Górnictwo - rachunek zysków i strat

5,5 mld zł rocznie - dopłaty państwa do górnictwa (1,1 mld do kopalni reszta do emerytur górniczych)
7 mld zł rocznie - suma, którą kopalnie płacą do budżetów (państwa, samorządów)

300 zł - cena wydobycia tony węgla w Polsce
800-900 zł - cena tony węgla dla konsumenta

Pierwsza kwota pochodzi z raportu  „Subsydiowanie węgla kamiennego i brunatnego w Polsce w latach 2010-2013” przygotowanego przez spółkę Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych opublikowanego przez PR, reszta z wywiadu J. Szewczaka dla GP.

Jeśli te liczby są prawdziwe, to prowadzą do ciekawych wniosków. Jeden z nich jest taki, że, przynajmniej moim zdaniem, zamykanie kopalni raczej pogłębi niż rozwiąże problem.