Dybuki i ich zgubny wpływ na Żydów z polskim obywatelstwem

"Dybuk (hebr., jid. דיבוק, dibuk – „przylgnięcie”) – w mistycyzmie i folklorze żydowskim zjawisko zawładnięcia ciałem żywego człowieka przez ducha zmarłej osoby. Dybukiem nazywa się też samego ducha, duszę zmarłego, która nie może zaznać spoczynku (czy też, wśród zwolenników kabały - reinkarnacji) z powodu popełnionych grzechów, i szuka osoby żyjącej, aby wtargnąć w jej ciało. Wedle niektórych mistyków podatnymi na opanowanie przez dybuka miały być osoby grzeszne, zaś duchy przejawiać miały szczególną aktywność w noc święta Jom Kippur (Dzień Pojednania, Sądny Dzień).

Wiara w dybuki znana była wśród Żydów, zwłaszcza środkowoeuropejskich, począwszy od epoki talmudycznej, ale sam termin „dybuk” pojawił się dopiero w XVII wieku. Wtedy też wiara w dybuki stała się wyobrażeniem powszechnym.

Opanowując daną osobę, dybuk powodował zmianę jej osobowości, przemawiał jej ustami, ale swoim głosem. Należało wówczas znaleźć rabina, aby odprawił egzorcyzmy, dzięki którym dybuk opuszczał ciało przez mały palec u nogi. Aby dybuk znalazł spokój i nie opanował kolejnej osoby, trzeba go było przy egzorcyzmach namówić do wyjawienia swojej tożsamości i przeprowadzić tikun (naprawę) poprzez poczęstunek wiernych alkoholem przez rodzinę ujawnionego dybuka. Osoby cierpiące na choroby umysłowe lub nerwowe uważano często za nawiedzone przez dybuka i leczono je poprzez egzorcyzmy. Szczególny rodzaj dybuka opanowywał niektóre kobiety. Nie był on duszą zmarłego, lecz demonem, który czynił z opanowanej czarownicę".[1].

13 grudnia 2015 roku ksiądz S. Małkowski odprawił chrześcijańskie egzorcyzmy pod siedzibą Gazety Wyborczej. Sądzę, że mogły one mieć wpływ na wszystkich jej pracowników, bowiem Szatan potencjalnie opętuje i nęka wszystkich a w szczególności większość "narodu wybranego", który miast przyjąć Syna Bożego jako Mesjasza odrzucił go i zamordował. Ale też musiał mieć wpływ na katolickich (i nie tylko) Polaków tkwiących w okowach szatańskiego A. Michnika a tych, szczególnie wśród osób najważniejszych w Agorze, jest zdecydowana mniejszość, o ile w ogóle są.

Większość liczących się pracowników i dziennikarzy Gazety Wyborczej i samej Agory to wszakże Żydzi z obywatelstwem polskim, w tym oczywiście sam redaktor naczelny, czyli A. Michnik vel. Szechter. Samą Agorę założyli chyba tylko Żydzi a od zawsze GW była jedynie raczej żydowską gazetą dla Polaków i stąd jej zawsze antypolski charakter.

Tak to już jest, że chrześcijaństwo od początku było znienawidzone przez większość Żydów, bowiem nigdy nie uznali Jezusa Chrystusa za obiecanego im Mesjasza, Syna Bożego. Niemal wszyscy Żydzi (niezależnie od wiary i sefardyjskiego czy aszkenazyjskiego, w tym chazarskiego pochodzenia) nadal czekają na Mesjasza i - wedle Apokalipsy - zmieni się to dopiero w dniu Sądu Ostatecznego, w czasie "ostatnich czasów".

Niemniej tak naprawdę skutek na dzisiejszych Faryzeuszy tkwiących w nienawiści do prawdziwego Syna Bożego mógłby jedynie sprawić egzorcyzm odprawiony przez rabina a dotyczący wypędzenia z dusz żydowskich złych dybuków, które opanowały wielu Żydów (w tym tych oczywiście z polskim obywatelstwem, oczywiście nie wszystkich) a już na pewno większość ludzi GW a także z pewnością większość kreatorów i beneficjentów III RP. Mam tu na myśli m.in. A. Michnika, T. Mazowieckiego, B. Geremka, H. Łuczywo, W. Rapaczyński, J. Kuronia, W. Frasyniuka, W. Kuczyńskiego, A. Kwaśniewskiego, J.K. Bieleckiego, M. Borowskiego, A. Smolara, A. Małachowskiego i jego nieślubnego syna, W. Cimoszewicza, J. Lewandowskiego, J. Turowicza, S. Niesiołowskiego, J. Onyszkiewicza, A. Zolla, G. Sorosa, L. Balcerowicza, A. Olechowskiego, J. Hartmana, K. Geberta (D. Warszawskiego), A. Holland, P. Wrońskiego, Morozowskiego, Z. Żaka-Solorza, M. Waltera i wielu, wielu innych "polskich" polityków, biznesmenów, aktorów, ludzi kultury i mediów, naukowców, prawników...itd.

Nie wiem... może mi się tylko tak wydaje, ale - wedle mnie - to osoby i zespół środowiskowy sprawiające w dużym stopniu wrażenie opętania ich przez Dybuki a być może niektóre z nich takimi Dybukami niemal są lub staną/stali się po śmierci. Te ich Dybuki to specyficzny rodzaj tych Dybuków, które swoją antychrześcijańskość zamienili w dużej części w antykatolickość skierowaną na Polaków a tym samym skierowaną na polską tożsamość, tradycję, kulturę, język, historię czy patriotyzm, polskość i polskie państwo. I często te Dybuki charakteryzowały/charakteryzują się przekonaniami lewackimi, socjalistycznymi i czysto komunistycznymi. Ale też takowe Dybuki - nie tylko o cechach antypolskich - opętały swego czasu wielu "niemieckich" (i nie tylko) socjalistycznych hitlerowców jak sam A. Hitler czy J. Goebbels, R. Hess, H. Goering, H. Frank, H. Himmler, J. Ribbentrop i np. E. Milch.

Kto mógłby być takim Dybukiem np. dla A. Michnika? Może jego ojciec, komunista i agent sowiecki, członek Komunistycznej Partii Zachodniej Ukrainy i nienawistnik wolnej i niepodległej Polski. Może też takim Dybukiem jest i był też dla Stefana Michnika, brata A. Michnika, który jest komunistycznym zbrodniarzem skazującym Polaków na śmierć. Takimi Dybukami mogliby być też niemal wszyscy najważniejsi członkowie przedwojennej Komunistycznej Partii Polski czy polskiego ramienia NKWD i UB. A już na pewno komunistyczni teoretycy i rewolucjoniści w stylu K. Marksa, W. Lenina, L. Trockiego, F. Engelsa, R. Luksemburg, Ł. Kaganowicza czy też komunistyczni mordercy tzw. powojennej żydo-komuny. I oczywiście takimi Dybukami mogą też być dla innych, nie tylko dla A. Michnika.

Ale to tylko przypuszczenia, które musiałby rozwiać rabin-egzorcysta a takich egzorcyzmów na pewno wymaga cała GW i Agora a także duża część medialno-naukowo-kulturalno-politycznych elit III RP, w tym też takaż część np. TVN, czy TVP.

Zjawisko opętania przez Dybuki nie można jednakże odnosić tylko do części Żydów z polskim obywatelstwem ani też do części Polaków żydowskiego pochodzenia. Obejmuje ono swoim zasięgiem cały świat, w tym elity światowych bankowców i właścicieli wielkich korporacji przemysłowo-medialnych. Takie rody jak Rothschildów, Rockefellerów czy Morganów sprawiają wrażenie opętanych w wielu pokoleniach jak i dziś. To samo środowiska masońskie, iluminackie, lewacko-unijne i inne dążące do stworzenia poprzez chaos i zniszczenie starego porządku cywilizacyjnego Jednego Rządu Światowego i Nowego Porządku Świata (NWO).

No cóż Dybuki opętują raczej osoby grzeszne... więc może warto, aby Ci jeszcze nie opętani przestali grzeszyć już dziś... Może unikną opętania przez złe Dybuki?

Pozdrawiam

[1] https://pl.wikipedia.org/wiki/...

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
ttp://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

16-12-2015 [19:21] - Teresa Bochwic | Link:

Wie Pan, bardzo Pana teksty zawsze cenię, ale nie bardzo widzę drukowanie takich "list Żydów".
Problemem zawsze byli współpracownicy Sowietów i ludzie zaszantażowani, wśród nich byli Żydzi, i nieŻydzi.

Obrazek użytkownika U1

16-12-2015 [19:56] - U1 | Link:

Kto inspirował ?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-12-2015 [20:38] - krzysztofjaw | Link:

Szanowana Pani Tereso (1)

Również Panią bardzo cenię jako osobę i jako autorkę tekstów. Nie zawsze komentuję, ale czytam i w zdecydowanej większości cenię je i się z nimi zgadzam.

Oczywiście nie jest tak, że tylko (a może nawet nie w większości) część środowiska żydowskiego z polskim obywatelstwem lub Polaków Żydowskiego pochodzenia stała się kiedyś i dziś trzonem działań antypolskich. Tak nie jest i w wielu tekstach o tym piszę.

Natomiast jest pewien zatrważający i dla mnie niezrozumiały fakt, że o negatywnej roli wybranych Żydów w dziejach Polski i w ogóle w dziejach świata się nie mówi. To jest jakiś temat tabu, nad którego pieczę trzymają niestety sami Żydzi. Wykorzystują Holocaust jako broń, która nie pozwala w jakikolwiek sposób mówić dziś źle o Żydach. I to nie dotyczy tylko okresu p[o II WŚ, ale transponują ten Holocaust jako barierę nawet do oceny Żydów przed II WŚ. To jest jakaś aberracja, której nie rozumiem... a raczej rozumiem i to mnie boli.

Ktokolwiek źle i pejoratywnie wspomina i mówi o Żydach od razu dostaje łatkę antysemityzmu choć może być tak naprawdę jedynie antysyjonistą talmudyczno-rabinicznym, antyjudaistą a nie koniecznie antyizrealitą (w sensie rasy) a nawet normalnym tolerancyjnym człowiekiem wskazującym jedynie prawde o Żydach. Prawda jest konieczna i na niej buduje sie fundamnenty normalności. Czy prawda o Żydach (ich części) nawet negatywna jest wobec tego czyms złym? Na pewno nie...

Niestety tak sie składa, że historia pokazała, że własnie w tym syjonistycznym środowisku było wielu, którzy nadawali negatywny sens historii i przyczyniali sie do degradacji ludzkosci. Tego nie mozna przemilczać, jak i nie mozna przemilczać faktu wpływu częśći Żydów na losy przedwojennej i powojennej Polski, w tym III RP.

Pozdrawiam serdecznie

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-12-2015 [20:39] - krzysztofjaw | Link:

Szanowna Pani Tereso (2)

Jest wielu wspaniałych Żydów, którzy potrafią być również wspaniałymi patriotami polskimi. Tak jest i oni z reguły nigdy nie ukrywają swojego zydowskiego pochodzenia, chocby poprzez zmiane nazwisk na polskie. Ale wielu jest takich, którzy sa skrajnymi antypolakami i wielu z nich ukrywa swoje pochodzenie pod przykrywka polskich nazwisk. Pytam dlaczego? I pytam dlaczego nie mielibyśmy wiedzieć kim są? To jest jakieś straszne być pochodzenia żydowskiego? Straszne? A dlaczego?... Pytanie wydaje się retoryczne.

Istnieje jeszcze wiele poziomów, które nalezałoby rozpatrywać i analizować pod tym względem. Ile Niemców może być patriotami polskimi i działać dla dobra polaki i Polaków? Czy dla nich wazniejsze są Niemcy i ich cele? To samo mozna odnieść do innych narodów, w tym Żydów. To tylko jedna płaszczyzna. A kolejna jest natury religijnej... Czy syjonista-judaista potrafi być tolerancyjny wobec katolika i za kogo go uważa? Problemów jest jeszcze wiele... także m.in. taki czy Polską winni rządzić Polacy czy też nie i ilu Polaków rządzi w Izraelu?

Tylko prawda i jeszcze raz prawda a ja mówię i pisze prawdę. Dlaczego to ma być złe? Czy dlatego, że zostane okrzykniety antysemitą (pojęcie zawłaszczone przez Żydów bo Semitami sa np. tez Arabowie). Poprawność polityczna gubi dzis cały świat a mowa winna być TAK, TAK - NIE, NIE.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-12-2015 [20:44] - krzysztofjaw | Link:

Szanowna Pani Tereso (3)

A tak na koniec... Pisałem i zastanawiałem się nad potencjalnie - wedle mnie - opętanymi przez Dybuki Żydami, w tym polskimi. O innych się nie wypowiadałem :))))

Pozdrawiam jeszcze raz...

Obrazek użytkownika cassiodorus

16-12-2015 [21:05] - cassiodorus | Link:

''Szatan potencjalnie opętuje i nęka wszystkich a w szczególności większość "narodu wybranego", który miast przyjąć Syna Bożego jako Mesjasza odrzucił go i zamordował.''

Nie wydaje się, znam kilka osób egzorcyzmowanych, żadna z nich o ile mi wiadomo[im również]nie należy do narodu wybranego, ich kłopoty mają zrodło w fałszywej wolnosci, rozumianej nie po zydowsku, a liberalistycznie. Co na to sami egzorcysci, nie mam pojęcia, ale warto zapytać, czy faktycznie najwiecej pracy mają wsród wybrańców Boga...J
Można wiedzieć kto przyjął Jezusa, skoro Zydzi Go odrzucili/>? Ktoś chyba Go przyjął?

''od zawsze GW była jedynie raczej żydowską gazetą dla Polaków i stąd jej zawsze antypolski charakter''

Znany bon mot pana Michalkiewicza, a można wiedizeć czym się różni najbliższy ideologicznie panu Staskowi Jego Eminencja Janusz Korwin-Mikke w szkalowaniu Polski od Adama Michnika, skoro twierdzi, ze zbrodniarza Traugutta nalezałoby powiesić, gdyby zył, Katarzyna przyniosła poskim warcholom ład i orzadek, a Macierewicz to agent pentagonu??? Mikke to nie Ozjasz Godberg, a Sommer czy Wipler to polskie naziwska?

''mógłby jedynie sprawić egzorcyzm odprawiony przez rabina a dotyczący wypędzenia z dusz żydowskich złych dybuków, które opanowały wielu Żydów''

Nie udawajmy takich cnotliwych i dodajmy do tej grupy braci Kaczyńskich, Jana Olszewskiego, duet Macierewicz-Naimski no i co z egzorcyzmami masonów i zydów, takich jak Benedykt xvI, rabini mają taką moc?

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-12-2015 [21:29] - krzysztofjaw | Link:

cassiodorus

Z tym opętaniem przez szatana to w sumie masz rację. Dybuki opętują Żydów ich wyznania i tym zajmują się rabini-egzorcyści a Szatan opętuje nas chrześcijan lub rzadziej też niewiernych i tym zajmują się chrześcijańscy egzorcyści. Tak to już jest. Ja tylko chciałem wskazać na fakt opętania przez Dybuki niektórych Żydów a nie wszystkich. Jest wielu Polaków żydowskiego pochodznia, którzy nawet nieraz są bardziej patriotyczni od samych Polaków...

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika cassiodorus

16-12-2015 [22:30] - cassiodorus | Link:

Z patriotyzmem Polaków jest jeszcze kiesko dzięki nie tylko elicie politycznej Żydów, ale i dzięki liberałom takim jak Wielce Dostojny Janusz Korwin-Mikke, szkalujacy Polskę przy kazdej okazji..Gdzieś u wspaniałego biskupa Rysia wyczytałem, iż wątpi on czy jest jakiś naród, który na swoje losy zamieniłby się z żydowskim i ja się z nim zgadzam...Z naszą elitą też bywało różnie, np Bolesław Smiały łupił naród bezlitosnie, a biskupa który się temu przeciwsawił porąbał na kawałki, podobno..

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika smieciu

16-12-2015 [21:21] - smieciu | Link:

Jakie czasy takie dybuki.
Zdarzyło mi się kiedyś dawno temu obejrzeć polski przedwojenny film pod takim właśnie tytułem: "Dybuk". Była to też w sumie historia miłosna. Był jakiś romantyzm w owym demonizmie. W sumie film był niezły.
Niestety dzisiejsze dybuki są równie prymitywne jak ich ofiary. Odnosi się dosłowne wrażenie że taki zarażony Żyd istnieje tylko dlatego że ma kogo nienawidzić. W tym sensie że jego istnienie zasadza się na jakiejś odwrotności w stosunku do nie Żydów. Tak jakby byli (zostali) pozbawieni jakiegokolwiek wewnętrznego fundamentu filozoficznego. Żydostwo dzisiaj nie opiera się na wierze w swojego Boga ale na negowaniu Boga. Na negowaniu wszystkiego co przez tysiąclecia wykształciły inne kultury.
Jeśli istnieje żydowskie piekło to polega ono na tym że Żyd trafia do świata gdzie są tylko Żydzi. Gdzie nagle się okazuje że całe jego życie było oparte na kompletnej pustce wypełnionej fałszywie wypaczonymi zaprzeczeniami czyichś idei. I uświadamia sobie że jego życie jest w takim otoczeniu kompletnym niczym, zerem, pustką.

Tak było w sumie od zawsze. Prymitywne, puste rytuały już tysiące lat temu wydały się temu ludowi pozbawione sensu. Stąd od zawsze wielu z nich na czele z ich ukochanym królem Dawidem łatwo ulegało wierze w innych bogów. To był naturalny odruch. Dlatego by przetrwać jako naród mieli tylko jedno wyjście: dokonać prania swoich mózgów. Dokonać wielkiego gwałtu na mózgu, który wyniesie ich prymitywny rytualizm ponad spontaniczny humanizm innych religii. Takie pójście wbrew naturze wymaga niestety obecnego "dybuczego" podejścia i filozofii. Po prostu nieuniknione stało się niszczenie pozytywnych cech innych kultur gdyż tylko to dawało im iluzję wyższości własnej.

Drugą metodologią owych działań jest narzucanie innym swojej prymitywnej kultury, sprzecznej z naturą innych narodów co siłą rzeczą musi prowadzić do ich degeneracji. Tutaj też ujawniło się najbardziej demoniczne narzędzie Żydów Dybuków. Które niepostrzeżenie przeniknęło do prawie każdej ludzkiej duszy. To narzędzie to PRAWO. Ponad człowiekiem.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

16-12-2015 [21:41] - krzysztofjaw | Link:

śmieciu...

W sumie masz wiele racji a nawet bardzo dużo. Tez nieraz mam takie wrażenie, że u wielu - na szczęście nie wszystkich - Żydów jedynym sensem ich istnienia, jedyna filozofią dającą im poczucie bytu jest nienawiść innych, innych narodów i kultur. To ich zespala i nadaje sens ich funkcjonowania i życia. Taka filozofia nienawiści, do której namawiają (tez propagandowo) nawet gojów aby nienawidzili samych siebie. Taka filozofię znaja sami i wydaje im sie, że taka filozofia nienawiści jest u innych... a tak nie jest... I to jest ich problem... Nie rozumieja dobra i miłości i tolerancji... a one ich zniszczą... nie wszystkich oczywiscie, ale tych opetanych Dybukiem nienawiści.

Pozdrawiam

P.S.
Filmu nie widziałem, ale słyszałem. Czytałem natomiast kiedyś An-Skiego, Żyda, który upowszechnił Dybuki

Obrazek użytkownika Ewa G

16-12-2015 [23:27] - Ewa G | Link:

@kszysztofjaw. Przepraszam, że ja tu jeszcze w sprawie poprzedniego tekstu, ale boję się ,że tam już Pan nie zajrzy. Żachnęłam się na Pana tekst chyba mocno bez sensu, ale jakoś tak zrobiło mi się przykro. Jak mi Tusk wytykał moherowy beret, to mi nie było przykro, bo to wróg. A tu przyjaciel... To dlatego. OK? Swoją drogą coś jest na rzeczy z tym wiekiem, mam znajomych 40+, 50, 60 - kompletne lemingi, nic nie trafia. Nic z tego nie mają, ale i nic nie rozumieją i nie chcą zrozumieć, czytają tylko GW i "Politykę". Zawsze Pan czytam, i często przesyłam pan tekst innym... Powodzenia

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

17-12-2015 [12:23] - krzysztofjaw | Link:

Pani Ewo...

Odpowiem pod poprzednim tekstem.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika NASZ_HENRY

17-12-2015 [12:59] - NASZ_HENRY | Link:

Dybuki dopadły Hartmana! Egzorcyzmy ponoć pomagają ;-)

Obrazek użytkownika Stoczniowiec

17-12-2015 [13:00] - Stoczniowiec | Link:

W kwestii formalnej - a kiedy to Dawid zwrócił się do obcych bogów? Syn jego, Salomon owszem, ale Dawid?

A w kwestii ogólnej, to jest przecież jeden świat duchowy - nie ma piekła żydów i piekła chrześcijan. Piekło jest jedno, żydzi mogą mieć najwyżej osobny kociołek. Tak samo jest jeden Bóg, więc postaci nazywane innymi bogami, jeżeli są faktycznymi bytami duchowymi muszą być demonami. I to samo z 'dybukami' - jeżeli coś kogoś opętuje to jest to zły duch. Jeżeli twierdzi on (duch) że jest kiśtam czy czymśtam to pewnie kłamie. Egzorcyści coś o tym wiedzą. Prawdziwi, katoliccy, którzy mają władzę nad złymi duchami daną od Jezusa.

Obrazek użytkownika smieciu

17-12-2015 [14:18] - smieciu | Link:

No tak z Dawidem było ździebko inaczej. Trochę mnie pamięć zawiodła :) Bo choć robił to samo co inni to dość uparcie w imię Boga, który wyprowadził jego lud z Egiptu. Gdy się czyta odpowiednie fragmenty Biblii to tak często powtarzają się te same czyny różnych króli z informacją "i za to że odeszli od wiary przodków, pokarał Bóg izrealitów" że i na Dawida to przeniosłem...
Ale faktycznie on był nieco inny gdyż jego życie było z grubsza samym pasmem sukcesów. Więc nie było zbytnio powodów do owej sentencji.
Za to jest prosta nauka: czyń co chcesz ale trzymaj się wiary Izraela. Choćby pozornie a będzie ok :)