuchaczy – i działo się [dzieje się] to faktycznie:
 
Państwo kapitalistyczne celowo wykształcało pewną ilość ludzi, aby pozostałych nieuświadomionych uciskać. Dzisiaj natomiast [w nowym ustroju]  nie ma różnicy między pracą fizyczną a umysłową.
 
Zbudować podstawy socjalizmu.
Aspekt 1. Ideologiczny
Aspekt 2. Ekonomiczny
Z chwilą, kiedy ukazał się manifest komunistyczny Marksa, sprycesował się [org.] socjalizm (manifest jest to jakby wyznanie). W ideologii mieści się między innymi filozofia idealistyczna. Filozofia kapitalistyczna jest starą filozofią absurdalną (nierealną).
 
 
Za znamienne można uznać uszeregowanie ministerstw w trakcie ich charakteryzowania – zaczęto od najważniejszych.
W Polsce istnieje 22 ministerstw resortowych.
1)Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego, zadaniem jego jest utrzymanie porządku w państwie.
2)Ministerstwo obrony narodowej. Szkolenie  kadry w czasie pokoju i obrona państwa w czasie wojny.
W końcówce tego omówienia odnajdujemy bardziej i mniej znajome skróty.
Przy prezydium Rady Ministrów jest główna komisja do spraw kultury. W skład tej komisji wchodzą prezes Rady Ministrów J. Cyrankiewicz, jako przewodniczący, delegaci ministerstwa oświaty, ministerstwa kultury i sztuki, związków zawodowych , ZMP, ZNP, ZSCh, TURiL. Są tam różne sekcje, które mają uchwalać.
 
ZNP zawsze żywy!
W przekazie kierowanym do uczniów widać nachalność i prymitywizm, tworzy się pozór, że te słowa są nauką stojącą ponad wszystkimi innymi - mądrością, jakiej nie znała dotąd ludzkość. Ograniczeni nauczyciele traktują swoich słuchaczy, jak ciemną masę. Oczekują od nich jednoznacznego zadeklarowania się politycznego, podporządkowania się i do bezmyślnego powielania określonej  narracji. Sugeruje ją temat wypracowania albo i cała lista pytań:
Praca domowa
Jak się zapatrujesz na planu odrodzenia Wehrmachtu? Jakie siły nad tym pracują?
Jaka jest rola NRD w walce z rewizjonizmem i remilitaryzacją Niemiec? Dlaczego Watykan popiera odrodzenie Wehrmachtu? Dlaczego Watykan utrzymuje stan tymczasowości  administracji kościelnej na polskich Ziemiach Odzyskanych? Jakie zadana wysuwa przed narodem polskim nowy sojusz amerykańsko-niemiecki?
 
A oto inne temat wypracowań:
 
Życie i  działalność Lenina na podstawie wyjątku z historii (WKP(b)).
 
Plan sześcioletni.
 
Co nam daje umowa gospodarcza ze Związkiem Radzieckim?
 
Udział kobiet w walce o utrwalenie pokoju.

                                    
 
Szczególna porcję obłudy komunistycznej władzy odnajdujemy w pewnym faktycznie aktualnym temacie lekcji a potem w wypracowaniu z nim związanym.
Uchwała Rady Ministrów z dnia 28.X.1950 r. w sprawie zmiany systemu pieniężnego.
Obniżka cen artykułów powszechnego użytku, zaopatrzeniowych, inwestycyjnych.
W ślad za tą notką idzie temat wypracowania i ono samo:
Znaczenie obniżki cen dla życia politycznego i gospodarczego kraju.
 Obrabowanemu narodowi każe się pisać dziękczynienia związane z tym zabiegiem:
Widzimy, że gdy w naszym kraju ceny się obniżają, to w krajach kapitalistycznych ceny wzrastają, a prze coraz więcej szerzy się nędzy w masach pracujących.
 
Jaka jest prawda o ówczesnej reformie walutowej („efektem ograniczonej wymiany było unieważnienie ok. 60% obiegu pieniężnego”) można dowiedzieć się  chociażby z Wikipedii albo od pana Godziemby:

https://www.salon24.pl/u/chris1991/264623,wymiana-pieniedzy-1950-roku-1

Notatki szkolne mojego stryja dotyczące zagadnień aktualnych kończy wyraźnie niepełna informacja, a w zasadzie inwokacja odnosząca się do ogólnopolskiej akcji:
 Narodowy Plebiscyt Pokoju
W imię niepodległości Polski,
w imię pokoju między narodami,
w obliczu wojennych knowań…

http://www.repozytorium.fn.org.pl/?q=pl/node/7846

Przypuszczam, że to w tym momencie, na zakończenie całorocznych zajęć, odruchowo demonstrując bezskuteczność obłąkanej, komunistycznej propagandy w stosunku do swojej osoby - dwudziestolatka doświadczonego latami bezwzględnych okupacji bolszewickiej oraz faszystowskiej, grozą banderowskich mordów, wypędzeniem z rodzinnych stron; chłopaka mocnego wiarą swojej katolickiej, polskiej rodziny - stryjek na pierwszej stronie tego nader „politycznego” zeszytu przekornie napisał wielkimi literami:
W Imię Boże.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pani Anna

11-07-2018 [15:26] - Pani Anna | Link:

Chwyta za serce.

Obrazek użytkownika St. M. Krzyśków-Marcinowski

11-07-2018 [18:06] - St. M. Krzyśków... | Link:

Niezamierzenie :)  Starałem się o oszczędne zrelacjonowanie autentycznego zdarzenia - tym bardziej dziękuję za miłą informację zwrotną.