Sprawa polska jedną z podstaw polityki UE

Ciężko rozeznać się w tym o co chodzi teraz w UE. Zwłaszcza czytając jedynie polskie media, a szczególnie tylko prawicowe, bo moim zadaniem są one w tym temacie albo słabe albo wręcz propagandowe.
Z tego co zrozumiałem rzecz ma się następująco: 
1. Wg pierwotnego planu szefem komisji miał być Niemiec Weber, ale zablokowała go Grupa Wyszehradzka - dlaczego? Nie wiem.
2. Wobec tego główny nurt (Niemcy, Francja, Benelux) uzgodnił rozdanie z Osaki gdzie szefem komisji miał być Timmermans a jego głównym zadaniem była pacyfikacja Grupy Wyszehradzkiej i Wschodu w ogóle. Do sojuszu doproszono Hiszpanię czyli kolejne co do wielkości i znaczenia państwo UE
3. Na ostatnim szczycie doszło do głównej konfrontacji. Celem podstawowym było rozbicie sojuszu Wyszehrad - Włochy poprzez rozbicie Wyszehradu.
4. Wyszehrad okazał się jednak nadspodziewanie jednolity, a sojusz z Włochami mocny. Niespodziewanie pojawił się też bardzo silny opór wewnątrz EPP głównie ze strony małych państewek typu Irlandia, Chorwacja, Łotwa (Orban?). Ostatecznie więc doprowadzono do sytuacji, w której dałoby się przegłosować Wyszehrad + Włochy , ale za zbyt słoną cenę.
5. Wrócono więc do pierwotnej koncepcji Webera, ale w spódnicy i jako matki 7 dzieci wypowiadającej sie przeciw Rosji i za NATO. Stworzono też takie rozdanie gdzie wszyscy główni aktorzy byli uwikłani w afery finansowe (von der Leyen, Lagarde, proponowany szef PE Staniszew)
6. Wszystkie państwa UE wyraziły zgodę. Co uzyskał Wyszehrad? Żadnego stanowiska, więc prawdopodobnie obietnicę wycofania się z sankcji (art. 7, tzw "praworządność")so
7. Nastąpiła jednak kontra ideologiczna ze strony ugrupowań PE. W aktualnym rozdaniu większość bezwzględną ma lewica (socjaliści+liberałowie+zieloni+neokomuniści). Większość ta jest potrzebna do utworzenia KE. Nastąpiły konsultacje. Podstawowym warunkiem lewicy był powrót do koncepcji z Osaki czyli silnych torsji wobec rządów Wyszehradu i Włoch 
8. Prawdopodobnie w wyniku silnej postawy lewicy von der Leyen dała im na piśmie obietnice, że takie torsje zostaną zastosowane. Gwarancją będzie utrzymanie Timmermansa jako I wiceprzewodniczącego zarządzającego teczką praworządności.
Taka sytuacja na dziś.

Dlaczego europejska lewica tak bardzo zwalcza kraje Europy Wschodniej? Moim zdaniem - choć opartym na wąskich, szczątkowych, przypadkowych informacjach - chodzi głównie o rozbicie i strepowanie sojuszu Salvini - Orban - Kaczyński dlatego, że stawia on ofertę ideową przeciwstawną dominującej ideologii lewicy europejskiej. Ta ideologia to w skrócie neomarksizm utrwalony na gruncie rewolucji 68 roku. Jego podstawowe elementy to rozbicie społeczeństwa konserwatywnego i na jego gruzach stworzenie nowego wspaniałego świata. poprzez niszczenie religii chrześcijańskiej (głównie katolickiej jako najsilniejszej), rodziny i tego co jest w 10 przykazaniach + tradycji narodowej. Natomiast oferta ideologiczna nowej-starej Europy (Salvini - Orban - Kaczyński) to powrót do wartości chrześcijańskich (niekoniecznie religii) i pracy. I to jest logiczne. Bo społeczeństwa Europy Wschodniej są na dorobku i aby się dorobić one powinny iść w kierunku religii i pracy bo to jest gwarancja wzrostu ekonomicznego. Włochy zaś widziałbym jako pierwsze państwo Zachodu, które zawróciło ze ścieżki budowy nowego wspaniałego świata na ścieżkę chadecką. I szczerze mówiąc to może być śmiertelnym zagrożeniem dla ideologii neomarksizmu a'la 68. Bo jeśli powiedzie się Wyszehradowi i Włochom to epigoni '68 wcześniej czy później zginą poprzez uwiąd. Dlatego muszą przeszkadzać nam w skutecznym wprowadzeniu praw i sądów opartych na myśli chrześcijańskiej, do szkół wprowadzać bałagan (nauczyciel bez autorytetu) i LGBT  i sprowadzać do PL kolorowych imigrantów w dużej liczbie. Musi być systematycznie niszczony kościół katolicki, rodzina musi być słaba (dzieci nie szanują rodziców) i nie wielopokoleniowa (rozbicie kontaktu wnuków z dziadkami), a przepisy państwa muszą zastępować naturalne zwyczaje powstałe na gruncie rozmowy. Jeśli się to nie spełni, to słowa Jana Pawła II o tym, że odnowa kościoła zachodniego może przyjść z Polski, szerzej, ze Wschodu mogą się spełnić i mogą mieć wymiar znacznie szerszy, bo dotyczyć odnowy całej Zjednoczonej Europy, która przecież powstała na chadeckim korzeniu: na chrześcijaństwie i na pracy. 
Stąd czy premier Szydło zostanie odrzucona z szefa komisji 2 razy czy 22 razy to nie ma żadnego znaczenia. Nawet te sankcje - gdyby zostały narzucone PL - też nie są najważniejsze. Ważne jest abyśmy my wytrwali przy państwie opartym na pracy, uczciwości, sprawiedliwości, dzieleniu się zyskami i talentami. A najlepszą, ze znanych, gwarancją takiej struktury jest przyjęcie przez możliwie szerokie rzesze społeczeństwa myśli chrześcijańskiej jako własnej.