Ze słownika satyryka - TARGOWICA

Targowica – to „królewska” choroba
- zaraza się roznosi w każdym czasie
Szaleje śród elit w jewropnej Brukseli
- a miał już ją kochanek carycy – król Stasiek*.
 
Kogóż to ona teraz dopada?
Jak tę pandemię zobrazować najprościej?
Jej krętki z natury są lewoskrętne
Więc cierpi na nią lewactwo azali lewościek!
 
Zestaw osobników (?) – pełna gama nacji (!)
(która polskiej racji stanu nie uwidzi)
- jest tu wsio – TW & zaprzańce
- niemieccy Polaczkowie czy też polscy Żydzi.
 
Targowiczanin – kiedy zeń zyskuje profity
Plując na swój „ten kraj” – a zatem -
(ongiś dukatów garńce – dzisiaj EUrańce)
- kanalia bowiem to jest - zawód + charakter.
 
Skarżą donoszą judzą i demony budzą
- nie pamiętają co Honor jest i wstyd
Spurwiątka & Rózie & szczurowe buzie
- no nie da się tępić już tak tępych dzid.
 
§ - dlań – winien być bez dwóch zdań
Na pazerne zdradzieckie to stado wilcze
Choć wiedza co czynią – wybaczmy im (sic!)
Aby ich potem na zawsze – zamilczeć!!!
*- Stanisław August Poniatowski