O takich pieniądzach na ochronę zdrowia do niedawna ...

O takich pieniądzach na ochronę zdrowia do niedawna się nam nawet nie śniło

 
1. Wczoraj Sejm prawie jednogłośnie (przy 436 głosach za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący), przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Jej istotą jest zwiększenie finansowania ze środków publicznych finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2015 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

I tak już od następnego roku ten poziom finansowania ma urosnąć do 4, 67% PKB; w roku 2019 – 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,22% PKB; w 2022 roku-5,41% PKB; w 2023 roku -5,6% PKB, w 2024 roku -5,8% PKB i wreszcie w roku 2025 -6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około -0,2% PKB z roku bieżącego.

Przypomnijmy, że 1% PKB w warunkach roku 2018 wynosie około 20,5 mld zł, więc już w roku następnym dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia wyniosą przynajmniej 4 mld zł.

2. Jak zaznaczono w uzasadnieniu odpowiednia wielkość środków na ten cel będzie planowana corocznie w ustawie budżetowej i będą one w postaci dotacji przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększając środki zebrane przez Fundusz ze składek.

Jednocześnie środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim w pierwszej kolejności będą przeznaczane na świadczenia zdrowotne określone na każdy rok w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra zdrowia.

Przygotowując to rozporządzenie minister zdrowia ma się kierować koniecznością zapewnienia dostępności do określonych świadczeń z uwzględnieniem list oczekujących, a także zapewnieniem świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, wreszcie powinien brać pod uwagę także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

3. Przypomnijmy, że od 1 października tego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu tzw. sieci szpitali, co oznacza, że wszystkie te, które się w niej znalazły (między innymi wszystkie szpitale publiczne) mają wreszcie pewność finansowania.

Są one, co do zasady finansowane ryczałtowo przez NFZ (a po jego likwidacji przez budżety wojewodów), ale także będą uzyskiwały dodatkowe przychody za świadczone niektóre rodzaje usług (np. porody, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego, operacje zaćmy, czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym).

Szpitale te są także zobowiązane do prowadzenia nocnej i świątecznej pomocy medycznej, co spowoduje odciążenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, które teraz będą świadczyły pomoc dla ciężej poszkodowanych, a także muszą zapewnić pełną specjalistyczną opiekę lekarską dla pacjentów opuszczających szpital, jeżeli tylko takiej będą potrzebowali.

Ryczałtowe finansowanie szpitali zakwalifikowanych do sieci umożliwia uratowanie większości szpitali powiatowych i wojewódzkich, gwarantujących pacjentom dostęp do podstawowych usług medycznych, w sytuacji, gdy dotychczasowy system ich finansowania, powodował coraz większe ich zadłużanie.

4. Sukcesywne zwiększanie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych aż do 6% PKB w roku 2025 jest wydarzeniem bez precedensu w polskiej historii, bowiem jeszcze do niedawna wydawało się tylko marzeniem.

Przypomnijmy, że w 1999 roku, kiedy rząd premiera Jerzego Buzka wprowadzał pierwszą reformę ochrony zdrowia wprowadzając zasadę przekazywania środków finansowych za pacjentem, zakładano, że składka zdrowotna wyniesie 11% wynagrodzenia każdego pracownika.

Ówczesny wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz zgodził się na jej wprowadzenie, jednak jednocześnie ustalił wysokość składki zdrowotnej tylko na poziomie 7% wynagrodzenia, w ciągu kolejnych kilkunastu lat poziom tej składki wzrósł do 9,5%.

Obecne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia pozostawia wysokość składki zdrowotnej na dotychczasowym poziomie, jednocześnie wprowadzając dodatkową coroczną dotację z budżetu państwa, która będzie podnosiła poziom środków na ochronę zdrowia do wysokości procentowej PKB przewidzianej w ustawie.

W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość realizuje kolejne zobowiązanie wynikające z programu wyborczego, dostosowując jednocześnie jego realizację do możliwości finansowych budżetu państwa.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Jabe

25-11-2017 [09:12] - Jabe | Link:

Toć to nie żadna składka, tylko podatek. Czemu to się tak nie nazywa, tym bardziej, że i tak nalewa się ze wspólnego kotła? Po co ta komplikacja? Żeby się ludzie nie połapali, ile ich to wszystko kosztuje?

Obrazek użytkownika Swisspola

25-11-2017 [11:02] - Swisspola | Link:

Panie Kuźmiuk, może nas pan poinformuje, jak się kształtowało zadłużenie Polski przez ostatnie 2 lata? Czy to prawda ze w samym tylko Styczniu i Lutym 2017 PiS zadłużył Polak na dalsze ponad 28 mld zł?

https://geopolityka.robertbrzo...

No bo chyba nikt nie uwierzy, że stające, przed dwoma laty, nad przepaścią finanse publiczne dzisiaj po dwóch latach stać na 500+, mieszkanie +, emerytura +, wydatki na zbrojenie czy dofinansowywanie Służby Zdrowia. Ja w to nie wierzę, nawet gdyby dochody z VAT się podwoiły, a co drugi Polak okazało się oszustem! W to chyba i przedszkolaki nie uwierzą! Choć jak czytam fora, to naiwniaków ulegających propagandzie nie brakuje! Rozumiem, że to wynika z bardzo silnej woli poprawy stanu naszego państwa, ale bez zdrowego rozsądku, krytycznego spojrzenia i kontroli rządzących nie mamy na to najmniejszych szans. Tym bardziej po 30 latach degeneracji elit politycznych! Tego powinniśmy się już nauczyć przez te 30 lat okradania nas, oszukiwania i bicia nas obywateli po 4 literach! Przez ten czas to i słonia nauczyliby tańczyć! Proszę rodaków o wyłączenie emocji i włączenie rozumu.
 

Obrazek użytkownika Marek1taki

25-11-2017 [15:43] - Marek1taki | Link:

"w postaci dotacji przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększając środki zebrane przez Fundusz ze składek"
"wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych."
Musi tak być, skoro pacjent jest głupi bo biedny,a biedny bo głupi. Całkiem jak doktorzy. Ci w dodatku nieuczciwi gdy prywatni, uczciwi gdy nieprywatni.

"Szpitale te są także zobowiązane do prowadzenia nocnej i świątecznej pomocy medycznej, co spowoduje odciążenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych"
Że też nikt wcześniej na to nie wpadł, że SORy się mogą same odciążyć jako opieka całodobowa.