| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2015-03-23 [08:27]
Jeden z najwybitniejszych polskich historyków Oskar Halecki stanowczo opowiadał się przeciwko uznaniu Rosji i jej następcy Związku Sowieckiego za państwo europejskie.       Już w okresie międzywojennym Oskar Halecki był zdecydowanym zwolennikiem idei wspólnoty historycznej krajów leżących między Rosją a Niemcami. Pisząc o Europie Wschodniej nie włączał w jej skład Rosji, która – z racji dwóch wieków niewoli mongolskiej i jej trwałego dziedzictwa – sytuowała się...
odsłon: 2,015 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-18 [09:21]
Żołnierze Legionu „Condor” uczestniczyli w walkach aż do ostatecznego zwycięstwa armii gen. Franco.        Przerwa w walkach po operacji w kraju Basków stworzyła okazję do zmiany na stanowisku dowódcy Legionu.  Gen. Sperrle był bardzo krytycznie nastawiony do poczynań dowództwa powstańców, przez co jego stosunki z gen. Franco były, delikatnie mówiąc, nienajlepsze. W tej sytuacji marszałek Goering zdecydował o wysłaniu w jego miejsce gen. Hellmutha Volkmanna....
odsłon: 934 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-03-16 [08:12]
W obliczu ogromnej pomocy sowieckiej dla rządu w Madrycie na początku listopada 1936 roku Hitler zadecydował o zwiększeniu wsparcia dla gen. Franco - zaczęto tworzyć w tajemnicy Legion „Condor”.           W dniu 31 października 1936 roku do Hiszpanii przyleciał gen. Hugo Sperrle, który – pod pseudonimem „Sander” – objął dowództwo formującego się Legionu.  Pomimo niechęci do ruchu narodowosocjalistycznego, w  1935 roku został dowódcą...
odsłon: 1,187 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-03-09 [08:37]
W końcu lipca 1936 roku Hitler zadecydował o wysłaniu na pomoc gen. Franco kilkunastu samolotów transportowych.      Po wybuchu powstania przeciwko rządom Frontu Ludowego podstawowym problemem powstańców był przerzut żołnierzy Afrykańskiego Korpusu Kolonialnego na Półwysep Iberyjski. Wobec opanowania przez siły rządowe większości floty wojennej przerzut wojsk możliwy był jedynie drogą lotniczą. Powstańcy dysponowali jedynie trzema samolotami transportowymi  Fokker FVII...
odsłon: 1,151 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-04 [08:38]
Generał Kazimierz Sosnkowski, jako przewodniczący Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, przyczynił się w znacznym stopniu do unowocześnianie armii polskiej.      Pierwsze posiedzenie Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu pod przewodnictwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego odbyło się w dniu 21 czerwca 1935 roku. W sumie w okresie 1935-1939 odbyło się około 30 posiedzeń Komitetu, w czasie których podjęto kilkaset uchwał w sprawie wyposażenia wszelkich formacji armii polskiej...
odsłon: 976 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-02 [08:21]
W 1935 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został przewodniczącym Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.      W 1920 roku gen. Kazimierz Sosnkowski, piastujący wówczas funkcję ministra spraw wojskowych, utworzył Komitet Uzbrojenia Armii, którego zadaniem było: analizowanie i ocenianie wniosków Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych w zakresie organizacji i uzbrojenia armii; ustalanie typów uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz zasad taktycznych ich użycia;...
odsłon: 1,021 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-25 [08:34]
Wszystkie inicjatywy kolonialne II RP zakończyły się fiaskiem.      Najgłośniejszą akcją osadniczą Ligi Morskiej i Kolonialnej była akcja osadnicza w brazylijskiej Paranie. O wyborze Brazylii zdecydowało istnienia tam dużych skupisk Polaków (ok. 200 tysięcy osób), którzy wyjeżdżali tam od II połowy XIX wieku.      W październiku 1933 roku z inicjatywy Ligi odbyły się w Senacie pod przewodnictwem marszałka Władysława Raczkiewicza dwie konferencje...
odsłon: 697 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-23 [08:31]
W końcu lat 20. uaktywnili się zwolennicy programu kolonialnego II RP.      Głównym inicjatorem i propagatorem programu kolonialnego stał się były konsul RP w Kurytybie Kazimierz Głuchowski, z którego mieszkaniu odbyło się w 1927 roku zebranie działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej (od 1930 roku Ligi Morskiej i Kolonialnej), na którym postanowiono założyć Związek Pionierów Kolonialnych. Oficjalnie Związek powstał w dniu 8 lutego 1928 roku, a jego celem było podjęcie „aktywnej...
odsłon: 1,023 | komentarzy: 3 | czytaj...
2015-02-18 [08:53]
Generał Orlicz-Dreszer był gorącym zwolennikiem programu kolonialnego II RP.      W licznych przemówieniach wygłaszanych na forum Ligi Generał trafnie wskazywał na związek pomiędzy polskim kryzysem gospodarczym a demograficznym, na fakt zamykania przez kraje Europy Zachodniej swych granic przed emigracją zarobkową z Polski, w związku z czym ukazywał rozwiązanie w postaci akcji osadniczej na słabo zaludnionych terenach Ameryki Południowej i Afryki oraz nastawienia polskiej...
odsłon: 957 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-16 [08:18]
W 1930 roku gen. Gustaw Orlicz-Dreszer został prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.      Generał był prominentnym członkiem obozu piłsudczykowskiego. Urodzony w 1889 roku w Jadowie koło Wołomina. W latach 1911-1913 odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej, w jej trakcie ukończył szkołę oficerską. Po wybuchu wojny został wcielony do pułku huzarów, jednak już w połowie zdezerterował i został dowódcą szwadronu ułanów Beliny-Prażmowskiego w 1 pp (późniejszej I Brygadzie)...
odsłon: 1,414 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-11 [08:42]
W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w 1930 roku powstała Liga Morska i Kolonialna.      Prowadzona na szeroką skalę w latach 1920-1921 akcja propagandowa przyniosła Lidze Żeglugi Morskiej znaczne sukcesy – organizacja w końcu 1921 roku liczyła ponad 20 tysięcy członków. W 1922 roku Liga, kierowana już przez Juliana Rummla, późniejszego dyrektora „Żeglugi Polskiej”, zainicjowała organizowanie dorocznych regat żeglarskich w Gdyni.      Liga w...
odsłon: 721 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-02-09 [08:34]
Od początku istnienia II RP działała wpływowa grupa zwolenników prowadzenia aktywnej polityki morskiej.      W końcu września 1918 roku z inicjatywy niedawno przybyłego do Warszawy b. kontradmirała floty rosyjskiej Kazimierza Porębskiego odbyło się spotkanie jego b. podkomendnych, znajomych inżynierów i pracowników żeglugi. Przedmiotem spotkania było „szerzenie idei morskiej w społeczeństwie”. W trakcie dyskusji narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego...
odsłon: 816 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-04 [08:50]
W drugiej połowie 1919 roku doszło do ostatecznej unifikacji Wojska Polskiego.      W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości Armia Hallera była najlepiej zorganizowaną i wyposażoną jednostką w Wojsku Polskim. Gen. Józef Haller oraz popierający go polscy politycy z obozu narodowego dążyli do uznania jej za wzorzec dla całej armii polskiej. Naczelny Wódz Józef Piłsudski nie zgadzał się na to pragnąc utrzymać swój przeważający wpływ w wojsku. Nie przystając na...
odsłon: 1,018 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-02 [08:58]
W kwietniu 1919 roku rozpoczęła swoją działalność Francuska Misja Wojskowa w Polsce.      Oficerowie francuscy wnieśli wielki wkład w organizację Armii Polskiej we Francji. Po zakończeniu wojny światowej oraz powstaniu państwa polskiego Komitet Narodowy Polski dążył do przetransportowania hallerczyków do Polski. Świetnie wyposażona i dobrze wyszkolona armia dowodzona przez gen. Hallera miała zachować zwarty charakter i tym samym stać się ważnym argumentem w rywalizacji z...
odsłon: 1,545 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-28 [08:36]
Polacy na Łotwie w latach 1939-1945 doświadczyli terroru sowieckiego, niemieckiego i ponownie sowieckiego.      Po agresji niemieckiej, a następnie sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku, polsko-łotewską granicę koło Turmont zaczęli przekraczać uciekinierzy cywilni oraz polscy żołnierze.      Jako jedna z pierwszych przybyła do Lipawy załoga kutra Marynarki Wojennej WP, która została tam internowana. W sumie granicę z Łotwą przekroczyło około 3...
odsłon: 904 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-26 [08:41]
W okresie międzywojennym na terenie Łotwy mieszkało prawie 60 tysięcy Polaków.     W 1561 roku ziemie łotewskie (stanowiące wraz z ziemiami estońskimi część Inflant) zostały przyłączone do Litwy, a od unii lubelskiej stały się częścią Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Kurlandia i Semigalia jako lenno). W pierwszej połowie XVII w.  północna część ziem łotewskich (Liwonia) została zdobyta przez Szwedów i pozostawała w ich władaniu do 1721 roku, gdy przeszła pod władzę Rosji....
odsłon: 955 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-21 [08:43]
Na początku stycznia 1920 roku wojska polskie w czasie operacji „Zima” zdobyły łotewski Dyneburg (Dźwińska), wypierając z miasta bolszewików.      Polskie natarcie rozpoczęło się zgodnie z planem, 3 stycznia 1920 roku. Sprawnie przekroczono skutą lodem Dźwinę, a następnie zaatakowano bolszewicką baterię artylerii, zdobywając dwa działa. 2 batalion kpt. Kozickiego wyruszył w kierunku twierdzy dyneburskiej, której bolszewicka załoga niespodziewanie opuściła swoje stanowiska....
odsłon: 830 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-19 [08:31]
Na jesieni 1919 roku rozpoczęły się przygotowania do operacji militarnej, której celem było wyparcie bolszewików z Dyneburga i przekazanie Łotyszom tego ważnego miasta.      W wyniku ofensywy, prowadzonej od sierpnia do października 1919 roku wojska polskie osiągnęły na froncie północno-wschodnim linię rzeki Dżwiny, dochodząc po Połock, a następnie linię rzeki Berezyny wraz z Borysławem i Bobrujskiem.      Naczelny Wódz Józef Piłsudski w listopadzie...
odsłon: 1,448 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-01-14 [08:28]
Na początku stycznia 1919 roku polskim oddziałom nie udało się obronić Wilna przed bolszewikami.     Wobec zaangażowania powstającego Wojska Polskiego w walkach z Ukraińcami, cały ciężar działań organizacyjno-militarnych na ziemiach litewsko-białoruskich spoczywał na polskiej Samoobronie.  Dekretem Naczelnego Wodza z 8 grudnia 1918 roku gen. Wejtko został dowódcą Samoobrony Litewsko-Białoruskiej.     Samoobrona została zreorganizowana na wzór regularnych...
odsłon: 870 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-12 [08:35]
Na jesieni 1918 roku Polacy w Wilnie i innych miastach ziem litewsko-białoruskich przystąpili do tworzenia oddziałów samoobrony.     Jakkolwiek na mocy pokoju brzeskiego (3 marca 1918 roku) cała Wileńszczyzna, a także Białoruś znalazły się rękach niemieckich, to bolszewicy nie zaniechali działań wywrotowych, skierowanych głównie przeciwko ludności polskiej.     Rozwiązanie w maju 1918 roku I Korpusu Polskiego gen. Józefa Dowbora-Muśnickiego pozbawiło ludność...
odsłon: 1,726 | komentarzy: | czytaj...
2015-01-07 [08:55]
Bronisław K. w wygłoszonym do swych najbliższych współpracowników orędziu noworocznym powiedział:   Koledzy walki o demokrację!   Pozdrawiam Was wszystkich gorąco i serdecznie z okazji Nowego Roku!   Tradycyjnym zwyczajem składam Wam życzenia. Myśli nasze i uczucia kierują się równocześnie ku Ojczyźnie naszej, której poświęcamy nieprzerwanie swój wysiłek, swoją codzienną znojną pracę.   Jesteśmy tym pokoleniem, którego udziałem i najbardziej odpowiedzialnym zadaniem...
odsłon: 2,315 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-31 [08:40]
Ostatni dzień mijającego roku skłania do refleksji, co udało się zrobić, a co trzeba dokonać w Nowym Roku.     Rok 2014 nie przyniósł, niestety – w Polsce przełomu. Nadal żyjemy w quasi-niepodległym państwie, rządzonym przez quasi-elity, które swoje korzenie mają w PRL.     Sto lat temu, wyczekiwana przez pokolenia, wojna światowa, także nie przyniosła Polsce przełomu, Niepodległa nadal pozostawała w sferze marzeń.     „Kończy się dzisiaj –...
odsłon: 1,260 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-29 [08:46]
Bitwa pod Łowczówkiem była pierwszą wielką bitwą stoczoną przez Legiony Polskie.             W czasie odwrotu wojsk niemieckich i austriackich spod Warszawy i Dęblina oddziały Piłsudskiego po ciężkich bojach pod Laskami, Trupieniem i Anielinem wykonały ryzykowny manewr z Wolbromia, przechodząc na tyłach wojsk rosyjskich pod Ulinę Małą, na Kraków (9-11 listopada 1914 roku). Po krótkim odpoczynku, oddział Piłsudskiego, mianowanego 15...
odsłon: 1,279 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-23 [09:22]
Krzysztof Kamil Baczyński - Kolęda   Aniołowie, aniołowie biali, na coście to tak u żłobka czekali, pocoście tak skrzydełkami trzepocąc płatki śniegu rozsypali czarną nocą? Czyście blaskiem drogę chcieli zmylić tym przeklętym, co krwią ręce zbrudzili? Czyście kwiaty, srebrne liście posiali na mogiłach tych rycerzy ze stali, na mogiłach tych rycerzy pochodów, co od bata poginęli i głodu? Ciemne noce, aniołowie, w naszej ziemi, ciemne gwiazdy i śnieg ciemny, i miłość, i pod tymi obłokami...
odsłon: 1,511 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-17 [08:37]
Narastające nastroje opozycyjne na Uniwersytecie Józefa Piłsudskiego doprowadziły w listopadzie 1936 roku do strajku studentów.     W dniu 5 października 1936 roku wiceminister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. Józef Ujejski w przemówieniu radiowym, nadanym z okazji początku roku akademickiego, zaapelował  do studentów o zachowanie spokoju, gdyż w przeciwnym razie ich nielegalne działania spotkają się ze zdecydowaną reakcję rządu. „Nie o sentymentalizm tu...
odsłon: 962 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-15 [08:34]
Na fali walk młodzieży narodowej z młodzieżą żydowską w marcu 1934 roku pobity został profesor Uniwersytetu Warszawskiego Marceli Handelsman.      Skreślenie przez Senat UW w statucie zdominowanej przez młodzież narodową Bratniej Pomocy tzw. paragrafu aryjskiego (zakazu członkostwa Żydów w BP) doprowadziło na początku marca 1934 roku licznych protestów oraz nawoływania do ograniczenia liczby studentów pochodzenia żydowskiego na uczelni.      ...
odsłon: 2,832 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-12-10 [09:13]
Pomimo krytycznych ocen środowiska akademickiego, w marcu 1933 roku Sejm uchwalił nową ustawę o szkołach wyższych, ograniczającą autonomię uczelni w Polsce.     Po wniesieniu projektu do Sejmu minister Jędrzejewicz parokrotnie zabierał głos w jej obronie, nazywając siebie obrońcą autorytetu uczelni przed pokoleniem, które zdziczało i niszczy rangę uniwersytetu za pomocą „kija, noża i kastetu”. Jednocześnie wskazywał, iż władze akademickie okazały się bezsilne wobec awanturników...
odsłon: 587 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-08 [08:43]
Narastająca od początku lat 30. fala niepokojów na polskich uczelniach stała się pretekstem dla rządu do wniesienia projektu zmiany ustawy o szkołach wyższych.      Na początku listopada 1931 roku doszło to pierwszych większych wystąpień młodzieży narodowej, domagającej się ograniczenia liczby studentów żydowskich na Uniwersytecie Warszawskim. Wystąpienia te przerodziły się bójki pomiędzy studentami żydowskimi a młodzieżą związaną z obozem narodowym. Rektor Uniwersytetu...
odsłon: 1,137 | komentarzy: | czytaj...
2014-12-03 [08:53]
Ks. Józef Tischner pomimo związków z Salonem, pozostał wiernym obrońcą Józefa Karasia „Ognia”.      Ks. Józef Tischner urodził się w Łopusznej i całą swoją młodość spędził na Podhalu, gdzie przesiąkł legendą „Ognia”. „To jest wielka legenda – dowodził podczas słynnej rozmowy z Michnikiem i Żakowskim – całego Podhala i mojego dzieciństwa. (…) Nie poszedłem więc do „Ognia”, ale mogę powiedzieć, że żyliśmy w jego cieniu”. Przyszły ksiądz uczył się w seminarium wraz z czterema...
odsłon: 2,219 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-12-01 [08:35]
Powstały na wiosnę 1945 roku oddział Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” braci Leona (ps. „Jastrząb”) i Edwarda (ps. „Żelazny”) Taraszkiewiczów w październiku 1946 roku rozbił Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego we Włodawie, uwalniając kilkudziesięciu przetrzymywanych tam więźniów.      Oddział „Jastrzębia” wsławił się opanowaniem w lutym 1946 roku Parczewa, zajęciem w kwietniu 1946 roku lotniska Armii Czerwonej w Lubowierzu, rozbiciem w następnym miesiącu plutonu...
odsłon: 1,831 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-11-26 [08:48]
W dniu 22 listopada 1918 roku Polakom udało się wyprzeć Ukraińców z Lwowa.      Największym problem ppłk. Tokarzewskiego było zorganizowanie przerzutu jego żołnierzy (ok. 1300 osób) do stolicy Galicji. Ostatecznie zadecydowano o wyborze drogi kolejowej. Rankiem 18 listopada 1918 roku wysłano w kierunku Lwowa pociąg pancerny z zadaniem rozpoznania sił nieprzyjaciela. Następnie w godzinach popołudniowych tego samego dnia żołnierze dowodzeni przez ppłk. Tokarzewskiego...
odsłon: 986 | komentarzy: | czytaj...
2014-11-24 [08:41]
Wkrótce po ukraińskim ataku na Lwów, Polacy zaczęli przygotowywać odsiecz dla obrońców miasta.      W nocy z 31 października na 1 listopada 1918 roku Ukraińcy zajęli najważniejsze gmachy urzędowe i obiekty wojskowe we Lwowie. Polscy mieszkańcy miasta, wspierani przez nielicznych polskich żołnierzy podjęli walkę z Ukraińcami. Polski opór podważał głoszone przez Ukraińców tezy, że działają zgodnie z wolą większości ludności.      W mieście, ogłoszonym...
odsłon: 1,361 | komentarzy: | czytaj...
2014-11-21 [08:37]
Wszyscy czekają na wyniki wyborów, a tymczasem w PKW Czaplicki dzwoni do Jaworskiego. Czaplicki: Stefan, mamy problem. Jaworski: Jaki? Może zadzwonisz za chwilę, właśnie kończę jeść znakomite ośmiorniczki. Czaplicki: Sprawa jest naprawdę poważna. Jaworski: To przyjdź do mnie. Po chwili, w gabinecie Jaworskiego Jaworski: Jaki to problem? Czaplicki: Po wprowadzeniu wszystkich danych do systemu, w przypadku wyników do sejmików powiatowych i wojewódzkich wyskakuje komunikat: „Wybory wygrała...
odsłon: 1,631 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-11-19 [09:05]
W dniu 31 października 1918 roku Kraków znalazł się polskich rękach.     Ogłoszony w dniu 16 października 1918 roku manifest cesarza Karola I o przekształceniu Austrii w „związek wolnych narodów” nie zapobiegł rozpadowi monarchii austro-węgierskiej. W dniu 28 października 1918 roku czeski Komitet Narodowy w Pradze proklamował powstanie państwa czechosłowackiego. Podobnie postąpił Komitet Narodowy w Zagrzebiu.     W Krakowie w dniu 27 października została...
odsłon: 1,391 | komentarzy: | czytaj...
2014-11-17 [08:36]
W dniach 11-12 listopada 1918 roku Polacy przejęli władzę w Łodzi.      Po wybuchu rewolucji w Niemczech doszło do przyspieszenia polskich przygotowań do przejęcia władzy w Łodzi. W dniu 9 listopada powołano wspólną, dla dowborczyków, legionistów oraz członków Polskiej Organizacji Wojskowej, Komendę Siły Zbrojnej.  Komenda nawiązała współpracę z Komendą Bojową Narodowego Związku Robotniczego oraz Organizacją Wojskową Polskiej Partii Socjalistycznej. Ustalono wspólny...
odsłon: 1,805 | komentarzy: | czytaj...
2014-11-12 [08:52]
Na początku listopada 1918 roku Polacy przejęli z rąk Austriaków władzę w Lublinie.     Na jesieni 1918 roku szybko postępowała demoralizacja i rozkład dyscypliny wojska austriackiego, okupującego południową część b. Królestwa Polskiego. Władze austriackie coraz bardziej okazywały się bezsilne wobec narastających protestów ludności polskiej oraz powszechnego bojkotu dostaw płodów rolnych. Bezsilność austriackiej administracji okupacyjnej sprawiła, iż rezydujący w Lublinie...
odsłon: 1,096 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-11-05 [08:49]
Jakkolwiek członkowie Związku Legionistów Polskich wspierali Józefa Piłsudskiego, to sama organizacja nie angażowała się w spory polityczne.     Mord na pierwszym prezydencie RP Gabrielu Narutowiczu spowodował wzrost aktywności politycznej Związku Legionistów Polskich. Zarząd Główny przygotował odezwę, w której zdecydowanie potępiono zachowanie gen. Józefa Hallera, który zamiast tonować nastroje, nawoływał w trakcie politycznych wieców do wypowiedzenia posłuszeństwa prawowitym...
odsłon: 565 | komentarzy: | czytaj...
2014-11-03 [08:39]
W 1922 roku doszło do utworzenia Związku Legionistów Polskich.      Przeprowadzona po zakończeniu wojny z Rosją bolszewicką demobilizacji polskiej armii szczególnie dotknęła żołnierzy Legionów Polskich, spośród których wysoki odsetek stanowiła młodzież inteligencka. Przekonani, iż czyn legionowy przyczynił się do odzyskania niepodległości, oczekiwali specjalnego traktowania w wolnej Polsce.  Zamiast tego zmuszeni byli do bardzo trudnej adaptacji do życia codziennego w...
odsłon: 904 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-10-29 [08:45]
W czerwcu 1946 roku Brytyjczycy utworzyli dla polskich żołnierzy na Zachodzie Polski Korpus Przysposobienia i Rozmieszczenia.     W obliczu kolejnych raportów brytyjskiej ambasady w Warszawie trafnie podkreślających, iż rządzącym w Polsce komunistom bardziej zależy na zlikwidowaniu PSZ niż na powrocie żołnierzy polskich do kraju, min. Bevin zrezygnował z pierwotnego wezwania żołnierzy PSZ do powrotu do kraju i „pouczenia o charakterze zdecydowanie zniechęcającym, jeśli idzie o...
odsłon: 851 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-27 [08:27]
Na wiosnę 1946 roku Brytyjczycy rozpoczęli przygotowania do demobilizacji żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych, w tym polskiego 2 Korpusu we Włoszech.     Pomimo zakończenia w dniu 8 maja 1945 roku wojny w Europie nastroje wśród żołnierzy 2 Korpusu Polskiego we Włoszech dalekie były od euforii.  Okupacja kraju przez armię sowiecką, zagarniecie Kresów Wschodnich, przejęcie władzy przez komunistów nie zachęcało do powrotu do Polski. Większość żołnierzy Korpusu przeszła przez...
odsłon: 1,557 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-22 [07:35]
Do czasu wyjazdu Antoniego Szackiego do Stanów Zjednoczonych komuniści dążyli do jego ekstradycji.      Na wiosnę 1946 roku sprawę ekstradycji Pułkownika przejęła Polska Misja Wojskowa Badania Niemieckich Zbrodni Wojennych, której szef ppłk. Marian Muszkat we współpracy z  ministerstwem sprawiedliwości oraz MBP miał zgromadzić odpowiedni materiał dokumentujący rzekome zbrodnie dokonane na rozkaz „Bohuna”. Wedle wytycznych prokuratora Stefana Kurowskiego uzasadnienie...
odsłon: 1,158 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-20 [07:44]
Od samego początku dowódca Brygady Świętokrzyskiej oskarżany był przez komunistów o zbrodnie wojenne i współpracę z Niemcami.     Antoni Szacki (Szacki-Skarbek) urodził się 1 marca 1902 roku w Wilnie. Po ukończeniu szkoły powszechnej, w 1913 roku rozpoczął edukację w gimnazjum państwowym w Charkowie. Latem 1919 udało mu się z rodziną opuścić Rosję i przedostać się do Warszawy. Na wiosną 1920 roku Szacki wstąpił wraz z bratem Czesławem, jako ochotnik do 1 Pułku Ułanów...
odsłon: 1,762 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-15 [07:53]
Grupa „Znaku” zdecydowanie potępiała księży oskarżonych przez komunistów o wsparcie dla obozu niepodległościowego.     Po aresztowaniu szeregu księży z kurii krakowskiej, redakcja „Tygodnika Powszechnego” całkowicie przyjęła komunistyczną tezą o współpracy księży z „zachodnimi imperialistami” i podkreśliła, iż „wywiady anglosaskie grają tu własną grę w sposób jaskrawy. Jest zjawiskiem niezwykle tragicznym, gdy ludzie należący do społeczeństwa polskiego stają się narzędziem...
odsłon: 969 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-13 [07:53]
Wbrew stanowisku hierarchii kościelnej grupa „Znaku” opowiadała się za uznaniem zdobyczy komunizmu w Polsce.     Komuniści jednak dążyli do całkowitego podporządkowania Kościoła. W sierpniu 1948 roku doszło do likwidacji „Tygodnika Warszawskiego” oraz aresztowania jego redaktorów, którzy następnie zostali skazani na wieloletnie wyroki więzienia ( a trzech – J. Braun, J. Hoppe, J. Kwasiborski – na karę dożywotnego więzienia) Na początku sierpnia 1949 roku rząd ogłosił dekret o...
odsłon: 1,377 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-08 [07:37]
Wraz z coraz szybszym po 1947 roku procesem podporządkowywania sobie przez komunistów każdej dziedziny życia Polaków, redakcja „Znaku” wycofywała się w tematykę religijno-kulturalną.     Od początku oceny Stommy podzielał Turowicz, który na łamach „Znaku” przestrzegał, aby „katolicy pamiętali, że broniąc tych elementów chrześcijańskich, które są w <starym świecie> przechowały, nie mogą bronić samego <starego świata>,  którego bankructwo jest niewątpliwe, że...
odsłon: 1,283 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-06 [07:32]
W pierwszych miesiącach po przejęciu władzy komuniści nie atakowali otwarcie Kościoła, blokując jednak pomoc ze strony zachodnich charytatywnych organizacji katolickich.     We wrześniu 1945 roku władze komunistyczne wprowadziły jednak świeckie prawo małżeńskie, zadecydowano także  o dobrowolnym, tylko na wyraźne życzenie rodziców, nauczaniu religii w szkołach. W odpowiedzi Konferencja Episkopatu Polski w październiku 1945 roku „przestrzegając przed materializmem,...
odsłon: 1,666 | komentarzy: | czytaj...
2014-10-01 [07:43]
Na początku października 1938 roku wojsko polskie zajęło, utraconą w 1919 roku na rzecz Czechów, część Śląska Cieszyńskiego.     Po przyłączeniu w marcu 1938 roku Austrii do III Rzeszy Adolf Hitler nasilił swe żądanie skierowane wobec Pragi. W tej sytuacji prezydent Czechosłowacji Edvard Beneś wysłał do Polski Vaclava Fialę w celu zorientowania się w możliwościach zawarcia polsko-czechosłowackiego porozumienia. Jego polscy rozmówcy z kręgów rządowych i opozycyjnych jako warunek...
odsłon: 2,130 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-29 [07:32]
Czesi, łamiąc podpisane na początku listopada 1918 roku porozumienie, dokonali w styczniu 1919 roku napaści i zajęli znaczną część zamieszkanego przez Polaków Śląska Cieszyńskiego.     W dniu 28 października 1918 roku w Pradze ogłoszono deklarację niepodległości. W odpowiedzi na te deklarację polska Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego wydała odezwę, w której proklamowała „przynależność Księstwa Cieszyńskiego do wolnej, niepodległej, zjednoczonej Polski” i jednocześnie uznając...
odsłon: 2,162 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-09-24 [07:44]
W obliczu przeciągania się akcji strajkowej, w końcu czerwca 1917 roku niemieckie władze okupacyjne zadecydowały o zawieszeniu działalności uczelni w Warszawie.      Świadome nastrojów studentów władze uczelni warszawskich wystąpiły z propozycją zawieszenia zajęć w szkołach wyższych. W dniu 1 czerwca 1917 roku niemiecki kurator Uniwersytetu hr. Hutten-Czapski w piśmie do szefa administracji cywilnej von Kriesa uzasadnił tę propozycję – nędzą panującą wśród młodzieży...
odsłon: 940 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-22 [07:29]
W maju 1917 roku doszło do strajku studentów warszawskich uczelni.      Brak realizacji przez Niemców obietnic określonych w tzw. akcie 5 listopada 1916 roku, zwlekanie z utworzeniem niezależnej armii polskiej oraz nastające kłopoty aprowizacyjne w Warszawie  doprowadziły do fermentu wśród młodzieży akademickiej.          Na początku maja 1917 roku policja niemiecka pobiła, a następnie aresztowała kilku studentów Uniwersytetu oraz...
odsłon: 729 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-17 [08:05]
W dniu agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel planował powołanie uzurpatorskiego rządu z sobą na czele.      W godzinach wieczornych w dniu 17 września 1939 roku członkowie Komitetu Doradczego przy dowództwie armii „Warszawa” otrzymali, przekazaną drogą telefoniczną, informację, iż „ponieważ nie ma rządu, bo uciekł z kraju (nie było to prawdą, gdyż rząd z Prezydentem opuścili terytorium Rzeczypospolitej dopiero tuż przed północą tego dnia – Godziemba), a Moskale zajmują...
odsłon: 1,525 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-15 [07:56]
Na wieść o agresji sowieckiej na Polskę, gen. Rómmel nakazał traktować sowietów jako sprzymierzeńców.      W dniu 17 września 1939 roku około godziny 5.00 radiostacja w dowództwie sztabu Armii „Warszawa” odebrała depeszę z Baranowicz informującą o przekroczeniu granicy polskiej przez wojska sowieckie. Po południu tego dnia dotarła do Warszawy radiodepesza gen. Kleeberga, dowódcy Okręgu Korpusu IX, stacjonującego w Brześciu,  domagająca się zasadniczych dyspozycji w...
odsłon: 1,693 | komentarzy: | czytaj...
2014-09-03 [05:53]
Generał Juliusz Rómmel  w dniu  7 września uciekł z pola bitwy, opuszczając swych walczących z Niemcami żołnierzy armii „Łódź”.     Walki na przedpolu głównej pozycji armii „Łódź” trwały do wieczora 2 września. W tym czasie, na skutek wycofania się 7 DP na zachód od Częstochowy, powiększyła się luka pomiędzy armią „Łódź” a armią „Kraków”. Po wieczór 2 września marszałek Rydz nakazał Rómmlowi wycofanie się na główną pozycję obrony nad Wartą i Widawką. Rozkazy Rómmla do...
odsłon: 3,380 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-09-01 [06:07]
Generał Juliusz Rómmel, dotychczasowy Inspektor Armii, został w marcu 1939 roku dowódcą armii „Łódź”.    Po zamachu majowym generał Juliusz Rómmel został  generałem do prac przy Generalnym Inspektoracie Sił Zbrojnych . Do jego obowiązków jako przyszłego dowódcy grupy operacyjnej na wypadek wojny należało prowadzenie studiów operacyjnych zachodniego odcinka granicy z dwoma głównymi kierunkami operacyjnymi na Łódź i Piotrków oraz dokonywanie inspekcji  i organizowanie gier...
odsłon: 2,610 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-27 [05:55]
W końcu maja 1939 rozpoczęły się tajne negocjacje sowiecko-niemieckie, które doprowadziły do podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.   Podczas przemówienia na XVIII Zjeździe WKP(b) w dniu 10 marca 1939 roku Stalin określił antykominternowską retorykę Niemiec, Włoch i Japonii mianem „maskarady”, w rzeczywistości bowiem chodziło, jego zdaniem, o „wojnę przeciwko interesom Anglii, Francji i USA”    Z kolei celem Stalina nie była – jak głosiła propaganda komunistyczna – „walka o pokój...
odsłon: 894 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-25 [06:06]
Od początku lat 20. Niemcy i Związek Sowiecki razem dążyły do zniszczenia porządku wersalskiego w Europie.    Ostateczna likwidacja państwa czechosłowackiego w marcu 1939 roku oznaczała całkowite fiasko dotychczasowej polityki appeasementu państw zachodnich, które przestały się łudzić, że jest to koniec żądań terytorialnych Hitlera.    W dniu 21 marca 1939 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop wezwał polskiego ambasadora Józefa Lipskiego i...
odsłon: 2,361 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-20 [06:06]
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z autorów polskiego zwycięstwa pod Komarowem.      W dniu 24 sierpnia 1920 roku 1 Dywizja Jazdy płk Juliusza Rómmla została wcielona do, świeżo utworzonej, grupy pościgowej gen. Stanisława Hallera (13 DP i 1 DJ), której zadaniem było powstrzymanie, a następnie rozbicie Armii Konnej Budionnego, we współpracy z 10 DP z armii gen. Zielińskiego. Planowano to osiągnąć poprzez uderzenie na południową flankę i tyły Konarmii, która idąc na Lublin...
odsłon: 1,351 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-08-18 [06:36]
Pułkownik Juliusz Rómmel był jednym z czołowych dowódców polskiej kawalerii w czasie wojny polsko-bolszewickiej      Po przyjeździe z Rosji do kraju, w końcu grudnia 1918 roku płk  Juliusz Rómmel został dowódcą   8 pułku artylerii polowej, a marcu 1919 roku dowódcą 1 Brygady Artylerii w 1 DP, dowodzonej przez gen. Edwarda Rydza-Śmigłego.      W kwietniu 1919 roku wziął udział w wyprawie wileńskiej, zakończonej zdobyciem Wilna, a następnie...
odsłon: 1,051 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-13 [05:41]
W lipcu 1915 roku pierwsze oddziały III Brygady Legionów Polskich wyruszyły na front.     Na początku wrześniu 1915 roku dowódcą III Brygady został oficjalnie płk. Wiktor Grzesicki, a szefem sztabu rtm. Filip Lubicz-Kochański. Wtedy też brygada uzyskała pełną gotowość bojową, choć już w lipcu 4 pp został skierowany na front.     W nocy z 22 na 23 lipca 1915 roku doszło do chrztu bojowego 4 pp w lasku niedaleko Majdanu Borzechowskiego na Lubelszczyźnie. W dalszych...
odsłon: 689 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-11 [05:48]
W maju 1915 roku zadecydowano o rozpoczęciu formowania III Brygady Legionów Polskich    Na jesieni 1914 roku doszło do przekształcenia dotychczasowych jednostek legionowych (grupy Piłsudskiego i  grupy karpackiej), w wyniku czego utworzono I oraz II Brygadę Legionów Polskich. Nie zamierzano poprzestać na tym i w końcu 1914 roku pojawiła się inicjatywa utworzenia  4 pułku piechoty Legionów, ale do jego powstania nie doszło, mimo, iż jego dowódcą miał zostać  Władysław...
odsłon: 947 | komentarzy: | czytaj...
2014-08-06 [06:00]
Na początku sierpnia 1914 roku Piłsudski „utworzył” fikcyjny Rząd Narodowy.   W tym samym czasie, gdy kompania kadrowa maszerowała z Michałowic do Słomnik, około godziny 14.00 w dniu 6 sierpnia 1914 roku rozpoczęło się nadzwyczajne posiedzenie Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych, w czasie którego Józef Piłsudski poinformował zebranych o powołaniu Rządu Narodowego w Warszawie, któremu się podporządkował. Komendant zażądał „od KSSN do tego fait acoompli”, a Komitet...
odsłon: 1,336 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-08-04 [05:56]
W dniu 6 sierpnia 1914 roku kompania kadrowa wyruszyła z Oleandrów, kierując się ku granicy austriacko-rosyjskiej.      W czasie dorocznego posiedzenia Związku Walki Czynnej w dniu 28 czerwca 1914 roku nadeszła wiadomość o zamordowaniu w Sarajewie arcyksięcia Franciszka Ferdynanda. Nie wywarła ona na uczestnikach zebrania większego wrażenia, Piłsudski nie wierzył w wybuch wojny i dopiero ultimatum Austro-Węgier do Serbii spowodowało zmianę nastrojów. Nastąpiła mobilizacja...
odsłon: 1,818 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-30 [05:54]
Pomimo krytycznego stosunku do decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, piłsudczycy w pełni doceniali bohaterstwo, męstwo i poświęcenie żołnierzy powstania.     Wedle planów brytyjskich powstanie warszawskie miało być tylko epizodem w historii II wojny światowej, „tymczasem – jak trafnie podkreślał Ignacy Matuszewski – przez poświęcenie, odwagę, umiejętność, siłę, wytrzymałość – powstanie warszawskie zmieniło się w odrębne, wielkie, widoczne, tragiczne zjawisko i ...
odsłon: 988 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-28 [06:01]
Piłsudczycy, zarówno w kraju, jak i na emigracji zdecydowanie krytykowali decyzję o wybuchu Powstania Warszawskiego.     Od lata 1942 roku w kraju istniały dwie organizacje piłsudczykowskie – Obóz Polski Walczącej, którego przywódca był Juliusz Piasecki oraz Konwent Organizacji Niepodległościowych, w którym czołowa rolę odgrywał znany historyk i obrońca Warszawy w 1939 roku – pułkownik Wacław Lipiński.    Z kolei w czerwcu 1942 roku w Nowym Jorku doszło do utworzenia...
odsłon: 1,692 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-25 [05:36]
Po wojnie twórca „Jerzyków” Jerzy Strzałkowski starał się kultywować tradycję jednostki.     Jerzy Strzałkowski urodził się 21 lipca 1907 roku w Sułanówce w okręgu kijowskim. Po śmierci ojca w 1914 roku, rodzina przeniosła się do Chersonia. W 1920 roku Jerzy wraz z rodzeństwem został ewakuowany z Syberii przez Japonię do Polski. Po przyjeździe do Polski trafił do Zakładu Wychowawczego dla Dzieci Syberyjskich w Wejherowie, gdzie w 1928 roku zdał egzamin maturalny. Następnie...
odsłon: 1,234 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-23 [05:51]
W Powstaniu Warszawskim walczyło ponad 500 żołnierzy „Jerzyków”.     W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego żołnierze Powstańczych Oddziałów Specjalnych „Jerzyki” znaleźli się w szeregach wielu oddziałów biorących udział w walkach powstańczych. Najliczniejsza grupa „Jerzyków” walczyła w szeregach pułku „Baszta”, do którego jeszcze na jesieni 1943 roku przekazano trzy kompanie „Jerzyków” (w sumie ponad 200 żołnierzy). Z kolei 38 żołnierzy „Jerzyków” walczyło w batalionie „...
odsłon: 916 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-21 [05:54]
Na jesieni 1939 roku Jerzy Strzałkowski założył organizację konspiracyjną „Jerzyki”     W październiku 1939 roku w bursie mieszczącej się w Alejach Jerozolimskich 7 w Warszawie, Jerzy Strzałkowski – założyciel i prezes Związku Młodzieży z Dalekiego Wschodu podjął decyzję o przekształceniu związku w organizację konspiracyjną.     Pod koniec października Strzałkowski nawiązał kontakt z mjr Mieczysławem Kordzikiem, członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Młodzieży z...
odsłon: 1,162 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-07-16 [06:00]
Tylko dzięki mediacji gen. Sosnkowskiego Sikorski zachował w lipcu 1940 roku stanowisko premiera i Naczelnego Wodza.     W dniu 18 lipca 1940 roku prezydent Władysław Raczkiewicz udzielił dymisji gen. Sikorskiemu, powierzając misję tworzenia nowego gabinetu dotychczasowemu ministrowi spraw zagranicznych Augustowi Zaleskiemu. Tego samego dnia Zaleski zjawił się u gen. Sosnkowskiego proponując mu objęcie stanowiska wicepremiera albo Naczelnego Wodza. W odpowiedzi gen. Sosnkowski...
odsłon: 937 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-14 [06:09]
W lipcu 1940 roku doszło do poważnego kryzysu w rządzie RP w Londynie.    Na początku czerwca 1940 roku stało się jasne, iż kampania francuska została przegrana przez aliantów. Wbrew temu minister Kot oświadczył, iż mówienie o klęsce Francji jest defetyzmem,  a za rozsiewanie plotek o nieuchronnej ewakuacji władz polskich zamykać będzie w obozach odosobnienie. Sikorski zaś powtarzał, iż „nie wolno nam żadną miarą powtarzać tak słusznie krytykowanych przez nas Zaleszczyk i Kut”....
odsłon: 1,227 | komentarzy: 6 | czytaj...
2014-07-09 [05:56]
Francuski plan wojenny omal nie doprowadził do całkowitej klęski Francji w 1914 roku.     Pomimo szybkiego rozwoju gospodarczego po 1870 roku, Francja coraz bardziej pozostawała w tyle za Niemcami. W 1913 roku udział poszczególnych państw w światowej produkcji przemysłowej wynosił: USA 35,7%, Niemcy 15,7%, Wielka Brytania 14%, Francja 6,4%.       O ile w czasie wojny 1870 roku Niemcy zmobilizowały ponad dwukrotnie większe siły niż Francja, przy prawie równej...
odsłon: 1,240 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-07-07 [05:52]
W 1914 roku austriacki plan wojny legł w gruzach, a wojska rosyjskie były o krok od pokonania monarchii habsburskiej.     Przed wybuchem I wojny światowej Austro-Węgry były krajem znacznie słabiej rozwiniętym niż jego najważniejszy sojusznik - Niemcy. Nadal ponad 55% mieszkańców monarchii habsburskiej zatrudnionych było w rolnictwie, a jedynie 20% w przemyśle. Produkcja przemysłowa skoncentrowana była w Austrii właściwej, Czechach i na Śląsku.     Z zakładów...
odsłon: 1,730 | komentarzy: | czytaj...
2014-07-02 [06:05]
Niemiecki plan wojny w 1914 roku zakładał generalną ofensywę na zachodzie, przy prowadzeniu działań obronnych na wschodzie.     Niemcy stały się przed I wojną światową pierwszą potęgą przemysłową W Europie, a poziom produkcji przemysłowej w porównaniu z 1870 rokiem wzrósł o 613 %. Niemcy posiadały 30 wielkich fabryk zbrojeniowych, spośród których 16 znajdowało się w rękach państwa.     W 1914 roku armia niemiecka liczyła ponad 870 tysięcy żołnierzy, w tym 36...
odsłon: 2,154 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-30 [05:55]
Niekonsekwencje rosyjskiego planu wojennego, doprowadziły do porażki Rosji  na froncie niemieckim w 1914 roku.     Na początku XX wieku Rosja pozostawała państwem rolniczym, w którym w rolnictwie pracowało aż 76% ludności.  O skali niedorozwoju przemysłowego Rosji świadczy fakt, iż w 1913 roku wydobycie węgla wynosiła zaledwie 36 mln ton, mimo posiadania jego ogromnych złóż. Produkcja stali wynosiła jedynie 4,2 mln ton. Fabryki zbrojeniowe nie wykorzystywały swych...
odsłon: 2,205 | komentarzy: 7 | czytaj...
2014-06-25 [06:11]
W 1930 roku powstał w Warszawie Związek Młodzieży z Dalekiego Wschodu.     Wraz z ewakuowanymi z Syberii do Japonii polskimi dziećmi w Tokio znalazła się także grupa polskiej młodzieży, która w 1923 roku trafiła do Cambridge w stanie Massachusetts. W Stanach Zjednoczonych z inicjatywy Aleksandra Markowskiego i Wacława Wójcika powstało Towarzystwo Koleżeńskie Młodzieży Syberyjskiej. Jego członkami było 50 chłopców, którzy nie powrócili w 1922 roku do Polski, a pozostali w USA...
odsłon: 1,125 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-06-23 [05:56]
W latach 1919-1923 ewakuowano z Syberii, dzięki przede wszystkim pomocy Japonii,  ponad 800 dzieci polskich.     W walkach wojsk admirała Aleksandra Kołczaka z bolszewikami uczestniczyła V Dywizja Syberyjska dowodzona przez płk. Waleriana Czumę, a potem płk. Kazimierza Rumszę. Po klęsce Kołczaka znaczna część żołnierzy ( i ich rodzin) Dywizji Syberyjskiej dostała się w lutym 1920 roku w okolicach Krasnojarska do bolszewickiej niewoli. Zostali oni umieszczeni w łagrach,...
odsłon: 965 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-18 [05:54]
W 1935 roku sąd skazał ukraińskich współuczestników mordu na ministrze Pierackim na wysokie kary więzienia.     Wkrótce po zamordowaniu ministra Bronisława Pierackiego, wieczorem 15 czerwca 1934 roku doszło w Warszawie do starć członków propiłsudczykowskiego Legionu Młodych oraz Strzelca z członkami ONR. Młodzi zwolennicy Marszałka, przekonani, iż zamachu dokonali młodzi narodowcy (wobec kilku napadów członków ONR na lokale PPS oraz Bundu, MSW zamknął drukarnię, w której...
odsłon: 1,158 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-16 [05:54]
15 czerwca 1934 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali w Warszawie ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego.      Bronisław Pieracki urodził się 28 maja 1895 roku w Gorlicach, jako syn Stanisława i Eugenii z Budziszewskich.  Wkrótce po jego narodzinach, rodzina przeniosła się do Nowego Sącza, gdzie Bronisław ukończył gimnazjum. Jeszcze w trakcie nauki, w 1911 roku przystąpił do Związku Walki Czynnej i Związku Strzeleckiego. W 1913 roku ukończył szkołę...
odsłon: 1,388 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-13 [06:22]
W kilka lat po swoim „zwycięstwie” w 1968 roku, Moczar został odsunięty na boczny tor.     Czynnikiem, który doprowadził do zaostrzenia sytuacji politycznej w Polsce była rozpoczęta 5 czerwca 1967 roku wojna arabsko-izraelska. O ile dla wielu Polaków szybkie sukcesy armii izraelskiej były powodem do wyrażania satysfakcji, iż „polscy Żydzi pobili rosyjskich Arabów”, to wybuch wojny pozwolił uzewnętrznić się programowi Moczara i jego „partyzantów”. Przykrywką, która miała skrywać...
odsłon: 2,138 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-11 [05:51]
Od początku lat 60. Mieczysław Moczar rozpoczął budowę swojej frakcji w PZPR.     W listopadzie 1956 roku kilkuletni okres pozostawania na drugim planie życia politycznego dobiegł końca. Dojście Gomułki do władzy, który „przebaczył” Moczarowi „zdradę” z 1948 roku, sprawiło, iż „Mietek” został wiceministrem w MSW któremu podlegał wywiad i kontrwywiad, Biuro Śledcze oraz techniki operacyjne, np. podsłuchy. Moczar od początku opowiadał się za „wyrwaniem z impasu” aparatu...
odsłon: 1,524 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-06-09 [06:15]
Dla kariery Jaruzelski, pochodzący ze szlacheckiej rodziny, zaprzyjaźnił się z typowym prymitywnym komunistycznym oprawcą – Mieczysławem Moczarem     Mieczysław Moczar, faktycznie Nikołaj Demko,  urodził się 26 maja 1916 roku w Łodzi w prawosławnej rodzinie białoruskiej. Edukacja szkolna Mikołaja nie trwała zbyt długo – ukończył kilka klas szkoły powszechnej oraz został przyuczony do zawodu ślusarza w małej łódzkiej firmie „Krawczyński i Spółka”.     W 1937...
odsłon: 3,194 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-06-06 [05:58]
Pomimo ogromnego zwycięstwa wyborczego kierownictwo Komitetu Obywatelskiego nie zamierzało zrywać porozumień wynegocjowanych przy Okrągłym Stole.     4 czerwca 1989 roku o godzinie 6.00 otwarto lokale wyborcze i nadeszła długo oczekiwana przez zarówno przez władzę, jak i opozycję solidarnościową chwila. Wyniki okazały się dla Komitetu Obywatelskiego „S” olbrzymi sukcesem. Najwięcej głosów w wyborach do Sejmu PRL zdobyli: Mieczysław Gil (ponad 89%), Jerzy Zadra (prawie 87%),...
odsłon: 1,002 | komentarzy: 5 | czytaj...
2014-06-04 [05:54]
Do końca  kampanii  wyborczej do Sejmu i Senatu PRL w 1989 roku strona komunistyczna, pomimo prowadzenia niemrawej kampanii, wierzyła w swój sukces.    W efekcie rozdrobnienia i „samozwańczego” kandydowania do Sejmu i Senatu PRL wielu członków PZPR lokalne instancje partyjne często koncentrowały się na wewnętrznej walce, próbując wyeliminować „buntowników” W większości wypadków przedstawicielom władz partyjnych nie udało się nakłonić „samozwańczych” kandydatów do rezygnacji...
odsłon: 618 | komentarzy: | czytaj...
2014-06-02 [06:08]
W trakcie negocjacji w Magdalence ustalono zasady przeprowadzenia w czerwcu 1989 roku „wolnych i demokratycznych” wyborów.     Wedle oficjalnej wersji w czasie spotkania w Magdalence w dniu 2 marca 1989 roku, Aleksander Kwaśniewski złożył „niespodziewaną, nieuzgodnioną z innymi przedstawicielami władzy” (Kiszczak nawet „poinformował” Geremka, iż, „jest to prywatna propozycja pana Kwaśniewskiego: „Proszę nie traktować jej poważnie, bo ta rozmowa ma tylko charakter sondażowy”)...
odsłon: 1,583 | komentarzy: 3 | czytaj...
2014-05-28 [06:19]
Juliusz Rómmel był wyróżniającym się oficerem artylerii armii rosyjskiej.     Juliusz Karol Wilhelm Józef Rómmel (Rummel) urodził się 3 czerwca 1881 roku w Grodnie w szlacheckiej rodzinie pochodzenia niemieckiego, wyznania ewangelicko-augsburskiego, jako syn Alfonsa, pułkownika armii rosyjskiej oraz Marii z Marcinkiewiczów.     Po zakończeniu nauki w domu rodzice posłali w 1892 roku Juliusza do Pskowskiego Korpusu Kadetów. Jego śladem poszli pozostali – poza...
odsłon: 1,964 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-05-26 [06:04]
Sensacyjne wyniki sondażu wyborczego. Wczorajsze zwycięstwo PiS byłoby niemożliwe za rządów szefa WRON. Jaruzelski patronem placu, na którym postawiony zostanie ponownie pomnik „braterstwa broni”. Wedle najnowszego sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej grupie 1017 osób* przez renomowany ośrodek badawczy zaraz po zamknięciu lokali wyborczych i śmierci ob. Jaruzelskiego w dniu wczorajszym,  Prawo i Sprawiedliwość nie dostałoby się  do Sejmu. W ww. sondażu: Platforma Obywatelska...
odsłon: 2,926 | komentarzy: 4 | czytaj...
2014-05-21 [06:28]
Organizacje piłsudczykowskie w okupowanym kraju konsekwentnie opowiadały się za koncepcją  dwóch wrogów – Niemiec hitlerowskich i Rosji sowieckiej.     Obie organizacje piłsudczykowskie wrogo odnosiły się natomiast do komunistycznego podziemia, traktując go słusznie jako agenturę i  narzędzie w rękach Kremla. OPW i KON weszły do utworzonego w końcu października 1943 roku Społecznego Komitetu Antykomunistycznego. Utworzoną w styczniu 1944 roku tzw. Krajową Radę Narodową...
odsłon: 972 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-19 [06:10]
Latem 1942 roku doszło do utworzenia w okupowanym kraju dwóch konspiracyjnych organizacji piłsudczykowskich.      Po klęsce Polski w wojnie z III Rzeszą oraz Związkiem Sowieckim we wrześniu 1939 roku, znaczna część Polaków „zwróciła się – jak pisał Ferdynand Goetel – z całą siłą przeciw wczorajszym władcom Polski (…), im tylko przypisując całe nieszczęście Polski. W zgodnym hymnie potępienia jednoczyli się wszyscy: stronnictwa polityczne zepchnięte dotychczas na drugi plan...
odsłon: 1,311 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-05-14 [06:18]
Pomimo bacznego śledzenia rozwoju sytuacji w Polsce, zamach majowy był zaskoczeniem dla sowieckiej dyplomacji.      Po zamachu majowym poseł sowiecki w Warszawie Piotr Wojkow zaznaczył, iż wpływ na decyzję Piłsudskiego miały naciski ze strony części oficerów zagrożonych utratą stanowisk oraz partii lewicowych (PPS oraz PSL „Wyzwolenie”), które obawiały się wzrostu wpływów centroprawicy po utworzeniu rządu Witosa. Jednocześnie trafnie wskazywał, iż Marszałek nie zamierzał...
odsłon: 760 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-12 [06:10]
Kreml pilnie śledził rozwój wypadków w Polsce w latach 1925-1926.      Na jesieni 1925 roku, szef Czeki Feliks Dzierżyński, a w ślad za nim kierownictwo partii bolszewickiej, uważał, iż nawrót kryzysu ekonomicznego w Polsce doprowadzi do zwiększenia wpływów brytyjskich nad Wisłą. W listopadzie 1925 roku Dzierżyński podkreślał, iż wzrost aktywności Piłsudskiego „dokonuje się nie bez aktywnego udziału Anglii, prowadzącej politykę Locarna i izolowania nas – w tym wypadku od...
odsłon: 1,448 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-05-07 [06:21]
W 1962 roku Bolesław Świderski rozpoczął wydawanie w Londynie tygodnika „Kronika” , finansowanego przez wywiad PRL.      W 1958 roku emigracyjny założyciel jednej z największych oficyn wydawniczych w „polskim” Londynie – Polish Book House, Bolesław Świderski, demonstrujący po 1956 roku prokrajowe sympatie, w czasie rozmowy z przedstawicielem peerelowskiego wywiadu zaproponował wydawanie na emigracji nowego tygodnika, opowiadającego się za nawiązaniem bliskich kontaktów z...
odsłon: 1,066 | komentarzy: | czytaj...
2014-05-05 [06:13]
W końcu lat 50. wywiad PRL zainicjował wydawanie na emigracji kilku czasopism o zdecydowanym prokomunistycznym obliczu.    Zmiana polityki władz komunistycznych wobec wychodźstwa w połowie lat 50., „przełom” październikowy oraz rozczarowanie mas emigracyjnych polityką Zachodu zwiększyły możliwości prowadzenia działań operacyjnych przez wywiad PRL. Jedną z form dywersji było finansowe wspieranie środowisk opowiadających się za współpracą z krajem oraz zwalczających „niezłomnych”....
odsłon: 1,286 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-30 [06:08]
Władze komunistyczne aresztowały ponad 1000 uczestników pochodu 3 maja 1946 roku w Krakowie, spośród których 12 osób oskarżono i postawiono przed sądem.      W przesłanym raporcie Adam Polewka, naczelnik krakowskiego Urzędu Propagandy podkreślił, iż „uroczystości zostały zakłócone wystąpieniem kół reakcyjnych, w których dominował element akademicki. (…) Pochód liczył około 10 000 ludzi. Ponieważ robotnicy Krakowa urządzali tego dnia majówki za miastem, przeto w pochodzie...
odsłon: 748 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-28 [06:10]
W dniu 3 maja 1946 roku bezpieka brutalnie rozpędziła demonstrację studentów krakowskich uczelni.     W II RP święto 3 Maja było najważniejszym świętem państwowym. Na mocy ustawy Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 roku miało być obchodzone „po wsze czasy”. W świadomości społecznej tradycja świętowania 3 Maja związana była nierozerwanie z ciągłością państwowości polskiej. W czasie zaborów hołd oddawany Konstytucji 3 Maja był symbolicznym nawiązaniem do utraconej...
odsłon: 892 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-23 [06:00]
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w...
odsłon: 726 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-16 [06:19]
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów....
odsłon: 1,061 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-14 [06:01]
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został...
odsłon: 1,284 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-09 [06:02]
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.   ...
odsłon: 1,336 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-07 [06:02]
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie...
odsłon: 1,950 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-02 [06:12]
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”. Witkowski...
odsłon: 958 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-31 [06:04]
Na początku października 1939 roku została założona w Warszawie jedna z najbardziej tajemniczych polskich organizacji konspiracyjnych – „Muszkieterzy”      Po niemiecko-sowieckiej agresji i klęsce Polski, na jesieni 1939 roku powstało szereg organizacji konspiracyjnych, które stawiały sobie za cel walkę o odzyskanie niepodległości. Wśród tych organizacji zaleźli się także „Muszkieterowie”, powołani  5 października 1939 roku w Warszawie przez inż. Stefana Witkowskiego,...
odsłon: 1,411 | komentarzy: | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku cisteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.