Czas honoru.Walczyli o godność i Polskę. Powstańcy Warszawy

Wielu Polaków  dzisiaj zadaje sobie pytanie: " Co nam dało Powstanie Warszawskie i czy w ogóle było ono potrzebne? Jaki wpływ wywarło Powstanie Warszawskie i dalej wywiera na nasze życie współczesne i na nasze postawy ? Dla wielu był to czas heroicznej walki o Polskę o Wolną Polskę. Powstańcy Warszawscy są dla tych patriotów -  głównie młodych ludzi źródłem inspiracji i naśladowania. Ale czy dla wszystkich ?

Kilka dni temu młoda patriotka  Natalia przesłała na portal internetowy o treściach patriotyczno - narodowych ten przepiękny wiersz o Powstańcach Warszawskich oto jego treść :

 "Dzieci Powstania

Gdzie wyście poszli z karabinami
Gdzie wyście poszli z zapasem kul
Byliście młodzi dzieci z marzeniami
Zmuszeni do walki o naród swój

Waliły się na was kamienic cegły
w uszach wam dźwięczał granatów huk
Którędy wasze myśli pobiegły
Gdy broń do skroni przyłożył wróg?

Gdzie wyście poszli chłopcy, dziewczyny
Czy los choć troszkę oszczędził was
By nie zwariować mieliście siłę
Kiedy się zamknął kanału właz?

Co się z wami stało chłopcy, dziewczyny
których do walki pchnęła życia chęć
Czy coś pomogły żarty i kpiny
Kiedy wam w oczy zajrzała śmierć?

Co się z wami stało Dzieci Powstania
Co z bronią wyszłyście za matczyny próg
Czy przeżyliście wojenny dramat
Czy z bólem w sercu przyjął was Bóg?

Nikt nie odpowie na te pytania
Jesteście przecież daleko stąd
Została po was lekcja dla nas
Jak walczyć o Polskę, wolność i dom. "

Pod wierszem dopisała " Niestety mój wiersz nie został nawet doceniony przez moją nauczycielkę j.polskiego, więc nie była skłonna go innym zaprezentować."

Smutne to ale prawdziwe - a ja pytam się Dyrektora tej szkoły i Ministra Edukacji Narodowej to czego uczy Polska szkoła - jakiego patriotyzmu ? Jakie ta szkoła daje młodym ludziom wzorce do naśladowania ? pytam się pytają się także młodzi patrioci  na internetowych forach a są ich miliony. Kiedy zmieni się ten stan rzeczy w szkolnictwie a Polska szkoła będzie Polską - narodową o jaką walczyli nasi przodkowie także i na barykadach Warszawy.

Dyskusje trwają, ale co nam one dają obecnie ?

Dyskusje o sensie i roli Powstania Warszawskiego trwają i trwać będą, ponieważ każdy ma prawo do swobodnej i indywidualnej jego oceny i dobrze, gdyż są to prawa demokracji i wolności. Ścierają się poglądy i postawy różnych osób i środowisk stając się niejednokrotnie  także czystą grą polityczną.

Większość Polaków, jak podają w ostatnim okresie media, w ilości 61 procent ankietowanych jest zdania, że Powstanie Warszawskie miało sens i dobrze, że wybuchło w dniu 1 sierpnia 1944 roku.

Moim zdaniem, gdy ktoś zacznie krytykować ideę samego zrywu powstańczego na barykadach Warszawy powinien zdawać sobie sprawę czy czasami taką postawą nie wyrządza krzywdy sobie i innym. Taka osoba nie tylko próbuje zmieniać naszą narodową tożsamość, ale i nastawienie narodu do potrzeby obrony własnego kraju.

Krytyka idei zrywu i walki z okupantem i agresorem jest zbrodnią na narodzie polskim. Widocznie ci co to czynią nie są Polakami i nigdy nimi nie byli i nie mają moralnego ani żadnego innego prawa, by złamać ducha narodowego czerpanego z własnej historii.

Ten duch i te postawy mają przypominać potencjalnemu zaborcy czy agresorowi, że podniesienie ręki na Polskę ZAWSZE grozi odwetem bez względu na cenę tego odwetu.

Taka właśnie postawa ludności Powstańczej Warszawy ma obecnie wielką cenę sprawczą stwierdzającą i ostrzegającą by ewentualny agresor w tym Putin oraz Rosja zdawali sobie sprawę z konsekwencji jakiejkolwiek agresji na Polskę, ale i dlatego, że Powstanie Warszawskie miało wagę i sens nie dla tamtej chwili, ale dla późniejszej historii w walce o pełne wyzwolenie spod okupacji sowieckiej naszego kraju i narodu. I tak się stało wojska Rosyjskie zostały przegnane z Polski. Środowiska postkomunistyczne bojąc się patriotyzmu Polaków oraz rosyjska agentura robią wszystko by pomniejszyć wagę i rolę Powstania Warszawskiego oraz szeroko rozumianego patriotyzmu Polaków. I takie fakty oraz przykłady pokazujemy i piętnujemy i będziemy to konsekwentnie dalej czynić.

Na gruzach Powstańczej Warszawy wykuwały się już wówczas w 1944 roku postawy i cele, które po wielu latach doprowadziły do obalenia komunizmu i powstania tego o czym Powstańcy Warszawy marzyli ginąc na barykadach Warszawy – Wolna Polska.

Powstanie Warszawskie było i jest dla większości Polaków nie tylko symbolem walki o narodowe wyzwolenie, ale stało się także współczesnym symbolem wartości największych – patriotyzmu i poczucia własnej ojczyzny - co obecnie docenia Polska młodzież. Patrioci swojej ojczyzny zaczynają decydować o jej losie. Zmieniają swój kraj i zmieniają swój los na lepsze, bo takie było i jest przesłanie tych co walczyli na barykadach Warszawy.

W dniu 1 sierpnia 2018 w godzinę "W" zatrzymajmy na minutę się i oddajmy należną cześć tym, którzy walczyli i ginęli za Polskę.

Tym którzy zapomnieli czym było i jest Powstanie Warszawskie a pamiętają tylko swoje sowieckie korzenie lub tym dla których słowo Polska to tylko zwykła nazwa nic nie znacząca przypominam z kart historii  o walce Polaków o godność o honor o wolność !:

Dowództwo AK nie miało pełnej świadomości, że przyszłe losy Polski zostały przesądzone w trakcie konferencji teherańskiej, gdzie alianci zdecydowali bez udziału rządu polskiego na emigracji, że po wyzwoleniu spod okupacji hitlerowskiej, ziemie polskie dostaną się w sferę wpływów Rosji Sowieckiej rządzonej przez Stalina. Na terenach polskich wyzwolonych w międzyczasie przez Rosjan Armia Czerwona a w szczególności sowieckie siły bezpieczeństwa NKWD dopuszczały się wielu aktów przemocy wobec oddziałów AK łącznie z przymusowym rozbrajaniem i zsyłaniem do łagrów ich członków.

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybuchło Powstanie Warszawskie. Formalnie siły powstańcze były znaczące. Do walki stanęło około 50 tys. powstańców Armii Krajowej zorganizowanych w Zgrupowania obejmujące bataliony i inne formacje zbrojne oraz niewielkie ilości innych organizacji podziemnych w tym prokomunistycznej Armii Ludowej. Niestety powstańcy byli bardzo słabo uzbrojeni. Trudności w dotarciu do zakonspirowanych magazynów broni spowodowały, że w momencie wybuchu Powstania żołnierze dysponowali zaledwie 40% i tak skromnych zasobów broni i amunicji. Wg udokumentowanych źródeł polscy żołnierze mieli do dyspozycji:

1.000 karabinów zwykłych
300 pistoletów maszynowych
60 ręcznych karabinów maszynowych
7 ciężkich karabinów maszynowych
35 karabinów przeciwpancernych i Piatów
1.700 pistoletów zwykłych
25.000 granatów,
Zapasy amunicji były przewidziane na kilkudniową walkę.
Oznaczało to w praktyce, że uzbrojony był co 10 powstaniec. Pozostali mogli liczyć na broń zdobyczną lub przejętą po poległych kolegach. Przeciwnik w łącznej sile około 50.000 niemieckich żołnierzy, żandarmów, policjantów, oraz rosyjskich i azjatyckich renegatów dysponował miażdżącą przewagą uzbrojenia. W dyspozycji miał czołgi, samoloty, pociągi pancerne, artylerię, miotacze min, dużą ilość broni maszynowej.

Przewidziane na kilka dni Powstanie trwało w rezultacie 63 dni będąc największym tego typu zrywem wolnościowym w historii II wojny światowej. Mimo ogromnej przewagi militarnej, wojska niemieckie poniosły ogromne, blisko 50% straty: 10.000 poległych, 7.000 zaginionych, 9.000 rannych. Powstanie było przez nich porównywane z bitwą o Stalingrad.

W powstaniu poległo około 16.000 powstańców i około 150.000 ludności cywilnej. Tysiące osób zostało rannych. Około 650.000 ludności cywilnej zostało wywiezione z Warszawy do obozu przejściowego w Pruszkowie a stamtąd 150.000 do przymusowej pracy w Niemczech a 50.000 do obozów koncentracyjnych.

Po upadku Powstania na osobisty rozkaz Hitlera przez 3 miesiące opustoszałe miasto było rabowane oraz systematycznie burzone i palone dom po domu przez Niemców. W dzielnicach objętych Powstaniem uległo zniszczeniu około 85% budynków.

17 stycznia 1945 roku przez skutą lodem Wisłę weszły do martwej Warszawy oddziały Armii Czerwonej i Ludowego Wojska Polskiego.

By zrozumieć w pełni przyczyny wybuchu Powstania Warszawskiego oraz stopień determinacji walczących o wolność mieszkańców stolicy, należy uświadomić sobie jak wielkiej opresji poddana była Warszawa w latach okupacji.

Łączne straty ludności Warszawy w latach 1939-1944 wyniosły około 850 tysięcy osób, w tym ok. 170 tysięcy zginęło w czasie powstania, pozostałe ofiary były zaś wynikiem systematycznego i bezwzględnego procesu eksterminacji mieszkańców Warszawy trwającego przez cały okres okupacji hitlerowskiej.

Pamiętajmy o nich zawsze 1 sierpnia o godzinie 17, godzinie „W”, która powinna pozostać nie tylko na zegarze, ale w sercach tych, którzy pokochali swój kraj, pokochali Polskę.

2 października 1944 r., po 63 dniach heroicznego i samotnego boju prowadzonego przez powstańców z wojskami niemieckimi, wobec braku perspektyw dalszej walki, przedstawiciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki "Jarecki" i ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram" podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Na wieść o powstaniu w Warszawie Reichsfhrer SS Heinrich Himmler wydał rozkaz, w którym stwierdzał: "Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy".

Rozkaz o wybuchu powstania wydał 31 lipca 1944 r. dowódca AK gen. Tadeusz Komorowski "Bór", uzyskując akceptację Delegata Rządu Jana S. Jankowskiego.
1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Jednak zaledwie co czwarty z nich liczyć mógł na to, że rozpocznie ją z bronią w ręku.

Przez 63 dni powstańcy prowadzili heroiczny i samotny bój z wojskami niemieckimi. Ostatecznie wobec braku perspektyw dalszej walki 2 października 1944 r. przedstawiciele KG AK płk Kazimierz Iranek-Osmecki "Jarecki" i ppłk Zygmunt Dobrowolski "Zyndram" podpisali w kwaterze SS-Obergruppenfuehrera Ericha von dem Bacha w Ożarowie układ o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie.

Gen. Komorowski wspominając to wydarzenie pisał: "Po raz drugi w tej wojnie musiała Warszawa ulec przewadze wroga. Na początku i na końcu wojny stolica Polski walczyła sama. Ale warunki walki w roku 1939 były całkiem inne niż w roku 1944. Pięć lat temu Niemcy stały u szczytu swej potęgi. Słabość Sprzymierzonych uniemożliwiała danie pomocy Warszawie. Upadek stolicy Polski był pierwszy w szeregu zwycięstw niemieckich. W roku 1944 sytuacja była odwrotna. Niemcy chyliły się ku upadkowi i my wszyscy mieliśmy gorzkie przeświadczenie, że upadek Warszawy będzie prawdopodobnie ostatnim zwycięstwem Niemców nad Sprzymierzonymi". (T. Bór-Komorowski "Armia Podziemna").

Według postanowień układu żołnierze AK z chwilą złożenia broni mieli korzystać ze wszystkich praw konwencji genewskiej z 1929 r., dotyczącej traktowania jeńców wojennych. Takie same uprawnienia otrzymali żołnierze AK, którzy dostali się do niemieckiej niewoli w czasie walk toczonych od początku sierpnia w Warszawie.
Niemcy przyznali prawa jeńców wojennych także członkom powstańczych służb pomocniczych.
W podpisanym dokumencie strona niemiecka stwierdzała ponadto, że osoby uznane za jeńców wojennych "nie będą ścigane za swoją działalność wojenną ani polityczną tak w czasie walk w Warszawie jaki i w okresie poprzednim, nawet w wypadku zwolnienia ich z obozów jeńców".

Ludność cywilna
Odnośnie ludności cywilnej znajdującej się w czasie walk w mieście, Niemcy zapewnili, że nie będzie stosowana wobec niej odpowiedzialność zbiorowa. Dodatkowo gwarantowali, iż: "Nikt z osób znajdujących się w okresie walk w Warszawie nie będzie ścigany za wykonywanie w czasie walk działalności w organizacji władz administracji, sprawiedliwości, służby bezpieczeństwa, opieki publicznej, instytucji społecznych i charytatywnych ani za współudział w walkach i propagandzie wojennej. Członkowie wyżej wymienionych władz i organizacji nie będą ścigani też za działalność polityczną przed powstaniem".

Zgodnie z żądaniami niemieckiego dowództwa miasto mieli opuścić wszyscy jego mieszkańcy. Układ przewidywał, że ewakuacja "zostanie przeprowadzona w czasie i w sposób oszczędzający ludności zbędnych cierpień", a "dowództwo niemieckie dołoży starań, by zabezpieczyć pozostałe w mieście mienie publiczne i prywatne".

O realizacji ustaleń zawartych w układzie z 2 października 1944 r. tak pisał prof. Norman Davis: "W pierwszym stadium Niemcy z pewnością trzymali się postanowień zawartego układu. Po Powstaniu nie wróciły straszliwe masakry, jakie się zdarzały w czasie jego trwania. Nie próbowano tępić Żydów czy innego niepożądanego elementu i - ogólnie rzecz biorąc - ewakuowanych do obozów przejściowych nie bito, nie głodzono ani nie maltretowano na inne sposoby. Wiele tysięcy ludzi znalazło sposób, aby się wymknąć z oczek sieci, wielu też natychmiast zwolniono. Przeważająca część jeńców z Armii Krajowej została - zgodnie z umową - odesłana do regularnych obozów jenieckich pozostających pod nadzorem Wehrmachtu.

Kobiety, które trafiły do niewoli, zgodnie z umową kierowano do specjalnych obozów albo po prostu uwalniano. Jednak w miarę upływu czasu, gdy początkowa masa zaczynała topnieć, ujawniały się bardziej nieprzyjemne aspekty hitlerowskiej machiny. Kiedy dokonano ostatecznych obliczeń, okazało się, że znacznie ponad 100 000 warszawiaków wysłano na przymusowe roboty do Rzeszy, wbrew układowi o zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie, a dalsze kilkadziesiąt tysięcy umieszczono w obozach koncentracyjnych SS, w tym w Ravensbrck, Auschwitz i Mauthausen". (N.Davis "Powstanie`44")

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone

Bilans Powstania Warszawskiego
W wydanej nazajutrz po kapitulacji odezwie do "Do Narodu Polskiego" Krajowa Rada Ministrów i Rada Jedności Narodowej z goryczą stwierdzały: "Skutecznej pomocy nie otrzymaliśmy. Potraktowano nas gorzej niż sprzymierzeńców Hitlera: Italię, Rumunię, Finlandię. Sierpniowe powstanie warszawskie z powodu braku skutecznej pomocy upada w tej samej chwili, gdy armia nasza pomaga wyzwolić się Francji, Belgii i Holandii. Powstrzymujemy się dziś od sądzenia tej tragicznej sprawy. Niech Bóg sprawiedliwy oceni straszliwą krzywdę, jaka Naród Polski spotyka, i niech wymierzy słuszną karę na jej sprawców".

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej.
Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych.

Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone. Specjalne oddziały niemieckie, używając dynamitu i ciężkiego sprzętu, jeszcze przez ponad trzy miesiące metodycznie niszczyły resztki ocalałej zabudowy.

Do niemieckiej niewoli poszło ponad 15 tys. powstańców, w tym 2 tys. kobiet. Wśród nich niemal całe dowództwo AK, z gen. Komorowskim (mianowanym przez prezydenta W. Raczkiewicza 30 września 1944 r. Naczelnym Wodzem), gen. Pełczyńskim i gen. Chruścielem na czele.

Wielkość strat poniesionych przez stronę polską w wyniku powstania powoduje, że decyzja o jego rozpoczęciu do dziś wywołuje kontrowersje.
W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Poległo również ok. 3,5 tys. żołnierzy z Dywizji Kościuszkowskiej. Straty ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie zburzone.

Bez tego heroicznego zrywu i walki narodu Polskiego nie powstała by Wolna Polska. Tamte wartości wolności i walki z najeźdźcą Niemieckim i Sowieckim głęboko zakorzenione w Polskim narodzie przetrwały lata by " wybuchnąć " jak "Feniks z popiołów" i na skrzydłach Husarii niosąc dziedzictwo tych co walczyli i ginęli na barykadach Warszawy wznieść pochodnię zwycięstwa i patriotyzmu.
https://dzieje.pl/aktualnosci/...
https://www.gazetaprawna.pl/wi...

https://trybun.org.pl/2018/10/...
https://www.gov.pl/web/kultura...

Cześć i Chwała Bohaterom !

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [12:02] - Pers | Link:

//Gen. Anders jednoznacznie negatywnie oceniał powstanie określając je jako bezsensowne niszczenie Warszawy, jej żołnierzy i cywilnych mieszkańców, nazywając decyzję rozpoczęcia powstania zbrodnią.//
//)wywołanie powstania w Warszawie w obecnej chwili było nie tylko głupotą, ale wyraźną zbrodnią.”//
//„Powstanie Warszawskie-politycznie i wojskowo, ze względu na sytuacje ogólna było wielkim nonsensem”.//
Kpr.pchor. Janina Pierre-Skrzyńska, łączniczka Zgrupowania „Sosny” -  //Słyszałyśmy coraz częstsze narzekania, skargi, liczne przekleństwa rzucane w naszą stronę, bo to przez nas stało się to ogólne nieszczęście”.//
https://naszeblogi.pl/59447-po...

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [13:04] - Tezeusz | Link:

Persik treść twego komentarza mnie nie dziwi trudno się od ciebie spodziewać innego.

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [13:14] - Pers | Link:

tezeuszku 
Przecież to slowa gen Andersa, nie moje.
Nie zgadzasz się z gen Andersem?
A moze on był sowiecką onucą?
Nie krępuj się!

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [14:49] - Tezeusz | Link:

Pers to nie  jest twój " Czas honoru "
 

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [15:57] - Pers | Link:

tezeuszku
Plączesz się :))
To w końcu jak?
Generał Anders był kremlowskim propagandystą i sowiecką onucą czy nie?

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [16:05] - Tezeusz | Link:

W mojej rodzinie byli Powstańcy Warszawscy a w twojej pewno z PZPR ? I wiem z ich przekazów to co zamieszczam w moich materiałach. Czas "tego ich honoru" nie dla ciebie. Twoje czasy i wartości już dawno minęły wraz z komuną. Dyskusja z tobą na te tematy jest bezprzedmiotowa.
Zieeeeewwwww !

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [16:14] - Pers | Link:

//W mojej rodzinie byli Powstańcy Warszawscy a w twojej pewno z PZPR ?//
Tobie naprawdę brak piątej klepki :)
Znasz moje nazwisko (bo ja się nie wstydzę tak jak ty swojego) to nawet w necie możesz sobie sprawdzić ilu moich przodków było Powstańcami Wielkopolskimi.
Dziadek miał na imię Serwacy. Tacy jak on "kułacy" nie zapisywali się do partii.

Te twoje bajeczki o "rodzinie powstańców" to sobie wsadź w buty bo nie można ich zweryfikować anonimku :)))
A może ty się od samego Bolesława Chrobrego wywodzisz? No nie wstydź się!
Hahahahahahahahahahaha :)))))))))))))))))))))))))))

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [18:22] - Tezeusz | Link:

Persie bajeczki i twoje komusze pragnienia i poglądy znamy wszyscy. Powstańcy Wielkopolscy z takimi poglądami jak ty  pędzili w 1920 roku daleko na wschód.
Ale bajki ! Rozweselasz ! Ale marzenia moze mieć każdy. Nawet komuch. Gdyby to była prawda, w co wątpię, twój przodek szablą po dupsku by łał takich jak ty  ile wejdzie za postawy i poglądy jakie pokazujesz w Scierwoneonie

 

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [18:21] - Pers | Link:

tezeuszku
To co ja piszę można sprawdzić.
To co ty piszesz o swoich "przodkach wyklętych" już nie. Widzisz różnicę?
Tym głupawym skamlaniem tylko się ośmieszasz.
Dno już osiągnąłeś, teraz grzebiesz się mule.
I jeśli jeszcze raz ośmielisz się kalać pamięć Powstańców Wielkopolskich to spotkamy się szybciej niż ci się zdaje :))
Zakład?

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [18:54] - Tezeusz | Link:

Groźby karalne ? Potomek Powstańca Wielkopolskiego ? Ej !!!
Kim jesteś manifestujesz w swoich materiałach i taka jest prawda.
" Tym głupawym skamlaniem tylko się ośmieszasz.
Dno już osiągnąłeś, teraz grzebiesz.."
Tak pisze potomek Powstańca Wielkopolskiego pod materiałem o bohaterach Powstania Warszawskiego chyba sobie kpisz .
Tak sie oddaje hołd Powstancom Wielkopolskim.
https://niepoprawni.pl/blog/te...
https://niepoprawni.pl/blog/te...
To ja a Ty co napisałeś na ten temat ?. Pokaż czekam! Na argumenty, nie na twoje inwektywy. Pokaż swój patriotyzm.
Na tym portalu oddalem po wielokroć cześć Powstańcom Warszawskim ty ich skrytykowałeś.
Pomyliłem sie ?
Zaklad ?
Co do spotkania to przypomnę, że miało  byc nad jeziorem Mazurach ale to ty strefiłeś. Przypomniec ?
Zakład ?
 

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [18:34] - Pers | Link:

tezeuszku...
Jakie "groźby karalne"?
Tylko to co przewiduje kodeks karny i kodeks cywilny, Jeden już się przekonał, że nie żartuję :)
Też myślał tak jak ty, że jest "anonimowy" hahahaha :)))))))
Myślisz, że chciałbym sobie brudzić ręce?

Obrazek użytkownika J z L

31-07-2021 [18:40] - J z L | Link:

tezeusz
zapytaj tego powstanca z Donbasu ile już wygrał tych procesów i dlaczego tylko jedną

 

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [18:47] - Tezeusz | Link:

Za swoje materiały  i ich treści odpowie przed prawem czy wcześniej czy później. 

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [19:26] - Pers | Link:

tezeuszek
//Co do spotkania to przypomnę, że miało  byc nad jeziorem Mazurach ale to ty strefiłeś.//
Jadę tam w przyszłym tygodniu. I to nie "strefiłem" tylko Gospodarz nie chce cię oglądać :)))
Przykro mi...
No ale wy wyszczepieni nie możecie przecież przebywać na słońcu.

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [19:42] - Tezeusz | Link:

Kłamiesz Persie  to ty nie chciałeś.Przypomniec twoje słowa ? Są dostępne manipulancie.

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [19:48] - Pers | Link:

tezeuszek
//a Ty co napisałeś na ten temat ?//
Coś napisałem. https://spiritolibero.neon24.p...
Przeczytaj komentarze i zobacz jak się popisał twój przyjaciel.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [19:03] - Tezeusz | Link:

Persie co do zakładu.:
Pamiętasz swoje słowa do.mnie :
" tezeusz
Komuna wcale nie zdechła. Żyje i ma się dobrze. Jesteś tego najlepszym przykładem.
Choć właściwie nie wiem czy ty jesteś bardziej komuch czy faszysta?  A może jakiś nowy "wariant"?

Nazwałeś mnie faszystą.Poprosze dowody inaczej uznam ,że przekroczyłeś granice prawa.

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [19:08] - Pers | Link:

tezeuszek
//Poprosze dowody inaczej uznam ,że przekroczyłeś granice prawa.//
Nazwanie faszystę faszystą to wg ciebie "przekroczenie prawa"? To stwierdzenie faktu.
Choć w sumie mam czasami wątpliwości czy jesteś faszystą czy raczej bolszewikiem. A może jakąś hybrydą?
Zresztą to jedna swołocz.

Obrazek użytkownika Pers

31-07-2021 [18:55] - Pers | Link:

Adminko szanowna,
Ten "materiał" tezeusza jest praktycznie w całości zerżnięty (czyli w świetle prawa stanowi plagiat) z artykułu Mariusza Jarosińskiego opublikowanego 01.08.2017 na portalu dzieje.pl  https://dzieje.pl/aktualnosci/...
Proszę łaskawie porównać.

Rozumiem, że wyciągniesz odpowiednie konsekwencje, prawda?
Jeśli nie to będę zmuszony powiadomić pana Mariusza Jarosińskiego o tolerowaniu kradzieży jego tekstu przez administrację Strefy Wolnego Słowa.
Pozdrawiam serdecznie :)

Obrazek użytkownika Tezeusz

31-07-2021 [19:51] - Tezeusz | Link:

Powiadom na co czekasz. Dawaj
Czekam na twoje patriotyczne materiały o Powstaniu Wielkopolskim i Warszawskim. Czekam !! Inaczej kłamiesz

Co do nazwania mnie przez ciebie '"faszystą "wypowie się mój prawnik.
Adminie po raz kolejny proszę o upomnienie Persa by nie zaśmiecał portalu, prowolował do kłótni , obrażał innychi łamał Regulamin NB. Wywal tego trolla
 

Obrazek użytkownika Ryan

31-07-2021 [20:08] - Ryan | Link:

pers fafusta

Obrazek użytkownika J z L

31-07-2021 [20:36] - J z L | Link:

ryan

Gumowe ucho.
Rodzinne.
 

Obrazek użytkownika Tezeusz

01-08-2021 [15:41] - Tezeusz | Link:

Czy człowiek normalny tak pisze ?
Wican 10:42:29
//Jaki był konkretny cel dowódców PW?//
Całopalna ofiara satanistyczna.
Jarek Ruszkiewicz SL 01.08.2021 10:50:43

Obrazek użytkownika Pers

01-08-2021 [16:06] - Pers | Link:

tezeuszku
Z Regulaminu NB - 
"Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne"
Ile razy wkleiłeś już ten komentarz?
Ja jestem ci wdzięczny za reklamę ale Adminka szanowna może być innego zdania... :))))))))))))

Obrazek użytkownika Ryan

31-07-2021 [20:07] - Ryan | Link:

A jak to było z Powstaniem? Wyjaśnia  Bogusław Linda:

https://youtu.be/sV2G-W0QqpQ