W MADRYCIE O EUROPIE PRZYSZŁOŚCI

Trzecie w ciągu roku „dni studyjne” Europejskich Konserwatystów i Reformatorów odbywają się właśnie w Madrycie. Poprzednie miały miejsce w Rzymie (wtedy, gdy Giorgia Meloni szykowała się do zwycięskich wyborów, ale jeszcze nie była premierem) – a następne w Warszawie przed czterema miesiącami.

Mam zaszczyt po raz trzeci z rzędu być panelistą na tej prestiżowej konferencji. Zresztą jednym z trzech z Polski. Tematy poruszane na tej konferencji odbywającej się na Placu Hiszpańskim, w centrum stolicy kraju, które kiedyś było „imperium nad którym nie zachodziło słońce” – były odzwierciedleniem tego, czym żyją przeciętni Europejczycy.

Pierwsza sesja robocza dotyczyła bezpieczeństwa i ochrony granic. Skład panelistów pokazywał, że jest to problem paneuropejski: pochodzili oni z Hiszpanii, Szwecji i Bułgarii.

Druga sesja robocza poświęcona była: „Energii, przemysłowi i środowisku”, a skład był hiszpańsko-holendersko-włoski. Godny podkreślenia jest fakt, że wziął w niej udział sekretarz generalny hiszpańskiego związku zawodowego, który wzorował się na NSZZ „Solidarność” nawet w nazwie, bo oficjalnie nazywa się "Solidaridad" (czyli właśnie „Solidarność”).

Kolejna sesja robocza, już z moim udziałem, poświęcona była relacjom Unia Europejska-Iberosfera. To ostatnie pojęcie zawiera państwa, które kulturowo, cywilizacyjnie i historycznie tworzyły się w oparciu o tradycje i wartości, w tym zwłaszcza chrześcijańskie, tworzone przez Hiszpanów, głównie w Ameryce Łacińskiej, a pod tym mianem należy widzieć zarówno  Amerykę Południową, jak i Amerykę Środkową.

Kolejny panel dotyczył „Teraźniejszości i przyszłości Europy”. Swoje wystąpienia przez Skype’a wygłosili również premierzy: Włoch, Polski i Czech oraz liderka współrządzącej Finlandią Partii Finów.

Ważnym elementem tej konferencji były też wizyty w Muzeum Pałacu Królewskiego oraz w legendarnym muzeum skupiającym jedna z najświetniejszych kolekcji malarstwa w Europie – Prado. Uczestnicy konferencji byli też w mieście Segowia, gdzie pod akweduktem z czasów starożytnego Rzymu zostali przywitani przez wicepremiera lokalnego rządu, a także odwiedzili regionalny parlament.

Warto debatować o bezpieczeństwie granic krajów tworzących UE i o przyszłości Europy w czasie, gdy coraz mniej w dyskursie publicznym jest miejsca na dialog, a coraz więcej na monologi.

*tekst ukazał się na portalu wio.waw.pl (26.09.2023)