| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2014-09-22 [08:29]
W maju 1917 roku doszło do strajku studentów warszawskich uczelni.      Brak realizacji przez Niemców obietnic określonych w tzw. akcie 5 listopada 1916 roku, zwlekanie z utworzeniem niezależnej armii polskiej oraz nastające kłopoty aprowizacyjne w Warszawie  doprowadziły do fermentu wśród młodzieży akademickiej.          Na początku maja 1917 roku policja niemiecka pobiła, a następnie aresztowała kilku studentów Uniwersytetu oraz...
odsłon: 537 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-17 [09:05]
W dniu agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel planował powołanie uzurpatorskiego rządu z sobą na czele.      W godzinach wieczornych w dniu 17 września 1939 roku członkowie Komitetu Doradczego przy dowództwie armii „Warszawa” otrzymali, przekazaną drogą telefoniczną, informację, iż „ponieważ nie ma rządu, bo uciekł z kraju (nie było to prawdą, gdyż rząd z Prezydentem opuścili terytorium Rzeczypospolitej dopiero tuż przed północą tego dnia – Godziemba), a Moskale zajmują...
odsłon: 1,248 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-15 [08:56]
Na wieść o agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel nakazał traktować sowietów jako sprzymierzeńców.      W dniu 17 września 1939 roku około godziny 5.00 radiostacja w dowództwie sztabu Armii „Warszawa” odebrała depeszę z Baranowicz informującą o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. Po południu tego dnia dotarła do Warszawy radiodepesza gen. Kleeberga, dowódcy Okręgu Korpusu IX, stacjonującego w Brześciu,  domagająca się zasadniczych dyspozycji w...
odsłon: 1,448 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-03 [06:53]
Generał Juliusz Rómmel  w dniu  7 września uciekł z pola bitwy, opuszczając swych walczących z Niemcami żołnierzy armii „Łódź”.     Walki na przedpolu głównej pozycji armii „Łódź” trwały do wieczora 2 września. W tym czasie, na skutek wycofania się 7 DP na zachód od Częstochowy, powiększyła się luka pomiędzy armią „Łódź” a armią „Kraków”. Po wieczór 2 września marszałek Rydz nakazał Rómmlowi wycofanie się na główną pozycję obrony nad Wartą i Widawką. Rozkazy Rómmla do...
odsłon: 2,459 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-09-01 [07:07]
Generał Juliusz Rómmel, dotychczasowy Inspektor Armii, został w marcu 1939 roku dowódcą armii „Łódź”.    Po zamachu majowym generał Juliusz Rómmel został  generałem do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych . Do jego obowiązków jako przyszłego dowódcy grupy operacyjnej na wypadek wojny należało prowadzenie studiów operacyjnych zachodniego odcinka granicy z dwoma głównymi kierunkami operacyjnymi na Łódź i Piotrków oraz dokonywanie inspekcji  i organizowanie gier...
odsłon: 2,247 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-27 [06:55]
W końcu maja 1939 rozpoczęły się tajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.   Podczas przemówienia na XVIII Zjeździe WKP(b) w dniu 10 marca 1939 roku Stalin określił antykominternowską retorykę Niemiec, Włoch i Japonii mianem „maskarady”, w rzeczywistości bowiem chodziło, jego zdaniem, o „wojnę przeciwko interesom Anglii, Francji i USA”    Z kolei celem Stalina nie była – jak głosiła propaganda komunistyczna – „walka o pokój...
odsłon: 768 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-25 [07:06]
Od początku lat 20. Niemcy i Związek Sowiecki razem dążyły do zniszczenia porządku wersalskiego w Europie.    Ostateczna likwidacja państwa czechosłowackiego w marcu 1939 roku oznaczała całkowite fiasko dotychczasowej polityki appeasementu państw zachodnich, które przestały się łudzić, że jest to koniec żądań terytorialnych Hitlera.    W dniu 21 marca 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wezwał polskiego ambasadora Józefa Lipskiego i...
odsłon: 2,183 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-20 [07:06]
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z autorów polskiego zwycięstwa pod Komarowem.      W dniu 24 sierpnia 1920 roku 1 Dywizja Jazdy płk Juliusza Rómmla została wcielona do, świeżo utworzonej, grupy pościgowej gen. Stanisława Hallera (13 DP i 1 DJ), której zadaniem było powstrzymanie, a następnie rozbicie Armii Konnej Budionnego, we współpracy z 10 DP z armii gen. Zielińskiego. Planowano to osiągnąć poprzez uderzenie na południową flankę i tyły Konarmii, która idąc na Lublin...
odsłon: 856 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-08-18 [07:36]
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z czołowych dowódców polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej      Po przyjeździe z Rosji do kraju, w końcu grudnia 1918 roku płk  Juliusz Rómmel został dowódcą   8 pułku artylerii polowej, a marcu 1919 roku dowódcą 1 Brygady Artylerii w 1 DP, dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.      W kwietniu 1919 roku wziął udział w wyprawie wileńskiej, zakończonej zdobyciem Wilna, a następnie...
odsłon: 764 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-13 [06:41]
W lipcu 1915 roku pierwsze oddziały III Brygady Legionów Polskich wyruszyły na front.     Na początku wrześniu 1915 roku dowódcą III Brygady został oficjalnie płk. Wiktor Grzesicki, a szefem sztabu rtm. Filip Lubicz-Kochański. Wtedy też brygada uzyskała pełną gotowość bojową, choć już w lipcu 4 pp został skierowany na front.     W nocy z 22 na 23 lipca 1915 roku doszło do chrztu bojowego 4 pp w lasku niedaleko Majdanu Borzechowskiego na Lubelszczyźnie. W dalszych...
odsłon: 484 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-11 [06:48]
W maju 1915 roku zadecydowano o rozpoczęciu formowania III Brygady Legionów Polskich    Na jesieni 1914 roku doszło do przekształcenia dotychczasowych jednostek legionowych (grupy Piłsudskiego i  grupy karpackiej), w wyniku czego utworzono I oraz II Brygadę Legionów Polskich. Nie zamierzano poprzestać na tym i w końcu 1914 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia  4 pułku piechoty Legionów, ale do jego powstania nie doszło, mimo, iż jego dowódcą miał zostać  Władysław...
odsłon: 731 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-06 [07:00]
Na początku sierpnia 1914 roku Piłsudski „utworzył” fikcyjny Rząd Narodowy.   W tym samym czasie, gdy kompania kadrowa maszerowała z Michałowic do Słomnik, około godziny 14.00 w dniu 6 sierpnia 1914 roku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w czasie którego Józef Piłsudski poinformował zebranych o powołaniu Rządu Narodowego w Warszawie, któremu się podporządkował. Komendant zażądał „od KSSN do tego fait acoompli”, a Komitet...
odsłon: 925 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-08-04 [06:56]
W dniu 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa wyruszyła z Oleandrów, kierując się ku granicy austriacko-rosyjskiej.      W czasie dorocznego posiedzenia Związku Walki Czynnej w dniu 28 czerwca 1914 roku nadeszła wiadomość o zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Nie wywarła ona na uczestnikach zebrania większego wrażenia, Piłsudski nie wierzył w wybuch wojny i dopiero ultimatum Austro-Węgier do Serbii spowodowało zmianę nastrojów. Nastąpiła mobilizacja...
odsłon: 1,271 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-30 [06:54]
Pomimo krytycznego stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, piłsudczycy w pełni doceniali bohaterstwo, męstwo i poświęcenie żołnierzy powstania.     Wedle planów brytyjskich powstanie warszawskie miało być tylko epizodem w historii II wojny światowej, „tymczasem – jak trafnie podkreślał Ignacy Matuszewski – przez poświęcenie, odwagę, umiejętność, siłę, wytrzymałość – powstanie warszawskie zmieniło się w odrębne, wielkie, widoczne, tragiczne zjawisko i ...
odsłon: 793 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-28 [07:01]
Piłsudczycy, zarówno w kraju, jak i na emigracji zdecydowanie krytykowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.     Od lata 1942 roku w kraju istniały dwie organizacje piłsudczykowskie – Obóz Polski Walczącej, którego przywódca był Juliusz Piasecki oraz Konwent Organizacji Niepodległościowych, w którym czołowa rolę odgrywał znany historyk i obrońca Warszawy w 1939 roku – pułkownik Wacław Lipiński.    Z kolei w czerwcu 1942 roku w Nowym Jorku doszło do utworzenia...
odsłon: 1,555 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-25 [06:36]
Po wojnie twórca „Jerzyków” Jerzy Strzałkowski starał się kultywować tradycję jednostki.     Jerzy Strzałkowski urodził się 21 lipca 1907 roku w Sułanówce w okręgu kijowskim. Po śmierci ojca w 1914 roku, rodzina przeniosła się do Chersonia. W 1920 roku Jerzy wraz z rodzeństwem został ewakuowany z Syberii przez Japonię do Polski. Po przyjeździe do Polski trafił do Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, gdzie w 1928 roku zdał egzamin maturalny. Następnie...
odsłon: 1,066 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-23 [06:51]
W Powstaniu Warszawskim walczyło ponad 500 żołnierzy „Jerzyków”.     W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” znaleźli się w szeregach wielu oddziałów biorących udział w walkach powstańczych. Najliczniejsza grupa „Jerzyków” walczyła w szeregach pułku „Baszta”, do którego jeszcze na jesieni 1943 roku przekazano trzy kompanie „Jerzyków” (w sumie ponad 200 żołnierzy). Z kolei 38 żołnierzy „Jerzyków” walczyło w batalionie „...
odsłon: 769 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-21 [06:54]
Na jesieni 1939 roku Jerzy Strzałkowski założył organizację konspiracyjną „Jerzyki”     W październiku 1939 roku w bursie mieszczącej się w Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, Jerzy Strzałkowski – założyciel i prezes Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu podjął decyzję o przekształceniu związku w organizację konspiracyjną.     Pod koniec października Strzałkowski nawiązał kontakt z mjr Mieczysławem Kordzikiem, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży z...
odsłon: 978 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-07-16 [07:00]
Tylko dzięki mediacji gen. Sosnkowskiego Sikorski zachował w lipcu 1940 roku stanowisko premiera i Naczelnego Wodza.     W dniu 18 lipca 1940 roku prezydent Władysław Raczkiewicz udzielił dymisji gen. Sikorskiemu, powierzając misję tworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu ministrowi spraw zagranicznych Augustowi Zaleskiemu. Tego samego dnia Zaleski zjawił się u gen. Sosnkowskiego proponując mu objęcie stanowiska wicepremiera albo Naczelnego Wodza. W odpowiedzi gen. Sosnkowski...
odsłon: 790 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-14 [07:09]
W lipcu 1940 roku doszło do poważnego kryzysu w rządzie RP w Londynie.    Na początku czerwca 1940 roku stało się jasne, iż kampania francuska została przegrana przez aliantów. Wbrew temu minister Kot oświadczył, iż mówienie o klęsce Francji jest defetyzmem,  a za rozsiewanie plotek o nieuchronnej ewakuacji władz polskich zamykać będzie w obozach odosobnienie. Sikorski zaś powtarzał, iż „nie wolno nam żadną miarą powtarzać tak słusznie krytykowanych przez nas Zaleszczyk i Kut”....
odsłon: 1,081 | komentarzy: 6 | czytaj...
2014-07-09 [06:56]
Francuski plan wojenny omal nie doprowadził do całkowitej klęski Francji w 1914 roku.     Pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego po 1870 roku, Francja coraz bardziej pozostawała w tyle za Niemcami. W 1913 roku udział poszczególnych państw w światowej produkcji przemysłowej wynosił: USA 35,7%, Niemcy 15,7%, Wielka Brytania 14%, Francja 6,4%.       O ile w czasie wojny 1870 roku Niemcy zmobilizowały ponad dwukrotnie większe siły niż Francja, przy prawie równej...
odsłon: 1,094 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-07 [06:52]
W 1914 roku austriacki plan wojny legł w gruzach, a wojska rosyjskie były o krok od pokonania monarchii habsburskiej.     Przed wybuchem I wojny światowej Austro-Węgry były krajem znacznie słabiej rozwiniętym niż jego najważniejszy sojusznik - Niemcy. Nadal ponad 55% mieszkańców monarchii habsburskiej zatrudnionych było w rolnictwie, a jedynie 20% w przemyśle. Produkcja przemysłowa skoncentrowana była w Austrii właściwej, Czechach i na Śląsku.     Z zakładów...
odsłon: 1,516 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-02 [07:05]
Niemiecki plan wojny w 1914 roku zakładał generalną ofensywę na zachodzie, przy prowadzeniu działań obronnych na wschodzie.     Niemcy stały się przed I wojną światową pierwszą potęgą przemysłową W Europie, a poziom produkcji przemysłowej w porównaniu z 1870 rokiem wzrósł o 613 %. Niemcy posiadały 30 wielkich fabryk zbrojeniowych, spośród których 16 znajdowało się w rękach państwa.     W 1914 roku armia niemiecka liczyła ponad 870 tysięcy żołnierzy, w tym 36...
odsłon: 1,975 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-30 [06:55]
Niekonsekwencje rosyjskiego planu wojennego, doprowadziły do porażki Rosji  na froncie niemieckim w 1914 roku.     Na początku XX wieku Rosja pozostawała państwem rolniczym, w którym w rolnictwie pracowało aż 76% ludności.  O skali niedorozwoju przemysłowego Rosji świadczy fakt, iż w 1913 roku wydobycie węgla wynosiła zaledwie 36 mln ton, mimo posiadania jego ogromnych złóż. Produkcja stali wynosiła jedynie 4,2 mln ton. Fabryki zbrojeniowe nie wykorzystywały swych...
odsłon: 2,001 | komentarzy: 7 | czytaj...
2014-06-25 [07:11]
W 1930 roku powstał w Warszawie Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu.     Wraz z ewakuowanymi z Syberii do Japonii polskimi dziećmi w Tokio znalazła się także grupa polskiej młodzieży, która w 1923 roku trafiła do Cambridge w stanie Massachusetts. W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Aleksandra Markowskiego i Wacława Wójcika powstało Towarzystwo Koleżeńskie Młodzieży Syberyjskiej. Jego członkami było 50 chłopców, którzy nie powrócili w 1922 roku do Polski, a pozostali w USA...
odsłon: 983 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-06-23 [06:56]
W latach 1919-1923 ewakuowano z Syberii, dzięki przede wszystkim pomocy Japonii,  ponad 800 dzieci polskich.     W walkach wojsk admirała Aleksandra Kołczaka z bolszewikami uczestniczyła V Dywizja Syberyjska dowodzona przez płk. Waleriana Czumę, a potem płk. Kazimierza Rumszę. Po klęsce Kołczaka znaczna część żołnierzy ( i ich rodzin) Dywizji Syberyjskiej dostała się w lutym 1920 roku w okolicach Krasnojarska do bolszewickiej niewoli. Zostali oni umieszczeni w łagrach,...
odsłon: 813 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-18 [06:54]
W 1935 roku sąd skazał ukraińskich współuczestników mordu na ministrze Pierackim na wysokie kary więzienia.     Wkrótce po zamordowaniu ministra Bronisława Pierackiego, wieczorem 15 czerwca 1934 roku doszło w Warszawie do starć członków propiłsudczykowskiego Legionu Młodych oraz Strzelca z członkami ONR. Młodzi zwolennicy Marszałka, przekonani, iż zamachu dokonali młodzi narodowcy (wobec kilku napadów członków ONR na lokale PPS oraz Bundu, MSW zamknął drukarnię, w której...
odsłon: 1,047 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-16 [06:54]
15 czerwca 1934 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Warszawie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego.      Bronisław Pieracki urodził się 28 maja 1895 roku w Gorlicach, jako syn Stanisława i Eugenii z Budziszewskich.  Wkrótce po jego narodzinach, rodzina przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie Bronisław ukończył gimnazjum. Jeszcze w trakcie nauki, w 1911 roku przystąpił do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W 1913 roku ukończył szkołę...
odsłon: 1,283 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-13 [07:22]
W kilka lat po swoim „zwycięstwie” w 1968 roku, Moczar został odsunięty na boczny tor.     Czynnikiem, który doprowadził do zaostrzenia sytuacji politycznej w Polsce była rozpoczęta 5 czerwca 1967 roku wojna arabsko-izraelska. O ile dla wielu Polaków szybkie sukcesy armii izraelskiej były powodem do wyrażania satysfakcji, iż „polscy Żydzi pobili rosyjskich Arabów”, to wybuch wojny pozwolił uzewnętrznić się programowi Moczara i jego „partyzantów”. Przykrywką, która miała skrywać...
odsłon: 1,988 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-11 [06:51]
Od początku lat 60. Mieczysław Moczar rozpoczął budowę swojej frakcji w PZPR.     W listopadzie 1956 roku kilkuletni okres pozostawania na drugim planie życia politycznego dobiegł końca. Dojście Gomułki do władzy, który „przebaczył” Moczarowi „zdradę” z 1948 roku, sprawiło, iż „Mietek” został wiceministrem w MSW któremu podlegał wywiad i kontrwywiad, Biuro Śledcze oraz techniki operacyjne, np. podsłuchy. Moczar od początku opowiadał się za „wyrwaniem z impasu” aparatu...
odsłon: 1,395 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-09 [07:15]
Dla kariery Jaruzelski, pochodzący ze szlacheckiej rodziny, zaprzyjaźnił się z typowym prymitywnym komunistycznym oprawcą – Mieczysławem Moczarem     Mieczysław Moczar, faktycznie Nikołaj Demko,  urodził się 26 maja 1916 roku w Łodzi w prawosławnej rodzinie białoruskiej. Edukacja szkolna Mikołaja nie trwała zbyt długo – ukończył kilka klas szkoły powszechnej oraz został przyuczony do zawodu ślusarza w małej łódzkiej firmie „Krawczyński i Spółka”.     W 1937...
odsłon: 2,990 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-06-06 [06:58]
Pomimo ogromnego zwycięstwa wyborczego kierownictwo Komitetu Obywatelskiego nie zamierzało zrywać porozumień wynegocjowanych przy Okrągłym Stole.     4 czerwca 1989 roku o godzinie 6.00 otwarto lokale wyborcze i nadeszła długo oczekiwana przez zarówno przez władzę, jak i opozycję solidarnościową chwila. Wyniki okazały się dla Komitetu Obywatelskiego „S” olbrzymi sukcesem. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu PRL zdobyli: Mieczysław Gil (ponad 89%), Jerzy Zadra (prawie 87%),...
odsłon: 826 | komentarzy: 5 | czytaj...
2014-06-04 [06:54]
Do końca  kampanii  wyborczej do Sejmu i Senatu PRL w 1989 roku strona komunistyczna, pomimo prowadzenia niemrawej kampanii, wierzyła w swój sukces.    W efekcie rozdrobnienia i „samozwańczego” kandydowania do Sejmu i Senatu PRL wielu członków PZPR lokalne instancje partyjne często koncentrowały się na wewnętrznej walce, próbując wyeliminować „buntowników” W większości wypadków przedstawicielom władz partyjnych nie udało się nakłonić „samozwańczych” kandydatów do rezygnacji...
odsłon: 513 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-02 [07:08]
W trakcie negocjacji w Magdalence ustalono zasady przeprowadzenia w czerwcu 1989 roku „wolnych i demokratycznych” wyborów.     Wedle oficjalnej wersji w czasie spotkania w Magdalence w dniu 2 marca 1989 roku, Aleksander Kwaśniewski złożył „niespodziewaną, nieuzgodnioną z innymi przedstawicielami władzy” (Kiszczak nawet „poinformował” Geremka, iż, „jest to prywatna propozycja pana Kwaśniewskiego: „Proszę nie traktować jej poważnie, bo ta rozmowa ma tylko charakter sondażowy”)...
odsłon: 1,370 | komentarzy: 3 | czytaj...
2014-05-28 [07:19]
Juliusz Rómmel był wyróżniającym się oficerem artylerii armii rosyjskiej.     Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel (Rummel) urodził się 3 czerwca 1881 roku w Grodnie w szlacheckiej rodzinie pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelicko-augsburskiego, jako syn Alfonsa, pułkownika armii rosyjskiej oraz Marii z Marcinkiewiczów.     Po zakończeniu nauki w domu rodzice posłali w 1892 roku Juliusza do Pskowskiego Korpusu Kadetów. Jego śladem poszli pozostali – poza...
odsłon: 1,830 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-05-26 [07:04]
Sensacyjne wyniki sondażu wyborczego. Wczorajsze zwycięstwo PiS byłoby niemożliwe za rządów szefa WRON. Jaruzelski patronem placu, na którym postawiony zostanie ponownie pomnik „braterstwa broni”. Wedle najnowszego sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1017 osób* przez renomowany ośrodek badawczy zaraz po zamknięciu lokali wyborczych i śmierci ob. Jaruzelskiego w dniu wczorajszym,  Prawo i Sprawiedliwość nie dostałoby się  do Sejmu. W ww. sondażu: Platforma Obywatelska...
odsłon: 2,806 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-05-21 [07:28]
Organizacje piłsudczykowskie w okupowanym kraju konsekwentnie opowiadały się za koncepcją  dwóch wrogów – Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej.     Obie organizacje piłsudczykowskie wrogo odnosiły się natomiast do komunistycznego podziemia, traktując go słusznie jako agenturę i  narzędzie w rękach Kremla. OPW i KON weszły do utworzonego w końcu października 1943 roku Społecznego Komitetu Antykomunistycznego. Utworzoną w styczniu 1944 roku tzw. Krajową Radę Narodową...
odsłon: 857 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-19 [07:10]
Latem 1942 roku doszło do utworzenia w okupowanym kraju dwóch konspiracyjnych organizacji piłsudczykowskich.      Po klęsce Polski w wojnie z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim we wrześniu 1939 roku, znaczna część Polaków „zwróciła się – jak pisał Ferdynand Goetel – z całą siłą przeciw wczorajszym władcom Polski (…), im tylko przypisując całe nieszczęście Polski. W zgodnym hymnie potępienia jednoczyli się wszyscy: stronnictwa polityczne zepchnięte dotychczas na drugi plan...
odsłon: 1,195 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-05-14 [07:18]
Pomimo bacznego śledzenia rozwoju sytuacji w Polsce, zamach majowy był zaskoczeniem dla sowieckiej dyplomacji.      Po zamachu majowym poseł sowiecki w Warszawie Piotr Wojkow zaznaczył, iż wpływ na decyzję Piłsudskiego miały naciski ze strony części oficerów zagrożonych utratą stanowisk oraz partii lewicowych (PPS oraz PSL „Wyzwolenie”), które obawiały się wzrostu wpływów centroprawicy po utworzeniu rządu Witosa. Jednocześnie trafnie wskazywał, iż Marszałek nie zamierzał...
odsłon: 622 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-12 [07:10]
Kreml pilnie śledził rozwój wypadków w Polsce w latach 1925-1926.      Na jesieni 1925 roku, szef Czeki Feliks Dzierżyński, a w ślad za nim kierownictwo partii bolszewickiej, uważał, iż nawrót kryzysu ekonomicznego w Polsce doprowadzi do zwiększenia wpływów brytyjskich nad Wisłą. W listopadzie 1925 roku Dzierżyński podkreślał, iż wzrost aktywności Piłsudskiego „dokonuje się nie bez aktywnego udziału Anglii, prowadzącej politykę Locarna i izolowania nas – w tym wypadku od...
odsłon: 1,312 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-05-07 [07:21]
W 1962 roku Bolesław Świderski rozpoczął wydawanie w Londynie tygodnika „Kronika” , finansowanego przez wywiad PRL.      W 1958 roku emigracyjny założyciel jednej z największych oficyn wydawniczych w „polskim” Londynie – Polish Book House, Bolesław Świderski, demonstrujący po 1956 roku prokrajowe sympatie, w czasie rozmowy z przedstawicielem peerelowskiego wywiadu zaproponował wydawanie na emigracji nowego tygodnika, opowiadającego się za nawiązaniem bliskich kontaktów z...
odsłon: 928 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-05 [07:13]
W końcu lat 50. wywiad PRL zainicjował wydawanie na emigracji kilku czasopism o zdecydowanym prokomunistycznym obliczu.    Zmiana polityki władz komunistycznych wobec wychodźstwa w połowie lat 50., „przełom” październikowy oraz rozczarowanie mas emigracyjnych polityką Zachodu zwiększyły możliwości prowadzenia działań operacyjnych przez wywiad PRL. Jedną z form dywersji było finansowe wspieranie środowisk opowiadających się za współpracą z krajem oraz zwalczających „niezłomnych”....
odsłon: 1,159 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-30 [07:08]
Władze komunistyczne aresztowały ponad 1000 uczestników pochodu 3 maja 1946 roku w Krakowie, spośród których 12 osób oskarżono i postawiono przed sądem.      W przesłanym raporcie Adam Polewka, naczelnik krakowskiego Urzędu Propagandy podkreślił, iż „uroczystości zostały zakłócone wystąpieniem kół reakcyjnych, w których dominował element akademicki. (…) Pochód liczył około 10 000 ludzi. Ponieważ robotnicy Krakowa urządzali tego dnia majówki za miastem, przeto w pochodzie...
odsłon: 637 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-28 [07:10]
W dniu 3 maja 1946 roku bezpieka brutalnie rozpędziła demonstrację studentów krakowskich uczelni.     W II RP święto 3 Maja było najważniejszym świętem państwowym. Na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku miało być obchodzone „po wsze czasy”. W świadomości społecznej tradycja świętowania 3 Maja związana była nierozerwanie z ciągłością państwowości polskiej. W czasie zaborów hołd oddawany Konstytucji 3 Maja był symbolicznym nawiązaniem do utraconej...
odsłon: 782 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-23 [07:00]
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w...
odsłon: 602 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-16 [07:19]
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów....
odsłon: 946 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-14 [07:01]
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został...
odsłon: 1,139 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-09 [07:02]
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.   ...
odsłon: 1,171 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-07 [07:02]
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie...
odsłon: 1,827 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-02 [07:12]
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”. Witkowski...
odsłon: 858 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-31 [07:04]
Na początku października 1939 roku została założona w Warszawie jedna z najbardziej tajemniczych polskich organizacji konspiracyjnych – „Muszkieterzy”      Po niemiecko-sowieckiej agresji i klęsce Polski, na jesieni 1939 roku powstało szereg organizacji konspiracyjnych, które stawiały sobie za cel walkę o odzyskanie niepodległości. Wśród tych organizacji zaleźli się także „Muszkieterowie”, powołani  5 października 1939 roku w Warszawie przez inż. Stefana Witkowskiego,...
odsłon: 1,290 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-26 [08:17]
W czasie sowieckiej okupacji Łomży ważną rolę spełniała prasa gadzinowa, wydawana w języku polskim.      Niemal natychmiast po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczęto wydawanie na zagarniętych terenach komunistycznej prasy. Towarzysz Stalin przecież dowodził, iż „prasa jest jedynym środkiem przy pomocy którego partia codziennie, co godzina rozmawia z klasą robotniczą, w swoim, potrzebnym jej języku. Innych środków do przeciągnięcia duchowych nici...
odsłon: 1,404 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-24 [08:08]
W końcu września 1939 roku żołnierze sowieccy wkroczyli do Łomży.      W przeddzień agresji sowieckiej na Polskę, w dniu 16 września 1939 roku w rozkazie nr 005 Rada Wojenna Frontu Białoruskiego wskazywała, iż „idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.      W propagandowych materiałach podkreślano, iż „narody Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik wyciągnęły do was rękę z...
odsłon: 2,643 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-19 [09:35]
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.      „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od...
odsłon: 747 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-17 [09:29]
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.      Władysław Gizbert-Studnicki urodził się w 1866 roku w Dyneburgu w szlacheckiej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Dyneburgu, w 1885 rozpoczął studia w Szkole Handlowej Kronenberga w Warszawie, gdzie związał się z ruchem socjalistycznym. Aresztowany w 1889 roku trafił do X Pawilonu warszawskiej Cytadeli, a następnie został skazany na zesłanie na Syberii. Po zwolnieniu w 1893 roku wyjechał...
odsłon: 1,276 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-19 [08:08]
Adam Michnik  był zawsze zdecydowanym wrogiem uhonorowania Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a kierowana przez niego gazeta prowadziła i nadal prowadzi przeciwko jego pamięci bezpardonową kampanię propagandową.      Jego zdaniem „Kukliński był amerykańskim szpiegiem, a nie polskim przywódcą czy politykiem, który poszedł na współpracę z wywiadem. Jakimi kierował się motywami - nie wiem. (…) Przyjmijmy nawet, że miał motywy najszlachetniejsze, ale obiektywnie pracował...
odsłon: 2,474 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-02-17 [09:38]
6 lutego 1944 roku rozpoczęły się obrady niemieckiego okrągłego stołu, które doprowadziły ostatecznie do likwidacji III Rzeszy.      9 listopada 1938 roku podczas uroczystości upamiętniających puch monachijski z 1923 roku, Maurice Bavaud dokonał udanego zamachu na Adolfa Hitlera. Jego następcą został marszałek Hermann Goering, który zrezygnował z dalszej ekspansji terytorialnej III Rzeszy, zadawalając się przyłączeniem Austrii oraz Sudetów.     Wkrótce...
odsłon: 1,929 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-02-05 [09:21]
Pomimo szumnych obietnic władz komunistycznych drastyczny wzrost cen w 1982 roku nie spowodował zwiększenia ilości towarów na rynku.      W 1982 roku do sklepów trafiło zaledwie 35% mięsa, dostępnego w poprzednim roku oraz zaledwie 13% kawy. Nadal niemal wszystko trzeba było zdobywać, załatwiać,  kombinować, mieć „dojście”, czy „ciocię” w sklepie mięsnym, „wujka” w sklepie meblowym, itp. W cenie było „dojście” także do zakupu rajstop, papieru toaletowego, skarpetek,...
odsłon: 935 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-03 [07:38]
W półtora miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne dokonały gigantycznej podwyżki cen.       W propagandowych założeniach władz stan wojenny miał przyczynić się do opanowania spadku produkcji i dochodu narodowego oraz poprawy zaopatrzenia sklepów. W wyniku całkowitej indolencji władz zadekretowane reformy gospodarcze pozostały na papierze, a jedynym ich efektem była drastyczna podwyżka cen i spadek poziomu życia Polaków.     ...
odsłon: 1,778 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-01-29 [08:10]
Wkrótce po zakończeniu zamachu Januszajtisa i Sapiehy Piłsudski powołał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele.      Pomimo deklaracji przywódcy wojskowego zamachu płk Mariana Januszajtisa o pozostawieniu Piłsudskiego w spokoju, b. oficer I Korpusu Karol Pawluś-Piechurski oraz kpr Władysław Kozłowski z 2 pułku ułanów przyjechali samochodem pod Belweder, zgłosili się do adiutantury i oznajmili, że przyszli aresztować Naczelnika Państwa. W odpowiedzi por Stamirowski...
odsłon: 1,618 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-27 [08:52]
W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku doszło w Warszawie do nieudanej, dość groteskowej,  próby zamachu stanu.      Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku, a szczególnie powołanie przez niego rządu z socjalistą Jędrzejem Moraczewskim na czele, spotkało się z niechęcią środowisk narodowych. Już 30 listopada 1918 roku działacz endecki Tadeusz Dymowski w porozumieniu z Wojciechem Korfantym, który rozpoczął tworzenie nowego rządu, zorganizował, w...
odsłon: 2,985 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-01-22 [08:14]
Rozbicie polityczne polskiej emigracji powojennej zostało zlikwidowane dopiero po śmierci Augusta Zaleskiego w 1972 roku.      W okres poprzedzający milenium chrztu Polski emigracja polityczna wchodziła rozbita na dwa zwalczające się obozy – jeden skupiony wokół prezydenta Augusta Zaleskiego, drugi złożony ze stronnictw wchodzących w skład Tymczasowej Rady Jedności Narodowej oraz powołanych przez nie Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego oraz Rady Trzech.    ...
odsłon: 1,817 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-20 [08:04]
Opór prezydenta Zaleskiego uniemożliwił zjednoczenie polskiej emigracji i doprowadził do ostatecznego fiaska misji gen. Sosnkowskiego.      Pomimo niewyznaczenia gen. Sosnkowskiego na następcę, co uznawano za stan przejściowy, w polskim Londynie zapanowała radość, dominował optymizm i wiara w realizację przyjętych w Akcie rozwiązań. Samo porozumienie oceniano jako zwycięstwo mądrego kompromisu, doniosłe wydarzenie w życiu polskiego uchodźstwa, otwierające nowy etap walki o...
odsłon: 1,585 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-15 [07:57]
Po żmudnych negocjacjach doszło w marcu 1954 roku do podpisania Aktu Zjednoczenia.      Po powrocie w końcu kwietnia 1953 roku do Londynu gen. Sosnkowski , pomimo deklarowanego optymizmu, był bardzo przybity zastaną rzeczywistością. „Sytuację londyńską – pisał do swego b. podwładnego płk. Jawicza – oceniam jako złą i myślę raczej, że dojdzie do zerwania z Londynem i to dość głośnego”.      W trakcie przemówienia wygłoszone w Manchesterze w dniu święta 3...
odsłon: 1,148 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-13 [08:08]
Objęcie w czerwcu 1947 roku stanowiska prezydenta RP przez Augusta Zaleskiego doprowadziło do długotrwałego kryzysu w środowisku polskiej emigracji powojennej. W latach 1952-1954 gen. Sosnkowski podjął próbę zakończenia tego konfliktu.      Kilka tygodni przed śmiercią prezydent Władysław Raczkiewicz w dniu 27 kwietnia 1947 roku desygnował na swego następcę Augusta Zaleskiego – szefa swej kancelarii cywilnej, nie informując o tym dotychczasowego następcę – przewódcę...
odsłon: 2,812 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-09 [08:01]
Powodem poważnego konfliktu polskiego wychodźstwa z rządem USA stała się tzw. „akcja balonowa” podjęta z inicjatywy Komitetu Wolnej Europy w 1951 roku, jako jedna z metod prowadzenia wojny psychologicznej w ramach doktryny powstrzymywania.      Celem pierwszej akcji balonowej była Czechosłowacja, którą wybrano ze względu niewielkiej odległości jaka dzieliła ją od RFN. W lipcu 1953 roku rozpoczęto operacje „Prospero”, w czasie której wysłano nad obszar Czechosłowacji ponad 6...
odsłon: 589 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-07 [08:24]
Powstanie w czerwcu 1949 roku Komitetu Wolnej Europy miało doprowadzić do ponownego zjednoczenia polskiej emigracji politycznej.      Inicjatorem założenia Komitetu Wolnej Europy wystąpił wysoki urzędnik Departamentu Stanu  George Kennan, jeden z pomysłodawców doktryny „powstrzymywania”. Amerykanie pragnęli mieć w swoich rękach instytucję, która mogłaby zastąpić rząd w kontaktach z emigracyjnymi instytucjami narodów zniewolonych przez Sowiety oraz wykorzystać ją do „...
odsłon: 1,002 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-30 [08:02]
W końcu grudnia 1825 roku doszło w Petersburgu do buntu dekabrystów, którzy niezasłużenie z dużą sympatią przedstawiani są w polskiej historiografii.      Po zwycięstwie nad napoleońską Francją, car Aleksander I ostatecznie odszedł od liberalnych reform w Rosji . Państwem rządził de facto minister wojny generał  Aleksy Arakczejew, gorący zwolennik samowładztwa.      W 1816 roku został utworzony przez grono oficerów, którzy w trakcie wojny z...
odsłon: 1,804 | komentarzy: 3 | czytaj...
2013-12-23 [08:02]
W jednym z moich najbardziej ulubionych wierszy największy polski poeta XX wieku Zbigniew Herbert napisał: Przesłuchanie Anioła Kiedy staje przed nimi w cieniu podejrzenia jest jeszcze cały z materii światła eony jego włosów spięte są w pukiel niewinności po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem trzciną wolnym ogniem określa się granice jego ciała uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem po kilku nocach dzieło jest...
odsłon: 684 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-18 [08:14]
Po wprowadzeniu stanu wojennego mieszkańcy Krakowa borykali się nie tylko z represjami władz komunistycznych, ale także z niemniej uciążliwymi kłopotami życia codziennego.       W każdym numerze „Gazety Krakowskiej” listy poszukiwanych działaczy „S” za organizowanie strajków perfidnie przemieszane były z listami recydywistów. „Organa porządkowe – wskazywano – przede wszystkim Milicja Obywatelska zdecydowanie nasiliły działania skierowane przeciwko różnym formom łamania...
odsłon: 567 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-16 [08:00]
Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do wybuchu strajków w szeregu krakowskich zakładów pracy i instytucjach.       Jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego funkcjonariusze MO oraz SB rozpoczęli internowanie działaczy „Solidarności” w Krakowie. W trakcie akcji o kryptonimie  „Jodła” internowano w mieście ok. 200 osób (wedle Andrzeja Chwalby w sumie do kwietnia 1982 roku internowano 326 mieszkańców Krakowa). Częściową listę internowanych...
odsłon: 790 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-09 [07:57]
W latach 1918-1961, obok Polskiego Czerwonego Krzyża, istniała także inna organizacja – Polski Biały Krzyż.       W maju 1916 roku z inicjatywy Heleny Paderewskiej, żony Ignacego, zorganizowano wiec w Hotelu Gotham w Nowym Jorku, w trakcie którego doszło do powstania Towarzystwa Pomocy  im. H. Paderewskiej organizującego pomoc dla polskich żołnierzy i ich rodzin.       W rok później powołano Komitet, którego zadaniem było koordynowanie...
odsłon: 1,229 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-04 [08:04]
Wkrótce po zajęciu Lwowa przez żołnierzy AK Sowieci przystąpili do aresztowania polskich oficerów i żołnierzy oraz likwidowania wszelkich przejawów polskości w mieście.      Po faktycznym zdobyciu miasta, 26 lipca 1944 roku sowieccy oficerowie w czasie spotkania z płk. Filipkowskim  „Janką” – dowódcą sił polskich we Lwowie, zaproponowali rozpoczęcie formowania 5 lwowskiej dywizji piechoty. Szefem sztabu jednostki miał zostać faktyczny zdobywca Lwowa, odznaczony przez...
odsłon: 1,114 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-02 [07:56]
W ramach realizacji planu „Burza” oddziały Armii Krajowej miały podjąć walkę o Lwów.       Lwów był trzecim, po Warszawie i Krakowie, najważniejszym miastem polskim, „Semper Fidelis”, opromienionym bohaterskimi walkami w 1918 oraz 1920 roku, niezwykle ważnym ośrodkiem polskiej kultury, nauki i sztuki, od wieków związanym z Rzecząpospolitą.       W opracowanym przez gen. Roweckiego na początku 1943 roku planie operacyjnym  dla obszaru 3,...
odsłon: 2,507 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-27 [08:08]
Październikowa „Instrukcja dla Kraju” została zasadniczo zmieniona w wyniku samowolnej decyzji KG AK,  popartej przez premiera Mikołajczyka.      Instrukcja rządu nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Kraju, gdzie spodziewano się bardziej konkretnych wytycznych z Londynu. Kierownictwo AK najbardziej krytykowało fakt, iż rząd nie przewidywał bardziej aktywnej roli dla podziemnego ruchu w czasie nadchodzącej, a ich zdaniem nieuniknionej, polsko-sowieckiej konfrontacji....
odsłon: 1,247 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-11-25 [08:01]
W końcu października 1943 roku władze Polski na uchodźctwie opracowały Instrukcję dla Kraju, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium RP.     Pomimo porzucenia na jesieni 1941 roku przez brytyjski Sztab Imperialny koncepcji wsparcia dla narodowych zrywów powstańczych, rząd RP na Uchodźctwie nadal opracowywał plany powstania powszechnego. Próba uzyskania poparcia Waszyngtona dla polskiego powstania, podjęta w lipcu 1943 roku zakończyła niepowodzeniem.   ...
odsłon: 1,337 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-20 [07:55]
Wojskowe Sądy Rejonowe skazały w latach 1946-1953 skazały prawie 65 tysięcy osób.      Orzekający w sprawie Adama Uziembły sędzia Teofil Kramarz powiedział do prokuratora, tuż przed przemówieniem końcowym: „No cóż prokuratorze, dowodów nie ma, ale my, sędziowie nie od Boga i bez dowodów, zasuniemy kaesa, jak trzeba”. Te słowa stanowią ponurą ilustrację rozumienia prawa przez komunistycznych sędziów wojskowych.      Wśród 65 tysięcy skazanych sądy...
odsłon: 1,368 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-18 [07:58]
Wojskowe Sądy Rejonowe stanowiły ważne ogniwo w systemie represji komunistycznej w latach 1946-1955.      W dniu 7 lipca 1943 roku Prezydium Związku Patriotów Polskich podjęło uchwałę o utworzeniu Wojskowego Sądu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. W listopadzie 1943 roku dowódca I Korpusu PSZ w ZSRR wprowadził tymczasowy kodeks wojskowy postępowania karnego, który określał ustrój, zakres i właściwość sądów i prokuratur wojskowych.       Po powstaniu...
odsłon: 2,615 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-13 [08:08]
Uroczysko "Baran" w Kąkolewnicy koło Radzynia Podlaskiego zwane jest przez okoliczną ludność Małym Katyniem.      W ciągu trzech miesięcy, od końca października 1944 do stycznia 1945 roku sąd wojskowy II Armii LWP skazał 144 żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.       Tuż za wkraczającą na ziemie polskie Armią Czerwoną wchodziły oddziały NKWD, zaprowadzające sowieckie porządki. Posługując się siatką donosicieli enkawudziści...
odsłon: 1,399 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-06 [07:54]
Na przełomie 1918 i 1919 roku grupa żydowskich mieszkańców Białegostoku wystąpiła z żądaniem utworzenia wolnego miasta.      Od jesieni 1917 roku w mieście istniał Centralny Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego, na czele którego stał ksiądz Nawrocki i aptekarz Feliks Filipowicz. Z kolei kapitan Józef Tarasewicz i kapitan Stanisław Markiewicz ze Związku Wolnych Polaków zorganizowali Milicję Polską.       Po wyparciu Rosjan z ziem polskich, od 1915...
odsłon: 1,559 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-04 [07:56]
Rozbrajanie Niemców na ziemiach b. Królestwa Polskiego w listopadzie 1918 roku pozornie tylko odbywało się bezkrwawo, gdyż masakra w Międzyrzecu dowodzi, iż wypadki mogły potoczyć się zupełnie inaczej.        Po rozbrojeniu Niemców 11 listopada 1918 roku w Rykach, zabraną im broń przewieziono do Dęblina, gdzie posłużyła ona do uzbrojenia kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej, której dowódcą został sierżant legionowy Ignacy Zowczak.       ...
odsłon: 4,178 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-30 [08:03]
W kolejnych dniach węgierskiego powstania Stany Zjednoczone nie podjęły żadnych kroków aby pomóc walczącym z Sowietami Węgrom.      30 października 1956 roku premier Imre Nagy ogłosił zniesienie w kraju systemu jednopartyjnego i ustanowienie ustroju demokratycznego. Jednocześnie rząd sowiecki w opublikowanej nazajutrz deklaracji wyraził gotowość „wycofania sowieckich jednostek wojskowych z miasta Budapesztu, gdy tylko rząd węgierski uzna to za konieczne”.   ...
odsłon: 922 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-28 [07:58]
Wybuch powstania węgierskiego w 1956 roku był dla Waszyngtonu dużym zaskoczeniem.      Węgrom „tak jak bałkańskim krajom satelickim przyznano najniższy priorytet wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej”, a CIA nie prowadziła w Budapeszcie nieomal żadnych tajnych operacji. Jedynemu oficerowi CIA zatrudnionemu w ambasadzie w Budapeszcie, centrala z Langley wręcz zabroniła prowadzenia jakichkolwiek działań operacyjnych. Niska pozycja Węgier wynikała z ich niewielkiego...
odsłon: 1,477 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-23 [07:11]
Polska sekcja RWE przez wiele miesięcy 1957 roku nadal popierała Gomułkę.      Wybory do Sejmu PRL w styczniu 1957 roku kończyły w symboliczny sposób heroiczny okres „polskiego października”. Były one bacznie obserwowane przez emigrację, która nie oczekiwała jednak, iż będą one wolne i demokratyczne. Sam jednak fakt stworzenia Polakom choćby niewielkiego wpływu na skład Sejmy wydawał się istotną zmianą w stosunku do okresu stalinowskiego.      ...
odsłon: 763 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-21 [07:10]
W październiku 1956 roku Radio Wolna Europa jednoznacznie poparło Gomułkę.       Obradujące w dniach 19-21 października 1956 roku VIII Plenum KC PZPR miało dramatyczny przebieg. Polska emigracja pilnie śledziła przebieg wydarzeń w kraju. Najlepiej poinformowanym o rozwoju wypadków w kraju ośrodkiem emigracyjnym była Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. W Monachium doskonale zdawano sobie sprawę z doniosłości procesów zachodzących w Polsce w II połowie 1956 roku....
odsłon: 995 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-16 [07:16]
Przeważająca większość dzieci greckich uchodźców zdobyła w czasie pobytu w Polsce wykształcenie ogólne lub zawodowe.        W latach 1948-149 do Polski trafiło ponad 3600 dzieci greckich i macedońskich. Q sumie komuniści pod pretekstem uniknięcia represji greccy wywieźli z Grecji ponad 28 tysięcy dzieci. Rząd w Atenach akcje te nazwał „pedomazona” (uprowadzenie dzieci) i oskarżał komunistów o tworzenie korpusu janczarów. W Polsce organizacją ich umieszczenia w uprzednio...
odsłon: 1,501 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-10-14 [07:01]
Po wojnie domowej do Polski trafiło ok. 15 tysięcy Greków i Macedończyków, walczących po stronie komunistów.        W czasie wojny domowej w Grecji, komunistyczne władze Polski jednoznacznie popierały komunistyczną Demokratyczną Armię Grecji, dowodzoną przez członka KC Greckiej Partii Komunistycznej gen. Markosa Vafiadisa. Pod koniec 1947 roku rząd warszawski rozpoczął tajną wysyłkę broni, pomocy materialnej i ludzi dla partyzantów Markosa. Koordynatorem operacji o...
odsłon: 1,393 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-09 [07:18]
Ewakuacja Polaków z Wileńszczyzny w latach 1945-1946 była swoistą drogą przez mękę.        Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów, zarejestrowany Polak otrzymywał informację, którym transportem pojedzie i którego dnia miał stawić się na stacji kolejowej w celu załadunku. Bardzo często zdarzało się, ze ewakuowany dowiadywał się o terminie odjazdu swojego transportu na zaledwie dwa-trzy dni wcześniej, a były też wypadki, gdy informacja docierała w dniu transporty....
odsłon: 1,188 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-07 [06:58]
Po zagarnięciu polskich Kresów Wschodnich w latach 1944-1946 z sowieckiej Litwy wysiedlono prawie 200 tysięcy Polaków.               We wszystkich umowach zawartych przez Moskwę z komunistycznym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, dotyczących przesiedleń mowa była o „ewakuacji”. Pojęcie to mogło się źle kojarzyć, gdyż wedle słownika wyrazów obcych określa się tym mianem „wywożenie ludności z terenów zagrożonych przez...
odsłon: 1,573 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-02 [06:55]
Po włączeniu Augustowa do Związku Sowieckiego, bolszewicy przystąpili do jego unifikacji z komunistycznym imperium.      W początkowym okresie okupacji władze bolszewickie pozwoliły funkcjonować szkolnictwu polskiemu na dotychczasowych zasadach, z programów nauczania usunięto jednak historię i geografię Polski, religię, język francuski, łacinę i grekę. Wprowadzono też koedukacyjne nauczanie. We wszystkich szkołach nakazano zdjęcie krzyży i emblematów RP. Portrety...
odsłon: 1,715 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-30 [06:57]
We wrześniu 1939 roku do Augustowa wkroczyli żołnierze sowieccy.      17 września 1939 roku rozpoczęła się agresja sowiecka na Polskę. Na Augustowszczyznę oddziały Armii Czerwonej wkroczyły 22 września, napotykając na zdecydowany opór żołnierzy polskich w rejonie Sopoćkiń. Dopiero skierowanie jednostek 2 Brygady Pancernej doprowadziło do złamania oporu Polaków. Dalsze posuwanie się sowieckich żołnierzy w głąb powiatu augustowskiego opóźniały potyczki w rejonie Wólki...
odsłon: 1,331 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-25 [07:16]
Pomimo coraz bardziej tragicznego położenia na froncie polska propaganda wojenna starała się przekonać Polaków o zbliżającym się przełomie w wojnie.      Polskie gazety informowały czytelników o rzekomych wielkich sukcesach aliantów na zachodzie Europy. 10 września „Kurier Poranny” podawał, iż „pod silnym naporem wojsk francuskich Niemcy zostały zmuszone do ewakuacji Zagłębia Saary oraz Nadrenii. Armia francuska, wspierana przez bombowce angielskie, które przyleciały w...
odsłon: 1,615 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-09-23 [07:07]
Polska propaganda w czasie wojny 1939 roku próbowała jednocześnie mobilizować i uspokajać Polaków.      Przed wybuchem wojny szeroko rozpropagowano hasła: „Silni, zwarci i gotowi” oraz „Naród pod bronią”, które miały na celu skonsolidowanie społeczeństwa polskiego dla obrony państwa i jego niepodległości. Patriotyzm polskiego narodu był wynikiem pamięci powstania styczniowego, walk Legionów, Polskiej Organizacji Wojskowej, a przed wszystkim zwycięskiej wojny polsko-...
odsłon: 1,790 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-18 [07:41]
Generał Ludmir Rayski miał największy wpływ na kształt polskiego lotnictwa wojskowego w II RP.       Jednocześnie  z budową zakładów lotniczych na Okęciu rozpoczęto rozbudowę Centralnych Warsztatów Lotniczych na Mokotowie, które w końcu 1927 roku przekształcono w Państwowe Zakłady Lotnicze. W marcu 1928 roku utworzono w nich biuro konstrukcyjne, przed którym postawiono zadanie opracowanie sześciu projektów płatowców – myśliwskiego, łącznikowego, towarzyszącego,...
odsłon: 1,777 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-09-16 [07:53]
Generał Rayski był faktycznym twórców polskiego przemysłu lotniczego.       Ludomir Antoni Rayski urodził się 29 grudnia 1892 roku we wsi Czasław koło Wieliczki, jako syn Teodora Artura, poddanego tureckiego  (uczestnika powstania styczniowego, który po jego upadku wyemigrował do Turcji, gdzie wstąpił do wojska,  biorąc udział w wojnie turecko-rosyjskiej w 1877 roku, awansując do stopnia kapitana).      Po uzyskaniu w 1909 roku matury w...
odsłon: 1,576 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-12 [09:06]
Przełom 1930 i 1931 roku Józef Piłsudski spędził na Maderze.        Józef Piłsudski przez całe życie łatwo przeziębiał się i coraz ciężej znosił miesiące zimowe. Po zdobyciu przez obóz rządowy w wyniki tzw. wyborów brzeskich w 1930 roku pełnej kontroli nad obiema izbami parlamentu nic nie stało na przeszkodzie dłuższemu wyjazdowi Marszałka do ciepłych krajów.        W podróż wyruszył pociągiem z Warszawy 15 grudnia 1930 roku. W Lizbonie wsiadł...
odsłon: 1,238 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-08-30 [07:07]
Admirał Świrski był dowódcą Polskiej Marynarki Wojennej przez cały okres II wojny światowej        Po przegranej wojnie polsko-niemieckiej kontradmirał Świrski przedostał się do Francji, gdzie przedłożył premierowi Sikorskiemu raport, w którym przedstawić stan Polskiej Marynarki Wojennej oraz zasady jej przyszłej organizacji. Podkreślił  nim, iż po zajęciu całego terytorium RP przez obu agresorów „Polska jako Państwo istnieje dalej „de jure”, nie przestała ...
odsłon: 1,134 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-28 [06:59]
Kontradmirał Jerzy Świrski odpowiedzialny był za przygotowanie polskiej flory wojennej do wojny.        Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej dużą wagę przywiązywał do przygotowania wybrzeża do obrony w wypadku wojny. W kolejnych dezyderatach budżetowych MW nalegał na „budowę umocnionej bazy morskiej zdolnej zapewnić akcję czynną floty na przeciąg czasu, określony wymaganiami operacyjnymi Sztabu Generalnego”. Ta baza, urządzona na Helu, miała być broniona przez batalion...
odsłon: 1,117 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-26 [07:33]
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1925-1939 kontradmirał Jerzy Świrski w zasadniczy sposób wpłynął na kształt polskiej floty wojennej.        Jerzy Włodzimierz Świrski urodził się 5 kwietnia 1882 roku w Kaliszu, jako syn Włodzimierza rotmistrza 15 pułku dragonów oraz Cecylii z Wasilewskich. W 1894 roku wstąpił do Korpusu Kadetów w Moskwie, a po zdaniu egzaminów w 1899 roku  do elitarnego Korpusu Morskiego Kadetów w Petersburgu, który ukończył z drugą...
odsłon: 2,052 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-08-21 [08:04]
W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.      Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina wzdłuż Bugo-Narwi, przechodząc na lewy brzeg rzeki koło Serocka i dalej na południe przez Radzymin-Okuniew-Wiązownę-Karczew do Wisły. Druga linia...
odsłon: 1,328 | komentarzy: | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku cisteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.