Sądy jako c.d paktu Ribbentrop – Mołotow ?

Nie jest żadną wielką tajemnicą, chociaż jest sprawą w miarę możliwości przez Niemców przemilczaną, że po II wojnie światowej, cała struktura sądów Niemiec hitlerowskich pozostała prawie nietknięta. I w całości , tak jak została uformowana dla służby i budowania państwa nazistowskiego, funkcjonowała po wojnie dla budowy państwa „demokratycznego”.
Ci sami sędziowie którzy skazywali na śmierć i obozy koncentracyjne przeciwników Hitlera,i trzymali pieczę nad „porządkiem prawnym” nazistowskiego państwa, szkolili i wychowywali później następne pokolenia niemieckich sędziów.

Na tym tle dopiero można zrozumieć szczególną nić porozumienia a wręcz sympatię najwyższych instancji sądowych państwa niemieckiego, do najwyższych instancji sądowych dzisiejszego państwa polskiego. Fundamenty naszego dzisiejszego sądownictwa były kładzione po 1944 roku, w Polsce stalinowskiej. Przez podobną ilość lat co sędziowie w Niemczech hitlerowskich, stalinowscy, krwawi wyrobnicy sądowi systemu komunistycznego, skazywali na śmierć i więzienia przeciwników państwa komunistycznego. I tak jak w ponazistowskich Niemczech po 1945r , tak po rzekomym „upadku systemu” nie było i w sądach komunistycznych prawie żadnej weryfikacji, dekomunizacji czy lustracji. A przecież od 1944r selekcja i systemowe eliminowanie z tych struktur elementu politycznie niepewnego, niepożądanego, a zaufanych systemu wynoszenie w górę, trwało 45 lat.

I tak jak w „demokratycznych” Niemczech powstała struktura o fundamentach będących fundamentami nazistowskimi, niech ktoś to podważy, u nas wyłoniła się struktura o fundamentach stalinowskich. A choć Rosja się wojskowo wycofała, to jej aktywa, między in. tworzone pod jej nadzorem struktury sądowe pozostały nietknięte. Zapewne i różne służby. Jednak służby jakie w Polsce pozostawiła Rosja, nie mogą jawnie włączać się w tą sprawę. Owszem, mogą te sądy wspierać niejawnie, poprzez określone media i agenturę wpływu, ale z natury rzeczy z ograniczonym skutkiem. Nie mają narzędzi realnych, praktycznych.

Rolę tą wzięły na siebie Niemcy, jako druga strona niegdysiejszego paktu Ribbentrop – Mołotow. One narzędzia mają. Np. podporządkowany im w ogromnej przewadze Parlament Europejski. Dlatego jest zrozumiałe, że zapraszają Małgorzatę Gersdorf na konsultacje i sądowe mittingi do Niemiec, by ta dała im alibi do ingerencji w sprawy Polski. A ta nie jeździ np. do Włoch, Francji czy Hiszpanii. Też przecież duże kraje, też mają swoje demokracje, sądy najwyższe i inne struktury prawne. Są w widoczny sposób nie tak gwałtownie sprawą zainteresowane. Także ich prasa, organizacje i tzw. „opinia publiczna”. Dlaczego?
Zaryzykuję twierdzenie, że tak jak rurociąg Nord Stream 2 jest gospodarczą kontynuacją paktu Ribbentrop - Mołotow, tak obrona sowieckiej spuścizny w polskich sądach jest żywotnym interesem Niemiec, w perspektywie ich imperialnych planów wobec Europy Środkowej, w tym zwłaszcza planów wobec Polski, sprawy dla nich kluczowej.
Pokrewnym zagadnieniem  jest rola do spełnienia w Polsce proniemieckiej Platformy Obywatelskiej, zwanej przez wielu „stronnictwem pruskim”  i  rola Niemiec w wejściu do polityki Donalda Tuska, którego dziadek służył w Wermachcie i u którego kolędy śpiewało się po niemiecku,  jest więc dla nich "swój". Dla nas w praktyce  V -tą kolumną.  Wizyty "konsultacyjne" polityków tej partii, mocno związane z „tematem polskiego sądownictwa”, włączając w to jej aktualnego szefa Grzegorza Schetynę, u najwyższych władz niemieckich. A ostatnio wprost i już bez żenady reprezentowanie niemieckich interesów w PE przez polityków PO, np. Julię Piterę.

Bo przecież ani Niemcy ani Rosja nigdy nie zrezygnowały ze swoich imperialnych ambicji. Człowiek choć trochę zorientowany wie, że takie stwierdzenie jest do bólu banalne, mało odkrywcze, ale niestety mniej interesujący się polityką, a takich jest może i 80 %, nie bardzo to wiedzą, ani rozumieją. Czy ktoś prowadzi, także struktury partii rządzącej, jakąś informacyjną  pracę organiczną w terenie? Ktoś zna taki przypadek? Części już nieco wykorzenionych Polaków na ziemiach zachodnich wcale to zresztą nie przeszkadza: „Mieszkamy 150 kilometrów od stolicy Niemiec. Jesteśmy cywilizowani..”, to zdanie z wczorajszego komentarza pod art. w internecie, ze strony młodego mieszkańca Szczecina. Niemcy to obserwują i nie śpią.
Ba, Niemcy są już na tym etapie, że domagają się „europejskiej armii” pod ich przywództwem, rezygnacji innych państw ze swoich narodowych ambicji i wolności, czyli różnych koncesji na rzecz ich , niemieckiego przywództwa. Nie będzie dalekie od prawdy, że oprócz innych skutków, takich jak rozbrojenie państw narodowych, prędzej czy później Niemcy zyskają dla swoich celów polskiego rekruta. Przecież planowane „wojska europejskie” mają być pod ich przywództwem. A rekrut plus zablokowanie samodzielnego rozwoju kraju podległego. wpływ na mianowanie urzędników oraz  ekonomiczny drenaż, to te  podstawowe wartości ważne dla państw zaborczych, kolonialnych, imperialnych, czy jak je tam zwał.

Tak więc wychodząc od paktu Ribbentrop – Mołotow, interesy „polskiego” sądownictwa, tworzonego za i od czasów stalinowskich, są w pełni kompatybilne z interesami sądownictwa niemieckiego, którego zręby budowano w latach hitlerowskich. Historycznie i perspektywicznie nic się nie zmieniło. I tam i tu właśnie sądownictwo to struktura DECYDUJĄCA. I dla Niemiec i dla Rosji reforma polskiego sądownictwa, była by pogrzebaniem szans na „pokojową kontynuację” paktu Ribbentrop - Mołotow. Na to żadna z tych stron  nie może sobie pozwolić.
Nachalne wypowiedzi prominentnych przedstawicieli niemieckiego sądownictwa o Polsce, oraz działania Niemiec poprzez PE w obronie starych, pokomunistycznych struktur sądowych w Polsce, są tego namacalnym dowodem. Oni się wcale nie kryją. Wrócę do tego wątku: Francja, Włochy, Hiszpania nie reagują tak gwałtownie i nerwowo. Dlaczego? Odpowiedź jest dość prosta. Tylko sądy Niemiec i Polski są pochodną istnienia państwa nazistowskiego i stalinowskiego, tylko hitleryzm i stalinizm brały udział w pakcie Ribbentrop - Mołotow, tylko one weszły w „demokratyczne zmiany” nietknięte. W różnym czasie, nakładają się jeszcze inne sprawy, lecz teraz się spotkały.

Oczywiście tu nie chodzi o całość, 100% tej struktury. Zawsze chodzi o ulokowanie i obronę swoich i najbardziej zaufanych NA GÓRZE, TU  W NAJWYŻSZYCH I STRATEGICZNYCH  STRUKTURACH  SĄDOWYCH . Tam gdzie są ostateczne centra decyzyjne. Tutaj sądowych, gdzie da się zmienić „niepożądany” wyrok czy działanie niższej instancji.  /Sąd Najwyższy, Trybunał konstytucyjny, NSA i inne, najważniejsze struktury. Dopisane /.  Niżej może być pozór demokracji i sprawiedliwości, „demokracja” dla mas, chociaż gdy widać młody, polski narybek sądowy w koszulkach z antyrządowymi hasłami, można się spostrzec, jak daleko to sięga. Ale niżej ,należy mieć nadzieję, jeszcze bywa różnie, zależnie od tego „jak matka i ojciec wychowali”, jeszcze echa chrześcijańskiej cywilizacji i prawa rzymskiego dają o sobie znać, pomimo selekcji negatywnej i presji na deprawowanie uczciwych. Jak wiemy, walka zawsze toczy się o struktury najwyższe, decydujące, kasujące „błędy” struktur niższych.
Młodzi powiedzą, że komunizm skończył się w 89r. Dla wielu symbolem tego są lepsze drogi, markety, nowoczesne budownictwo, swoboda podróżowania, wiele programów TV. Nie rozumieją, że w ultrakomunistycznych Chinach na całych obszarach są jeszcze lepsze drogi, jeszcze więcej wieżowców, jeszcze więcej marketów, też wiele programów TV, a studenci chińscy też mogą wyjeżdżać za granice studiować. Tak jak Polacy. Gdy mają pieniądze. Częściej, jak u nas, na wymianę lub stypendia itd. Po prostu mają materialnie wyższy poziom komunistycznego despotyzmu, z którego materialnie czerpie najwięcej kasta w Chinach rządząca. Reszta to wyrobnicy.

Skąd ta walka Niemców o pozostawienie w polskich sądach sędziów 65 -70 letnich ?. Który rolnik, robotnik, kierowca czy pracownik na produkcji czy marketu chce pracować w wieku 65 – 70 lat ?  A sędziowie z w/w grupy aż się "rwą do pracy". By uszczęśliwiać polskie społeczeństwo ? Przecież 80 % społeczeństwa tego nie chce. Chce PE czyli Niemcy i pokomunistyczne struktury w Polsce. Chodzi raczej o to, że  Niemcy i Rosja potrzebują kilku najbliższych  lat  aby się z nami uporać, uporać z naszymi niepodległościowymi dążeniami.  Aktualnie z tym rządem uporać. Docelowo z Polską jako państwem uporać. Nie ma nas w planach, jako samodzielnego, niepodległego bytu państwowego. Tego nie ma ani w niemieckiej ani w rosyjskiej tradycji i myśli politycznej. A ci sędziowie, te roczniki, to są ich „najpewniejsi”. Roczniki najlepiej wyselekcjonowane. Od 89 roku minęło 29 lat. Ci sędziowie wchodzili w epokę „demokratyczną” w wieku 35-40 lat, kiedy o wszystkim, także  o wejściu do zawodu, decydowały władze komunistyczne, o korzeniach przecież stalinowskich. Już wtedy byli to  dojrzali, odpowiednio "wyedukowani" i  „pozytywnie zweryfikowani”, ulokowani na odpowiedniej ścieżce kariery systemu komunistycznego dorośli ludzie,/ przypominam 35-40 lat, w kwiecie wieku, a prawo studiowali i dostawali się na aplikacje sądowe jeszcze przed sierpniem 80 r./.  Na których przedtem sądowy system komunistyczny, formowany przedtem na fundamentach stalinowskich, pamiętajmy o tym, postawił.
Przed nimi były starsze roczniki tego systemu, często rodziny, a ponieważ żadnej weryfikacji i lustracji nie było, a system sądowniczy był „samorządny”, tu nic się nie zmieniło. Przed odejściem zawsze ciągnęli do góry, zatwierdzali i mianowali „swoich”. Jak dziś. Tyle, że po 89 roku bardzo im się polepszyło. Przecież w komuniźmie nie było pieniędzy, płacono relatywnie słabo, nawet sędziom, nawet „dowody wdzięczności” były relatywnie skromne. Były inne przywileje np. mieszkania , samochody, wczasy, należenie do kasty panów, nietykalność . itd. A dziś w najwyższych sądach zarabia się po 20 tys, pozyskało się równoległe a inne możliwości ogromnego zarobkowania no i emerytura 100% do końca życia. I do tego jak widać, parasol ochronny ze strony spadkobierców Ribbentropa.

A młoda, polska, narodowa patriotka, Basia Poleszuk, z ziem Inki, siedzi w więzieniu. Za „udrapnięcie policjanta w rękę”. Wysłałem jej coś, poleconym aby „nie zaginęło”, ale wróciło bez otwierania przesyłki. Dlaczego wróciło, nie napisali

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

30-11-2018 [15:11] - Jabe | Link:

Zawsze chodzi o ulokowanie i obronę swoich i najbardziej zaufanych NA GÓRZE, JAK NAJWYŻEJ, W STRATEGICZNYCH STRUKTURACH. – Ano właśnie. O to właśnie w owej reformie chodzi – o ulokowanie swoich. Sądy są niezależną strukturą władzy, i to przeszkadza. Dlatego trzeba obsobaczyć.

Zauważmy, że biurokracja była nie mniej skandaliczna niż sądy, ale gdy tylko została podporządkowana nowej władzy, z miejsca stała się godna zaufania i uznana za kompetentną. Uzbrojona w dodatkowe narzędzia może teraz sprawnie zarządzać podległym ludem tubylczym. Nie trzeba było nic zmieniać, struktury były zadowalające, tylko ludzie nie.

Co właściwie fundamentalnego zostało przez te lata zmienione, żeby patrzeć z otuchą w przyszłość?

Obrazek użytkownika maks jamnicki

30-11-2018 [15:44] - maks jamnicki | Link:

Jabe na posterunku.  Czasami się zastanawiam, czy za pisanie czerwonym atramentem to płacą aż tak dobrze, że zainteresowany cały dzień waruje przy komputerze by coś "mądrego" dopisać , czy to z potrzeby serca, z wrośniętej w psychikę potrzeby, wykolejonej natury.

Obrazek użytkownika Jabe

30-11-2018 [15:53] - Jabe | Link:

Potrafi Pan tylko komentować rozmówców?

Obrazek użytkownika Pani Anna

30-11-2018 [16:22] - Pani Anna | Link:

Czytam posty (nie wszystkie, muszę przyznać, bo np. takiego Pasierbiewicza, jak przeczytało się jeden - góra dwa, to jakby przeczytało się wszystkie, na domiar złego chłopina niemal zawsze daje linki do swoich archiwalnych wpisów..) oraz komentarze i nie mogę wyjść ze zdumienia widząc niekiedy kilkanaście komenarzy zamieszcznych jednego dnia przez osoby o tych samych nikach. Zastanawiam się, czy to jest pasja, czy praca?
A wracając do dzisiejszego tematu, to bardzo trafnie pan to opisał.

Obrazek użytkownika paparazzi

30-11-2018 [16:38] - paparazzi | Link:

To jest jego forma intelektualnego wypróżnienia. LoL jestem po przeczytaniu wpisu  pana Jarząbka

Obrazek użytkownika Jaworowski

30-11-2018 [16:58] - Jaworowski | Link:

Bardzo dobry wpis. Rzeczowy, konkretny, dobrze napisany, idealnie oddający patologię sądowniczą w tym kraju. To sądownictwo jest kłodą blokującą wszelkie próby zreformowania tego kraju i bez zdecydowanych działań dogłębnie go reformujących nigdy nie wyjdziemy na prostą.
Wklejam to, co spłodziłem już dawno i staram się od czasu do czasu ponownie przemycić:
Cały system naszego sądownictwa działa praktycznie w niezmienionej patologicznej formie od 1945 roku. Komuszy beton sędziowsko- prawniczy stanowiący rodzinną mafię stawia zaciekły opór przed jakimikolwiek zmianami. Ta całkowita niewydolność tego chorego systemu, mimo że posiadamy najbardziej rozrosły administracyjnie system sądowniczy na świecie w stosunku do ilości ludności (już sam w sobie jest patologią, co do wyników i przewlekłości postępowań) nie da się zmienić w przeciągu 2-3 lat. Mafia prawnicza broni się zaciekle odwołując się do instytucji europejskich całkowicie niezainteresowanych jakąkolwiek praworządnością w naszym kraju. Im pasuje byśmy nie mieli sprawnego i praworządnego państwa z jasnym i przejrzystym systemem prawnym, bo właśnie dzięki takiemu status quo mogą z naszego kraju wyprowadzać miliardy VATu, nie płacić podatków od zysku dzięki przemyślnej formie spółek kapitałowych. Im zależy by w Polsce rządzili ich nominaci gdyż mają zagwarantowane wszystkie zlecenia publiczne i niepłacenie podatków.To patologiczne sądownictwo to wyborcy Patologii UBywatelskiej (PO czyli Partii Obłudy) i to ono miało gwarantować ich rządzenie do ich usranej śmierci. A tu bęc i naród poszedł po rozum do głowy i zmiótł cwaniaków. Kwik odgonionych od koryta świń codziennie niesie się echem w brukselskich salach. Naciski z Brukseli musimy brać jednak pod uwagę i nie możemy hurtem przeprowadzać reform w sądownictwie. Musi to być rozciągnięte w czasie. Zbyt gwałtowne wiercenie w tym 75 letnim betonie patologii nie można szybko przeprowadzić gdyż opór materii jest zbyt duży. Gersdorf jest uosobieniem wszystkich patologii w sądownictwie. Złodziejstwa, służalczości, krętactwa, bycia na usługach politycznych szwabów i sekundujących im komuchów, kłamstwa(świeczek nie zapalała, mimo że wszyscy to naocznie widzieliśmy) niewydolności i kompletnego burdelu organizacyjnego( procesy trwają nawet 17 lat) Sama jakość prawa stanowiona przez takich ludzi jak ona, Zoll, Stępień,Żurek, Strzembosz , Safjan, gdzie możliwość interpretacji zapisów prawnych na setki sposobów jest komedią nad komedie. Takim ludziom jak Gersdorf i jej komuszym kompanom nie zależy na prawdziwej jakości prawa w Polsce, tylko na obronie swoich intratnych stanowisk. To ludzie pazerni i bez jakiegokolwiek moralnego kręgosłupa. Prawda ich nie interesuje tylko by w portfelu było u nich pełno. 

Obrazek użytkownika Jaworowski

30-11-2018 [17:00] - Jaworowski | Link:

W kraju gersdorfowego sądownictwa ściga się tych i skazuje, którzy starają się ścigać prawdziwych przestępców. W kraju skomuszałego sądownictwa przestępcy mają pełną ochronę prawną sędziów gdyż ich zblatowanie ze światem przestępców jest ewidentne. Oni są za pan brat z nimi. Często są to kumple z podwórka. Jest takie powiedzenie: "kurwa kurwie łba nie urwie". To idealnie pasuje do komuszego środowiska sędziowskiego i gangsterów. Przykładem takich powiązań są sprawy kradzieży setek nieruchomości w samej tylko Warszawie przez zorganizowane gangi prawnicze i stołecznych włodarzy miasta. Sama Walcówna buchnęła kamienicę i włos z jej głowy nie spadł, wręcz rechocze ze śmiechu na bezradność Jakiego i tej komisji mając w dupie krzywdę 40 tysięcy wyrzuconych na bruk Warszawiaków. Stołeczne sądownictwo chodzi pod jej dyktando. Co do obrony przez tą staruszkę z umysłowym już niedowładem rzekomej niezawisłości sądownictwa to, są to wyjątkowe jaja.
Niezawisłe to znaczy według tych zasiedziałych komuchów, gdy robimy skok na kasę i bratamy się z gangsterami to nikt nie ma prawa nam się wtrącać. Gdy sędziowie i prawnicy kradną kamienice na potęgę fałszując dokumenty, nikt nie ma prawa ich osądzać i rozliczać za to, że potem 40 tysięcy Warszawiaków znalazło się na ulicy, a Brzeską, jedną z lokatorek dla nich niewygodną spalono żywcem. Niezależność ma być całkowita, gdy sędzia okrada sklepy i kradnie kasę na stacji benzynowej innej osobie i zostaje uniewinniony przez Sąd Najwyższy gdyż, gdy sędzia kradnie to nie przestępstwo, ale jak babcia buchnie batonika za złotówkę, to ma iść do pierdla. Czy taka niezależność sądów ma być nadal, gdy tworzy się państwo w państwie z patologiczną mafijną organizacją wewnątrz państwa polskiego?

Obrazek użytkownika maks jamnicki

30-11-2018 [21:04] - maks jamnicki | Link:

I prawie wszyscy to widzą, oprócz "zbieracza śmieci", który bardzo się wnerwił :) Przy czym niestety, na domiar złego, wygląda na to , że  HGW  będzie w przyszłości wyniesiona na ołtarze, skoro sam kardynał z uznaniem namaścił ją, iż "królestwo Boże tworzy już na ziemi", coś tak. :)  Jakie czasy i ludzie, takie namaszczenie. Pozdrawiam.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

30-11-2018 [17:43] - zbieracz śmieci | Link:

Dla państw totalitarnych niezależne i nizawisłe sądownictwo to ostatnie rzecz jaka by chcieli.Po wojnie w byłej nrd wszyscy sędziowie co sie tam ostali sądzili dalej i zajmowali najwyższe stanowiska bo przejście z jednego totalitaryzmu do drugiego nie stanowiło problemu.
Teraz o ładowaniu wszystkich sędziów z PRL do jednej beczki jest po prostu głupie i uniemozliwia rozmowy z tymi którzy chca pracowac bez nacisków i byc faktycznie niewawisłymi niezależnymi .
Takie głupie i jatrzące teksty uniemozliwiają rozmowę a zwiększają nie tylko nieufnośc ale i strach  a pchaja w łapy żurków i inszych.
W stanie wojenym odeszło niewiadoma liczba sędziów i prokuratorów a ja wiem o co najmniej kilkunastu takich osobach mimo ,że niektórym do emerytury brakowało po kilka lat i kilku uzaledwie przeszło do adwokatury.Lle było takich osób nie wiadomo ale na pewno robiono spis i pewnie gdzies w dokumentach sb czy ministra sprawiedliwości można by się doszukać.
Były też odejścia z milicji bo nie wszystkim łapaczom złodzieji i bandziorów pasował rola popychadła w rękach sb.
Skaut nie wiem czyś po prostu głupek czy agenciak który chce uniemożliwić porozumienie z tymi co jeszcze stoją z boku a nie w rekach rzeplińskich..
Co do dodatkowych bonusów to dzisiejszy górniczy emeryci maja tak wysokie emerytury nie dlatego ,że na nie zapracowali ale dlatego ,że płacono im za wydobyta skałę jak za węgiel bijąc kolejne rekordy a dodatkowymi bonusami nyły i talony i mieszkania i socjal o którym sędzia w PRL mógł pomazyc z pensja kasjerki w Społem a nawet niższą .
Bonusy dostawali tez hutnicy za produkcje stali jakby z ołowiu ,inzynierowie i cała inteligencja miast i wsi ,pisarze i malarze ,aktorzy i szansoniści aby po linii wiec nie pierdol ,że to sędziowie zgarniali pulę a raptem było ich niewiele ponad 5 tysiecy.
Skaut nalężysz do ej grupy to twierdza ,że wszystkie kobiety to dziwki poza waszymi matkami ,siostrami i kobietami z którymi aktualnie rozmawiaci a wszyscy facci to złodziej poza wami,waszymi ojcami ,braćmi i facetami z którymi aktualnie rozmawiacie!
Czuwaj !

Obrazek użytkownika maks jamnicki

30-11-2018 [21:12] - maks jamnicki | Link:

Ale wzburzenie :). I jaka znajomość tematu :) No i wynika tego, że w systemie komunistycznym  nie przywiązywano do struktur sędziowskich większego znaczenia niż do górnika, hutnika czy  szansonistki. I niech tak zostanie :) . A napisałem wyraźnie:

///// "Oczywiście tu nie chodzi o całość, 100% tej struktury. Zawsze chodzi o ulokowanie i obronę swoich i najbardziej zaufanych NA GÓRZE, JAK NAJWYŻEJ, W STRATEGICZNYCH STRUKTURACH. Tam gdzie są ostateczne centra decyzyjne. Tutaj sądowych, gdzie da się zmienić „niepożądany” wyrok czy działanie niższej instancji. Niżej może być pozór demokracji i sprawiedliwości, „demokracja” dla mas, chociaż gdy widać młody, polski narybek sądowy w koszulkach z antyrządowymi hasłami, można się spostrzec, jak daleko to sięga. Ale niżej ,należy mieć nadzieję, jeszcze bywa różnie, zależnie od tego „jak matka i ojciec wychowali”, jeszcze echa chrześcijańskiej cywilizacji i prawa rzymskiego dają o sobie znać, pomimo selekcji negatywnej i presji na deprawowanie uczciwych. Jak wiemy, walka zawsze toczy się o struktury najwyższe, decydujące, kasujące „błędy” struktur niższych"///.

Może nieczytelnie. To jeszcze bardziej uściśliłem:  "NA GÓRZE, W NAJWYŻSZYCH I STRATEGICZNYCH STRUKTURACH SĄDOWYCH". Jak krowie na rowie. Nie zachowuj się jak podpity menel. :) Pozdrawiam. A swoją drogą, coś nie widzę ani nie słyszę, aby jacyś członkowie tych najwyższych ale i niższych   struktur protestowali przeciw spiskowaniu z Niemcami i w obronie POLSKIEJ RACJI STANU. Ale może to wczesna starość, słabe oczy i uszy. :) . Ale rzeczywiście, należy spodziewać się, że niżej zdarzają przypadki osób uczciwych, jak to w kraju podbitym ale chrześcijańskim. Było by nieuczciwym  myśleć inaczej. I jeszcze raz. Nie zachowuj się jak podpity menel ale jak trzeźwy zbieracz śmieci. Jeszcze raz pozdrawiam. 

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

30-11-2018 [22:05] - zbieracz śmieci | Link:

Obrona tego co sie napisało az boli ,struktury kasty na najwyzszych szczblach nie powstały z niczego ale po starannej weryfikacji bo im wyżej tym głębsza,Weryfikowano na szczeblu sądów powiatowych i jednych pchano w górę a iini na zawsze pozostawali na dole bo jednak ktoś bieżącą wokandę musiał odwalać.
Wymienic jedno nazwisko to za mało jako przyczyne zła a jeszcze napisac ,że niekoniecznie skaut wierzy w uczciwośc wiekszości to niby co jak ukryte podżeganie na wszystkich. 
Niczego durni z Solidarności roku 80 nie nauczyła działalnośc wsi w wojsku a sb w sądach i prokuraturze gdy malowano na dzrzwiach mieszkań szubienice,grozono w listach zabiciem adresata i rodziny i to poskutkowało  bo wojsko zrobiło to co zrobiło a sędziowie i prokuratura swoje dołożyli.Instynkt samozachowaczy wygrał ,załatwic wroga nim on mnie-proste jak konstrukcja cepa.
OD dwóch lat słysze to samo a druga strona podobnie i sobie mysli -chca mnie rozliczyc mimo ,że jestem w porządku ...!?
Nie idą do wojska bo chca zabijac ,nie ida do policji bo chcą wykorzystac sadystyczne skłonności tak jak nie idą do słuzby sędziowie w całej swojej masie a tylko jednostki z powodów jak wyzej a awansowanie to nic zdrożnego!
Judzenie na sedziów to powtórka z roku 80 tak agentury jak i pożytecznych idiotów a walenie po oczach zarokami to druga sprawa,nawet ci co zarabiaja po 20 tyś,zł to i tak pryszcz w stosunku do tego co zarabia sędzia w Irlandii bo tez 20 tyś ale ojro i nie widac protestów tych co mniej zarabiają i to znacznie mniej.Bo rzecz  tym za co biora kasę a nie ile..
Minie za chilę półtora roku jak dudaczewski zablokował reforme sądów bo dzis bylibysmy juz w innym miejscu a o kaście byłyby tylko wspomnienia i do dziś nie powołał nowych sedziów 
na miejsc tych co odeszli w stan spoczynku ,to i nie dziwota ,że bezczelnieją.Dodaczewski tak absorbuje swja wszędzie bytnościa i zalewem słów ,że ucieka jako prawdziwa przyczyna braku zmian.SN byłby dawno spacyfikowany i szczkaczami z niższych szczebli a ci którym zależy mogliby spokojnie pracować.
Byłby też już wreszcie koniec pieprzenia o jakiejś trzeciej władzy bo władza jest jedna i należy do suwerena !

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

30-11-2018 [22:39] - zbieracz śmieci | Link:

Panie Drogi ,po co dokładąc sędzią procentów gdy przechodza w stan spoczynku ,nie dostają 100 % ale lud przeczyta i uwierzy !

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

30-11-2018 [19:32] - zbieracz śmieci | Link:

Kochany Adminie o sercu i twarzy dziecka cichutko pytam co z moim komentem ....!?

Obrazek użytkownika Galiński

01-12-2018 [14:44] - Galiński | Link:

Przez tą górę śmieci trudno znaleźć komentarze.
Ze swojej strony dołożę tylko fakt, że do 89r, sędziowie byli w ścisłej nomenklaturze /Wiemy o co chodzi?/ zatwierdzani przez odpowiednie instancje PZPR, a wnioski zapewne podlegały opinii SB.
Poza tym większość sędziów i prokuratorów, tych obecnie najstarszych i oczywiście na wyższych i najwyższych stanowiskach, pochodziła z rodzin partyjnych, milicyjnych, prokuratorskich, ubeckich i informacji wojskowej.Inni mieli nikłe szanse na zostanie sędzią czy prokuratorem.

Obrazek użytkownika zbieracz śmieci

01-12-2018 [21:21] - zbieracz śmieci | Link:

POdkrywanuie zjaiska przez autora i szanownego komentatora które dawno zostało zdiagnozowane i opisane to ywalanie otwartych drzwi bo nic innego i było wiadomo ,ze to materia która postawi twardy opór.
Weryfikacja i kontrola przez partie kandydaya to rzecz oczywista jak i to ,że sb wystawiało świadectwa moralności..
Ta selekcja obejmowała także uczulnie i może bardziej niż sądy ,wszystkie stanowiska kierownicze w administracji ,gospodarce ,kulturze i sztuce i co co na nie trafiali maja takie same a może nawet wieksze "zasługi" jako utrwalacze .Kontakt z sadami miało niewiele procent społeczeństwa ale z resztą wszyscy.Tylko PIS jako jedyna partia zabrał się za,wyczyszczenie środowiska wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania i do obcięcia został mu jeden tylko łeb tej hydry w postaci SN.
Może uciekło szanownemu wiedza ,że najwazniesi puczyści ocierający sie o Zdradę Stanu sa aktywnymi wykładowcami na uczelniach gdzie wykłada sie prawo i trudno ocenić jak wielkie szkody tam robią.
Dziś już nikt z salunu nie wyzywa Endiu I zwanym "Gadatliwym" nie wyzywa od nieuków i zakały stanu prawniczego ,nie atakuja już ani jego żony ani córki bo wetujac spełnił ich oczekiwania,

Obrazek użytkownika Ryszard Surmacz

02-12-2018 [14:56] - Ryszard Surmacz | Link:

Świetny artykuł! To kontynuacja myśli Osmańczyka. Nic dodać, nic ująć. Gratuluję Autorowi.