Stan wyższej konieczności

Wikipedia:
George Soros (węg. György Soros [ˈɟørɟ ˈʃoroʃ], właśc. György Schwartz [ʃvaʁʦ]) ur. 12 sierpnia 1930 w Budapeszcie) – finansista amerykański pochodzenia węgiersko-żydowskiego, jeden z najbardziej znanych spekulantów walutowych, ale także filantrop, fundator Instytutu Społeczeństwa Otwartego i licznych fundacji, w tym Fundacji im. Stefana Batorego, uczeń Karla Poppera. Znany krytyk polityki George'a W. Busha.
[…]
Odznaczony:
1995 – litewski Order Wielkiego Księcia Giedymina[2]
1998 – estoński Order Krzyża Ziemi Maryjnej I klasy[3]
2002 – łotewski Order Trzech Gwiazd III klasy[4]
2004 – węgierski Krzyż Wielki Orderu Zasługi Republiki[5]
2012 – polski Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Zasługi[6][7]
2015 – ukraiński Order za Zasługi[8]
Soros jest aktywnym filantropem od 1979, gdy zaczął przekazywać pieniądze, aby pomóc czarnoskórym studentom w RPA w studiowaniu na Uniwersytecie Kapsztadzkim. Działania dobroczynne Sorosa w Europie Środkowej i Wschodniej mają miejsce głównie przez Instytut Społeczeństwa Otwartego (Open Society Institute) i liczne fundacje, np. Fundacja Batorego w Polsce. Soros podarował 250 milionów dolarów na Uniwersytet Środkowoeuropejski w Budapeszcie.

Urodził się i mieszkał na Węgrzech do 1946, gdy uciekł na Zachód podczas kongresu młodych esperantystów.*
-----------------------------------------------------
JUŻ nie Wikipedia:
 
1. George Soros, zwany dalej “Fundatorem”, ustanowił aktem notarialnym, spisanym w dniu 5 listopada 1987 r. w Nowym Jorku, USA, zalegalizowanym w Konsulacie Generalnym PRL w Nowym Jorku, Fundację o nazwie: Fundacja im. Stefana Batorego, zwaną w dalszej części statutu “Fundacją”.
2. Fundacja prowadzi działalność na podstawie przepisów ustawy z dnia 6.04.1984 r. o fundacjach (dz. U. nr 21, poz. 97) oraz postanowień niniejszego statutu.
3. Fundator za zgodą Ministra Edukacji Narodowej, może przekazać swoje zobowiązania i uprawnienia wobec Fundacji innej fundacji, działającej poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Fundacja respektuje obowiązki nałożone na Fundatora przez jego prawo ojczyste w zakresie poświadczania finansowania przez Fundatora działalności Fundacji.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest m. st. Warszawa.
2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
§ 3
Celem Fundacji jest popieranie wszechstronnego rozwoju społeczeństwa polskiego, a zwłaszcza działalności społecznej, informacyjnej, kulturalnej, naukowej i oświatowej na rzecz rozwoju rynku i demokracji w Polsce oraz zbliżenia narodów i państw Europy Środkowej i Wschodniej.
http://www.batory.org.pl/o_fun...
 
… i jeszcze ciąg dalszy - tekst sprzed roku, wart szczególnej uwagi, bo dość dokładnie wyjaśnia, czym jest to, co dziś wygląda na stan wyższej konieczności:
 
http://amerbroker.pl/?go=conte...
 
 
*Wikipedia podaje te informacje chronologicznie