Bezpłatna POrada dla sowieckiego gada

Towarzysz Cykorski zdradek powinien zadeklarować zwrot sowietom kosztów poniesionych w Katyniu za zużyte naboje przy rozstrzeliwaniu Polskich oficerów oraz winien zwrócić się z prośba o możliwość pokrycia kosztów poniesionych przez ZSRR przy wywożeniu Polaków na Sybir i do Kazachstanu. Ponadto powinien oświadczyć żeby dostarczono rachunek za proces 16 przywódców Podziemnego Państwa Polskiego na Łubiance . Tak więc żeby obchody Rosja 2015 miały wymiar pojednania KK z Cyrylem agentem KGB powinno się usunąć wszystkie nacjonalizmy uniemożliwiające normalne stosunki kata z ofiarami . Panie cykorski POziom pańskiego skundlenia sięgnął dna więc proszę przyjąć tych kilka POrad płynących z serca .