Knesset From the Depths

Dlaczego organizatorem wizyty przedstawicieli władz izraelskich w Auschwitz jest jakaś zewnętrzna fundacja?

I. Wątpliwości i mgła tajemnicy

Domniemana sesja Knesetu w obozie w Auschwitz, przypadająca 27.01.2014, w 69 rocznicę zajęcia obozu przez sowietów, wywołała małą burzę – głównie za sprawą tajemniczej mgiełki, która towarzyszy temu wydarzeniu. Według jednych (Michalkiewicz) miało to być regularne posiedzenie izraelskiego parlamentu przy udziale połowy jego członków, wedle drugich (Terlikowski) – posiedzenie międzyparlamentarne. Jeszcze inni (Biuro Prasowe Sejmu, Jarosław Sellin) twierdzili z kolei, iż będzie to zwykła delegacja, tyle że bardziej rozbudowana, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holocaustu podczas którego odbędzie się sesja międzyparlamentarna delegatów z kilkunastu krajów. Do zamętu przyczynił się niewątpliwie fakt podniesiony m.in. przez poseł Krystynę Pawłowicz, że nie podano do publicznej wiadomości jaki jest status prawnomiędzynarodowy wizyty izraelskich parlamentarzystów, kto jest organizatorem zebrania, ani z czyjej inicjatywy ma ono nastąpić – czy zaproszenie wystosował polski rząd lub parlament, czy też może to Kneset oznajmił, iż zamierza zebrać się Oświęcimiu, a nasze władze po prostu przyjęły to oświadczenie do wiadomości.

Kolejnym punktem zapalnym jest obecność izraelskich sił specjalnych - jak można domniemywać, w dość znacznej liczbie – które mają zabezpieczać wizytę, co zbiegło się z uchwaleniem przez Sejm ustawy legalizującej działania na terytorium Polski obcych formacji mundurowych. Według „GW” i TVN24.pl, zabezpieczenie wizyty ma być porównywalne z wizytą Putina w Polsce w 2009 roku – z czasowym zamykaniem przestrzeni powietrznej nad Oświęcimiem i Krakowem, blokadą ulic i snajperami na dachach włącznie. I znowu wątpliwości – kto tu będzie komu podlegał? Czy polska policja formalnie zawiadująca akcją będzie w rzeczywistości tylko wykonawcą zaleceń Mossadu?

II. Quasi-konspiracja

Czytając różne doniesienia nie sposób oprzeć się wrażeniu, że mamy tu do czynienia z jakąś groteskową quasi-konspiracją. Nawet polsko-izraelska grupa parlamentarna, która jak wynika z wypowiedzi jednego z jej wiceprzewodniczących, Jarosława Sellina, dla Fronda.pl, była jakoś tam poinformowana, plącze się w zeznaniach. Wspomniany wiceprzewodniczący Sellin mówi o 50 członkach Knesetu (ze 120) i 10 ministrach izraelskiego rządu. Z kolei przewodnicząca grupy parlamentarnej, poseł Beata Małecka-Libera, twierdzi na swojej stronie, iż parlamentarzystów z Izraela będzie 70, do tego 10 ministrów i 40 ocalonych. No to, ilu ich w końcu będzie? Bo Sellin uspokajał, że nawet jakby co, to nie będzie quorum...

Ze strony polskiej w uroczystościach weźmie udział m.in. polsko-izraelska grupa parlamentarna oraz marszałek (Ewa Kopacz) i wicemarszałek (Cezary Grabarczyk) Sejmu RP. Do tego delegaci z wielu innych krajów. Wynikałoby z tego, że nie będzie to formalnie sesja Knesetu, tylko spotkanie międzynarodowe parlamentarzystów przypadające w 70 rocznicę rozpoczęcia wywózki do Auschwitz węgierskich Żydów. Uroczystość z udziałem delegacji różnych krajów odbędzie się na terenie obozu, zaś spotkanie międzyparlamentarne o 17:30 w Krakowie. Patronat honorowy sprawuje prezydent RP Bronisław Komorowski.

Powyższe nie brzmi zbyt alarmująco – jednak, by ustalić te podstawowe dane, trzeba się przekopać przez „milion pincet” artykułów i mozolnie sobie to wszystko zrekonstruować – znów ta „konspiracja”... Zwróćmy uwagę – informacji o planach uroczystości nie mieli ani parlamentarzyści (na co zwróciła uwagę prof. Pawłowicz), ani dziennikarze, bo taki Terlikowski musiał zasłaniać się formułą z wszystkich informacji, jakie do mnie docierają(...)”, podkreślając zresztą skwapliwie, że nawet gdyby były to obrady Knesetu, to on oczywiście cały jest za i w ogóle – podobnie jak cały chór innych pożytecznych dialogistów.

Nie dziwi więc, że na wieść o tak licznej wizycie przedstawicieli Knesetu można było wysnuć wniosek, że oto parlament obcego kraju będzie sobie u nas, na uzurpatorskiej, eksterytorialnej zasadzie, obradował w asyście własnych sił zbrojnych, podejmując jakieś uchwały. Zresztą, o czym za chwilę, te podejrzenia mimo wszystko nie muszą być wcale tak dalekie od prawdy.

Co ciekawe, oliwy do ognia dolał tu portal gazeta.pl tytułując swój tekst „Obrady Knesetu w Auschwitz. Mobilizacja policji i Mosadu”. Tu mała uwaga – tekst „gazety” pochodzi z października 2013 – czyżby pierwotnie faktycznie miała odbyć się owa „sesja”, a dopiero później ktoś ochłonął z zachwytu i zdał sobie sprawę z potencjalnych reperkusji?

III. From the Depths

No dobrze, ale kto jest pomysłodawcą tego całego zamieszania? Oto okazuje się, że nie były to władze ani Polski, ani Izraela. Jak podaje portal oświęcimskiego muzeum, inicjatorem przyjazdu przedstawicieli Knesetu do Polski jest fundacja „From the Depths” („Z głębin”), którą kieruje niejaki Jonny Daniels.

Spójrzmy – do umówienia spotkania nie wystarczyła polska bilateralna grupa parlamentarna i jej odpowiednik w Knesecie (zakładając, że takowy istnieje), potrzebna do tego była jakaś zewnętrzna fundacja... No więc wszedłem sobie na stronę tej instytucji – stronę zresztą ubożuchną w konfrontacji z wpływami, które jak się okazuje, fundacja posiada. Zakładka „O nas” raczy na ogólnikami – ot, że organizacja została założona przez spadkobierców (charakterystyczne - właśnie „spadkobierców”, nie „potomków”) ocalonych z Holocaustu, że pielęgnuje pamięć, że współpracuje z żydowskimi społecznościami ze szczególnym uwzględnieniem Europy Wschodniej, a także, że organizuje „przełomowe wydarzenia i inicjatywy na całym świecie”.

Ciekawiej zaczyna się robić, gdy zerkniemy do działu „Nasz zespół” i przeczytamy zamieszczone tam biogramy głównych postaci fundacji „Z głębin”. Interesujące to figury.

Urodzony w 1986 r w Londynie założyciel i dyrektor wykonawczy Johny Daniels jest wziętym piarowcem („działa w obszarze Public Relations i doradztwa strategicznego”) z bogatą przeszłością. Najpierw studia w Londynie przerwane wyjazdem do Izraela, gdzie najpierw uczy się w szkole talmudycznej, by następnie wstąpić do izraelskiej armii. W wojsku jest komandosem („elitarny oddział spadochroniarzy”), służbę kończy jako sierżant sztabowy, po czym zostaje „strategicznym doradcą sztabu rzecznika armii izraelskiej, specjalizując się w kwestiach związanych z nowymi mediami”. Następnie pracuje „na stanowisku Starszego Doradcy Zastępcy Rzecznika rządu izraelskiego Danny’ego Dannona” , później współpracuje „z wieloma politykami z Izraela, Wielkiej Brytanii, Szwecji i Stanów Zjednoczonych” oraz doradza firmom zagranicznym i izraelskim w interesach.

Dalia Itzik – honorowa przewodnicząca – to była izraelska minister wielu resortów i przewodnicząca Knesetu, dwukrotnie pełniła tymczasowo obowiązki prezydenta Izraela. Dalej - Rada Honorowa – Szewach Weiss, przedstawiać nie trzeba, chyba „daje tu twarz” na lokalny rynek. Joe Tankel – dyrektor – makler i pracownik jednej z głównych agencji zajmujących się licencjonowaniem marek. Jennifer Sutton – była Dyrektor ds. Stosunków Zewnętrznych i Sekretarza ds. Społecznych przy Ambasadorze Izraela w Waszyngtonie, doradczyni izraelskich dyplomatów, wcześniej odpowiadała za kontakty z diasporą żydowską w sztabie wyborczym Johna McCain'a. Sam Nunberg – dyrektor na Amerykę Północną – prawnik, zajmuje się m.in. kwestiami terroryzmu, współpracownik różnych agend („pracował na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Rządowych w Amerykańskim Centrum Prawa i Sprawiedliwości. Był także delegatem ONZ z ramienia Europejskiego Centrum Prawa i Sprawiedliwości na Manhattanie w Nowym Jorku. Pełniąc tę funkcję zajmował się działaniami prawnymi i politycznymi w odniesieniu do Izraela i Międzynarodowego Trybunału Karnego, opowiadając się za sankcjami przeciwko Iranowi (...) ”).

Dla ozdoby mają jeszcze jakiegoś rabina z odpowiednimi tytułami, żeby nie było, że to jacyś-tacy fajansiarze, tylko prawdziwie zaangażowani Żydzi organizują „Jan 27 Event”. Właśnie tak - „Event” - tak to jest nazwane w anglojęzycznej wersji portalu fundacji From the Depths. Korporacyjny slang jak się masz.

IV. Cukierek dla Polaków

Zadziwiające, ci byli komandosi-piarowcy, politycy, prawnicy, dyplomaci, specjaliści od finansów - wszyscy buszujący na styku armii, polityki i wielkiego biznesu - zapragnęli nagle „upamiętniać ofiary” i bez ich udziału nie była możliwa organizacja izraelskiej wizyty w Polsce. Nasi parlamentarzyści dyskretnie milczą na temat rozmów z przedstawicielami fundacji „Z głębin”, a przecież jakieś rozmowy musiały być, prawda? Jak dla mnie, to mamy do czynienia z organizacją lobbystyczną, możliwe że agenturalną, działającą pod płaszczykiem fundacji non-profit, którą władze Izraela wynajęły sobie do kontaktów z Polakami. Przypominam ten nagłówek portalu gazeta.pl z października 2013 o „obradach Knesetu w Auschwitz” - możliwe, że to nie był wcale dziennikarski lapsus, tylko realizowano wtedy „plan maksimum” i do takich obrad faktycznie miało dojść. Prawdopodobnie postanowiono jednak unikać zbędnej ostentacji - lepiej będzie wyglądało, jeśli treść wizyty ubierze się w niekontrowersyjną formułę „spotkania międzyparlamentarnego”.

Na marginesie - znów pojawiają się nieścisłości. Na stronie „From the Depths” podana jest liczba 60 parlamentarzystów z Izraela, każdemu ma towarzyszyć jeden ocalały, a prócz tego... „wysocy rangą przedstawiciele Sił Obronnych Izraela”. Przypomnę, że poseł Jarosław Sellin mówił o 50 knesetczykach i 10 ministrach, zaś posłanka Beata Małecka-Libera o 70 knesetczykach plus 10 ministrów. O przedstawicielach „Sił Obronnych Izraela” oboje nie raczyli się zająknąć... albo nie zostali poinformowani.

Wracając do tematu - zastanówmy się - jakaż może być treść spotkania połowy (plus-minus) Knesetu, dziesięciu ministrów, prócz tego jakichś prominentnych wojskowych - z przedstawicielami polskich władz? Szczególnie, tego popołudniowego spotkania w Krakowie, po oficjalnym „upamiętnieniu” pomordowanych? Nasze media nasładzają się informacją, że w okolicznościowej uchwale znajdzie się wezwanie, by nie używać terminu „polskie obozy śmierci”. Cóż, na stronie fundacji nie ma o tym ani słowa, jest za to cytat z przewodniczącego Knesetu Yuli Edelsteina gromiącego antysemityzm, który „zwłaszcza w Europie, osiągnął poziom niespotykany od czasów Holokaustu” i podkreślającego potrzebę „walki”, by „nic podobnego nie wydarzyło się w przyszłości w żadnym miejscu na świecie, szczególnie w odniesieniu do Żydów” (wobec innych nacji – mniej szczególnie?). Czyli standard, może tylko w bardziej wyrazistej formie.
Jeśli jednak delegacja będzie na tyle uprzejma, by ów passus ganiący termin „polskie obozy śmierci” jednak włączyć do uchwały, to powstaje pytanie – czy światowe media to odnotują, czy też potraktują tak, jak media niemieckie niedawny apel tamtejszego Związku Historyków? Przypomnę, że ów apel, postulujący by nie używać określenia „polskie obozy” (połączony „dla równowagi” z wezwaniem, by Polska zrezygnowała z penalizacji oszczerstw) został przez niemieckie media kompletnie zignorowany. Z rezonansem spotkał się jedynie w Polsce.

No i wreszcie – ile przyjdzie nam za ten cukierek zapłacić? Bo o odstąpieniu od roszczeń majątkowych oczywiście nie ma mowy, organizacja HEART stworzona przez izraelski rząd i Agencję Żydowską działa w najlepsze. I tu widzę faktyczną treść izraelskiej wizyty w Polsce, oraz główną przyczynę wynajęcia lobbystów z „From the Depths” oraz konspirację w jakiej toczyły się przygotowania – wraz z preselekcją kandydatów strony polskiej, którym dane będzie dostąpić spotkania z żydowskimi delegatami (zważmy, iż wyselekcjonowani parlamentarzyści „puścili parę” dopiero, gdy o sprawie zrobiło się głośno). Owa „treść”, to nacisk na przyśpieszenie „restytucji mienia”, najprawdopodobniej połączony z dogadaniem zakupów izraelskiego sprzętu bojowego (ci „wysocy rangą” wojskowi w delegacji!).

A poza tym, wychodzi na to, że mimo pozorów bilateralnej wzajemności, to jakaś fundacja działająca na zlecenie izraelskiego rządu miała głos decydujący w kwestii przebiegu wizyty. Innymi słowy - jeśli odrzucimy ładne formułki - to de facto władze Izraela będą gospodarzem wydarzenia na czas którego przestrzeń obozu w Auschwitz stanie się obszarem eksterytorialnym, niczym izraelska ambasada, zaś przedstawiciele innych państw, z Polską włącznie, będą gośćmi.

Gadający Grzyb

Notek w wersji audio posłuchać można na: http://niepoprawneradio.pl/

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Sir Winston

26-01-2014 [11:30] - Sir Winston | Link:

Nie myślą o tym, co jemu zostało? Czy też wszyscy oni to V. Kolumna?

Obrazek użytkownika Gadający Grzyb

26-01-2014 [11:57] - Gadający Grzyb | Link:

Sądzę, że część z nich jest do tego stopnia zaczadzona "dialogizmem", że odkłada rację stanu na bok.

pozdr.
GG

Obrazek użytkownika tadeusz.K

26-01-2014 [17:39] - tadeusz.K | Link:

-tak jest okrutne, że powstać rano z łóżka jest problemem....

Obrazek użytkownika tadeusz.K

26-01-2014 [12:24] - tadeusz.K | Link:

Ma to znamiona przygotowań do V rozbioru Polski.

#znajdzie się wezwanie, by nie używać terminu „polskie obozy śmierci”. #

"znajdzie się"? - wyrażenie to oznacza "tak mimochodem", "w czasie przerwy", "dodatek". (to jakiś żart)
-Ależ argumentacja. To ile lat milczenia w tej sprawie potrzeba Izraelowi, aby zagłosował za prawdą?
-Nie było innych i wcześniej możliwości?

Obrazek użytkownika Gadający Grzyb

26-01-2014 [13:25] - Gadający Grzyb | Link:

No właśnie, wezwanie nie znajdzie się. Jonny Daniels twierdzi, że nie ma takiej potrzeby.

Obrazek użytkownika Gadający Grzyb

26-01-2014 [12:26] - Gadający Grzyb | Link:

"Beata Małecka-Libera, przewodnicząca polsko-izraelskiej grupy parlamentarnej powiedziała, że chciałaby, aby było jasno zakodowane, że to nie są polskie obozy zagłady, tylko niemieckie na ziemiach polskich. Liczy na wspólny komunikat w tej sprawie. Czy usłyszymy coś takiego 27 stycznia?

- Najważniejszą deklaracją będzie to, że będziemy tam razem z polskim rządem. Żadna deklaracja nie zostanie wygłoszona, bo żadnej deklaracji nie ma potrzeby wygłaszać."
http://wiadomosci.onet.pl/tylk...

To tyle, jeśli chodzi o nadzieje naszych "dialogistów" :)

pozdr.
GG

Obrazek użytkownika jazgdyni

26-01-2014 [12:40] - jazgdyni | Link:

Witam

Nie jestem za bardzo w temacie, więc proszę o wyjaśnienie:
- oprócz międzynarodowej hucpy, co może być treścią takiej imprezy?
- jakie mogą byc dalsze konsekwencje tego dla Polski?

Jak wyczytałem, jak zwykle chodzi o pieniądze, czyli restytucja mienia po-żydowskiego.
Więc może uda nam się załatwić odpowiednią kolejność - najpierw oddamy Polakom, co im zabrano, a potem zastanowimy się, czy są prawne podstawy, by pociotkom i plenipotentom oddawać żydowskie kamienice. Zdaje się, że oni już tam w Stanach i Niemczech dostali odszkodowania za wojnę.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika tadeusz.K

26-01-2014 [17:28] - tadeusz.K | Link:

- no może Ty doprowadzisz towarzycho do pionu - bo ręce "opadajom".

Obrazek użytkownika Rybak

26-01-2014 [14:36] - Rybak | Link:

Kto może mieć zaufanie do polskich ochroniarzy po tym czego dokonali 10.04.2010r.

Obrazek użytkownika xena2012

26-01-2014 [16:45] - xena2012 | Link:

nasz parlament wyjedzie poobradować sobie w Izraelu ? I drugie pytanie:kto zapłaci koszta tej imprezy Knessetu w Polsce,bo ta fundacja podjęła się ponosić jedynie trudy organizacyjne i zabezpieczenie. Koszta finansowe zapewne zapłaci Polska czyli podatnicy.Wprawdzie gość w dom,Bóg w dom ,ale my nawet nie wiemy na jak długo dostojni goście będą nas uszczęśliwiac.

Obrazek użytkownika abrakadabra

26-01-2014 [17:23] - abrakadabra | Link:

OBRADY KNESSETU SA PLACONE PRZEZ POLSKE !

http://www.timesofisrael.com/7...

"70 MKs will visit Auschwitz next month"

Unprecedented delegation to mark International Holocaust Remembrance Day at site where nearly a million Jews were killed by Nazis

(By Times of Israel staff December 24, 2013, 5:54 pm)

"() ... While the Israeli lawmakers’ travel is being funded by the Knesset at a cost of NIS 400,000 ($115,000), the bill for the ceremony and other expenses in Poland is being footed by the Auschwitz Museum, the Polish government and the country’s parliament."

TLUMACZENIE:

"Podczas gdy podroz statystow jest placona przez Knesset, () .. koszt uroczystosci i inne wydatki sa pokryte przez Auschwitz Museum, rzad Polski oraz parlament krajowy"

Obrazek użytkownika Gadający Grzyb

06-02-2014 [21:07] - Gadający Grzyb | Link:

To ciekawe, bo Daniels twierdzi, że koszta pokryli prywatni donatorzy... znowu jakieś krętactwa wychodzą.

pozdr.
GG

Obrazek użytkownika tadeusz.K

26-01-2014 [17:23] - tadeusz.K | Link:

-koszty ponosi Polska, czyli ja i ty...jasne?
Są one enigmatycznie rozłożone, ale tak abyś ty/ja zapłacił więcej...jasne?
To jest tzw działanie zza węgła - to samo jak miało miejsce z Piłatem.!!!.

Obrazek użytkownika Gadający Grzyb

06-02-2014 [21:09] - Gadający Grzyb | Link:

Przecież już cały nasz rząd wizytował Izrael - chyba nam wystarczy? Ja tam nie chcę, żeby nasz parlament pojechał do Izraela, bo wtedy uchwali wszystko czego sobie tamci zażyczą...

pozdr.
GG

Obrazek użytkownika abrakadabra

26-01-2014 [18:43] - abrakadabra | Link:

"Polish right campaigns against Knesset session in Krakow"

"Event officially sponsored by Polish parliament but opponents say it compromises national sovereignty."

By Roman Frister 03:29 24.01.14

"WARSAW, Poland – After Polish nationalists failed in their efforts to prevent a ceremonial session of the Knesset in the Polish city of Krakow on Monday, right-wing groups have launched a campaign aimed at convincing Poles that the event would infringe on Poland’s constitutional framework and even compromise its sovereignty"

http://www.haaretz.com/news/na...

TLUMACZENIE:

"Polska prawica prowadzi kampanie przeciwko sesji Knessetu w Krakowie"

"Wydarzenie uficjalnie sponsorowane przez polski parlament ale jego przeciwnicy mowia iz fakt kompromituje suwerennosc narodowa."

"WARSZAWA, Polska - Po niepowodzeniach polskich nacjonalistow w ich wysilkach aby uniemozliwic uroczyste posiedzenie Knessetu w polskim miescie Krakowie w poniedzialek, grupy skrzydla prawicowego rozpoczely kampanie, majaca na celu przekonanie Polakow, iz to wydarzenie mialoby pogwalcic zreb polskiej konstytucji i wrecz skompromitowac suwerennosc Polski."

Obrazek użytkownika tadeusz.K

26-01-2014 [20:52] - tadeusz.K | Link:

#Wydarzenie uficjalnie# - jeśli „uficjalne „ to się zgadza!
#wrecz skompromitowac suwerennosc Polski."# - też się zgadza!