Po 5 miesiącach realizacji budżetu, deficyt tylko...

Po 5 miesiącach realizacji budżetu, deficyt tylko w wysokości 2,2 mld zł
 
1. W tych dniach ministerstwo finansów opublikowało komunikat, dotyczący realizacji budżetu państwa za 5 miesięcy 2019 roku (styczeń-maj), z którego wynika, że po 5  miesiącach tego roku mamy deficyt w wysokości tylko 2,2 mld zł.
W okresie styczeń-maj tego roku zrealizowano 16,2,6 mld zł, czyli 41,9 % planowanych dochodów i 164,8 mld zł tj. 39,6 % planowanych wydatków, co oznacza, że deficyt wyniósł wspomniane 2,2 mld zł , a więc 7,6% całorocznego (deficyt całoroczny został zaplanowany w wysokości 28,5 mld zł).
Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że po raz kolejny odnotowano wzrost dochodów z 5 podatków (VAT, akcyza, PIT, CIT, podatek od instytucji finansowych) w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, choć poziom zaplanowanych dochodów podatkowych w ubiegłym roku był bardzo „wyśrubowany”.
2. W okresie 5 miesięcy tego roku dochody budżetu państwa były wyższe o 8,6 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego, przy czym dochody podatkowe były wyższe o ponad 7,5 mld zł.
Po 5 miesiącach widać ciągle wzrost wpływów z podatku VAT w stosunku do roku ubiegłego, choć dochody z tego tytułu w 2018 roku były zaplanowane na bardzo wysokim poziomie (były one wyższe o 2,4 mld zł, czyli o 3,3%).
Dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier  były wyższe w ujęciu rok do roku o 0,1 mld zł czyli 0,5%.
Z kolei dochody z podatku PIT były wyższe o 7,1 % w ujęciu rok do roku (tj. o ok. 1,7 mld zł), z podatku CIT były wyższe aż o 18,7 % r/r (tj. ok. 3,2 mld zł),  a z podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 4,2 % w ujęciu r/r.
3. Jak podkreśla ministerstwo finansów w komunikacie; wyższe niż w roku poprzednim, wpływy z PIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy i wyraźnego wzrostu wynagrodzeń (w maju w ujęciu rok do roku wzrost o ponad 7%).
Natomiast wyższe po 5 miesiącach aż o 18,7 % wpływy z CIT świadczą o tym, że coraz lepiej działa klauzula zabraniająca unikania opodatkowania, a przedsiębiorcy nie chcą ryzykować kontroli skarbowych (przypomnijmy, bowiem, że na 2019 rok po raz kolejny obniżono stawkę tego podatku tym razem do 9% dla firm o obrotach nieprzekraczających 1,2 mln euro).
Z kolei wykonanie dochodów niepodatkowych po 5 miesiącach 2019 roku wyniosło ok.11,7 mld zł i było wyższe aż o 8,2 % ( tj.0,9 mld zł) w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.
Wszystko to spowodowało, że dochody podatkowe i niepodatkowe po 5 pierwszych miesiącach 2019 roku, są wyższe o ok.8,6 mld zł w porównaniu do tego samego okresu roku ubiegłego (w tym dochody podatkowe wzrosły o 7,5 mld zł), mimo tego, że ówczesne dochody stanowiły „wysoką bazę” do takiego porównania.
4. Z kolei wykonanie wydatków po 5 miesiącach 2019 jak już wspomniałem wyniosło 164,8 mld zł tj.39,6% planu i było, aż o 20,4 mld zł wyższe w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego (o 14,1%).
Ministerstwo finansów przyśpieszyło wpłaty polskiej składki do unijnego budżetu aż o 3,4 mld zł, przekazano również wyższa niż w poprzednim roku dotację do FUS (więcej o 8,3 mld zł (z tytułu wypłaty 13 emerytury), a także bardziej zaawansowano wypłatę subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (przekazano jst więcej o 2 mld zł).
Gdyby, więc nie te przyśpieszone wypłaty środków i to aż o 13,7 mld zł wyższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, to budżet państwa po pięciu miesiącach tego roku, miałby nadwyżkę w wysokości ponad 11 mld zł.
 

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika tricolour

20-06-2019 [10:52] - tricolour | Link:

Wspaniałe wiadomości. Będzie na podwyżki dla nauczycieli i lekarzy. Jest wszak z czego. I na F35.

Dominanta wynagrodzeń w PL to 2100.

Obrazek użytkownika Jabe

20-06-2019 [12:43] - Jabe | Link:

No i kwota wolna, a nawet obniżenie VAT-u do poziomu sprzed PO.