Kukliński, Czempiński, przysięga, zdrada

Ciągle jeszcze w części społeczeństwa polskiego pokutuje mit jakoby płk Kukliński, który współpracował z wywiadem USA przeciw PRL był zdrajcą ponieważ złamał przysięgę. Podobnego argumentu używał dziś gen. G. Czempiński w rozmowie z M. Olejnik. Myślę, że większość takich opinii bierze się po prostu z niewiedzy.

Powstanie listopadowe.
Nie udało mi się znaleźć roty przysięgi jaką składali żołnierze armii Królestwa Polskiego wierzę jednak publikacjom, które stwierdzają, że była to przysięga na wierność panującemu monarsze. Wszyscy więc żołnierze Królestwa, ktrórzy wzięli udział conajmniej w pierwszym, kluczowym, okresie powstania, a także wszyscy spiskowcy przeciw carowi byliby więc, z tego punktu widzenia zdrajcami. Dlaczego w pierwszym? 25 stycznia 1831 sejm polski zdetronizował cara - legalnego króla Polski i uchwalił akt homagialny. Czy miał do tego prawo? Temat sporu dla prawników, sądzę jednak, że nie-prawnicy rzecz tę widzą jako oczywistą. Oto więc pierwsza lista zdrajców
płk. Walerian Łukasiński, płk Seweryn Krzyżanowski, kpt. F. Majewski, S. Sołtyk i inni członkowie Towarzystwa Patriotycznego; Piotr Wysocki, Ludwik Goszczyński, Leonard Rettel i inni członkowie Sprzysiężenia Podchorążych, generałowie:Józef Chlopicki, Ignacy Prądzyński, Ignacy Sowiński, Jan Skrzynecki, Józef Bem, Dezydery Chłapowski i inni, a także książę Adam Czartoryski, Joachim Lelewel, Konstatny Ordon, Antoni Patek (później stworzył firmę produkującą zegarki)  + wszyscy inni powstańcy listopadowi

Powstanie styczniowe
Nie szukałem przysięgi jaką składać musieli członkowie armii rosyjskiej przed wybuchem powstania styczniowego zakładam jednak, że i tam były passusy na wierność carowi.
Oto więc niekompletna druga lista zdrajców, którzy złamali przysięgę:
Jarosław Dąbrowski (spiskowiec, twórca powstania, sztabskapitan armii rosyjskiej, patron Wojskowej Akademii Technicznej) Romual Traugutt (pułkownik saperów, dyktator powstania), Zygmunt Padlewski, Zygmunt Sierakowski, Edmund Różycki, Józef Hauke-Bosak i wielu wielu innych.

Legiony Polskie.
Wszycy człnokowie legionów polskich zwanych legionami Piłsudskiego to ponoć zdrajcy. Wszycy oni bowiem składali zamieszczoną poniżej przysięgę żołnierzy austriackiego lansturmu na wierność cesarzowi. Wszyscy też ci, którzy przeżyli tę przysięgę złamali. Niektórzy zrobili to dwukrotnie, złożyli bowiem przysięgę Polskiej Siły Zbrojnej przysięgając braterstwo bnoni z Niemcami i Austriakami. Na wieść o przekazniu chełmszczyzny Ukrainie II brygada legionów gen. Hallera łamie przysięgę i przechodzi na stronę Rosji pod Rarańczą. Potem walczy z Niemcami w bitwie pod Kaniowem gdzie zostaje rozbita.
Oto trzecia lista zdrajców (w tym zdrajców podwójnych): 
marszałek Józef Piłsudski, marszałek Edward Śmigły - Rydz, generałowie: Józef Haller, Kazimierz Sosnkowski, Wieniawa - Długoszowski, Norwid - Neugebauer, Bolesław Roja, Belina Prażmowski, Brzoza - Brzezina, Tadeusz Kasprzycki, Grzmot Skotnicki, płk. Lis Kula, Sławoj Składkowski, Koc, i kilka tysięcy innych.

Dodajmy do tego również członków tzw. Legionu Puławskiego, który domyślam się, również musiał składać przysięgę na wierność carowi, będzie tego następne kilka tys. m.in. laureat pierwszego polskiego oscara reżyser Bolesławski. 

Lista zdrajców takich jak płk Kukliński jest więc długa i są to jedne z najchalebniejszych nazwisk w historii polskiego oręża. Tak się bowiem złożyło, że przez cały wiek XIX i ponad połowę XX byliśmy albo pod zaborami albo pod obcym panowaniem.

Jaka byłaby lista tych,  którzy przysięgi dotrzymali i tłumili wolnościowe zrywy narodu polskiego?
gen. Wojciech Jaruzelski, gen. Florian Siwicki, margrabia Wielopolski, gen. Rożniecki, namiestnik Józef Zajączek, gen. Czesław Kiszczak i wielu innych.

Która z tych list jest bardziej honorowa?

Kończąc. Przyjrzyjmy się przysiędze jaką składali członkowie LWP. Kukliński ją złamał ponieważ jest tam passu o zachowywaniu tajemnicy. Można więc twierdzić, że zdradził "socjalistyczne państwo polskie". Czy jednak zdradził Polskę? Dla mnie Polska i państwo, które w Polsce zorganizowali sowieci czyli "socjalistyczne państwo polskie" to nie jest to samo. Już szybciej zdrajcami można nazwać powstańców listopadowych i powstańców styczniowych. Królestwo Polskie bowiem na czele z carem - królem Polski było jednak autentycznym państwem tego narodu. Jednak Romualda Traugutta ani Piotra Wysockiego jakoś nikt zdrajcami nie nazywa, przeciwnie, są bohaterami. Pytanie, czy dla generała Czempińskiego również.
Zauważmy też jedno, czy gdyby dziś żołnierz WP przekazywał obcym wywiadom tajne informacje, to złamałby przysięgę czy nie? Bo moim zdaniem jest to dyskusyjne. 

Przysięga Polskiej Siły Zbrojnej

"Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu, że Ojczyźnie mojej - Polskiemu Królestwu i memu przyszłemu królowi - na lądzie i wodzie i na każdem miejscu wiernie i uczciwie służyć będę, że w wojnie obecnej dotrzymam wiernie braterstwa broni wojskom Niemiec i Austro-Węgier oraz Państw z nimi sprzymierzonych, że będę przełożonych swych i dowódców słuchał, dawane mi rozkazy i przepisy wykonywał i w ogóle tak się zachowywał, abym mógł żyć i umierać jako mężny i prawy żołnierzy polski. Tak mi, Panie Boże, dopomóż" -

Przysięga LWP (najprawdopodobniej taką składał Kukliński)

Dz.U.44.3.13 - Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1944 r.)

Przysięgam uroczyście skrwawionej Ziemi Polskiej i Narodowi Polskiemu walczyć z niemieckim najeźdźcą o wyzwolenie Ojczyzny oraz utrwalenie wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki żołnierza polskiego, wiernie wykonywać wydane mi rozkazy i ściśle przestrzegać tajemnicy wojskowej. Przysięgam wiernie służyć Rzeczypospolitej i nigdy nie skalać imienia Polaka. Przysięgam dochować wierności Krajowej Radzie Narodowej, Władzy Naczelnej Narodu Polskiego. Przysięgam nieugięcie stać na straży praw Narodu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu oraz niezłomnie bronić swobód demokratycznych. Tak mi dopomóż Bóg!

Przysięga LWP Dz.U.88.20.133 - Ustawa z dnia 17 czerwca 1988 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 1988 r.)
Ja, obywatel Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, stając w szeregach Wojska Polskiego, Przysięgam służyć wiernie Ojczyźnie i narodowi swemu, przestrzegać zasad Konstytucji, być godnym chlubnych tradycji oręża polskiego. Przysięgam, iż nie szczędząc trudu, a w potrzebie krwi własnej ani życia, stać będę nieugięcie na straży niepodległości, suwerenności i granic kraju ojczystego, strzec pokoju w braterstwie broni z sojuszniczymi armiami. Przysięgam dbać o honor i dobre imię wojska, sumiennie spełniać powinności żołnierskie, ściśle wykonywać rozkazy przełożonych, być zdyscyplinowanym i mężnym, uczciwym i koleżeńskim żołnierzem. Przysięgam zdobywać wiedzę i umiejętności wojskowe, troszczyć się o powierzoną mi broń, sprzęt i mienie, dochować tajemnicy państwowej i służbowej. Składając tę uroczystą przysięgę, jestem świadom swej odpowiedzialności wobec narodu i praw socjalistycznego państwa polskiego.

Przysięga wojska austriackiego
Wir schwören zu Gott dem Allmächtigen einen feierlichen Eid, Seiner Apostolischen Majestät, unserem Allerdurchlauchtigsten Fürsten und Herrn, Franz Joseph dem Ersten, von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Böhmen usw und Apostolischen König von Ungarn treu und gehorsam zu sein, auch Allerhöchst Ihren Generalen, überhaupt allen unseren Vorgesetzten und Höheren zu gehorchen, dieselben zu ehren und zu beschützen, ihren Geboten und Befehlen in allen Diensten Folge zu leisten, gegen jeden Feind, wer immer es sei, und wo immer es Seiner kaiserlichen und königlichen Majestät Wille erfordern mag, zu Wasser und zu Lande, bei Tag und Nacht, in Schlachten, in Stürmen, Gefechten und Unternehmungen jeder Art, mit einem Wort, an jedem Orte, zu jeder Zeit und in allen Gelegenheiten tapfer und mannhaft zu streiten, unsere Truppen, Fahnen Standarten und Geschütze in keinem Falle zu verlassen, uns mit dem Feinde nie in das mindeste Einverständnis einzulassen, uns immer so, wie es den Kriegsgesetzen gemäß ist, und braven Kriegsleuten zusteht, zu verhalten, und auf diese Weise mit Ehre zu leben und zu sterben.

aktualna przysięga Wojska Polskiego
Ja żołnierz Wojska Polskiego,Przysięgam, Służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, Bronić jej niepodległości i granic, Stać na straży Konstytucji,Strzec honoru żołnierza polskiego, Sztandaru wojskowego bronić,Za sprawę mojej Ojczyzny, W potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić, Tak mi dopomóż Bóg

Na koniec historia zdrajcy in spe (w kategoriach gen. Czempińskiego) gimnazjalisty z Łukowa, wydanego carskim organom ścigania przez wiernych przysiędze nauczycieli tegoż gimnazjum (chłopak popełnił samobójstwo przez samospalenie aby nie wydać kolegów).

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika nowytor5

05-02-2014 [21:52] - nowytor5 | Link:

21.02.2012 14:04 Odsłon: 550 (w tym z lubczasopism 40) 33 Komentuj
Kukliński nigdy!!! nie złamał przysięgi

Nie zablogowałbym pewnie nigdy, jednakowoż niejaki Bartosz Wiciński na swoim blogu

stops.salon24.pl/392925,moj-problem-z-pulkowikiem-kuklinskim

poddał w wątpliwość honor pułkownika Kuklińkiego, a dziwnym trafem tekst, który wpisałem u niego nie ukazał się toteż przypomnę wszystkim łajzom i kanaliom jak sprawa wygląda, komu przysięgał Kukliński.

Kukliński wstąpił do wojska w 1947 (w wieku 17 lat).

Mógł złożyć przysięgę albo z 1944 roku:

Dz.U.44.3.13 - Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 31 sierpnia 1944 r. o ustanowieniu przysięgi dla Wojska Polskiego. (Dz. U. z dnia 31 sierpnia 1944 r.)

Przysięgam uroczyście skrwawionej Ziemi Polskiej i Narodowi Polskiemu walczyć z niemieckim najeźdźcą o wyzwolenie Ojczyzny oraz utrwalenie wolności, niepodległości i potęgi Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam rzetelnie i sumiennie wypełniać obowiązki żołnierza polskiego, wiernie wykonywać wydane mi rozkazy i ściśle przestrzegać tajemnicy wojskowej. Przysięgam wiernie służyć Rzeczypospolitej i nigdy nie skalać imienia Polaka. Przysięgam dochować wierności Krajowej Radzie Narodowej, Władzy Naczelnej Narodu Polskiego. Przysięgam nieugięcie stać na straży praw Narodu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu oraz niezłomnie bronić swobód demokratycznych. Tak mi dopomóż Bóg!

lub z 1947 roku

Dz.U.47.52.267 - Ustawa z dnia 3 lipca 1947 r. o rocie przysięgi Wojska Polskiego (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 1947 r.)

Przysięgam uroczyście Narodowi Polskiemu: walczyć do ostatniego tchu w obronie Ojczyzny wyzwolonej z przemocy niemieckiej i niezłomnie strzec wolności, niepodległości i mocy Rzeczypospolitej Polskiej. Przysięgam wypełniać rzetelnie i sumiennie obowiązki żołnierza, wykonywać wiernie rozkazy przełożonych, przestrzegać ściśle regulaminów i dochować tajemnicy wojskowej. Przysięgam służyć ze wszystkich sił Rzeczypospolitej Polskiej, bronić niezłomnie Jej ustroju demokratycznego i dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. Przysięgam stać nieugięcie na straży praw Ludu Polskiego, mieć wszystkich obywateli w równym poszanowaniu i nigdy nie splamić godności Polaka. Tak mi dopomóż Bóg.

Przysięgał przed Bogiem Narodowi Polskiemu
i Ojczyźnie!!!

Obrazek użytkownika foros

05-02-2014 [22:20] - foros | Link:

w wikipedii znalazłem informację, że wstąpił do wojska w 1946
tyle że w rocie i tak jest ochrona tajemnicy państwowej, tak że logicznie rzecz biorąc fakty są jakie są

Obrazek użytkownika Aandy

06-02-2014 [04:59] - Aandy | Link:

Ciebie wyrzucili za polskiego bohatera płk. Kuklińskiego z lewackiego S24, a mnie, na wniosek tow. SpirytoLibero, właśnie wyrzucili z nazywającego wszystkich oponentów Żydami nazistowsko-bolszewickiego neon24 — za napisanie o bohaterstwie płk. R. Kuklińskiego i prawdy o sowieckich degeneratach i zdrajcach: Jaruzelskim i Kiszczaku...

Zresztą neon przechodzi coraz wyraźniejszy histeryczny lifting i zmienia się w coraz większym stopniu na portal narodowo-rosyjski — na którym rosyjscy narodowcy ślą wiernopoddańcze listy do tow. Putina i jego ambasdora w prywiślańskim kraju oraz głoszą chwałę i wielkość — wielkiej Rosji...

Ciekawe tylko czy ostatni naczelny tego już na wpół rosyjskiego portalu — znany z wielkich ambicji politycznych p. Opara — będzie kandydował do rosyjskiej Dumy?

Obrazek użytkownika nowytor5

05-02-2014 [21:53] - nowytor5 | Link:

a nie jak kłamliwie twierdzą ci, którzy przysięgę składali według przysięgi po 1950, co jako zdradę należy uważać, jeżeli składali tę przysięgę dobrowolnie

Dz.U.50.36.328 - Ustawa z dnia 18 lipca 1950 r. o przysiędze wojskowej. (Dz. U. z dnia 26 sierpnia 1950 r.)

Przysięgam strzec niezłomnie wolności, niepodległości i granic Polski Ludowej przed zakusami imperializmu, a w razie potrzeby, nie szczędząc krwi ani życia, mężnie walczyć w obronie mojej ojczyzny aż do pełnego zwycięstwa nad wrogiem, stać nieugięcie na straży pokoju w jednym szeregu z Armią Radziecką i innymi sojuszniczymi armiami i w razie napaści walczyć w braterskim przymierzu o świętą sprawę niepodległości, wolności i szczęścia ludu. Przysięgam służyć ze wszystkich sił Polsce Ludowej, bronić niezłomnie praw ludu pracującego, stać nieugięcie na straży władzy ludowej, dochować wierności Prezydentowi Rzeczypospolitej. Przysięgam Narodowi Polskiemu: być uczciwym, zdyscyplinowanym, mężnym i czujnym żołnierzem Polski Ludowej, przykładać się gorliwie do szkolenia wojskowego, wykonywać dokładnie rozkazy przełożonych i przepisy regulaminów, dochować ściśle tajemnicy wojskowej i państwowej, strzec pilnie mienia wojskowego i społecznego i nie splamić nigdy honoru i godności żołnierza polskiego.

http://nowytor5.salon24.pl/392...

Obrazek użytkownika kano

06-02-2014 [00:06] - kano | Link:

nuklearnej zagłady zachodniej Europy byli zbrodniarzami na nieznaną dotąd skalę. To nie były gry wojenne, to był konsekwentnie realizowany przez wiele lat plan. Wszystkich, którzy o tym wiedzieli, a tym bardziej brali udział w przygotowaniach, żadna przysięga nie zwalnia od współodpowiedzialności. Nie zdążyli. Wielka w tym zasługa płk. Kuklińskiego. Czas pokazał, że wybrał najskuteczniejszą drogę, wymagało to "jedynie" nieprzeciętnej odwagi i inteligencji. Chwała mu za to, a wszelkie dyskusje o złamaniu przysięgi są całkowicie bezprzedmiotowe. 

Obrazek użytkownika foros

06-02-2014 [01:29] - foros | Link:

pozdrawiam Pana Profesora
wszyscy trzymamy za Pana kciuki

a odnośnie meritum, to rzeczywiście, ma Pan rację, jakoś z polskiej perspektywy za mało przywiązujemy wagi do chodzenia po ziemi, bardziej niestety do emocji.

Obrazek użytkownika kano

06-02-2014 [04:39] - kano | Link:

Za pozdrowienia dziękuję.
Natomiast o złamanie przysięgi należy pytać tych kilka osób które znały te plany i wiedziały o głowicach jądrowych w Polsce. Oni stanęli przed takim wyborem. Czempiński, to pionek, który nic o tym nie wiedział i teraz może najwyżej gawędzić.
Również pozdrawiam

Obrazek użytkownika Jan Własnowolny

06-02-2014 [18:31] - Jan Własnowolny | Link:

Kto z kim przestaje, takim się staje.
Na pewno znacie te obyczaje?
Bocian po deszczu człapał piechotą,
bo lubi nogi zanurzać w błoto.
Świnia podobne miewa słabostki
i chętnie w błoto włazi po kostki.
Jan Brzechwa

Kto to wyjaśni, kto nam to powie
Jak zdefiniować zdradę Panowie
Zdrajcy pluj w twarz - pada - odpowie
Pluli na Zachód w czerwonej zmowie

A miało być Ludowe życie
Wieczność całą w dobrobycie
Bo od Socjalizmu przecie
Nic lepszego na tym świecie

Zdradzili Engelsa, Marksa, Lenina
Nóż w plecy wbija ręka Stalina
I "gruba kreska" ich nie zasłoni
Naród pamięcią zawsze dogoni

A Wódz naczelny też na nich czeka
Przy murze Kremla ze swoją CZEKA
Za zdradę nie będzie taki przyjazny
Krwawy Sadysta – Feliks Żelazny

A miało być Ludowe życie
Wieczność całą w dobrobycie
Bo od Socjalizmu przecie
Nic lepszego na tym świecie

Honor panowie, to już przeżytek
Z rolki papieru lepszy użytek
Ekipo dzisiejsza mamona ważniejsza!
Jak sami wiecie, nie śmierdzi przecie.

Bohater umarł, więc się nie obroni
Autorytetu jednak nie zdepczą oni
Bo takich nie było patriotów asów
Od Piłsudskiego Józefa czasów