Co powiedział papa Wołodyjowski

U S T A W A 
z dnia 9 maja 1996 r.
(Dz.U. 2016 poz. 1510)
O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA
Rozdział 2
IMMUNITET PARLAMENTARNY
Art. 6.
1. Poseł lub senator nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za swoją działalność wchodzącą w zakres sprawowania mandatu ani w czasie jego trwania, ani po jego wygaśnięciu, z zastrzeżeniem art. 6a. Za taką działalność poseł lub senator odpowiada tylko przed Sejmem lub Senatem.
2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje zgłaszanie wniosków, wystąpienia lub głosowania na posiedzeniach Sejmu, Senatu lub Zgromadzenia Narodowego oraz ich organów, na posiedzeniach klubów, kół i zespołów poselskich, senackich lub parlamentarnych, a także inną działalność związaną nieodłącznie ze sprawowaniem mandatu.
3. Za działalność, o której mowa w ust. 1, poseł lub senator ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną lub finansową na zasadach określonych w ustawie oraz w regulaminach Sejmu lub Senatu.
Art. 6a.
Poseł lub senator, który, podejmując działania wchodzące w zakres sprawowania mandatu, narusza prawa osób trzecich, może być pociągnięty do odpowiedzialności sądowej tylko za zgodą Sejmu lub Senatu.[...]
Art. 7b.
1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w sprawie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego.
Art. 7c.
1. Wniosek o wyrażenie zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej składa się Marszałkowi Sejmu lub Marszałkowi Senatu.
6. Sejm lub Senat wyraża zgodę na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o nie wyrażeniu zgody na pociągnięcie posła lub senatora do odpowiedzialności karnej [...]
Art. 10.
1. Poseł lub senator nie może być zatrzymany lub aresztowany bez zgody Sejmu lub Senatu, z wyjątkiem ujęcia go na gorącym uczynku przestępstwa i jeżeli jego zatrzymanie jest niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania.
2. Zakaz zatrzymania, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszelkie formy pozbawienia lub ograniczenia wolności osobistej posła lub senatora przez organy stosujące przymus.
3. O zatrzymaniu posła lub senatora, o którym mowa w ust. 1, należy niezwłocznie powiadomić Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu. Na żądanie Marszałka Sejmu lub Marszałka Senatu poseł lub senator musi być natychmiast zwolniony.
4. Wniosek o wyrażenie zgody na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora składa się za pośrednictwem Prokuratora Generalnego. [...}
7. Sejm lub Senat wyraża zgodę na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów ustawowej liczby posłów lub senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości głosów oznacza podjęcie uchwały o nie wyrażeniu zgody na zatrzymanie lub aresztowanie posła lub senatora.
8. Wymóg uzyskania zgody Sejmu lub Senatu nie dotyczy wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
To, co powyżej, oznacza tylko jedno – czas najwyższy wszcząć postępowania prokuratorskie  w związku z działaniami opozycji, zmierzającymi do dekonstrukcji państwa. PiS posiada wystarczającą większość do uchylenia im immunitetów.

Pamiętacie? >
JAK SIĘ NIE BĘDĄ CIEBIE BAĆ, TO SIĘ BĘDĄ Z CIEBIE ŚMIAĆ...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika mmisiek

10-01-2017 [19:41] - mmisiek | Link:

Ciekawe, że wszyscy to widzą oprócz samego obozu rządzącego.

Obrazek użytkownika eska

10-01-2017 [20:40] - eska | Link:

Widzą, tylko się boja międzynarodowych reperkusji. Pawłowicz to wczoraj wyraźnie powiedziała. Niemniej dalszy ciąg tej hucpy wkurzy w końcu także zwolenników PiS - bo ile można tolerować zadymę za nasze, ciężkie pieniądze?

Obrazek użytkownika Adam66

10-01-2017 [22:10] - Adam66 | Link:

Widocznie "totalniacy" dostali jakieś poparcie od lewactwa a może też w$pomaganie, poniżej cytat jednego z tych "opozycjonistów".
"- Burza mózgów, rozważaliśmy różne scenariusze, ale nie było głosów za tym, aby ustąpić. Idziemy na twardo. Co do budżetu, nie ma wątpliwości, że nie został uchwalony zgodnie z prawem. To PiS ma problem. W razie czego, mamy kilku rosłych posłów, którzy sobie poradzą w różnych sytuacjach - relacjonuje w rozmowie z Wirtualna Polską polityk z władz PO."

Obrazek użytkownika mmisiek

10-01-2017 [22:20] - mmisiek | Link:

Międzynarodowa nagonka i tak trwa cały czas więc wiele się nie zmieni.
Ktoś gdzieś ładnie to ujął, że PiS polityczne koszty już poniósł (oskarżenia o rzekomy brak wolności słowa, brak demokracji, faszyzm itd.itd.), a zysków nie ma żadnych i Targowica panoszy się tylko coraz bardziej i coraz bezczelniej.

Obrazek użytkownika Mikołaj Kwibuzda

11-01-2017 [06:31] - Mikołaj Kwibuzda | Link:

Mam wrażenie, że rząd nie jest pewien pełnej lojalności służb specjalnych.

Obrazek użytkownika Marek1taki

10-01-2017 [20:31] - Marek1taki | Link:

Zazwyczaj wyręcza Pani dziennikarzy. Tym razem parlamentarzystów. Jak jednak zmusić ich by działali zgodnie z prawem. To jakaś dziwna symbioza. Oni chyba uwierzyli, że są sami dla siebie.
Albo to wynik politycznej poprawności: ochrona wyuzdanych praw mniejszości. To na większość rzuca cień podejrzenia, że lubi oglądać publiczne obnażanie się przez mniejszość. Zboczeńcy!

Obrazek użytkownika Kuchcik

10-01-2017 [20:37] - Kuchcik | Link:

Obawiam się, że tak naprawdę chodzi o pretekst aby wstrzymać wypłatę dopłat z UE dla Polski.

Obrazek użytkownika angela

10-01-2017 [21:07] - angela | Link:

Wystarczy juz tych hockow, juz sie dostatecznie skompromitowali w oczach spoleczenstwa, rozliczenie czas zaczac.
Jak zaplaca zdrowo, to sie ustatkuja, nic tak nie przemawia, jak 'po kieszeni'.

Obrazek użytkownika Jabe

10-01-2017 [21:11] - Jabe | Link:

Nie. Trzeba reagować natychmiast, gdy dochodzi do przekroczenia norm. I trzeba reagować w takim zakresie, w jakim to konieczne, nie bardziej. Marszałek dysponuje odpowiednimi środkami. Nie skorzystał z nich, więc się de facto zgodził. A Pani tu nawołuje do cichych represyjek przy użyciu prokuratury, a więc instytucji spoza izby. Paskudnie.

Obrazek użytkownika angela

10-01-2017 [21:36] - angela | Link:

Wszystko ma swoje miejsce i swoj czas.
Polacy poznali, na co ich stac,i o co awanturnikom chodzi.
Im nie chodzi o porozumienie.

Obrazek użytkownika Jabe

10-01-2017 [22:21] - Jabe | Link:

Pytanie jest nie, o co im chodzi, tylko jak należy postępować.

Obrazek użytkownika eska

11-01-2017 [00:59] - eska | Link:

Postępować należy zgodnie z prawem.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

10-01-2017 [21:48] - Anna Borycka | Link:

A co, strach za tytke ścisnął? W przyszłości nie robić paskudztwa w sejmie, to nie będziemy sie zastanawiać czy PiS powinien czy nie powinien przywalić w łeb warchołom :)

Obrazek użytkownika Terma

10-01-2017 [22:21] - Terma | Link:

Iiii, tam.

Typowe warcholstwo sejmowe nie zasługujące na zajmowanie głowy prokuratury. Regulaminem sejmu ich, nie kodeksami.

Posadzić na jutrzejszym posiedzeniu wicemarszałka Tyszkę, który aż się pali, żeby pociągnąć towarzystwo po kieszeni, i wystarczy.

Z jednym zastrzeżeniem, sprawa rzucenia o glebę posła Suskiego jest zupełnie innego kalibru. Ucichło w tym wszystkim, choć tamto już nie warcholskie ale kibolskie zachowanie stadne posłów PO powinny się spotkać z odpowiednimi reperkusjami. Choć, cytując tego samego mistrza - "prywatnemu, nie posłowi", więc prywatnie, zgłoszenie/pozew od Suskiego.

Obrazek użytkownika eska

11-01-2017 [01:06] - eska | Link:

"Pan Marszałek bierze z rąk porucznika Zaćwilichowskiego zwinięty w trąbkę akt otwarcia Sejmu i wychodzi do sali sejmowej. Kieruje się w stronę fotela przewodniczącego i, wśród grobowej ciszy, zaczyna rozwijać Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej (…) Nagle, na lewej stronie Sejmu, między pierwszymi a drugimi drzwiami, wiodącymi na korytarz, w tylnych rzędach niewielka grupa posłów zaczyna krzyczeć. „Precz z faszystowskim rządem Piłsudskiego !!”, później, za chwilę znów cisza. Pan Marszałek przerywa rozwijanie papieru i mówi w kierunku krzyczących komunistów: „Panowie, będziecie wyrzuceni z sali!” Nie wiem, czy mogli usłyszeć te słowa, powiedziane „pod wąsem”, ale krzyki ich wzmogły się z tym większą siłą. „Wyrzucić ich!” – powiedział Pan Marszałek, odwracając się do mnie i wskazując ręką komunistów. Wybiegłem do hallu głównego i krzyknąłem w kierunku stojącego przy szatni komisarza Jaroszewicza: „Pierwszy rzut! Już”. (…) Za chwilę, która wydała mi się dość długą, wpadł do hallu biegiem dziesiątek policjantów bez karabinów, prowadzony przez Jaroszewicza i komisarza policji. (…) Moi policjanci chwytają krzyczących komunistów, by ich wyprowadzić z sali, ale posłowie socjalistyczni i chłopscy dopadli już do ostatnich rzędów foteli i uczepili się komunistów, nie dając ich wyprowadzić. (…) Na szczęście Jaroszewicz wprowadza w tej chwili drugi dziesiątek policjantów. (…) Komunistów każę odprowadzić do komisariatu policjantom z karabinami, a pierwszy rzut z pistoletami każę mieć, na wszelki wypadek, jeszcze w pogotowiu"
/ za Wiki >ze wspomnień Sławoja Składkowskiego

Ech, łza się w oku kręci.....:))

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

11-01-2017 [05:21] - wielkopolskizdzichu | Link:

Jak cudownie byłoby widzieć dzielnych chłopców w mundurach walących pałą każdego kogo eska wskaże paluchem. Dawno wojenki nie było i eska rozmarzyła się.

Obrazek użytkownika tomo1958

11-01-2017 [01:29] - tomo1958 | Link:

Kukiz to prowokator, niech się nawalają a on skorzysta, rozwiązania siłowe nie wchodzą w grę, za dużo ich jest, tu trzeba spokojnie polecieć po zarobkach, dotkliwe kary, potrącenia uposażenia to zaboli, po kolei odbierać immunitety i pod sądy i niech się pienią.

Obrazek użytkownika twardek

11-01-2017 [11:59] - twardek | Link:

"...JAK SIĘ NIE BĘDĄ CIEBIE BAĆ, TO SIĘ BĘDĄ Z CIEBIE ŚMIAĆ..."
---
Pół biedy z sejmową żulią, gorzej byłoby, gdyby społeczeństwo utraciło wiarę, że obóz rządzący nie potrafi utrzymać atrybutów władzy...