| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2016-11-26 [21:49]
Niecały miesiąc dzieli nas od dnia, w którym prezes Andrzej Rzepliński zakończy swoją kadencję jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Historia zapamięta go jako tego, który lekceważąc obowiązujące prawo zniszczył autorytet reprezentowanej przez siebie instytucji. Bardzo istotnym pytaniem pozostaje, czy państwu polskiemu uda się rozliczyć go za popełnione czyny, czy też pozostanie bezkarny odpowiadając jedynie przed „Bogiem i historią”? Z nieskrywanej pewności siebie prezesa Trybunału mogłoby...
odsłon: 1,834 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-10-03 [19:10]
Okazuje się, że 3 października to rzeczywiście „czarny poniedziałek”, ale dla Trybunału Konstytucyjnego. Portal tvp.info dotarł do kolejnej korespondencji sędziów wybranych z rekomendacji PO. Z upublicznionych wiadomości wynika, że byli oni w pełni świadomi bezprawności „skoku na Trybunał” dokonanego przez poprzednią władzę przy pomocy ustawy, której sami sędziowie byli współautorami. Ujawnione wiadomości to kolejny dowód na głębokie uwikłanie Trybunału w skierowaną przeciw obecnemu rządowi grę...
odsłon: 973 | komentarzy: | czytaj...
2016-08-17 [08:17]
Wraz z wejściem w życie nowej ustawy o TK, rząd dokonał ogłoszenia w odpowiednich dziennikach urzędowych 21 „zaległych” „orzeczeń” Trybunału. 18 „wyroków” ogłoszono w Dzienniku Ustaw, zaś 3 w Monitorze Polskim. Oznacza to, że 21 „aktów” wydanych przez Trybunał z rażącym naruszeniem obowiązującego prawa z dniem dzisiejszym weszło w życie i wywołuje skutki prawne. Podkreślmy, że wśród ogłoszonych rozstrzygnięć...
odsłon: 1,685 | komentarzy: | czytaj...
2016-07-11 [09:32]
7 lipca Sejm RP uchwalił nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która ma służyć rozwiązaniu sporu dotyczącego skutków wydanego w składzie nieznanym Konstytucji ani ustawie „orzeczenia” K 47/15. Wydanie nowych przepisów jest konieczne dla celu odblokowania Trybunału w związku z odmową podporządkowania się przez prezesa TK obowiązującej ustawie z 25 czerwca 2015 r. Podstawą przyjętych przepisów jest nieobowiązująca już ustawa...
odsłon: 2,252 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-06-24 [20:20]
Tak jak przewidywałem, obywatele Zjednoczonego Królestwa zdecydowali, że po kilku dziesięcioleciach uczestniczenia w procesie integracyjnym ich państwo opuści Unię Europejską. W niedługim czasie rząd brytyjski prawdopodobnie uruchomi procedurę z art. 50 TUE, która rozpocznie wycofywanie się Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Czekają nas negocjacje warunków wystąpienia z UE między Brukselą a Londynem, które w przypadku braku...
odsłon: 1,276 | komentarzy: | czytaj...
2016-06-21 [08:29]
Już w najbliższy czwartek Brytyjczycy zdecydują o przyszłości relacji między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską. Stawką jest akceptacja warunków „specjalnego statusu” wynegocjowanego przez Davida Camerona, których odrzucenie będzie oznaczało wystąpienie z UE. Wbrew utartym stereotypom, eurosceptycyzm narasta także w innych państwach europejskich. Zgodnie z badaniami Ipsos, ponad połowa Włochów, Francuzów i Szwedów chciałaby przeprowadzenia w swoich...
odsłon: 1,910 | komentarzy: 4 | czytaj...
2016-05-28 [09:44]
Już za niecały miesiąc, 23 czerwca, obywatele Zjednoczonego Królestwa zdecydują, czy ich państwo pozostanie członkiem Unii Europejskiej. Tym samym podejmą decyzję, która będzie miała decydujący wpływ nie tylko na przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i los pozostałych 27 państw członkowskich. Obserwując ewolucję Unii nietrudno o odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle dojdzie do referendum w Wielkiej Brytanii. Nie mam żadnych wątpliwości,...
odsłon: 1,682 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-04-24 [07:46]
Brak publikacji pseudoorzeczeń Trybunału Konstytucyjnego nie stworzy w polskim systemie prawa żadnego dualizmu. Nie pozwala na to ani Konstytucja, ani rzeczywisty skutek wyroków TK. Nie dajmy sobą manipulować zbuntowanym korporacjom. Zbuntowane korporacje Od kilkunastu dni opozycja straszy Polaków kolejną rzekomą tragedią – powstaniem dualizmu prawnego. Miałby on powstać w efekcie sporu o Trybunał Konstytucyjny,...
odsłon: 1,725 | komentarzy: 3 | czytaj...
2016-03-30 [19:45]
Od pewnego czasu obserwuję, jak opozycja oraz wspierające ją media tworzą teorie wiążące polski spór o TK z relacjami rządu RP ze Stanami Zjednoczonymi. W pewnym momencie establishment lansował nawet tezę o rzekomej groźbie odwołania z tego powodu szczytu NATO w Warszawie. Ostatnio przede wszystkim mówi się o rzekomym uzależnianiu spotkań Prezydenta Andrzeja Dudy z Barackiem Obamą od zgody polskich władz na...
odsłon: 1,536 | komentarzy: | czytaj...
2016-03-14 [19:07]
Rafał Trzaskowski, były minister ds. europejskich w rządzie PO-PSL, poinformował na konferencji prasowej w Brukseli, że „na początku kwietnia można się spodziewać rezolucji Parlamentu Europejskiego o sytuacji w Polsce”. Kilka dni wcześniej o hipotetycznej rezolucji mówił Grzegorz Schetyna, zapowiadając że zgodnie z ustaleniami podjętymi na posiedzeniu zarządu PO projekt dokumentu przygotują eurodeputowani ...
odsłon: 2,500 | komentarzy: 3 | czytaj...
2016-03-09 [09:07]
Nikt rozsądny nie powinien mieć wątpliwości, że toczący się od kilku miesięcy spór o skład i kształt ustrojowy Trybunału Konstytucyjnego jest sporem o charakterze pozaprawnym. Przepisy Konstytucji RP rozstrzygają sprawę w sposób jednoznaczny, nie pozostawiając miejsca na szerokie dyskusje o ich interpretacji. Na dzień dzisiejszy mamy 15 pełnoprawnych sędziów Trybunału zaprzysiężonych przez głowę państwa oraz obowiązującą ustawę o ...
odsłon: 2,790 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-02-25 [20:07]
Komitet Obrony Demokracji miał rzekomo być zrzeszeniem obywateli zatroskanych o stan przestrzegania w Polsce zasady demokratycznego państwa prawa, zarówno w skali kraju jak i na poziomie lokalnym. Truizmem byłoby przypomnienie, iż w rzeczywistości jest organizacją powołaną w celu zwalczania rządu Beaty Szydło oraz Prawa i Sprawiedliwości przy pomocy bezpodstawnych zarzutów. Bardzo dobrze ten stan rzeczy obrazuje podejście liderów KOD do...
odsłon: 2,179 | komentarzy: 1 | czytaj...
2016-02-20 [23:26]
Zakończone wczoraj dwudniowe posiedzenie Rady Europejskiej było najpoważniejszym jak dotąd wyzwaniem dla nowego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Dzięki determinacji i zdecydowaniu premier Beaty Szydło udało się wynegocjować korzystny dla Polski kompromis, który zabezpiecza interesy naszych rodaków pracujących w Wielkiej Brytanii. Jednocześnie premier David Cameron zyskał argumenty, które wzmacniają jego pozycję w zbliżającym się referendum w sprawie członkostwa Londynu w UE. Przede wszystkim,...
odsłon: 3,234 | komentarzy: 4 | czytaj...
2016-01-25 [11:43]
W obiegu publicznym funkcjonuje seria bzdur i przekłamań na temat sporu o Trybunał Konstytucyjny. Krytycy rządu bazują na nieświadomości i braku specjalistycznej wiedzy prawniczej u przeciętnego Polaka. Ludziom w szczególności nie chce się sięgać do źródeł, co ułatwia mediom przekazywanie im kłamstw. Dotyczy to - ku mojemu zdziwieniu – nawet wybitnych profesorów, uczestników dyskursu publicznego. Ostatnio w te sidła propagandy wpadła nawet prof. Staniszkis. Dlatego warto wskazać przynajmniej...
odsłon: 5,298 | komentarzy: 4 | czytaj...
2016-01-22 [08:35]
Nikt rozsądny nie powinien mieć wątpliwości, że poprzez przeniesienie polskiego sporu na arenę międzynarodową Platforma Obywatelska poniosła kolejną wizerunkową porażkę. Prosząc zewnętrzne siły o ingerencje w nasze sprawy opozycja rozdrażniła polskie społeczeństwo, które nie akceptuje pouczeń ze strony przedstawicieli obcych państw. Tym bardziej, że wspomniane państwa mają obecnie znacznie poważniejsze problemy wewnętrzne, z którymi wciąż nie są w stanie sobie poradzić. Na skutek działań...
odsłon: 2,028 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-04 [09:13]
W dniu 30 listopada 2015 r. Trybunał Konstytucyjny powołując się na art. 755 § 1 oraz art. 7301 § 2 Kodeksu Postępowania Cywilnego w związku z art. 74 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym wydał postanowienie o zabezpieczeniu wniosku grupy posłów poprzez wezwanie Sejmu RP do zaniechania wyboru nowych sędziów Trybunału do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny orzeczenia w sprawie o sygn. akt K 34/15. Przed podjęciem się rozpoznania sprawy o sygn. akt K 34/15 uznano, że mamy do czynienia ze...
odsłon: 4,945 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-28 [22:24]
W sprawie nowelizacji ustawy o Trybunale Konstytucyjnym ustalmy kilka bezdyskusyjnych faktów: 1) Każda ustawa uchwalona przez parlament, podpisana przez Prezydenta oraz opublikowana w Dzienniku Ustaw jest prawem powszechnie obowiązującym. Do czasu ewentualnego orzeczenia TK stwierdzającego niekonstytucyjność ustawy korzysta ona z zasady domniemania konstytucyjności i musi być stosowana. Ani Prezes TK, ani jakikolwiek inny organ państwowy, ani jakakolwiek gazeta czy telewizja nie może...
odsłon: 3,781 | komentarzy: 7 | czytaj...
2015-12-24 [15:07]
Sejm oraz Senat Rzeczypospolitej Polskiej uchwaliły nową ustawę o Trybunale Konstytucyjnym, która diametralnie zmieni sposób funkcjonowania tej instytucji. W końcu będziemy mieli do czynienia z sądem konstytucyjnym z prawdziwego zdarzenia, a nie z współuczestniczącą w procesie legislacyjnym trzecią izbą parlamentu. Najbardziej pozytywną zmianą jest wprowadzenie orzekania co do zasady w pełnym składzie sędziowskim złożonym z przynajmniej 13 sędziów oraz wymogu zapadania wyroków większością 2/3...
odsłon: 5,616 | komentarzy: 3 | czytaj...
2015-12-14 [21:03]
Jak podał Joachim Brudziński, około 80 tysięcy Polek i Polaków zgromadziło się wczoraj na ulicach Warszawy w trakcie V Marszu Wolności i Solidarności. Wspólnie przeszliśmy trasę od pomnika Wincentego Witosa aż do siedziby Trybunału Konstytucyjnego, gdzie wysłuchaliśmy przemówienia Prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Nie mam żadnych wątpliwości, że tego dnia i w tym miejscu biło serce Wolnej Polski. Trzeba docenić wszystkich tych, którzy mimo niesprzyjającej pogody oraz agresji wiodących mediów...
odsłon: 1,930 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-12-03 [20:55]
W trakcie minionych ośmiu lat rządów koalicji PO-PSL wielokrotnie mogliśmy się przekonać, jak niewiele dla tych ugrupowań znaczy głos obywateli. Partia, która ma w nazwie przymiotnik "obywatelska", nie miała skrupułów aby wyrzucać do kosza inicjatywy społeczne podpisywane przez miliony Polaków. Taką postawę Platforma wykazała m. in. w sprawie obrony Lasów Państwowych, obowiązku szkolnego sześciolatków czy obywatelskiego wniosku w sprawie referendum dotyczącego obniżenia wieku emerytalnego....
odsłon: 1,912 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-05 [21:29]
Mimo, że nowy rząd nie zdążył się jeszcze nawet ukonstytuować, obóz III RP usilnie szuka pretekstu do rozpętania przeciwko niemu ogólnopolskiej histerii. W tym duchu „Gazeta Wyborcza” postanowiła zorganizować szeroko zakrojoną akcję przeciw zapowiadanemu przez PiS procesowi wygaszania gimnazjów. Gazeta Adama Michnika obwieściła, że w obronie dotychczasowego modelu edukacji masowo organizują się nauczyciele, rodzice i uczniowie. Niestety, w całej tej nagonce nie poświęcono zbyt wiele miejsca na...
odsłon: 1,908 | komentarzy: 4 | czytaj...
2015-11-03 [14:29]
Podjęta we wrześniu decyzja o podziale imigrantów z Bliskiego Wschodu między państwa członkowskie Unii Europejskiej wciąż budzi ogromny niepokój społeczny. Warto przypomnieć, że zapadła ona w głosowaniu, w którym przedstawiciel Polski wyłamał się z bloku państw Grupy Wyszehradzkiej, wspierając stanowisko forsowane przede wszystkim przez Berlin. Oznacza to, że przeciwnym takiemu rozwiązaniu krajom Europy Środkowo-Wschodniej zostało ono narzucone siłą przez państwa „starej” Unii, przy poparciu...
odsłon: 2,301 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-09 [20:06]
Immanentną cechą środowisk skrajnie lewicowych pozostaje totalizm, przejawiający się w chęci narzucenia swojego punktu widzenia całemu społeczeństwu. Sytuacja, kiedy to w debacie publicznej na równych zasadach funkcjonują również inne światopoglądy, jest dla nich nie do zaakceptowania. Frustracja tych grup jest tym większa, że mimo potężnego wsparcia lewicowo-liberalnych mediów ich wizja świata w dalszym ciągu podzielana jest przez zdecydowaną mniejszość Polaków. Wyrazem tej frustracji jest...
odsłon: 1,130 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-10 [12:38]
„Do drużyny Platformy Obywatelskiej dołączają ludzie, którzy rozumieją jakim zagrożeniem dla Polski są rządy Jarosława Kaczyńskiego” - tymi słowami premier Ewa Kopacza przywitała nowe nabytki swojej formacji, jakimi okazali się Grzegorz Napieralski oraz Ludwik Dorn. Pierwszy z nich ma kandydować z list PO do Senatu w jednym z okręgów w województwie zachodniopomorskim, drugi natomiast zasili listę partii rządzącej do Sejmu w okręgu radomskim. Taki obrót sprawy nie powinien być dla kogokolwiek...
odsłon: 2,527 | komentarzy: 3 | czytaj...
2015-08-15 [17:24]
Bez wątpienia jednymi z najważniejszych wartości cywilizacyjnych, które w sposób szczególny w ochronę bierze polska Konstytucja, są wolność słowa, wyznania oraz sumienia. Wszystkie trzy gwarantują nam prawo do publicznego wyrażania własnych przemyśleń, jak również do kultywowania tradycyjnego systemu wartości przekazywanego w Polsce z pokolenia na pokolenie. Na nich opiera się nasze prawo do dumy z polskiego pochodzenia i z polskiej tożsamości. Niestety, te przyrodzone prawa każdego człowieka...
odsłon: 2,295 | komentarzy: | czytaj...
2015-08-11 [17:14]
Mniej niż miesiąc dzieli nas od referendum, które zostawił nam w spadku po sobie Bronisław Komorowski. Wszyscy bez wątpienia pamiętamy, że ten plebiscyt wynikł wyłącznie z przyczyn koniunkturalnych, jakimi były strach i panika byłego Prezydenta w związku z jego porażką w I turze wyborów. Uczestnicy referendum będą odpowiadać na pytania, z których pierwsze jest niezgodne z Konstytucją, drugie nie zostało jasno sformułowane, zaś trzecie jest już nieaktualne. Oznacza to, że polski podatnik zapłaci...
odsłon: 1,362 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-07-19 [18:04]
Zarówno w minionej kampanii prezydenckiej, jak i w związku ze zbliżającą się kampanią parlamentarną, Platforma Obywatelska jak ognia stara się unikać tematu wprowadzenia Polski do strefy euro. Wynika to zapewne z tego, że zgodnie ze wszystkimi aktualnymi badaniami opinii publicznej, zdecydowana większość społeczeństwa jest przeciwna zmianie waluty. Tymczasem oczekiwania europejskich elit politycznych i finansowych są takie, by nasz kraj jak najprędzej wzmocnił swoją gospodarką upadający projekt...
odsłon: 1,356 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-13 [19:23]
Po kilkunastu godzinach negocjacji między Grecją a przedstawicielami Unii Europejskiej, Niemiec i Francji, ogłoszono dojście do kompromisu. Rząd w Atenach otrzyma kolejną pożyczkę wartą 86 mld euro, co pozwoli mu na kolejne odsunięcie w czasie ogłoszenia bankructwa. W zamian do środy grecki parlament musi uchwalić wskazane przez UE i MFW reformy, jak również przekazać wart około 50 mld euro majątek Skarbu Państwa pod zarząd wierzycieli. Oznacza to, że efektem negocjacji jest niemal całkowita...
odsłon: 1,436 | komentarzy: 4 | czytaj...
2015-07-02 [12:54]
Deklaracja Pawła Kukiza, który niedawno zapowiedział, że nie zamierza przedstawiać społeczeństwu żadnego programu pozytywnego, bardzo mnie zaskoczyła i zawiodła. Taka sytuacja oznacza, że tworzony przez niego ruch polityczny, o ile osiągnie sukces, będzie najprawdopodobniej bardzo trudnym partnerem przy zawieraniu jakichkolwiek porozumień. Co więcej, dużo wskazuje na możliwość całkowitej dekompozycji tej grupy w stosunkowo krótkim okresie po ewentualnym wejściu do Sejmu. W takiej sytuacji żaden...
odsłon: 1,651 | komentarzy: 9 | czytaj...
2015-06-23 [19:45]
Wygląda na to, że elity polityczne Europy dalej uparcie brną w ślepy zaułek, jakim dla Unii będzie trzymanie Grecji siłą w strefie euro. Działania firmowane przez Unię Europejską i MFW nie tylko nie doprowadziły do redukcji greckiego długu, ale wręcz napędziły jego dalszy wzrost. Dążenie do zachowania przez Ateny wspólnej waluty wynikają przede wszystkim z troski o interesy niemieckich i francuskich banków, które są sprzeczne z interesami greckiego społeczeństwa. Nietrudno zauważyć, że...
odsłon: 1,091 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-30 [20:32]
Mimo, że Unia Europejska jest specyficzną organizacją międzynarodową, członkostwo w niej nie unieważnia najbardziej podstawowych zasad rządzących stosunkami międzynarodowymi. Cały czas pozostają one sferą ścierania się interesów narodowych, zaś struktury europejskie to tylko jeszcze jedna płaszczyzna tej rywalizacji. W minionych wyborach wybraliśmy prezydenta, który doskonale rozumie, że zamiast płynięcia w głównym nurcie powinniśmy prowadzić politykę podmiotową, nastawioną na polską rację...
odsłon: 1,858 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-22 [21:54]
W ciągu ostatnich dni i godzin kampanii prezydenckiej staliśmy się świadkami tak daleko idącej paniki establishmentu, jakiej nie było dotąd chyba w całej historii III Rzeczpospolitej. Wszystkie stojące po stronie władzy główne ośrodki medialne przypuściły zmasowany atak na Andrzeja Dudę, który poświęca każdą możliwą chwilę na ciężką pracę w terenie i rozmowy z Polakami. Przedstawiciele koalicji PO-PSL zachowują się jak obrońcy oblężonej twierdzy. Strach tamtej strony jest tak potężny, że w...
odsłon: 3,438 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-05 [20:11]
W pewnych kręgach, z których najbardziej znane jest środowisko Pawła Kukiza, pokutuje przeświadczenie, że aby doprowadzić do oczekiwanych przez społeczeństwo fundamentalnych zmian w Polsce wystarczy jedna reforma, która miałaby pociągnąć za sobą wszelkie inne. Mowa oczywiście o zmianie systemu wyborczego w wyborach do Sejmu, który z proporcjonalnego miałby zostać przekształcony w ordynację opartą na jednomandatowych okręgach wyborczych (JOW). Praktyka funkcjonowania JOW w innych państwach, jak...
odsłon: 1,934 | komentarzy: 12 | czytaj...
2015-04-19 [21:00]
Grzegorz Kostrzewa – Zorbas, ceniony publicysta tygodnika „W Sieci”, napisał dzisiaj na portalu wPolityce.pl artykuł, w którym oskarżył polityków i ekspertów postulujących przywrócenie w Polsce kary śmierci o nieprzedstawianie pełnego bilansu korzyści i strat takiej decyzji. Zgodnie z tezą przedstawioną w artykule, wprowadzenie kary śmierci byłoby niezgodne z wiążącym Polskę prawem unijnym, jakim zdaniem Grzegorza Kostrzewy Zorbasa jest Karta Praw Podstawowych. Autor w swoim tekście powołał się...
odsłon: 1,215 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-04-16 [20:19]
Nie mam żadnych wątpliwości, że planowany przejazd „Nocnych Wilków” to kolejna rosyjska prowokacja, tym razem wymierzona w bezsilność polskich władz. Przynajmniej jak dotąd rząd nie wykazuje się wystarczającym zdecydowaniem, zrzucając pełnię odpowiedzialności za tę sprawę na służbę celną i straż graniczną. Oznacza to ogromne ryzyko, że ideologiczna bojówka rosyjskiego imperializmu bez przeszkód przejedzie przez Polskę, depcząc tym samym naszą godność narodową. Wydaje mi się, że dla każdego...
odsłon: 2,244 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-02 [14:44]
Immanentną cechą środowisk skrajnie lewicowych pozostaje totalizm, przejawiający się w chęci narzucenia swojego punktu widzenia całemu społeczeństwu. Sytuacja, kiedy to w debacie publicznej na równych zasadach funkcjonują również inne światopoglądy, jest dla nich nie do zaakceptowania. Frustracja tych grup jest tym większa, że mimo potężnego wsparcia lewicowo-liberalnych mediów ich wizja świata w dalszym ciągu podzielana jest przez zdecydowaną mniejszość Polaków. Wyrazem tej frustracji jest...
odsłon: 1,249 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-03-21 [08:37]
Kiedy jesienią ubiegłego roku obiegła nasz kraj informacja o objęciu przez Donalda Tuska funkcji przewodniczącego Rady Europejskiej, media prześcigały się w peanach na cześć obozu władzy. Warstwa rządząca ogłosiła, że mamy do czynienia z największym sukcesem dyplomatycznym od zarania polskiej państwowości, który przyćmiewa wybór Karola Wojtyła na papieża w 1978 r. Praktyka sprawowania tego urzędu przez Tuska dowodzi, jak niewiele warte z punktu widzenia interesu narodowego są prestiżowe funkcje...
odsłon: 2,100 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-05 [08:24]
Gdy na początku 2010 r. ówczesny premier Donald Tusk ogłaszał, że nie będzie się ubiegał o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach, uzasadniał to rzekomo skromnymi uprawnieniami głowy państwa. W słynnym wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" Tusk streścił prezydenturę w słowach "prestiż, zaszczyt, żyrandol i Pałac", co wpisywało się w ogólną propagandę Platformy Obywatelskiej nakierowaną na deprecjacje najważniejszego urzędu w państwie. Takie podejście wynikało z przyjętej przez koalicję PO-PSL...
odsłon: 2,749 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-19 [20:59]
Viktor Orban swoim „rosyjskim zwrotem” zapracował sobie na całkowicie odmienne oceny niż te, które były jego udziałem na polskiej prawicy jeszcze kilka lat temu. Pierwsze nieprzychylne komentarze w obozie niepodległościowym odnośnie jego polityki pojawiły się już w styczniu 2014 r., kiedy Węgry zaciągnęły od Rosji pożyczkę wartości 10 mld euro na modernizację swojej energetyki. Następne wynikły z szeregu wypowiedzi polityków Fidesz kwestionujących sens sankcji wobec Moskwy oraz wywierających...
odsłon: 1,801 | komentarzy: 4 | czytaj...
2015-02-11 [11:50]
Od początku kryzysu ukraińskiego nietrudno było zauważyć, że między Berlinem a Waszyngtonem istnieje ogromna różnica w podejściu do rosyjskiej agresji. Niemcom zdecydowanie nie podoba się rosnące zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w konflikt, gdyż w sposób naturalny zwiększa to obecność Amerykanów w polityce europejskiej. Działania Angeli Merkel nakierowane są na realizację długofalowej strategii, zgodnie z którą gwarantem stabilności w naszej części Europy będzie wspierane przez Francję...
odsłon: 3,458 | komentarzy: 4 | czytaj...
2015-02-03 [17:23]
W ubiegłym roku obchodziliśmy 10 rocznicę wejścia Polski do struktur Unii Europejskiej oraz 15 lat naszego członkostwa w NATO. Jednocześnie za naszą wschodnią granicą trwa regularna wojna, nad którą na europejskich salonach coraz ciszej. W tym kontekście pytanie o bezpieczeństwo naszego państwa staje się coraz bardziej aktualne, zwłaszcza że jeszcze do niedawna mainstream uparcie powtarzał, że w razie agresji sojusznicy nas obronią, zaś pieniądze przeznaczone na wojsko lepiej wydawać na inne...
odsłon: 3,591 | komentarzy: 5 | czytaj...
2015-01-26 [20:20]
Tak jak przewidywano, zmęczeni narzuconą przez Berlin polityką oszczędnościową Grecy chcą u władzy skrajnie lewicowej Syrizy, która obiecała zerwanie z unijnymi pakietami pomocowymi. O ile pod wpływem brukselskiego establishmentu przyszła władza nie zrezygnuje ze swoich planów, Grecję czeka m. in. podwyżka podatków dla najbogatszych, rezygnacja z polityki oszczędnościowej oraz zdecydowane zwiększenie ingerencji państwa w...
odsłon: 2,582 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-17 [17:21]
Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska tradycyjnie ogłosiła swój plan pracy na następne 12 miesięcy. Tym razem zawiera on 23 „nowe inicjatywy” polityczne, skupione w 10 „strategicznych obszarach”. Jednym z priorytetów Komisji pod przewodnictwem Junckera ma być utworzenie słynnej unii energetycznej, o której jeszcze przed swoim wyborem na szefa Rady Europejskiej mówił były premier Donald Tusk. Przypominam, że ówczesny szef rządu wzywał do zrzeczenia się przez Polskę resztek możliwości...
odsłon: 2,730 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-28 [19:39]
W zdrowym państwie, gdzie gospodarzem jest naród, podstawową funkcją całości władzy publicznej jest służba obywatelom. Każda instytucja działa na podstawie i w granicach prawa, realizując zadania przewidziane Konstytucją oraz ustawami. Pieniądze publiczne są wydatkowane w interesie ogółu i pod kontrolą społeczną, stanowiąc dobro wspólne narodu. W takim państwie obywatel chętnie płaci podatki, wiedząc że zostaną spożytkowane przez rządzących w jego interesie. Przeciwieństwem takiego państwa jest...
odsłon: 1,535 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-20 [18:33]
To nie jest tajemnica, że ulubionym tematem skrajnej lewicy na całym świecie pozostaje Kościół, do którego nienawiść spaja ją wewnętrznie jak nic innego. Zasłaniając się nieobecnym w obiegu prawnym terminem "świeckiego" państwa, dążą oni do wyparcia chrześcijaństwa z debaty publicznej. Na lewo i prawo wymachują Konstytucją RP, z której wcale nie wynika, by nasz kraj miał być ateistycznym rajem dyskryminacji ludzi wierzących. Nic więc dziwnego, że solą w ich oku pozostaje Świątynia Opatrzności...
odsłon: 2,561 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-11 [13:18]
Każdy prezydent RP obejmując swój urząd uroczyście przysięga, że dochowa wierności postanowieniom Konstytucji oraz że będzie stał na straży polskiej niepodległości. W ten sposób głowa państwa ślubuje obronę podstawowych atrybutów suwerenności naszej Ojczyzny, takich jak nienaruszalność terytorialna, flaga, hymn czy własna waluta. Podstawowym zadaniem wybieranego w bezpośrednich wyborach prezydenta jest zatem niedopuszczenie do erozji bądź utraty tego, co stanowi o fundamentach polskiej...
odsłon: 4,441 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-12-03 [13:39]
Nikt rozsądny nie zaprzeczy, że odpowiednie otoczenie instytucjonalne i prawne to konieczny warunek prawidłowego funkcjonowania kapitalizmu. Niesprawny aparat państwa to jedna z największych przeszkód mogących stanąć na drodze rozwojowi gospodarczemu. Nie powinno się jednak przeciwstawiać sobie regulacji i wolnego rynku, gdyż to właśnie dobre prawo warunkuje pewność obrotu gospodarczego. Niestety, wydaje mi się że w młodym pokoleniu coraz silniej budzi się doktrynerskie spojrzenie na ekonomię,...
odsłon: 1,350 | komentarzy: 5 | czytaj...
2014-11-21 [10:50]
W związku z zamieszaniem wywołanym kompromitacją Państwowej Komisji Wyborczej, która nie jest w stanie sprawnie wywiązać się ze swojego podstawowego zadania, coraz większa część społeczeństwa ma słuszne wątpliwości odnośnie ważności wyborów samorządowych. Częściowe wyniki wyborów do sejmików, zgodnie z którymi PSL miało wygrać w 10 województwach, są po prostu niewiarygodne. Wątpliwości Polaków są na tyle duże, że wyłoniony w ten sposób skład samorządów wojewódzkich w praktyce nie będzie miał...
odsłon: 1,812 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-10-26 [15:55]
Po zakończeniu unijnego szczytu klimatycznego w Brukseli, Ewa Kopacz ogłosiła sukces negocjacyjny swojego rządu. Zdaniem premier rządu PO-PSL, dzięki jej umiejętnościom podobno nie nałożono na Polskę nowych zobowiązań w zakresie ograniczenia emisji dwutlenku węgla, co ma przełożyć się na brak wzrostu cen energii elektrycznej. Tymczasem prawda jest taka, że w efekcie szczytu polska gospodarka otrzymała gigantyczny cios, którego koszty mogą sięgać nawet 200 mld zł. Z perspektywy Polski ustaleń...
odsłon: 2,214 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-22 [11:37]
Ujawniona przez Radosława Sikorskiego propozycja, którą miał Donaldowi Tuskowi złożyć w 2008 r. Władimir Putin jest kolejnym potwierdzeniem prawdziwości diagnoz Prawa i Sprawiedliwości odnośnie polityki zagranicznej. Jeśli ta relacja jest prawdziwa, to otrzymaliśmy kolejny dowód, że dyplomacja minionych 7 lat pozbawiona była zrozumienia choćby podstaw otaczającej nasz kraj rzeczywistości międzynarodowej. Po pierwsze, przedstawiając Tuskowi koncepcję rozbioru Ukrainy, rosyjski przywódca dał do...
odsłon: 1,671 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-11 [19:36]
Na zaproszenie grupy eurodeputowanych z lewicowych frakcji, w tym z zrzeszającej PO i PSL „chadeckiej” EPL, w Parlamencie Europejskim wystąpił Conchita Wurst. Wyglądający groteskowo brodaty mężczyzna w sukience apelował o tolerancję dla tzw. „mniejszości seksualnych”, odzwierciedlając swoim dziwacznym strojem absurdalność głoszonych przez siebie „poglądów”. To wydarzenie powinniśmy odczytywać wyłącznie jako kolejną formę ideologicznej presji na państwa narodowe. Unia Europejska dąży do...
odsłon: 1,564 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-06 [20:12]
16 listopada polskie społeczności lokalne wybiorą nowych wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także swoich przedstawicieli w radach gmin i powiatów oraz w sejmikach wojewódzkich. Wybory samorządowe są niezwykle istotne, gdyż właśnie na tym szczeblu przeważnie rozstrzygają się nasze codzienne sprawy. Dlatego to bardzo istotne, by do naszych władz lokalnych nie wybierać przypadkowych ludzi, tylko osoby jak najlepiej przygotowane. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że godne życie Polaków...
odsłon: 1,784 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-09-25 [11:15]
Przy okazji korespondencji prasowej z powołania nowego rządu w Polsce niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung” pochwalił Bronisława Komorowskiego za inicjowanie dyskusji o wejściu Polski do strefy euro. „FAZ” zwrócił uwagę, że rosyjska agresja na Ukrainę może stanowić „okazję” by przekonać Polaków do likwidacji złotego w zamian za rzekome zwiększenie bezpieczeństwa naszego państwa. Przypuszczam, że istotnie ten argument będzie w najbliższym czasie najczęściej eksploatowany przez...
odsłon: 2,583 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-15 [17:43]
Od wielu lat Europą targają dwa procesy, będące pozornie sprzeczne w odniesieniu do siebie nawzajem. Pierwszym jest unijny biurokratyczny centralizm, drugim separatyzmy w niektórych krajach członkowskich UE, nazywane także „regionalizmami”. Oba te zjawiska skierowane są przeciw państwu narodowemu, któremu pragną odebrać rolę podstawowego podmiotu polityki międzynarodowej. Unia Europejska, która dąży do utrzymania swojego statusu regulatora nawet najdrobniejszych aspektów naszego życia, w swojej...
odsłon: 1,622 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-09-14 [11:54]
Rząd PO-PSL od 7 lat robi wszystko, by Polska znalazła się w strefie euro. Zachęcam do obejrzenia mojego odcinka 2 Video-Bloga, w którym odpowiadam na pytania, m. in. czy można przeprowadzić referendum nad członkostwem Polski w strefie euro oraz czy istnieją mechanizmy, które pozwolą nam się wycofać ze zobowiązania wejścia do eurolandu. Link: https://www.youtube.com/watch?v=Uhwlj0XL-vE&hd=1  
odsłon: 2,289 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-10 [12:22]
Fundamentalne różnice w interesach narodowych Warszawy i Moskwy, których nie da się ze sobą pogodzić, tkwią w geopolityce. W toku historii nie było okresu, kiedy podmiotowa Polska pokojowo współistniała z ogarniętą mocarstwową ideologią Rosją. „Przyjazne” stosunki z Kremlem mieliśmy tylko wówczas, gdy byliśmy w pełni podporządkowani Moskwie. Ogromna część dziejów naszej Ojczyzny to rywalizacja między Polską a Rosją o rolę przewodnią w Europie Środkowo-Wschodniej. Zarówno w interesie Warszawy...
odsłon: 2,896 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-03 [10:14]
Elekcja Donalda Tuska na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej dała naczelnym propagandystom obozu władzy kolejną okazję do peanów na cześć Platformy Obywatelskiej. Niektórzy posuwali się wręcz do mówienia o „najważniejszym wydarzeniu w historii Polski”, które podobno przyćmiewa wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. Oddzielmy jednak medialną agitację od faktów, podsumowując co ten wybór rzeczywiście oznacza dla Polski. Przewodniczący Rady Europejskiej to funkcja nieprzyzwoicie...
odsłon: 2,104 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-08-30 [16:54]
Po wielu wahaniach zdecydowałem się spróbować przygody z videoblogiem - bardzo proszę o uwagi (i o wyrozumiałość jeśli chodzi o kwestie techniczne). Odcinek "0" (zerowy) pt. "Zaczynamy" można obejrzeć pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=JyZHFKX-Yto&hd=1 Bardzo proszę o subskrybowanie kanału na YouTube oraz o polubienie mojej strony na Facebooku: http://facebook.com/muszynski.sergiusz  
odsłon: 1,158 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-24 [15:42]
Kryzys na Ukrainie, oprócz poważnego zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, stworzył też Polsce największą od bardzo dawna szansę wzmocnienia swojego geopolitycznego znaczenia. Mogliśmy, wykorzystując przebudzenie części elit państw naszego regionu, podjąć działania na rzecz wzmocnienia pozycji Warszawy w Europie Środkowo-Wschodniej. Niestety wygląda na to, że zamiast Polski tę szansę wykorzystały... Niemcy. Kanclerz Angela Merkel, mimo kontynuowania bliskiej współpracy gospodarczej z Moskwą,...
odsłon: 5,394 | komentarzy: 3 | czytaj...
2014-08-19 [15:40]
Po II Wojnie Światowej elity polityczne państw europejskich podjęły działania mające na celu zagwarantowanie naszemu kontynentowi jak najdłuższego okresu pokoju, poprzez znalezienie alternatywnej dla konfliktów zbrojnych metody rozstrzygania sporów między różnymi krajami. W tym celu stworzono bardzo rozbudowany system prawa międzynarodowego, opartego o organizacje zrzeszające poszczególne państwa zarówno na szczeblu globalnym jak i regionalnym. Jednym z takich podmiotów jest Rada Europy, która...
odsłon: 1,793 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-08-15 [16:48]
Wiceprzewodniczący rosyjskiej Dumy Państwowej Władimir Żyrinowski publicznie zagroził Polsce, że w razie globalnego konfliktu zbrojnego nasz kraj zostanie zmieciony z powierzchni ziemi. Jednocześnie ambasada rosyjska w Warszawie wydała oświadczenie, w którym oskarżono Polskę o irracjonalną rusofobię. Mimo, że te groźby wypowiada się w tle rozgrywającego się dramatu na Ukrainie, polskie elity w dalszym ciągu wydają się nie traktować poważnie militarnego zagrożenia ze strony Federacji Rosyjskiej...
odsłon: 2,724 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-08-09 [14:44]
Tocząca się za naszą wschodnią granicą wojna o niepodległość Ukrainy doszła do punktu, w którym jej ofiarami zostali pasażerowie samolotu pasażerskiego z obywatelami Unii Europejskiej na pokładzie. W naturalny sposób prowadzi to do pytań o ewentualne zmiany w polityce państw europejskich względem Rosji, a w szczególności o stosunki na linii Berlin-Moskwa. Okazuje się, że poza zdawkowymi deklaracjami w polityce niemieckiej wciąż aktualna pozostaje doktryna „Russia first”, w myśl której ścisłe...
odsłon: 1,923 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-01 [11:51]
Wraz ze zdecydowanym powiększeniem reprezentacji eurorealistów i sceptyków w Parlamencie Europejskim, Unia znalazła się na ideowym zakręcie. Deputowanych ciszej bądź głośniej wzywających do zasadniczej reformy Wspólnoty bądź wręcz do jej rozwiązania jest przynajmniej dwukrotnie więcej niż w poprzedniej kadencji. Nie da się przejść obojętnie obok faktu, że dotychczasowy model integracji europejskiej na naszych oczach ulega wyczerpaniu, zaś...
odsłon: 1,400 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-22 [14:51]
Janusz Korwin-Mikke wraz ze swoimi fanatycznymi zwolennikami przywykł do nazywania każdego spoza własnego środowiska „lewicą”, wskazując tym samym że monopolistą na prawicy ma rzekomo być KNP. Ofiarą oskarżeń Korwin-Mikkego o „socjalizm” padały już chyba wszystkie stronnictwa polityczne w Polsce, od Prawa i Sprawiedliwości czy Ruchu Narodowego począwszy. Lider Nowej Prawicy posunął się wręcz do twierdzeń, że jego środowisko jest jedną z nielicznych prawicowych partii w skali całego świata. Już...
odsłon: 2,667 | komentarzy: 6 | czytaj...
2014-07-20 [18:54]
Wydarzenia odnośnie zestrzelenia malezyjskiego samolotu przez Rosjan nabierają rozpędu.  Na początek przypominam co pisałem wczoraj:  https://www.facebook.com/muszynski.sergiusz/posts/543572599081474 Poniżej kontynuacja: 1. Trójkąt Weimarski wydaje ostrożne oświadczenie odnośnie tragedii. Niemcy, Francja i Polska apelują o zawieszenie broni, co da Putinowi czas na przegrupowanie sił i przeprowadzenie nowych dostaw uzbrojenia dla rebeliantów. Do tego dochodzi kurtuazyjny apel o...
odsłon: 3,563 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-19 [21:13]
Z oczywistych przyczyn media głównego nurtu próbują nałożyć kaganiec poprawności politycznej na porównywanie Tragedii Smoleńskiej z zestrzeleniem malezyjskiego samolotu pasażerskiego przez Rosjan. Tymczasem naprawdę warto robić: 1. Rząd PDT wraz z zaprzyjaźnionymi mediami natychmiast po Tragedii Smoleńskiej zdecydował się przyjąć rosyjską wersję wydarzeń. Trzyma jej się do dnia dzisiejszego, mimo coraz większej liczby dramatycznych faktów, które do tej pory ujrzały światło dzienne  2...
odsłon: 2,447 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-19 [11:59]
Wraz z coraz głośniej powtarzanymi spekulacjami o rzekomych szansach Donalda Tuska i Radosława Sikorskiego na schedę po Van Rompuyu czy Catherine Ashton, z debaty znikają tematy, które powinny znacznie bardziej zajmować opinię publiczną. Ekipa rządząca kolejny raz gra tę samą śpiewkę, wskazując że ich rzekomo niesłychanie skuteczna polityka wyniesie Polaków na kluczowe stanowiska w Unii Europejskiej. Pomijając fakt, że polski rząd prowadzi rozmowy głównie z myślą o wywołaniu efektu na użytek...
odsłon: 3,113 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-14 [19:57]
Rozpoczniemy akcję pokazywania drastycznych zdjęć dzieci z wadami, akceptowanymi przez PiS i Kościół — napisał wczoraj na swoim blogu Janusz Palikot, zapowiadając ogólnopolską kampanię swojej partii na rzecz zabijania dzieci z wadami rozwojowymi. Działacze Twojego Ruchu zapowiadają pojawianie się pod szpitalami w całej Polsce wraz z fotografiami przedstawiającymi niepełnosprawne dzieci, które zdaniem polityków ...
odsłon: 2,263 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-07-10 [10:58]
Hanna Gronkiewicz-Waltz rozwiązała umowę z prof. Chazanem, tym samym odwołując go ze stanowiska dyrektora szpitala Świętej Rodziny w Warszawie. W ten sposób medialno-polityczna nagonka na Profesora weszła w swój finalny etap, stając się kolejnym potwierdzeniem tezy, że katolicy w Polsce są represjonowani. Jednym z naczelnych zadań państwa praworządnego jest ochrona życia ludzi przebywających na jego terytorium...
odsłon: 1,391 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-09 [11:20]
Dumny z przekroczenia progu pięciu procent w wyborach do PE Kongres Nowej Prawicy z coraz większą częstotliwością powiela kłamstwa na temat PiS. Poniżej rozprawiam się z trzema najgłupszymi zarzutami, jakie działacze KNP mają do mojej partii, przywołując rzekomo ilustrujące je „przykłady”. Najczęściej powtarzaną a zarazem najstarszą obelgą stosowaną przez „korwinowców” jest nazywanie PiS ugrupowaniem „pobożnych komunistów”, co udowadnia się przeważnie naszym zdecydowanym...
odsłon: 3,932 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-03 [18:48]
Media głównego nurtu wyraźnie nie były zadowolone z bojkotu „hymnu” Unii Europejskiej, którego dokonał prof. Ryszard Legutko. Przypomnę, że kiedy podczas odgrywania „Ody do radości” na pierwszej sesji nowego PE większość europosłów stała na baczność, deputowany Prawa i Sprawiedliwości w dalszym ciągu spokojnie siedział. Tymczasem mi zachowanie prof. Legutki wydaje się w pełni naturalne i stosowne do sytuacji. W końcu kto to słyszał, aby słuchać koncertu Beethovena na stojąco? Dziennikarze...
odsłon: 2,154 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-06-28 [20:32]
W swoim przemówieniu z okazji 25-lecia wolnych w 35% wyborów Bronisław Komorowski jako nadrzędny cel polskiej polityki zagranicznej nadchodzących lat wskazał wejście do strefy euro. Co więcej, wydaje się że głowa państwa chciałaby nas tam widzieć jak najszybciej. Prezydent stwierdził, że likwidacja złotego w zasadzie oznacza dla Polski same korzyści, ze wzmocnieniem bezpieczeństwa państwa włącznie. Mnie tymczasem bardzo zaskoczyło...
odsłon: 2,008 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-25 [12:44]
Prezydentura śp. Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się w szczególnym momencie najnowszej historii Polski, kiedy to zaledwie rok wcześniej nasz kraj stał się członkiem Unii Europejskiej, będąc już kilka lat obecnym w strukturach NATO. Oznacza to, że tym samym Polska wkraczała w kolejną geopolityczną fazę swoich dziejów, co wymagało udzielenia nowych odpowiedzi na wyzwania przed jakimi stanęła nasza Ojczyzna. Prezydent Lech Kaczyński, jako...
odsłon: 1,930 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-23 [16:52]
Od czasu ujawnienia pierwszych zapisów z serii „prywatnych” rozmów pogrążających obóz rządzący, krok za samą ich bulwersującą treścią podąża pytanie o autora tych nagrań. Jest to oczywiście sprawa drugorzędna, zaś sam fakt ich upublicznienia to zjawisko bez wątpienia społecznie pożądane. Wielu komentatorów źródło całego zamieszania widzi za granicą, mimo że nie ma wiarygodnych przesłanek by na tym etapie ostatecznie rozsądzać kto nagrywał. Jestem jednak przekonany, iż ktokolwiek za tym nie stoi...
odsłon: 4,902 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-06-21 [21:44]
Czwartkowy żenujący spektakl w wykonaniu Donalda Tuska miał przede wszystkim służyć dezinformacji opinii publicznej na kilku płaszczyznach. Wydaje się, że jedynym wytłumaczeniem tych wydarzeń może być to, iż premier prawdopodobnie stracił kontakt z rzeczywistością. Na konferencji prasowej szef rządu skupił się przede wszystkim na dwóch przekazach. Pierwszym było usiłowanie przekonania opinii publicznej, że wkraczające do redakcji „Wprost” ABW działało na...
odsłon: 5,543 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-11 [18:09]
Stosunkowo niedawno dobiegła końca tegoroczna kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego, na którą komitety wyborcze w skali całego kontynentu wydały niebotyczną sumę pieniędzy. Mimo to, frekwencja jak zwykle okazała się zdecydowanie niższa niż w przypadku wyborów krajowych, osiągając jeden z najgorszych poziomów w historii Unii. W Polsce do urn pofatygowało się zaledwie 23,82% uprawnionych do głosowania. Z tej okazji warto się zastanowić, na ile niezbędną Unii jest instytucja Parlamentu...
odsłon: 1,538 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-06-01 [15:45]
Wielu komentatorów nie kryło zdziwienia, kiedy w styczniu premier Orban po osobistych rokowaniach z Putinem ogłosił, że Węgry zadłużą się u Rosji na sumę 10 mld euro, w celu modernizacji jednej z elektrowni. Dzisiaj, gdy Budapeszt już niemal otwarcie uwiarygadnia rosyjską agresję na Ukrainę, niektórzy widzą w tym konsekwentną woltę polityczną. Czy możemy zatem powiedzieć, że Rosja zyskała nowego sojusznika...
odsłon: 3,748 | komentarzy: 10 | czytaj...
2014-05-11 [19:03]
Władza w Rzeczpospolitej Polskiej należy do Narodu. Naród sprawuje swoją władzę poprzez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio” – głosi art. 4 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, wskazując obywateli naszego kraju jako najwyższy podmiot w państwie, który poprzez wybrany przez siebie parlament bądź referenda ma stanowić o losie Polski. Omawiany fragment ustawy zasadniczej opisuje zjawisko znane doktrynie prawniczej jako zasada suwerenności...
odsłon: 1,349 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-26 [17:13]
Gdy w drugiej połowie XX wieku koncepcje jednoczenia Starego Kontynentu nabierały realnych kształtów, wydawało się że poprzez uwspólnotowienie przynajmniej niektórych polityk uda się pogrzebać mocarstwowe ambicje Niemiec. Uwiązanie Berlina zobowiązaniami wynikającymi z funkcjonowania we wspólnocie równych miało zmienić historię Europy, likwidując niebezpieczeństwo hegemonii największego nad mniejszymi. Po ponad pół wieku łatwo dostrzec, jak dalece...
odsłon: 4,237 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-04-21 [16:11]
Od zarania III RP establishment stara się wmówić opinii publicznej, że współczesna formuła państwowości polskiej stanowi tą „najlepszą Polskę w dziejach”, o której marzyli nasi przodkowie. Narracja ta wskazuje, iż podobno jako bezpieczny na wieki kraj NATO i stale bogacące się państwo Unii nie mamy potrzeby wyznaczania i realizacji jakichkolwiek celów narodowych. Zdaniem samozwańczych elit jedyne co nam pozostaje to z...
odsłon: 2,375 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-16 [19:22]
Jak możemy przeczytać w wydanym przez Ministerstwo Finansów „Monitorze Opinii Publicznej”, na chwilę obecną jedynie 30% Polaków popiera likwidację złotówki i wprowadzenie euro. Nie ma w tym nic dziwnego, zważywszy na skalę gospodarczej porażki niedolnego projektu politycznego, jakim okazała się wspólna waluta. Nikogo rozsądnego nie trzeba przekonywać, że likwidacja niezależnej polityki pieniężnej własnego państwa, a co za tym idzie pozbawianie się możliwości elastycznego...
odsłon: 3,739 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-04-08 [20:06]
Zgodnie z deklaracjami tzw. feministek, ideologia którą się kierują w swojej działalności za główny cel obiera sobie szczytnie brzmiące „równouprawnienie kobiet”. Nietrudno jednak dostrzec, że ten postulat został już przynajmniej kilkadziesiąt lat temu osiągnięty dzięki wysiłkowi sufrażystek, m. in. w Polsce, gdzie to już w 1918 r. kobiety zyskały pełnię praw wyborczych. W związku z tymi zmianami, instytucje państwowe słusznie przestały patrzeć na obywateli przez...
odsłon: 3,444 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-05 [19:01]
Po ponad 20 latach od przełomu 1989 r. coraz szersze spektrum Polaków rozumie, jak wielkim oszustwem była przeprowadzana u zarania lat 90 tzw. transformacja ustrojowa, z której to skutkami musimy borykać się do dzisiaj. Jestem przekonany, iż jednym z priorytetów przyszłego rządu Prawa i Sprawiedliwości będzie zrzucenie neokolonialnych kajdan, tak by polska gospodarka na powrót znalazła się w polskich rękach. Wszyscy pamiętamy, że proces o którym piszę rozpoczęli jeszcze w latach 80...
odsłon: 3,621 | komentarzy: 5 | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.