Korwin Mikke oświadczył że rozbije Ruch Narodowy

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „....”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”....”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie ….(źródło)

Korwin Mikke „Tak, podtrzymuję swoje zdanie: chcę rozbić ruch narodowy – bo jeśli nie powstaną partie: narodowo-liberalna (jak przedwojenne Stronnictwo Narodowe, ze śp. Romanem Dmowskim i takimi tuzami ekonomii jak śp. Adam Heydel, śp. Roman Rybarski i śp. Edward Taylor) i narodowo-socjalistyczna – niech będzie „Narodowo-Radykalna”… (jak przedwojenne ONR-ABC, ONR-„Falanga” czy „Grupa Kowalskiego-Giertycha”, z hasłami populistycznymi) – to ruch narodowy będzie sparaliżowany, jak przed wojną, wewnętrznymi zasadniczymi sporami, a skończy się i tak (jak przed wojną….) zmarginalizowaniem i rozpadem. „....(źródło )

Filip Memches „Położenie między Niemcami a Rosją rodzi tęsknotę za odległymi sojusznikami, którzy wybawią Polskę ze szponów nikczemnych sąsiadów „....”Cameron urasta na przywódcę antyniemieckiego frontu. Bo przecież wiadomo, że całe zło w UE pochodzi z Niemiec. To Niemcy narzucają Unii model sfederalizowanego mocarstwa, w ramach którego poszczególne państwa tracą swoją suwerenność na rzecz Berlina „.....”Ciążenie ku niemieckiej stolicy rzuca się w oczy od momentu przejęcia władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską w roku 2007. Tyle że można odnieść wrażenie, iż odrzucenie proniemieckiego kursu przez PiS – gdyby partia ta doszła do władzy – podyktowane byłoby nie roztropnością, lecz naiwnością, którą wykorzystują właśnie Brytyjczycy. „.....”Najwybitniejsi polscy mężowie stanu – jak Dmowski czy Piłsudski – nie mieli złudzeń co do tego, że w sytuacjach zagrożenia naszego kraju warto liczyć na odległe mocarstwa. Prowadzili więc skomplikowane gry z sąsiadami. Dziś okoliczności są podobne – Polska nadal jest samotna – chociaż czasy wydają się bardziej spokojne niż jeszcze pół wieku temu. „....”Zasadniczą kwestią polsko-niemieckiego zbliżenia nie jest ono samo w sobie, lecz brak asertywności Warszawy wobec Berlina „...... (źródło )

Z prof. HANSEM-HERMANNEM HOPPE z Uniwersytetu Newady w Las Vegas rozmawia Tomasz Cukiernik „Jeśli nagradzasz ludzi za nicnierobienie albo za robienie rzeczy nieproduktywnych czy za posiadanie nieślubnych dzieci, to takich sytuacji będzie coraz więcej. Jeśli karałbyś ich za to, to problem byłby mniejszy. Bieda czy problem nieślubnych dzieci nie mogą zostać wyeliminowane poprzez nagradzanie ludzi w ten sposób czyniących. Biedni ludzie, którzy dostają zasiłki, będą robili wszystko, by nadal być biednymi, aby nadal otrzymywać te zasiłki. Wszystkie programy socjalne są anty-produktywne. Właśnie w praktyce widać, że to działa w ten sposób. „.....” Istnieją dwa typy niewolnictwa. Stary typ niewolnictwa to taki, w którym jeden człowiek prywatnie jest właścicielem drugiego człowieka. Właściciel niewolnika może go sprzedać, wynająć i posiada wszystkie dobra wyprodukowane przez niewolnika. Drugi typ niewolnictwa to takie, jakie istniało w krajach dawnego bloku wschodniego. Na przykład nie można było opuszczać kraju, bo można było zostać zastrzelonym. Ponadto władze mogły zmusić ludzi do wykonywania różnego rodzaju prac. Różnica pomiędzy tymi dwoma typami niewolnictwa polega na tym, że w tym drugim typie ludzie nie byli przedmiotem własności prywatnej – nie można było ich kupić, wynająć, a wyniki pracy były własnością publiczną „.....(źródło)

Zacznijmy od Korwina Mikke i jego planów rozbicia ruchu narodowego . Działania Korwina Mikke i jego próby usytuowania jego partii na scenie politycznej są coraz bardziej karykaturalne . Człowiek , który uważał carów rosyjskich za prawowitych władców Polski chce przekształcić Kongres Nowej Prawicy w ...endecję. Liberalną .

Oczywiście istnieje problem przesunięcia ruchu narodowego na lewo .

Winnicki „Poza tym, jeśli chodzi o gospodarkę, to mamy fatalne warunki funkcjonowania przedsiębiorstw i mnóstwo regulacji, które utrudniają zakładanie działalności gospodarczej. Opowiadamy się za uproszczeniem i odbiurokratyzowaniem systemu podatkowego i emerytalnego. Jestem za szeroko rozumianą deregulacją gospodarki, ale nie jestem bezrefleksyjnym liberałem czy czcicielem bóstwa "wolnego rynku". Sektory strategiczne powinny pozostawać pod kontrolą państwa, gospodarka wymaga stymulacji rządu a ludziom biednym nie można powiedzieć: "radźcie sobie sami, a jak sobie nie poradzicie, to umierajcie z głodu „ …...(więcej )

Ten sam problem występuje z PiS em ,ale tam na szczęście zaczyna działać frakcja wolnorynkowa Wiplera. Korwin Mikke dobrze się czuje w kolonialnym systemie politycznym II Komuny . Gdyby wbrew politycznym okupantom wprowadzono system jednomandatowy, ok który tak zaciekle walczy teraz Kukiz i system prezydencki to partia Korwina Mikke byłaby frakcja PiS u , a Korwin Mikke byłby szanowanym propagatorem wolnego rynku , a nie wysługującym się II Komunie 'pożytecznym idiotą „ sterylizującym polska politykę z wpływu wolnorynkowców .

Zresztą sam Kaczyński zdaje sobie sprawę z zagrożenia jakim dla Polaków jest eurosocjalistyczna gospodarka, gdyż obiecał ,że po dojściu do władzy przywróci wolnorynkowy pakiet ustaw Wilczka

„„Sadowski „Celem polskich polityków powinno być przywrócenie wolności gospodarczej, tak jak już raz zrobił to ostatni rząd PRL w tzw. ustawie Wilczka. W połączeniu z zaradnością i przedsiębiorczością Polaków zaowocowała ona największym „cudem gospodarczym" końca XX wieku. „Cud" jest jak najbardziej ziemskiego pochodzenia wystarczyło zlikwidować regulacje paraliżujące aktywność ekonomiczną.Po prostu nie przeszkadzano nie tylko w zakładaniu firm, ale przede wszystkim ich prowadzeniu. Rząd był zaabsorbowany czym innym i przedsiębiorczość zostawiono „samej sobie". ...'Biurokracja nie jest niewiadomego pochodzenia. Urzędnikiem nikt nie staje się poprzez samozatrudnienie. Wzrost liczby pracujących dla rządu nie odbywa się bez jego inicjatywy, wiedzy i akceptacji.„...”nną receptą ma być „reforma stanowienia prawa". Obserwacja, że „system tworzenia prawa niewiele różni się od tego z czasów PRL, „....”Masowa produkcja rządu i parlamentu jest tylko konsekwencją braku granic dla ingerencji władzy w życie społeczne i gospodarcze.„....”Dlaczego, mimo upływu prawie ćwierćwiecza, utrzymuje się przekonanie, że ustawa Wilczka była aktem rewolucyjnym?Bo była nową konstytucją wolnej przedsiębiorczości. Nie „usprawniano" (tak jak dziś), tylko zlikwidowano wrogi system wobec gospodarki”....(więcej )

Opinia profesora Hope jest istotna , gdyż zarówno Obóz Patriotyczny jak i Ruch Narodowy powinni w kwestach gospodarczych , w kwestii wolności lub zniewolenia ekonomicznego oprzeć się na myśli największego z Polaków . Na nauczaniu Jana Pawła II . ( Video profesor Huerta de Soto „ Jan Paweł II był kapitalistą „ )

Obalenie Republiki Okrągłego Stołu przy dalszym zniewoleniu Polaków eurosocjalistycznym niewolnictwem gospodarczym i podatkowym nie powstrzyma wyniszczenia biologicznego narodu. Ani jego degradacji kulturowej i cywilizacyjnej .

Trzecim problemem dla Polaków jest realizacja ideologicznego, kulturowego i i gospodarczego Kulturkumpf u rekami Platformy ,PSL, SLD I ruchu Palikota . Jak to ujął Memeches „ Ciążenie ku niemieckiej stolicy rzuca się w oczy od momentu przejęcia władzy w Polsce przez Platformę Obywatelską w roku 2007. Tyle że można odnieść wrażenie, iż odrzucenie proniemieckiego kursu przez PiS – gdyby partia ta doszła do władzy – podyktowane byłoby nie roztropnością, lecz naiwnością, którą wykorzystują właśnie Brytyjczycy”

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

Bloger „Awanturnik” o poglądach Korwina Mikke
O Powstaniu Styczniowym:  
"Korzystając z przychylnego nastawienia JCM Aleksandra II (skasował On stan wojenny w Kongresówce, ogłosił amnestię, uwłaszczył chłopów – w Rosji, zniósł pańszczyznę - no, i mianował właśnie Wielopolskiego...) zaczął odwojowywać kolejne instytucje polskie. Był w tym diablo skuteczny, więc czarnosecińcy, przerażeni liberalizmem Cesarza, zaczęli planować sprowokowanie powstania, by te reformy zlikwidować. Plan się udał. Agenci rosyjscy podburzyli młodzież, że grozi jej branka do wojska na 25 lat. Tymczasem Car planował akurat skrócenie służby do 6 lat, w czym powstanie, oczywiście, przeszkodziło; sprawa się o kilka lat odwlekła. Podobnie jak z powstaniem „warszawskim”, gdzie Moskwa wzywała do powstania – a głupi Polacy posłuchali(...)Terror powstańców był skierowany nie tylko przeciwko Rosjanom: przede wszystkim przeciwko Polakom, którzy jakoś nie chcieli słuchać tzw. „Rządu Narodowego”. Kto jednak mówił o tym głośno mógł spodziewać się wizyty „sztyletników Traugutta”, który był po prostu zbrodniarzem wojennym, terrorystą na pewno."  
O Powstaniu Warszawskim:  
"Przywódcy, którzy zdecydowali o wybuchu powstania – dwóch było najprawdopodobniej sowieckimi agentami – powinni trafić pod sąd wojenny. Tylko PRL-owcy tego zrobić nie mogli – a uczciwi Polacy nie chcieli tego robić – bo jakże popierać komunistów? Jest oczywiste, że komuniści potępiali to powstanie nie dlatego, że było głupotą – lecz dlatego, że było skierowane przeciwko nim; więc jak stawać z nimi w jednym szeregu.W normalnym kraju pod sądem stanęli dowócy którzy poprowadzili do szarży Lekką Brygadę... Przywódcom powstania się upiekło.Ale żeby ich jeszcze gloryfikować???!!?"  
O działaniach PiS w sprawie katastrofy smoleńskiej:  
"Ten balon kłamstwa smoleńskiego można tylko przekłuwać szpilką satyry. W poważne dyskusje z szaleńcami wdawać się, jak już zapowiedziałem, nie będę. Czasem tylko zastanawiam się, czy sowieckiepsychuszkinie były dobrym wynalazkiem(...)Dotkniętym ciężką mutacją „wirusa smoleńskiego” mogę życzyć wyłącznie szybkiego powrotu do zdrowia. Rozumiem, że do bredzących w malignie żadne racjonalne argumenty nie trafiają – więc spokojnie poczekam....(źródło )

Video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewicz
Twitter

video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „ część 2

video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „ część 3

video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „ część 4

video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „ część 5

video Centrum Adama Smitha „ Przywrócić ustawę Wilczka „część 6

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika fritz

07-02-2013 [23:21] - fritz | Link:

... iż odrzucenie proniemieckiego kursu przez PiS – gdyby partia ta doszła do władzy – podyktowane byłoby nie roztropnością, lecz naiwnością, którą wykorzystują właśnie Brytyjczycy”

*** Totalny idiotyzm to twierdzenia pana M. jak dobitnie ilustruje sytuacja doslownie dzisiaj. herr Tusk jest tak jest z Niemcami zintegrowany, ze Polska przestala istniec i jest ... absolutnym zerem.
Natomiast Anglia i Cameron, ktorzy kurs Niemiec odrzucaja, wlasnie dlatego razem z Niemcami o decyduja. Francja pro niemiecka rowniez zniknela. Przestala sie liczyc. I tak nie zacznie, az nie odrzuci kursu proniemieckiego.

Musze powtorzyc: bardziej nonsewnego stwierdzenia stojacego w calkowitej sprzecznosci z widoczna dla kazdego rzeczywistoscia, ktora doslownie mamy przed nosem, nie mozna sobie wrecz wyobrazic.
Jedynym wyjasnieniem jest pociag M. do Berlina. A moze juz siedzi w tym pociagu?
To mowi rowniez wszystko o jakosci myslenia pana M.
Trzeba koniecznie o tym pamietac, poniewaz ciagle czyms nas uracza.

Zadziawiajace, za autor nie doznal dysonansu rozpoznwczego patrzac na Camerona i Merkel i rownoczesnie wypowiedz M czytajac. To jest rowniez niepokojace.

JK ma oczywiscie racje. Niemcy przeprowadzaja a wlasciwie koncza deindustrializacje Polski, wykanczaja polska energetyke (herr Tusk ustawe w 2008 podpisal o CO2 odrzucajac extremlanie korzystne dla Polski, wywalczone przez rzad PiS przed ETS warunki), przejmuja kopalnie. Bez przemyslu narod ze wzgledow ekonomicznych przestaje istniec. PiS musi zainicjalizowac reindustrializacje Polski. Niemcy zrobia absolutnie wszystko, zeby to zablokowac.
PiS bedzie Polski bronic przed atakujacymi Niemcami a nie "pro niemiecki" kurs odrzucac.