O miłości i Freudzie

„Być darem dla drugiego” - taki tytuł nosił wykład, wygłoszony przez wschodzącą gwiazdę teologii, ks. prof. Tadeusza Guza, na UKSW w Warszawie podczas Międzynarodowego Kongresu „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę” (15-17 marca). Ks. prof. Guz upomniał się o ukierunkowanie myśli współczesnego uniwersytetu na cel, jakim jest prawda w nauce o człowieku. Pytanie o to „kim jest człowiek?” i „jaki jest cel jego ziemskiego bytowania?” zostały bowiem zagospodarowane ideologiami, które negują wielką prawdę o człowieku.

„Cały Stary Kontynent jest neokomunizowany” - stwierdził ks. prof. Tadeusz Guz. Jako badacz źródeł ideologii nowej lewicy przestrzegał, że świat uniwersytetu - a za nim jego absolwenci dziennikarze, prawnicy, lekarze, politycy, kapłani - znaleźli się pod ostrzem straszliwych ideologii nowej lewicy, która dokonała absolutyzacji popędu seksualnego za ideologią Zygmunta Freuda.
- To nasze pokolenie będzie ponosiło potężną odpowiedzialność wobec faktu zgody na freudyzm na uniwersytetach, także katolickich - przestrzegał wykładowca KUL. Uczony zauważył, że jest zgoda na to, że współcześnie myśl o bycie ludzkim jest redukowana do płciowości, a w takim ujęciu się „rozrywa” wspaniale przez Boga Stwórcę pomyślana ludzka bytowość i celowość ludzkiego bytowania. A przecież - zdaniem ks. prof. Guza - „jeżeli zrozumieliśmy wolność, to każdy jako dar powinien być obdarowany miłością”, bo wszystko w osobie jest po to, żeby darować siebie - nie po to, żeby się wyżyć na drugim! Przecież przez uzewnętrznioną prawdą miłość - na płaszczyźnie ciała - rodzi się konkretyzacja tego, co poczyna się w duszy człowieka, który jest darem Boga Miłości i to oznacza, że mam go miłować, wszystko czynić z miłością, bo darowanie siebie jest istotą naszego człowieczeństwa – podkreślił przedstawiciel KUL.

Ks. prof. Guz wykazał również, że fakt celowości Stworzenia przez Boga Miłość -€“ ku relacji Miłości ze Stwórcą i drugim człowiekiem - jest nie do pogodzenia z teorią ewolucji Darwina, która dopuszcza „śmierć” jako warunek selekcji.
A jak to się dzieje u nas w katolickim kraju, na katolickim uniwersytecie? Kto nie jak uniwersytet powinien ostrzegać przed freudyzmem którego ideologia zabija Boga i redukuje człowieka do popędu? - pytał profesor KUL. - Tymczasem Freud jest gloryfikowany. Jego zdjęcia wiszą również na katolickich uniwersytetach, nawet w Rzymie - zauważył ks. prof. Tadeusz Guz.
agp, ac/KSD

Tekst ukazał się na stronie Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy: http://www.ksd.media.pl/aktual...

Od siebie dodalabym, że nawet Freud nie redukował ludzkiego życia do prostych popędów, głównie seksualnego. To zrobili dopiero jego następcy. On sam wyraźnie podkreślał, że warunkiem powstania kultury jest sublimacja popędu płci. Wielu badaczy m.in. w tym właśnie widzi niezwykły rozwój kultury sakralnej w krajach, gdzie kapłanów obowiązywał celibat.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika xena2012

16-03-2013 [22:26] - xena2012 | Link:

widząc jak nieswiadomie uwolnił demony.Wartośc i czar milości będziemy oglądać wyłącznie na starych filmach

Obrazek użytkownika jan.kalemba

17-03-2013 [08:20] - jan.kalemba | Link:

Pierwsza moja refleksja - Czy do tak odważnej postawy ks. prof. Tadeusza Guza nie przyczyniła się nauka, która promieniuje z postaci papieża Franciszka?

Poza tym Freud fałszował wyniki swej pracy i zatajał prawdę. Przeto jego "psychoanaliza" bardziej przypomina sektę niż naukę.

pozdrowienia

Obrazek użytkownika Teresa Bochwic

18-03-2013 [10:36] - Teresa Bochwic | Link:

Ks. prof. Guz już od roku prowadzi swoje wykłady, wysłuchałam jesienia podobnego, fascynującego w Norbertianum pod Krakowem.
Sądzę, że doskonale mu zrobiło 14 lat nieobecności w Polsce. Zobaczył po powrocie stan spraw świeżym okiem. No i nie podlegał tej obróbce medialnej, która zaszkodzila wielu księżom, koncentrując ich energię na stawianiu oporu, czasem nieskutecznym.