Polska - to wielki kraj

Podkreśla też tradycję polskiej demokracji, polegającej m.in. na wolnej elekcji czyli wyborze królów już od 16 wieku poczynając - w przeciwieństwie do obowiązującej na Zachodzie jeszcze parę wieków później monarchii dziedzicznej, z natury mniej demokratycznej... Czasem trzeba spojrzenia całkiem z zewnątrz, aby usłyszeć o swojej Ojczyźnie rzeczy, które trudno usłyszeć w Polsce.  Prawdziwe rzeczy.                                                                                                                    ***Miałem zaszczyt towarzyszyć Prezydentowi w trakcie jego wizyty we Wrocławiu. Debata gospodarcza na Uniwersytecie Ekonomicznym, wręczenie Orderu Orła Białego pierwszemu Dolnoślązakowi po 2 wojnie czyli Kard. Henrykowi Gulbinowiczowi oraz wysokich odznaczeń państwowych prof. Andrzejowi Wiszniewskiemu i Mieczysławowi Zlatowi, a także Polakom ratującym Żydów podczas okupacji niemieckiej oraz spotkanie w wyższej szkole oficerskiej wojsk lądowych - bogaty, różnorodny program i Głowa Państwa, dzierżąca wysoko autorytet polskiego państwa... Szczególny dzień. Merytoryczna dyskusja gospodarcza, uhonorowanie zasług dla Polski i w końcu satysfakcja oficerów i żołnierzy, odznaczonych "Gwiazdami Iraku" i "Gwiazdami Afganistanu”, ale także zwykłych podchorążych, że mogą spotkać się z Prezydentem Rzeczpospolitej... To wszystko godne zapamiętania.

Ambasador Gruzji w Polsce Kote Kawtaradze, pochodzący zresztą z rodziny o wielowiekowej tradycji, mówi mi dziś, że Polska jest wielkim narodem i że jesteśmy jedynym krajem w całej Europie, gdzie funkcjonuje hasło "za naszą i Waszą wolność"...