Kto, jak i dlaczego "rozgrywa" Ukrainę? (reprint)

Poniżej przytaczam mój tekst z 08.03.2014 roku pt.: "Kto, jak i dlaczego "rozgrywa" Ukrainę?" [1a]. Tamtejsze spojrzenie - jak sądzę - dalej w większości pozostaje aktualne, mimo, że tak naprawdę dotyczyło zajęcia przez Rosję Krymu. 

Oczywiście wtedy nie miałem pojęcia, że W. Putin porwie się na atak wobec całej Ukrainy i rozpęta wojnę, która może być zalążkiem nawet III Wojny Światowej. Może wówczas zbyt mocno akcentowałem posiadanie przez Ukrainę złóż gazu łupkowego i ropy łupkowej, ale nie zmienia to faktu, iż Ukraina faktycznie jest krajem posiadającym wiele bogactw naturalnych i jest jednym z największych światowych eksporterów żywności. 

--------------------------------

Żal mi Ukraińców. Są między - używając kolokwializmu - młotem a kowadłem. Mają trudny wybór. Z jednej strony niemiecki Związek Socjalistycznych Republik Europejskich (UE) z jej mrzonkami o utworzeniu jednego, federacyjnego państwa europejskiego a z drugiej Rosja z W. Putinem i jego planem stworzenia zintegrowanego organizmu państwowego zwanego Unią Euroazjatycką (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Kirgistan, Tadżykistan, Armenia, Mołdawia i (sic!) Ukraina oraz sukcesywnie pozostałe państwa wchodzące kiedyś w skład ZSRR) [1], [2], [2a].

Dziś jednak chyba o te m.in. geopolityczne cele rozgrywa się właśnie konflikt na Ukrainie.  Ale przecież u źródeł interesów geopolitycznych znajdują się interesy ekonomiczno-gospodarcze.

I zawsze, kiedy coś ważnego dzieje się gdzieś na świecie, należy zastanowić się nad tym jakie są przyczyny danego zdarzenia, kto jest jego inspiratorem i jest w nie zaangażowany oraz - nade wszystko - jakie są cele do osiągnięcia przez tych, którzy w wydarzeniach biorą czynny udział i kto na nich najwięcej zyska.

W swoim poście pt.: "Dlaczego i komu potrzebne są konflikty zbrojne" (nic nie wiedząc przecież o rychłej inwazji Rosji na Ukrainę) napisałem m.in.: "Na świecie dziś nie ma pokoju a międzynarodowe konflikty zbrojne w dalszym ciągu występują i są cyklicznie inspirowane przez: USA oraz ich najbliższych sojuszników (...) i Rosję (...). Dlaczego tak jest? (...)? Bo przecież nie dlatego, żeby wprowadzać demokrację i przeciwdziałać wykreowanemu terroryzmowi...".

Przyczyn jest oczywiście kilka ale w pierwszej kolejności należy wymienić właśnie: władzę i pieniądze, które implikują np. chęć zdobycia wpływu w krajach o potencjalnie dużych zasobach surowcowych lub też w krajach, które USA czy Rosja uznają za geopolitycznie strategiczne z punktu widzenia własnych interesów polityczno-gospodarczych.

W przypadku ostatnich wydarzeń na Ukrainie należy postawić sobie więc pytanie: o czyje interesy rozgrywa się bój i kto stoi na czele?

"Zawsze bowiem jest tak, że tylko nieliczni światowi decydenci, należący do określonych, wąskich kręgów władców tego świata rozdają karty. Kto sponsoruje walki na Ukrainie? Czyje pieniądze wchodzą w grę, kto jest ‘za’, a kto ‘przeciw’ i czym ma zakończyć się to co się zaczęło?

Wielu z walczących na Ukrainie to zwykli ludzie, którzy naprawdę wierzą, że walczą o wolną Ukrainę i słuszną sprawę i szczerze nienawidzą Rosji, Putina, a może nawet całego świata za ich arogancję wobec nich, za to że oni są biedni, że nie widzą perspektyw, że nie mają szans na lepszą przyszłość.

Niestety te rzesze oddających na ulicach swoje życie w ich przekonaniu słusznej sprawie nie mają żadnego pojęcia o tym jak bardzo są manipulowani i wykorzystywani najpierw bezpośrednio przez grupy wpływu kierujące demonstracjami, a na samej górze przez decydentów tego świata, których cele są określone i mało mają wspólnego z dobrem tych, którzy na ulicach polegli, czy też rodzin, które ich opłakują.

To wszystko to polityka. To układy, siłowania pomiędzy grupami wpływu, walka o pozycję i pieniądze" [3].

Warto sobie uzmysłowić, że jeden dzień demonstracji na kijowskim Majdanie kosztował średnio około 700 tys. Hrywien, czyli około 230 tys. zł. Nie byłby możliwy więc Majdan bez tych pieniędzy. A kto je na Ukrainie posiada? Oczywiście ukraińscy oligarchowie, którzy od samego początku konfliktu sfinansowują go z własnych pieniędzy... zapewne przy cichym wsparciu pewnych międzynarodowych instytucji finansowych. W tym kontekście ważnym jest też uzmysłowieni9e sobie, że W. Putin został wykreowany przez rosyjskich, żydowskich oligarchów finansowych, z którymi później się pożegnał w niewybredny sposób (więzienia i wygnanie z Rosji)...

Zasadnym też wydaje się przypomnienie od czego wszystko na Ukrainie się zaczęło. Otóż od odmowy przez prezydenta W. Janukowycza podpisania aktu stowarzyszeniowego Ukrainy z UE. Komu więc to najbardziej przeszkadzało? Otóż zapewne samej UE ale przede wszystkim USA i międzynarodowym instytucjom finansowym. Trzeba bowiem  zdawać sobie sprawę, że Ukraina jest traktowana przez USA jako jedno z państw strategicznych geopolitycznie. Podobnie zresztą jest ona traktowana przez Rosję. Ścierają się więc na jej terytorium strategiczne interesy dwóch (a z UE nawet trzech) wielkich mocarstwowych potęg. Stąd też wynika to, iż np. USA znacznie ostrzej reaguje na poczynania Putina niż sama UE, która jako Unia Niemiecka ma szczególne interesy z putinowską Rosją i być może już nastąpiło jakieś porozumienie (pomiędzy A. Merkel a nowymi władzami Ukrainy) dzielące Ukrainę na dwie części... [4], [5].

"Aby zrozumieć, jakie znaczenie geostrategiczne dla USA ma Ukraina, trzeba sobie uświadomić, że Rosja bez Ukrainy nie jest w stanie odgrywać mocarstwowej roli jako potęga eurazjatycka. Nie ulega z kolei wątpliwości, że na Ukrainie fundamentalne znaczenie ma Krym, gdyż tam rozlokowane są bazy rosyjskiej Floty Czarnomorskiej. Bez dostępu do tych baz Rosja traci możliwości reagowania na Bliskim Wschodzie, nie ma też dobrego kontaktu ze śródziemnomorską Europą. Utrata kontroli nad Ukrainą zmuszałaby Rosję do ekspansji w kierunku azjatyckim. Wprawdzie jest to możliwe, bo Rosja ma olbrzymie terytoria na Wschodzie, Pacyfik zaś to główny obszar współczesnego handlu międzynarodowego. Jednakże próba tworzenia rosyjskiej potęgi w Azji musiałaby się łączyć z gigantycznym konfliktem z Chinami, konfliktem, który byłby praktycznie nie do wygrania przez Rosję. Tymczasem dobre relacje Rosji z Niemcami i innymi krajami zachodnioeuropejskimi dają pewną nadzieję na zbudowanie w Moskwie (lub Astranie - dop. kj) centrum biznesowego dla Europy (definiowanej klasycznie – chciałoby się rzec – od Atlantyku po Ural) (...) Gra o Ukrainę ma zatem niezwykłą wagę dla Rosji, a także dla Amerykanów. Oczywiście swoją grę w całej tej sytuacji prowadzą również Niemcy. Nie chcą się narazić zbytnio Moskwie (z nią mają zbyt szerokie interesy
ekonomiczne), ale z pewnością wykorzystają każdą okazję, by zaznaczyć swoją gospodarczą obecność na Ukrainie. Ich taktyka konsekwentnego poszerzania dla siebie rynków zbytu w Europie z pewnością i tu znajduje swoje przełożenie.[6]".

Co jeszcze jest przedmiotem walki o Ukrainę?. Być może zabrzmi to zaskakująco, ale są to zasoby surowcowe Ukrainy i Krymu. O te przyszłe wpływy gotówkowe walczą też czołowi gracze finansowi: sami oligarchowie ukraińscy i rosyjscy ale też i międzynarodowe instytucje gospodarczo-finansowe.  

Ukraina ma bowiem olbrzymie i większe niż w Polsce zasoby gazu i ropy z łupków.

Jedne złoża łupków znajdują się na zachodzie u granic Polski, drugie zaś na wschodzie u granic
Rosji. Tak więc nikt na Zachodzie nie sfinansowałby rewolucji na Ukrainie, gdyby nie miał obiecanego zarobku. Taniego zarobku, bo Ukraina nie będąca członkiem Unii, ma swobodniejsze zasady ochrony środowiska, a lasy szybów wiertniczych na stepach są łatwiejsze do przełknięcia niż w silniej
zurbanizowanej Unii Europejskiej [4].

Ale - oprócz łupków - Ukraina posiada też inne zasoby surowców naturalnych.

"Ten kraj posiada surowce energetyczne jak węgiel kamienny, w tym węgiel koksujący, którego znaczenie gospodarcze jest nieporównywalnie większe niż węgla energetycznego, ponieważ bez węgla koksującego nie ma produkcji stali. W Europie taki węgiel mają tylko Polska i Ukraina. To jest surowiec strategiczny. Poza tym Ukraina to gaz i ropa (oprócz łupków - dop.kj) ze złóż konwencjonalnych (...) Ukraina to również rudy metali takich jak mangan (znaczenie strategiczne), żelazo, uran. Poza tym na Ukrainie występują znaczące zasoby surowców chemicznych, w tym siarki rodzimej w podobnych złożach jak w naszych zlikwidowanych przez rząd Jerzego Buzka i SLD kopalniach. Jaki to był błąd, widać teraz, gdy siarka rodzima podrożała kilka lat temu ponad 20-krotnie. Inne zasoby to sól sodowa i potasowa oraz gipsy. Ciekawostką jest to, że Ukraina ma także zasoby bursztynu, który jest – jak się uważa – przemycany do Polski.

Przewaga surowcowa Ukrainy nad Polską polega na tym, że powierzchniowo to kraj znacznie większy i jednak słabiej rozpoznany, ale najważniejsze jest to, że ma dostęp do Morza Czarnego. To relatywnie głębokie morze bogate w plankton, ale o słabej cyrkulacji pionowej dostarczającej tlen, która daje kapitalne warunki do kumulacji hydratów gazowych, czyli połączenia metanu i wody (1:4). Ta miękka biała substancja, a w zasadzie minerał, tworzy warstewki lub spoiwo współczesnych osadów głównie tam, gdzie powstaje metan w wyniku fermentacji opadającej na dno obumarłej materii organicznej. Hydraty gazowe są trwałe przy ciśnieniu słupa wody nie mniejszym niż ok. 280 m w temperaturze bliskiej zeru. Jeśli ciśnienie jest większe, to hydraty są trwałe nawet w 10 st. C. Wszystkie te warunki są spełnione na dnie Morza Czarnego. Potencjał w hydratach gazowych na świecie na dnach mórz i oceanów jest wielokrotnie większy od wszystkich znanych zasobów energetycznych na świecie (węgiel, ropa, gaz) (...)

Oczywiście, przekształcenie Ukrainy ze znaczącego importera i kraju tranzytowego dla rosyjskiego gazu w eksportera i kraju tranzytowego gazu nierosyjskiego może się nie podobać Rosji, tj. komuś, kto żyje z eksportu gazu i traktuje to jako oręż niemal militarny z silnym lewarowaniem przemocy gospodarczej. A potencjał do takiego przekształcenia Ukraina ma, i to w ciągu nawet pięciu lat. Ukraina ma potężną infrastrukturę przesyłową i wielki magazyn gazu oraz czynny już gazoport.

Można postawić tezę, że aneksja wschodniej Ukrainy to nie tylko przejęcie złóż metali i surowców energetycznych, ale także dostępu do Morza Czarnego. Potencjał tego regionu jest trudny do przecenienia nie tylko zresztą przez hydraty gazowe, ale także w przyszłości przesył gazu i ropy do Europy przez Morze Czarne z krajów innych niż Rosja. W tym kontekście działania Rosji można postrzegać jako akt rozpaczy czy desperacji. Dywersyfikacja dostaw i spadek cen gazu w Europie to byłaby dla Rosji skrajnie trudna sytuacja. Ten kraj nie oferuje dziś światu niemal nic poza surowcami i szantażem wojennym" [7].

Reasumując. Warto spróbować więc nieco szerzej, bez-emocjonalnie  i z dystansu spojrzeć na to co się dzieje się na Ukrainie. Spróbować ocenić te wydarzenia właśnie z punktu widzenia strategicznych interesów jakie towarzyszą temu konfliktowi, interesów Rosji, USA, zniemczonej UE i wielkich instytucji finansowych powiązanych z oligarchami ukraińskimi i rosyjskimi. Wtedy może się okazać i zapewne okaże się, że Ukraina jest teatrem "siłowania" się wielkich tego świata a zwykli ludzie jak to zawsze bywa są perfidnie wykorzystywani przez tych graczy...

-------------------------------

[1a] https://krzysztofjaw.blogspot....
[1] http://polish.ruvr.ru/2014_03_...
[2] http://krzysztofjaw.blogspot.c...
[2a]  Zresztą prawdopodobnie tworzenie różnych unii państwowych jest wpisane w międzynarodowy plan stworzenia jednolitego Rządu Światowego...
[3] http://www.prawy.pl/z-zagranic...
[4] http://www.urbas.mpolska24.pl/...
[5] Projekt Merkozy i Putina. Prząd Polityczny Europy czyli IV Rzesza i Wielka Eurazja
[6]  http://www.naszdziennik.pl/mys...
[7] http://www.naszdziennik.pl/mys...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ kjahog@gmail.com

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad... 

© Krzysztof Jaworucki (krzysztofjaw) 
http://krzysztofjaw.blogspot.com/ 
kjahog@gmail.com 

Jeżeli moje teksty nie są dla Państwa obojętne i szanują Państwo moją pracę, to mogą mnie Państwo wesprzeć drobną kwotą. 
Z góry wszystkim darczyńcom dziękuję! 
Nr konta - ALIOR BANK: 58 2490 0005 0000 4000 7146 4814 
Paypal: paypal.me/kjahog
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

07-10-2022 [19:56] - Pers | Link:

A miałeś już ponoć przestać smęcić.
Wszyscy się ucieszyli a ty znowu...

Obrazek użytkownika u2

07-10-2022 [20:15] - u2 | Link:

Otóż od odmowy przez prezydenta W. Janukowycza podpisania aktu stowarzyszeniowego Ukrainy z UE. Komu więc to najbardziej przeszkadzało? Otóż zapewne samej UE ale przede wszystkim USA i międzynarodowym instytucjom finansowym.

Nieaktualne. Rosja również oskarża USA o zorganizowanie Majdanu, ale nie przytacza żadnych dowodów. UE dała zielone światło dopiero teraz dla Ukrainy, choć Niemcy blokują pomoc finansową. Ale szybciej wybuchnie wojna światowa i Ukraina się zjednoczy z Polską, w sumie już mamy z nią Unię :-)

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

07-10-2022 [20:21] - Imć Waszeć | Link:

Takie poszukiwanie na siłę jakiegoś tajemniczego organizatora Majdanu, przypomina jako żywo oskarżenia kierowane przez SB w kierunku USA o zorganizowanie Solidarności. Czasami pewne rzeczy robią się "same", a inni tylko się do płynącego okrętu przyklejają. Wiadomo, że zewnętrzna pomoc zwłaszcza logistyczna i finansowa może wiele pomóc i dużo zmienić, ale kompletnie nic nie zdziała, gdy w danym kraju nie będzie już jakiegoś masowego ruchu realizującego inicjatywę oddolną.

Obrazek użytkownika u2

07-10-2022 [20:50] - u2 | Link:

masowego ruchu realizującego inicjatywę oddolną

Ano, w Rosji rządzi car Putin wersja 4.0, 1 godz. 14 minuta :

https://www.youtube.com/watch?...

Kontroluje nastroje społeczne za pomocą niezależnego od władzy Centrum Lewady, stosuje profilaktyczne represje, aby nie było masowego buntu. Póki co ma poparcie społeczne dla swojej samobójczej wojny. Choć młodzi masowo uciekają od branki na wojnę za granicę. Więc Putin 4.0 ma poparcie u starszej generacji, która jednak nie ma zdolności bojowych.

Obrazek użytkownika Pers

07-10-2022 [20:58] - Pers | Link:

@u-bucik
//Więc Putin 4.0 ma poparcie u starszej generacji, która jednak nie ma zdolności bojowych.//
A ty nie masz zdolności umysłowych i wszystko jest git litwak :)))))))))

Obrazek użytkownika Jabe

08-10-2022 [07:00] - Jabe | Link:

@Imć  2006: decyzja o rozszerzeniu w przy­szłości NATO o Ukrainę i Gruzję – wojna w Gruzji; 2014: obalenie pre­zydenta Janu­kowycza – zajęcie Krymu.

Zmagania daje się jednak zauważyć. Trudno wątpić, że „oddolność” można z zewnątrz wy­kreować z niczego, zwłaszcza gdy panuje bieda, a obiecuje się dobrobyt.

Obrazek użytkownika Imć Waszeć

08-10-2022 [16:59] - Imć Waszeć | Link:

Nie obiecuje się dobrobyt, tylko on rzeczywiście przychodzi. Wiedzą o tym dobrze te brudasy z Syberii, którzy powieźli do swoich jurt pralki, lodówki i sedesy, tylko zapomnieli, że u nich wody bieżącej i prądu nie ma. Tak więc dobrobyt niesiony przez Zachód jest faktem. Insza inszość, to temat jak ten dobrobyt wpływa na wyznawane dotąd wartości. Mówię o rzeczywistych wartościach lokalnych społeczności, a nie o egalitarystycznych "wartościach" w austriackim europejskim gadaniu.

Obrazek użytkownika Jabe

08-10-2022 [17:53] - Jabe | Link:

Tęsknota za zachodnim dobrobytem nie wyszła Ukraińcom na dobre. Co im z tego, że wszy­stkiemu winien Putin? Ktoś podsycał te dążenia. Z oczywistych po­wodów mogły to być Stany Zje­dnoczone wespół z państwami UE. Mogły też to być Chiny, by przeciwnika uwagę zaprzątnąć. No i teraz sobie w najlepsze walczą – do ostatniego Ukraińca. Geopolityka.

Zachód przejada dobrobyt, który kiedyś wypracował.

Obrazek użytkownika Pers

07-10-2022 [20:55] - Pers | Link:

@u-bucik
//Nieaktualne. Rosja również oskarża USA o zorganizowanie Majdanu, ale nie przytacza żadnych dowodów//

Ty jesteś normalny @u-bucik?
Mam poważne wątpliwości...

Obrazek użytkownika J z L

07-10-2022 [21:00] - J z L | Link:

Władze samorządowe Kaługi i Niżnego Nowogrodu dołączyły do inicjatywy Petersburga i odwołały tegoroczne imprezy sylwestrowe. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na kupno odzieży i obuwia dla nowo zmobilizowanych obywateli

СЛАВА УКРАЇНІ ТА ЇЇ ВОЇНАМ!
Chwała Ukrainie
Chwała gierojom z Azow
Wieczną im Chwała
Śmierć polskojęzycznym rosyjskim żołdakom

Obrazek użytkownika Pers

07-10-2022 [21:17] - Pers | Link:

@husky
//Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na kupno odzieży i obuwia dla nowo zmobilizowanych obywateli//

Bardzo ładny gest ale zupełnie niepotrzebny.
Rosja, dzięki "sankcjom" ma teraz więcej kasy niż kiedykolwiek. Ale poświęcenie obywateli ma swoją wagę polityczną.

A Ukraina ciągle żebrze...
O kasę. O broń. O najemników...
Porażka...

Obrazek użytkownika tricolour

08-10-2022 [09:23] - tricolour | Link:

@pers

Skoro rosja ma tyle pieniędzy, to niech sobie kupi nowy most na Krym. W sklepie z mostami.

Obrazek użytkownika sake3

08-10-2022 [09:35] - sake3 | Link:

@Pers.......Nie żebrze,tylko jako suwerenny kraj napadnięty przez bezwzględnego agresora prosi o możliwe wsparcie To nie jest żaden wstyd.No to niech jeszcze Pan popatrzy na zabiegi Putina wokół Białorusi. Oczywiście Putin nie prosi o pomoc, broń, najemników on po prostu od Łukaszenki tego bez ogródek żąda. Pan tego nie widzi? Bo Łukaszenka wije się jak piskorz nie mogąc się z tego ,,miłosnego uścisku'' wyzwolić. 

Obrazek użytkownika Pers

08-10-2022 [10:42] - Pers | Link:

@sake
Biorą na litość i żebrzą.
Nawet na pensje dla urzędników nie mają.

Obrazek użytkownika Tezeusz

08-10-2022 [12:22] - Tezeusz | Link:

@Rus..
źebrzesz tak nislo upadłeś w tej rusofilowej miłości..

Obrazek użytkownika sake3

08-10-2022 [20:00] - sake3 | Link:

@Pers......Czy to dziwne że nie mają na pensje dla urzędników? Przecież są w tej chwili krajem okupowanym.niszczonym przez najeźdzcę,zrujnowanymi szpitalami,szkołami,urzędami?Gdyby nie Rosja i jej ludobójcza praktyka nie musieliby Ukraińcy o nic prosić,ani szukać azylu w obcych krajach. Jakoś nie odniósł się Pan do drugiego zdania mojego komentarza .Lekceważenie czy brak odwagi? Putin wprawdzie nie żebrze ale wymusza na Łukaszence wsparcie w wojnie w której sobie nie radzi.To chyb gorsze niż żebractwo.