| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2014-04-23 [07:00]
W Wielkanoc 1919 roku oddziały Wojska Polskiego zdobyły Wilno.      W połowie grudnia 1918 roku bojówki komunistyczne pod wodzą Kapsukasa-Mickieviciusa dokonały zbrojnego przejęcia władzy w Wilnie, tworząc Tymczasowy Rząd Robotniczo-Włościański. Przywódcy państwa litewskiego uciekli z miasta.         Kres bolszewickiemu panowaniu w Wilnie położyły oddziały polskiej Samoobrony Litwy i Białorusi dowodzone przez gen. Adama Mokrzeckiego, które w...
odsłon: 340 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-16 [07:19]
Major Jerzy Żychoń aż do lutego 1944 roku kierował polskim wywiadem w Oddziale II Sztabu Naczelnego Wodza.      W lipcu 1940 roku gen. Sikorski mianował Żychonia na stanowisko szefa Wydziału Wywiadowczego, który zajmował szczególne miejsce w strukturze II Oddziału – przede wszystkim ustalał zasady funkcjonowania aparatu wywiadowczego, współpracował z polskimi instytucjami wojskowymi i cywilnymi oraz utrzymywał bezpośrednie kontakty ze służbami wywiadowczymi aliantów....
odsłon: 779 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-14 [07:01]
Ważne miejsce w historii polskich służb specjalnych podczas II wojny światowej zajmuje mjr Jan Żychoń.      Jan Henryk Żychoń urodził się w 1902 roku w Skawinie. W trakcie nauki w gimnazjum uciekł do Legionów Polskich, w których służył w latach 1916-1917. Następnie – jako żołnierz Wojska Polskiego - w listopadzie 1918 roku wziął udział w walkach o Lwów i innych bojach w Małopolsce Wschodniej.  W 1921 roku uczestniczył w powstaniu śląskim. Po jego zakończeniu został...
odsłon: 976 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-09 [07:02]
Zastanawiające kontakty Witowskiego z Abwehrą doprowadziły do skazania go na karę śmierci.      Wkrótce po przekroczeniu linii frontu, grupa Szadkowskiego została zatrzymana przez sowiecki patrol i przewieziona do najbliższego sztabu. Polacy zeznali, iż zostali wysłani przez polską organizacje konspiracyjną, która od początku 1940 roku współpracowała z sowieckim wywiadem, w celu nawiązania łączności z powstając na terenie Związku Sowieckiego armią polską.   ...
odsłon: 1,016 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-07 [07:02]
Podejrzane kontakty Stefana Witkowskiego z niemieckim wywiadem przyczyniły się do jego śmierci.      Od 1940 roku Stefan Witkowski „Inżynier” utrzymywał – wbrew zakazom kierownictwa ZWZ oraz Sztabu Naczelnego Wodza nieformalne kontakty nie tylko z wywiadem brytyjskim, ale także niemieckim, włoskim i sowieckim.      Pierwszy kontakt z wywiadem sowieckim „Inżynier” nawiązał w 1940 roku za pośrednictwem płk. Krotoszyna, któremu zaproponował przekazywanie...
odsłon: 1,705 | komentarzy: | czytaj...
2014-04-02 [07:12]
Od 1940 roku działalność „Muszkieterów” budziła coraz większe wątpliwości dowództwa ZWZ oraz gen. Sosnkowskiego      W swym raporcie dla Sikorskiego z marca 1940 roku szef ”Muszkieterów” podkreślał, iż w  jego organizacji znaleźli się ludzie „poważni, na stanowiskach, niezależni, a przy tym młodzi lub w sile wieku, pełni entuzjazmu i wielkiego poświęcenia dla Sprawy oraz bezwzględnie podporządkowując się Naczelnemu Dowództwu Wojsk Polskich we Francji”. Witkowski...
odsłon: 732 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-31 [07:04]
Na początku października 1939 roku została założona w Warszawie jedna z najbardziej tajemniczych polskich organizacji konspiracyjnych – „Muszkieterzy”      Po niemiecko-sowieckiej agresji i klęsce Polski, na jesieni 1939 roku powstało szereg organizacji konspiracyjnych, które stawiały sobie za cel walkę o odzyskanie niepodległości. Wśród tych organizacji zaleźli się także „Muszkieterowie”, powołani  5 października 1939 roku w Warszawie przez inż. Stefana Witkowskiego,...
odsłon: 1,140 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-26 [08:17]
W czasie sowieckiej okupacji Łomży ważną rolę spełniała prasa gadzinowa, wydawana w języku polskim.      Niemal natychmiast po agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku rozpoczęto wydawanie na zagarniętych terenach komunistycznej prasy. Towarzysz Stalin przecież dowodził, iż „prasa jest jedynym środkiem przy pomocy którego partia codziennie, co godzina rozmawia z klasą robotniczą, w swoim, potrzebnym jej języku. Innych środków do przeciągnięcia duchowych nici...
odsłon: 1,152 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-24 [08:08]
W końcu września 1939 roku żołnierze sowieccy wkroczyli do Łomży.      W przeddzień agresji sowieckiej na Polskę, w dniu 16 września 1939 roku w rozkazie nr 005 Rada Wojenna Frontu Białoruskiego wskazywała, iż „idziemy nie jako zdobywcy, lecz jako wyzwoliciele naszych braci Białorusinów, Ukraińców i ludu pracującego Polski”.      W propagandowych materiałach podkreślano, iż „narody Związku Sowieckich Socjalistycznych Republik wyciągnęły do was rękę z...
odsłon: 2,505 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-19 [09:35]
Władysław Studnicki był zdecydowanym  przeciwnikiem współpracy polsko-rosyjskiej.      „Kapitałem politycznym – podkreślał Studnicki – jaki urobiłem sobie na Syberii była znajomość Rosji i niechęć ku niej jako głównej antagonistki Polski”. I dodawał: „Stosunki polsko-rosyjskie dadzą się streścić w słowach: 15 wojen, podziały, ujarzmienie, powstania, prześladowania, męczeństwo i bohaterstwo jednostek, niewola, (…) sprzeczność cywilizacyjna, sprzeczność ustrojowa od...
odsłon: 606 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-17 [09:29]
Władysław Studnicki był zdecydowanym krytykiem cywilizacji moskiewskiej.      Władysław Gizbert-Studnicki urodził się w 1866 roku w Dyneburgu w szlacheckiej rodzinie. Po ukończeniu gimnazjum realnego w Dyneburgu, w 1885 rozpoczął studia w Szkole Handlowej Kronenberga w Warszawie, gdzie związał się z ruchem socjalistycznym. Aresztowany w 1889 roku trafił do X Pawilonu warszawskiej Cytadeli, a następnie został skazany na zesłanie na Syberii. Po zwolnieniu w 1893 roku wyjechał...
odsłon: 1,126 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-12 [09:44]
W dniu 28 grudnia 1928 roku doszło ostatecznie do powołania polskich państwowych linii lotniczych LOT.      Po przejęciu Aerolotu utworzono Linie Lotnicze LOT, w których 80% udziałów posiadał skarb państwa, reszta należała do samorządów Bydgoszczy, Poznania oraz Katowic. Kapitał początkowy spółki wynosił 8 milionów złotych. W 1932 roku doszło do kolejnej zmiany nazwy – na Polskie Linie Lotnicze LOT. Jako logo pojawił się stylizowany żuraw, obecny na samolotach rejsowych...
odsłon: 400 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-10 [09:30]
W 1922 roku powstały Polskie Linie Lotnicze Aeolloyd, protoplasta PLL LOT.      Początki komunikacji lotniczej w Polsce miały miejsce w 1919 roku gdy rozpoczęto przygotowania do uruchomienia pierwszego połączenia Warszawy z Gdańskiem i Krakowem. W dniu 16 września 1919 roku Ministerstwo Poczt i Telegrafów otrzymało ofertę na dostawę sześciu wielkich samolotów Hadley-Page HP-0/400. Były to zdemobilizowane brytyjskie samoloty bombowe, które z powodzeniem użytkowano w kilku...
odsłon: 414 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-05 [09:09]
W czasie powstania warszawskiego podjęto nieudaną próbę opanowania lotniska na Okęciu.      Po zakończeniu działań wojennych 1939 roku, Niemcy rozpoczęli porządkowanie terenu Okęcia, usuwając zalegające na lotnisku zniszczone lub uszkodzone polskiej samoloty. Doszło przy okazji do dewastacji znacznej liczby polskich samolotów, z których wycinano godła eskadr i polskie szachownice jako trofea wojenne.      Niemcy zdobyli na Okęciu cenne prototypy...
odsłon: 962 | komentarzy: | czytaj...
2014-03-03 [07:50]
Lotnisko Okęcie było jednym z najważniejszych celów Luftwaffe we wrześniu 1939 roku.      Z chwilą ogłoszenia mobilizacji alarmowej w nocy z 23 na 24 sierpnia 1939 roku, dokonano szeregu zmian na Okęciu, przemianowując między innymi bazę 1 Pułku Lotniczego na „Bazę Lotniczą Nr 1”, a jego komendantowi podporządkowując szereg jednostek z Okęcia.     „W biurze panowała – wspominał Stanisław Prauss, pracownik PZL WP – atmosfera sztucznego spokoju. Wobec ciągłych...
odsłon: 1,266 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-26 [09:29]
Lotnisko Okęcie było nowoczesnym obiektem, nie odbiegającym poziomem od najlepszych ówczesnych lotnisk w Europie.      Lotnisko miało połączenia kolejowe wychodzące z Dworca Zachodniego. Jedna linia kończyła się zwrotnicą na terenie Polskich Zakładów Skody, druga, wybudowana po wschodniej części lotniska, dobiegała do zabudowań 1 Pułku Lotniczego, a następnie biegła dalej na południe, przechodząc obok zabudowań Doświadczalnych Warsztatów Lotniczych, kończąc się na terenie...
odsłon: 1,210 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-24 [09:12]
W 1924 roku rozpoczęto budowę lotniska na warszawskim Okęciu.       Najstarsze lotnisko na ziemiach polskich powstało z inicjatywy Stanisława Lubomirskiego w 1910 roku na warszawskim Mokotowie. Było ono areną pokazów lotniczych oraz polem wzlotów dla Warszawskiego Towarzystwa Lotniczego „Awiata”. W 1912 roku lotnisko przejęli Rosjanie, a po zajęciu Warszawy w 1915 roku, Niemcy, którzy znacząco je rozbudowali.      Drugim lotniskiem były krakowskie...
odsłon: 1,100 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-19 [08:08]
Adam Michnik  był zawsze zdecydowanym wrogiem uhonorowania Pułkownika Ryszarda Kuklińskiego, a kierowana przez niego gazeta prowadziła i nadal prowadzi przeciwko jego pamięci bezpardonową kampanię propagandową.      Jego zdaniem „Kukliński był amerykańskim szpiegiem, a nie polskim przywódcą czy politykiem, który poszedł na współpracę z wywiadem. Jakimi kierował się motywami - nie wiem. (…) Przyjmijmy nawet, że miał motywy najszlachetniejsze, ale obiektywnie pracował...
odsłon: 2,203 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-02-17 [09:38]
6 lutego 1944 roku rozpoczęły się obrady niemieckiego okrągłego stołu, które doprowadziły ostatecznie do likwidacji III Rzeszy.      9 listopada 1938 roku podczas uroczystości upamiętniających puch monachijski z 1923 roku, Maurice Bavaud dokonał udanego zamachu na Adolfa Hitlera. Jego następcą został marszałek Hermann Goering, który zrezygnował z dalszej ekspansji terytorialnej III Rzeszy, zadawalając się przyłączeniem Austrii oraz Sudetów.     Wkrótce...
odsłon: 1,710 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-02-05 [09:21]
Pomimo szumnych obietnic władz komunistycznych drastyczny wzrost cen w 1982 roku nie spowodował zwiększenia ilości towarów na rynku.      W 1982 roku do sklepów trafiło zaledwie 35% mięsa, dostępnego w poprzednim roku oraz zaledwie 13% kawy. Nadal niemal wszystko trzeba było zdobywać, załatwiać,  kombinować, mieć „dojście”, czy „ciocię” w sklepie mięsnym, „wujka” w sklepie meblowym, itp. W cenie było „dojście” także do zakupu rajstop, papieru toaletowego, skarpetek,...
odsłon: 847 | komentarzy: | czytaj...
2014-02-03 [07:38]
W półtora miesiąca po wprowadzeniu stanu wojennego władze komunistyczne dokonały gigantycznej podwyżki cen.       W propagandowych założeniach władz stan wojenny miał przyczynić się do opanowania spadku produkcji i dochodu narodowego oraz poprawy zaopatrzenia sklepów. W wyniku całkowitej indolencji władz zadekretowane reformy gospodarcze pozostały na papierze, a jedynym ich efektem była drastyczna podwyżka cen i spadek poziomu życia Polaków.     ...
odsłon: 1,440 | komentarzy: 2 | czytaj...
2014-01-29 [08:10]
Wkrótce po zakończeniu zamachu Januszajtisa i Sapiehy Piłsudski powołał nowy rząd z Ignacym Paderewskim na czele.      Pomimo deklaracji przywódcy wojskowego zamachu płk Mariana Januszajtisa o pozostawieniu Piłsudskiego w spokoju, b. oficer I Korpusu Karol Pawluś-Piechurski oraz kpr Władysław Kozłowski z 2 pułku ułanów przyjechali samochodem pod Belweder, zgłosili się do adiutantury i oznajmili, że przyszli aresztować Naczelnika Państwa. W odpowiedzi por Stamirowski...
odsłon: 1,513 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-27 [08:52]
W nocy z 4 na 5 stycznia 1919 roku doszło w Warszawie do nieudanej, dość groteskowej,  próby zamachu stanu.      Przejęcie władzy przez Józefa Piłsudskiego w listopadzie 1918 roku, a szczególnie powołanie przez niego rządu z socjalistą Jędrzejem Moraczewskim na czele, spotkało się z niechęcią środowisk narodowych. Już 30 listopada 1918 roku działacz endecki Tadeusz Dymowski w porozumieniu z Wojciechem Korfantym, który rozpoczął tworzenie nowego rządu, zorganizował, w...
odsłon: 2,788 | komentarzy: 1 | czytaj...
2014-01-22 [08:14]
Rozbicie polityczne polskiej emigracji powojennej zostało zlikwidowane dopiero po śmierci Augusta Zaleskiego w 1972 roku.      W okres poprzedzający milenium chrztu Polski emigracja polityczna wchodziła rozbita na dwa zwalczające się obozy – jeden skupiony wokół prezydenta Augusta Zaleskiego, drugi złożony ze stronnictw wchodzących w skład Tymczasowej Rady Jedności Narodowej oraz powołanych przez nie Egzekutywy Zjednoczenia Narodowego oraz Rady Trzech.    ...
odsłon: 1,711 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-20 [08:04]
Opór prezydenta Zaleskiego uniemożliwił zjednoczenie polskiej emigracji i doprowadził do ostatecznego fiaska misji gen. Sosnkowskiego.      Pomimo niewyznaczenia gen. Sosnkowskiego na następcę, co uznawano za stan przejściowy, w polskim Londynie zapanowała radość, dominował optymizm i wiara w realizację przyjętych w Akcie rozwiązań. Samo porozumienie oceniano jako zwycięstwo mądrego kompromisu, doniosłe wydarzenie w życiu polskiego uchodźstwa, otwierające nowy etap walki o...
odsłon: 1,491 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-15 [07:57]
Po żmudnych negocjacjach doszło w marcu 1954 roku do podpisania Aktu Zjednoczenia.      Po powrocie w końcu kwietnia 1953 roku do Londynu gen. Sosnkowski , pomimo deklarowanego optymizmu, był bardzo przybity zastaną rzeczywistością. „Sytuację londyńską – pisał do swego b. podwładnego płk. Jawicza – oceniam jako złą i myślę raczej, że dojdzie do zerwania z Londynem i to dość głośnego”.      W trakcie przemówienia wygłoszone w Manchesterze w dniu święta 3...
odsłon: 1,057 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-13 [08:08]
Objęcie w czerwcu 1947 roku stanowiska prezydenta RP przez Augusta Zaleskiego doprowadziło do długotrwałego kryzysu w środowisku polskiej emigracji powojennej. W latach 1952-1954 gen. Sosnkowski podjął próbę zakończenia tego konfliktu.      Kilka tygodni przed śmiercią prezydent Władysław Raczkiewicz w dniu 27 kwietnia 1947 roku desygnował na swego następcę Augusta Zaleskiego – szefa swej kancelarii cywilnej, nie informując o tym dotychczasowego następcę – przewódcę...
odsłon: 2,732 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-09 [08:01]
Powodem poważnego konfliktu polskiego wychodźstwa z rządem USA stała się tzw. „akcja balonowa” podjęta z inicjatywy Komitetu Wolnej Europy w 1951 roku, jako jedna z metod prowadzenia wojny psychologicznej w ramach doktryny powstrzymywania.      Celem pierwszej akcji balonowej była Czechosłowacja, którą wybrano ze względu niewielkiej odległości jaka dzieliła ją od RFN. W lipcu 1953 roku rozpoczęto operacje „Prospero”, w czasie której wysłano nad obszar Czechosłowacji ponad 6...
odsłon: 525 | komentarzy: | czytaj...
2014-01-07 [08:24]
Powstanie w czerwcu 1949 roku Komitetu Wolnej Europy miało doprowadzić do ponownego zjednoczenia polskiej emigracji politycznej.      Inicjatorem założenia Komitetu Wolnej Europy wystąpił wysoki urzędnik Departamentu Stanu  George Kennan, jeden z pomysłodawców doktryny „powstrzymywania”. Amerykanie pragnęli mieć w swoich rękach instytucję, która mogłaby zastąpić rząd w kontaktach z emigracyjnymi instytucjami narodów zniewolonych przez Sowiety oraz wykorzystać ją do „...
odsłon: 929 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-30 [08:02]
W końcu grudnia 1825 roku doszło w Petersburgu do buntu dekabrystów, którzy niezasłużenie z dużą sympatią przedstawiani są w polskiej historiografii.      Po zwycięstwie nad napoleońską Francją, car Aleksander I ostatecznie odszedł od liberalnych reform w Rosji . Państwem rządził de facto minister wojny generał  Aleksy Arakczejew, gorący zwolennik samowładztwa.      W 1816 roku został utworzony przez grono oficerów, którzy w trakcie wojny z...
odsłon: 1,544 | komentarzy: 3 | czytaj...
2013-12-23 [08:02]
W jednym z moich najbardziej ulubionych wierszy największy polski poeta XX wieku Zbigniew Herbert napisał: Przesłuchanie Anioła Kiedy staje przed nimi w cieniu podejrzenia jest jeszcze cały z materii światła eony jego włosów spięte są w pukiel niewinności po pierwszym pytaniu policzki nabiegają krwią krew rozprowadzają narzędzia i interrogacja żelazem trzciną wolnym ogniem określa się granice jego ciała uderzenie w plecy utrwala kręgosłup między kałużą a obłokiem po kilku nocach dzieło jest...
odsłon: 620 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-18 [08:14]
Po wprowadzeniu stanu wojennego mieszkańcy Krakowa borykali się nie tylko z represjami władz komunistycznych, ale także z niemniej uciążliwymi kłopotami życia codziennego.       W każdym numerze „Gazety Krakowskiej” listy poszukiwanych działaczy „S” za organizowanie strajków perfidnie przemieszane były z listami recydywistów. „Organa porządkowe – wskazywano – przede wszystkim Milicja Obywatelska zdecydowanie nasiliły działania skierowane przeciwko różnym formom łamania...
odsłon: 497 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-16 [08:00]
Wprowadzenie stanu wojennego doprowadziło do wybuchu strajków w szeregu krakowskich zakładów pracy i instytucjach.       Jeszcze przed formalnym wprowadzeniem stanu wojennego funkcjonariusze MO oraz SB rozpoczęli internowanie działaczy „Solidarności” w Krakowie. W trakcie akcji o kryptonimie  „Jodła” internowano w mieście ok. 200 osób (wedle Andrzeja Chwalby w sumie do kwietnia 1982 roku internowano 326 mieszkańców Krakowa). Częściową listę internowanych...
odsłon: 715 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-09 [07:57]
W latach 1918-1961, obok Polskiego Czerwonego Krzyża, istniała także inna organizacja – Polski Biały Krzyż.       W maju 1916 roku z inicjatywy Heleny Paderewskiej, żony Ignacego, zorganizowano wiec w Hotelu Gotham w Nowym Jorku, w trakcie którego doszło do powstania Towarzystwa Pomocy  im. H. Paderewskiej organizującego pomoc dla polskich żołnierzy i ich rodzin.       W rok później powołano Komitet, którego zadaniem było koordynowanie...
odsłon: 1,142 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-04 [08:04]
Wkrótce po zajęciu Lwowa przez żołnierzy AK Sowieci przystąpili do aresztowania polskich oficerów i żołnierzy oraz likwidowania wszelkich przejawów polskości w mieście.      Po faktycznym zdobyciu miasta, 26 lipca 1944 roku sowieccy oficerowie w czasie spotkania z płk. Filipkowskim  „Janką” – dowódcą sił polskich we Lwowie, zaproponowali rozpoczęcie formowania 5 lwowskiej dywizji piechoty. Szefem sztabu jednostki miał zostać faktyczny zdobywca Lwowa, odznaczony przez...
odsłon: 1,024 | komentarzy: | czytaj...
2013-12-02 [07:56]
W ramach realizacji planu „Burza” oddziały Armii Krajowej miały podjąć walkę o Lwów.       Lwów był trzecim, po Warszawie i Krakowie, najważniejszym miastem polskim, „Semper Fidelis”, opromienionym bohaterskimi walkami w 1918 oraz 1920 roku, niezwykle ważnym ośrodkiem polskiej kultury, nauki i sztuki, od wieków związanym z Rzecząpospolitą.       W opracowanym przez gen. Roweckiego na początku 1943 roku planie operacyjnym  dla obszaru 3,...
odsłon: 2,417 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-27 [08:08]
Październikowa „Instrukcja dla Kraju” została zasadniczo zmieniona w wyniku samowolnej decyzji KG AK,  popartej przez premiera Mikołajczyka.      Instrukcja rządu nie spotkała się z dobrym przyjęciem w Kraju, gdzie spodziewano się bardziej konkretnych wytycznych z Londynu. Kierownictwo AK najbardziej krytykowało fakt, iż rząd nie przewidywał bardziej aktywnej roli dla podziemnego ruchu w czasie nadchodzącej, a ich zdaniem nieuniknionej, polsko-sowieckiej konfrontacji....
odsłon: 1,111 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-11-25 [08:01]
W końcu października 1943 roku władze Polski na uchodźctwie opracowały Instrukcję dla Kraju, na wypadek wkroczenia wojsk sowieckich na terytorium RP.     Pomimo porzucenia na jesieni 1941 roku przez brytyjski Sztab Imperialny koncepcji wsparcia dla narodowych zrywów powstańczych, rząd RP na Uchodźctwie nadal opracowywał plany powstania powszechnego. Próba uzyskania poparcia Waszyngtona dla polskiego powstania, podjęta w lipcu 1943 roku zakończyła niepowodzeniem.   ...
odsłon: 1,244 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-20 [07:55]
Wojskowe Sądy Rejonowe skazały w latach 1946-1953 skazały prawie 65 tysięcy osób.      Orzekający w sprawie Adama Uziembły sędzia Teofil Kramarz powiedział do prokuratora, tuż przed przemówieniem końcowym: „No cóż prokuratorze, dowodów nie ma, ale my, sędziowie nie od Boga i bez dowodów, zasuniemy kaesa, jak trzeba”. Te słowa stanowią ponurą ilustrację rozumienia prawa przez komunistycznych sędziów wojskowych.      Wśród 65 tysięcy skazanych sądy...
odsłon: 1,280 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-18 [07:58]
Wojskowe Sądy Rejonowe stanowiły ważne ogniwo w systemie represji komunistycznej w latach 1946-1955.      W dniu 7 lipca 1943 roku Prezydium Związku Patriotów Polskich podjęło uchwałę o utworzeniu Wojskowego Sądu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRS. W listopadzie 1943 roku dowódca I Korpusu PSZ w ZSRR wprowadził tymczasowy kodeks wojskowy postępowania karnego, który określał ustrój, zakres i właściwość sądów i prokuratur wojskowych.       Po powstaniu...
odsłon: 2,488 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-13 [08:08]
Uroczysko "Baran" w Kąkolewnicy koło Radzynia Podlaskiego zwane jest przez okoliczną ludność Małym Katyniem.      W ciągu trzech miesięcy, od końca października 1944 do stycznia 1945 roku sąd wojskowy II Armii LWP skazał 144 żołnierzy Armii Krajowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych.       Tuż za wkraczającą na ziemie polskie Armią Czerwoną wchodziły oddziały NKWD, zaprowadzające sowieckie porządki. Posługując się siatką donosicieli enkawudziści...
odsłon: 1,283 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-06 [07:54]
Na przełomie 1918 i 1919 roku grupa żydowskich mieszkańców Białegostoku wystąpiła z żądaniem utworzenia wolnego miasta.      Od jesieni 1917 roku w mieście istniał Centralny Komitet Narodowy Obwodu Białostockiego, na czele którego stał ksiądz Nawrocki i aptekarz Feliks Filipowicz. Z kolei kapitan Józef Tarasewicz i kapitan Stanisław Markiewicz ze Związku Wolnych Polaków zorganizowali Milicję Polską.       Po wyparciu Rosjan z ziem polskich, od 1915...
odsłon: 1,485 | komentarzy: | czytaj...
2013-11-04 [07:56]
Rozbrajanie Niemców na ziemiach b. Królestwa Polskiego w listopadzie 1918 roku pozornie tylko odbywało się bezkrwawo, gdyż masakra w Międzyrzecu dowodzi, iż wypadki mogły potoczyć się zupełnie inaczej.        Po rozbrojeniu Niemców 11 listopada 1918 roku w Rykach, zabraną im broń przewieziono do Dęblina, gdzie posłużyła ona do uzbrojenia kompanii Polskiej Organizacji Wojskowej, której dowódcą został sierżant legionowy Ignacy Zowczak.       ...
odsłon: 4,052 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-30 [08:03]
W kolejnych dniach węgierskiego powstania Stany Zjednoczone nie podjęły żadnych kroków aby pomóc walczącym z Sowietami Węgrom.      30 października 1956 roku premier Imre Nagy ogłosił zniesienie w kraju systemu jednopartyjnego i ustanowienie ustroju demokratycznego. Jednocześnie rząd sowiecki w opublikowanej nazajutrz deklaracji wyraził gotowość „wycofania sowieckich jednostek wojskowych z miasta Budapesztu, gdy tylko rząd węgierski uzna to za konieczne”.   ...
odsłon: 845 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-28 [07:58]
Wybuch powstania węgierskiego w 1956 roku był dla Waszyngtonu dużym zaskoczeniem.      Węgrom „tak jak bałkańskim krajom satelickim przyznano najniższy priorytet wśród państw Europy Środkowo-Wschodniej”, a CIA nie prowadziła w Budapeszcie nieomal żadnych tajnych operacji. Jedynemu oficerowi CIA zatrudnionemu w ambasadzie w Budapeszcie, centrala z Langley wręcz zabroniła prowadzenia jakichkolwiek działań operacyjnych. Niska pozycja Węgier wynikała z ich niewielkiego...
odsłon: 1,393 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-23 [07:11]
Polska sekcja RWE przez wiele miesięcy 1957 roku nadal popierała Gomułkę.      Wybory do Sejmu PRL w styczniu 1957 roku kończyły w symboliczny sposób heroiczny okres „polskiego października”. Były one bacznie obserwowane przez emigrację, która nie oczekiwała jednak, iż będą one wolne i demokratyczne. Sam jednak fakt stworzenia Polakom choćby niewielkiego wpływu na skład Sejmy wydawał się istotną zmianą w stosunku do okresu stalinowskiego.      ...
odsłon: 694 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-21 [07:10]
W październiku 1956 roku Radio Wolna Europa jednoznacznie poparło Gomułkę.       Obradujące w dniach 19-21 października 1956 roku VIII Plenum KC PZPR miało dramatyczny przebieg. Polska emigracja pilnie śledziła przebieg wydarzeń w kraju. Najlepiej poinformowanym o rozwoju wypadków w kraju ośrodkiem emigracyjnym była Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa. W Monachium doskonale zdawano sobie sprawę z doniosłości procesów zachodzących w Polsce w II połowie 1956 roku....
odsłon: 935 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-16 [07:16]
Przeważająca większość dzieci greckich uchodźców zdobyła w czasie pobytu w Polsce wykształcenie ogólne lub zawodowe.        W latach 1948-149 do Polski trafiło ponad 3600 dzieci greckich i macedońskich. Q sumie komuniści pod pretekstem uniknięcia represji greccy wywieźli z Grecji ponad 28 tysięcy dzieci. Rząd w Atenach akcje te nazwał „pedomazona” (uprowadzenie dzieci) i oskarżał komunistów o tworzenie korpusu janczarów. W Polsce organizacją ich umieszczenia w uprzednio...
odsłon: 1,265 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-10-14 [07:01]
Po wojnie domowej do Polski trafiło ok. 15 tysięcy Greków i Macedończyków, walczących po stronie komunistów.        W czasie wojny domowej w Grecji, komunistyczne władze Polski jednoznacznie popierały komunistyczną Demokratyczną Armię Grecji, dowodzoną przez członka KC Greckiej Partii Komunistycznej gen. Markosa Vafiadisa. Pod koniec 1947 roku rząd warszawski rozpoczął tajną wysyłkę broni, pomocy materialnej i ludzi dla partyzantów Markosa. Koordynatorem operacji o...
odsłon: 1,301 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-09 [07:18]
Ewakuacja Polaków z Wileńszczyzny w latach 1945-1946 była swoistą drogą przez mękę.        Po uzyskaniu wszelkich wymaganych dokumentów, zarejestrowany Polak otrzymywał informację, którym transportem pojedzie i którego dnia miał stawić się na stacji kolejowej w celu załadunku. Bardzo często zdarzało się, ze ewakuowany dowiadywał się o terminie odjazdu swojego transportu na zaledwie dwa-trzy dni wcześniej, a były też wypadki, gdy informacja docierała w dniu transporty....
odsłon: 1,108 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-07 [06:58]
Po zagarnięciu polskich Kresów Wschodnich w latach 1944-1946 z sowieckiej Litwy wysiedlono prawie 200 tysięcy Polaków.               We wszystkich umowach zawartych przez Moskwę z komunistycznym Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego, dotyczących przesiedleń mowa była o „ewakuacji”. Pojęcie to mogło się źle kojarzyć, gdyż wedle słownika wyrazów obcych określa się tym mianem „wywożenie ludności z terenów zagrożonych przez...
odsłon: 1,492 | komentarzy: | czytaj...
2013-10-02 [06:55]
Po włączeniu Augustowa do Związku Sowieckiego, bolszewicy przystąpili do jego unifikacji z komunistycznym imperium.      W początkowym okresie okupacji władze bolszewickie pozwoliły funkcjonować szkolnictwu polskiemu na dotychczasowych zasadach, z programów nauczania usunięto jednak historię i geografię Polski, religię, język francuski, łacinę i grekę. Wprowadzono też koedukacyjne nauczanie. We wszystkich szkołach nakazano zdjęcie krzyży i emblematów RP. Portrety...
odsłon: 1,618 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-30 [06:57]
We wrześniu 1939 roku do Augustowa wkroczyli żołnierze sowieccy.      17 września 1939 roku rozpoczęła się agresja sowiecka na Polskę. Na Augustowszczyznę oddziały Armii Czerwonej wkroczyły 22 września, napotykając na zdecydowany opór żołnierzy polskich w rejonie Sopoćkiń. Dopiero skierowanie jednostek 2 Brygady Pancernej doprowadziło do złamania oporu Polaków. Dalsze posuwanie się sowieckich żołnierzy w głąb powiatu augustowskiego opóźniały potyczki w rejonie Wólki...
odsłon: 1,277 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-25 [07:16]
Pomimo coraz bardziej tragicznego położenia na froncie polska propaganda wojenna starała się przekonać Polaków o zbliżającym się przełomie w wojnie.      Polskie gazety informowały czytelników o rzekomych wielkich sukcesach aliantów na zachodzie Europy. 10 września „Kurier Poranny” podawał, iż „pod silnym naporem wojsk francuskich Niemcy zostały zmuszone do ewakuacji Zagłębia Saary oraz Nadrenii. Armia francuska, wspierana przez bombowce angielskie, które przyleciały w...
odsłon: 1,432 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-09-23 [07:07]
Polska propaganda w czasie wojny 1939 roku próbowała jednocześnie mobilizować i uspokajać Polaków.      Przed wybuchem wojny szeroko rozpropagowano hasła: „Silni, zwarci i gotowi” oraz „Naród pod bronią”, które miały na celu skonsolidowanie społeczeństwa polskiego dla obrony państwa i jego niepodległości. Patriotyzm polskiego narodu był wynikiem pamięci powstania styczniowego, walk Legionów, Polskiej Organizacji Wojskowej, a przed wszystkim zwycięskiej wojny polsko-...
odsłon: 1,689 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-18 [07:41]
Generał Ludmir Rayski miał największy wpływ na kształt polskiego lotnictwa wojskowego w II RP.       Jednocześnie  z budową zakładów lotniczych na Okęciu rozpoczęto rozbudowę Centralnych Warsztatów Lotniczych na Mokotowie, które w końcu 1927 roku przekształcono w Państwowe Zakłady Lotnicze. W marcu 1928 roku utworzono w nich biuro konstrukcyjne, przed którym postawiono zadanie opracowanie sześciu projektów płatowców – myśliwskiego, łącznikowego, towarzyszącego,...
odsłon: 1,620 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-09-16 [07:53]
Generał Rayski był faktycznym twórców polskiego przemysłu lotniczego.       Ludomir Antoni Rayski urodził się 29 grudnia 1892 roku we wsi Czasław koło Wieliczki, jako syn Teodora Artura, poddanego tureckiego  (uczestnika powstania styczniowego, który po jego upadku wyemigrował do Turcji, gdzie wstąpił do wojska,  biorąc udział w wojnie turecko-rosyjskiej w 1877 roku, awansując do stopnia kapitana).      Po uzyskaniu w 1909 roku matury w...
odsłon: 1,463 | komentarzy: | czytaj...
2013-09-12 [09:06]
Przełom 1930 i 1931 roku Józef Piłsudski spędził na Maderze.        Józef Piłsudski przez całe życie łatwo przeziębiał się i coraz ciężej znosił miesiące zimowe. Po zdobyciu przez obóz rządowy w wyniki tzw. wyborów brzeskich w 1930 roku pełnej kontroli nad obiema izbami parlamentu nic nie stało na przeszkodzie dłuższemu wyjazdowi Marszałka do ciepłych krajów.        W podróż wyruszył pociągiem z Warszawy 15 grudnia 1930 roku. W Lizbonie wsiadł...
odsłon: 1,124 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-08-30 [07:07]
Admirał Świrski był dowódcą Polskiej Marynarki Wojennej przez cały okres II wojny światowej        Po przegranej wojnie polsko-niemieckiej kontradmirał Świrski przedostał się do Francji, gdzie przedłożył premierowi Sikorskiemu raport, w którym przedstawić stan Polskiej Marynarki Wojennej oraz zasady jej przyszłej organizacji. Podkreślił  nim, iż po zajęciu całego terytorium RP przez obu agresorów „Polska jako Państwo istnieje dalej „de jure”, nie przestała ...
odsłon: 1,069 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-28 [06:59]
Kontradmirał Jerzy Świrski odpowiedzialny był za przygotowanie polskiej flory wojennej do wojny.        Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej dużą wagę przywiązywał do przygotowania wybrzeża do obrony w wypadku wojny. W kolejnych dezyderatach budżetowych MW nalegał na „budowę umocnionej bazy morskiej zdolnej zapewnić akcję czynną floty na przeciąg czasu, określony wymaganiami operacyjnymi Sztabu Generalnego”. Ta baza, urządzona na Helu, miała być broniona przez batalion...
odsłon: 1,023 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-26 [07:33]
Szef Kierownictwa Marynarki Wojennej w latach 1925-1939 kontradmirał Jerzy Świrski w zasadniczy sposób wpłynął na kształt polskiej floty wojennej.        Jerzy Włodzimierz Świrski urodził się 5 kwietnia 1882 roku w Kaliszu, jako syn Włodzimierza rotmistrza 15 pułku dragonów oraz Cecylii z Wasilewskich. W 1894 roku wstąpił do Korpusu Kadetów w Moskwie, a po zdaniu egzaminów w 1899 roku  do elitarnego Korpusu Morskiego Kadetów w Petersburgu, który ukończył z drugą...
odsłon: 1,967 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-08-21 [08:04]
W czasie bitwy o Warszawę w 1920 roku szczególnie zacięte walki toczyły się w okolicach Ossowa.      Ostateczny plan obrony Warszawy przewidywał utworzenie trzech linii obrony przedmościa warszawskiego. Pierwsza, najbardziej  zewnętrzna linia umocnień, wytyczona została na przedpolu d. pozycji niemieckich i biegła od Modlina wzdłuż Bugo-Narwi, przechodząc na lewy brzeg rzeki koło Serocka i dalej na południe przez Radzymin-Okuniew-Wiązownę-Karczew do Wisły. Druga linia...
odsłon: 1,219 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-19 [07:23]
W decydujących dniach lata 1920 roku oprócz zmagań na polu walki, toczyła się także batalia propagandowa.      Tuchaczewski w rozkazie wydanym 2 lipca 1920 roku, w przeddzień ataku,  wojskom Frontu Zachodniego, tak określił cel bolszewickiej ofensywy: „Musimy pomścić zbezczeszczony Kijów! Na Zachodzie ważą się losy wszechświatowej rewolucji! Droga do światowego pożaru wiedzie poprzez trupa Polski”.      Władze Rosji bolszewickiej przywiązywały...
odsłon: 1,721 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-14 [06:47]
Edvard Beneš do zakończenia II wojny światowej spełniał wszystkie polecenia płynącego z Kremla.       Po wkroczeniu Sowietów na terytorium Czechosłowacji Beneš odczuł na własnej skórze efekty bezwzględnej polityki Stalina, którą niezwykle trafnie scharakteryzował, pogardzany przez niego, gen. Sosnkowski mówiąc, że „Rosja Sowiecka to krokodyl żarłoczny, którego zamierza się nakarmić cudzymi ochłapami, ale który i tak połknie i pożre nie przetrawiając wszystko, co tylko...
odsłon: 1,600 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-12 [06:45]
Przez cały okres II wojny światowej Edvard Beneš prowadził prosowiecką politykę.      Po zerwaniu w końcu kwietnia 1943 roku przez Kreml stosunków z rządem RP na uchodźstwie prezydent Beneš doprowadził do faktycznego zaniechania negocjacji, mających na celu powstanie po wojnie konfederacji polsko-czechosłowackiej. Czesi oskarżali Polaków o antyrosyjskość oraz chęć zdominowania narodów Europy Środkowo-Wschodniej. Równocześnie bez sprzeciwu akceptowali, że ta część Europy...
odsłon: 1,680 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-07 [07:06]
Pomimo podpisania polsko-czechosłowackiego deklaracji o zawiązaniu po wojnie konfederacji, Beneś w 1943 roku doprowadził do zerwania dalszych negocjacji.       Po wybuchu wojny niemiecko-sowieckiej w czerwcu 1941 roku oraz wypowiedzeniu wojny Sowietom przez Słowację , 18 lipca rząd Beneśa podpisał układ z Sowietami o wzajemnej pomocy w walce przeciwko Niemcom. 30 lipca 1941 roku Sikorski podpisał z Majskim układ przywracający stosunki między oboma państwami oraz...
odsłon: 1,292 | komentarzy: | czytaj...
2013-08-05 [07:28]
Edvard Beneś tylko pozorował współpracę z Sikorskim, w rzeczywistości prowadził prosowiecką politykę.      4 października 1939 roku b. prezydent Czechosłowacji (ustąpił ze stanowiska po konferencji monachijskiej) przesłał na ręce gen. Sikorskiego telegram z wyrazami „sympatii i przyjaźni od narodu czechosłowackiego”. Niecałe dwa tygodnie wcześniej podczas rozmowy z sowieckim ambasadorem w Londynie Iwanem Majskim „z pełną aprobatą”  ocenił inwazję sowiecką na Polskę i...
odsłon: 2,573 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-08-01 [06:54]
W lipcu 1944 roku polscy komuniści dążyli do sprowokowania wybuchu powstania w Warszawie.        Stalin dzięki swym agentom ze słynną „piątką z Cambridge” na czele, nie mniej licznym agentom w Stanach Zjednoczonych oraz pracującym dla sowieckiego wywiadu Polakom w rządzie RP w Londynie, w tym ministrem o pseudonimie „Henryk” (najprawdopodobniej był nim Henryk Strasburger) oraz w KG AK był doskonale zorientowany w polskich planach wybuchu powstania w Warszawie.  ...
odsłon: 3,131 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-07-31 [07:40]
Podpisanie przez Sikorskiego układu z Moskwą doprowadziło do kryzysu politycznego w kierowanym przez niego rządzie.        Prezydent Władysław Raczkiewicz odmówił udzielenia pełnomocnictwa Sikorskiemu do podpisania układu z Sowietami „wobec niezabezpieczonych praw terytorialnych Polski”. W odpowiedzi premier przeforsował podjęcie przez zdekompletowany rząd uchwały oskarżającej prezydenta o złamanie tzw. umowy paryskiej z 30 września 1939 roku. Raczkiewicz...
odsłon: 1,059 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-07-29 [06:54]
Generał Kazimierz Sosnkowski zdecydowanie sprzeciwiał się podpisaniu, niekorzystnego dla Polski, układu z Sowietami w lipcu 1941 roku.         Na rok przed rozpoczęciem rozmów polsko-sowieckich, premier rządu RP gen. Władysław Sikorski po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku złożył, nie informując o tym Prezydenta Władysława Raczkiewicza oraz ministra spraw zagranicznych Augusta Zaleskiego, Brytyjczykom memorandum, dotyczące możliwości nawiązania stosunków z...
odsłon: 1,823 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-24 [06:57]
W czasie przesiedlenia ludności po wymianie terenów przygranicznych z Sowietami, w okolice Ustrzyk Dolnych przemieszczono około 2000 uchodźców greckich.            Po upadku komunistycznego powstania w Grecji, w latach 1948-1956 do Polski przybyło prawie 13,5 tysiąca Greków, przede wszystkich pochodzących z Macedonii i Tesalii. Początkowo zostali oni osiedleni na Dolnym Śląsku (przede wszystkim we Wrocławiu i  Zgorzelcu), a następnie z...
odsłon: 1,902 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-10 [07:09]
Po podpisaniu umowy o zamianie odcinków granicznych z ZSRS strona polska przystąpiła do realizacji jej postanowień.       Kierownictwo nad całością zadań związanych z wykonaniem umowy sprawować miała Komisja Koordynacyjna, na której czele stanęli Wacław Morawski (zastępca dyrektora generalnego Prezydium Rady Ministrów) oraz Włodzimierz Reczek (zastępca kierownika Wydziału Organizacyjnego KC PZPR). Równocześnie wyznaczoną delegację polską do mieszanej polsko-sowieckiej...
odsłon: 2,033 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-08 [06:52]
W lutym 1951 roku komunistyczne władze Polski oraz Związku Sowieckiego podpisały umowę o zamianie terytoriów przygranicznych, w wyniku której doszło do korekty granicy.          27 lipca 1944 roku tzw. Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego podpisał umowę z rządem sowieckim, na mocy której zrzekał się polskich Kresów Wschodnich z Wilnem, Lwowem i Grodnem. Umowa ta z punktu widzenia prawa międzynarodowego była bezprawna, gdyż PKWN nie mógł zawierać umów,...
odsłon: 2,787 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-06 [07:28]
Jubileusz bohatera czy zaprzańca?        Dla grona swoich fanatycznych zwolenników Jaruzelski współtworzył powstanie niezwyciężonego Ludowego Wojska Polskiego oraz Polskiej Partii Robotniczej, wyrażającej wolę i interesy wszystkich postępowych klas społeczeństwa polskiego. Doprowadził do zwycięstwa w szeregu wojnach z faszyzmem w latach 1945-1988, a przede wszystkim w grudniu 1981 roku. Pod jego przywództwem faszystowsko-feudalne społeczeństwo i zacofany rolniczo kraj...
odsłon: 1,328 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-03 [06:44]
Po bitwie pod Kostiuchnówką piłsudczycy wzmocnili swą walkę o „polonizację” Legionów.      Wielki przelew krwi żołnierzy legionowych w czasie tej bitwy uzmysłowił jeszcze wyraźnie dwuznaczność położenia politycznego Legionów, które  wobec  braku rozstrzygnięcia przez państwa centralne kwestii polskiej, stawały się po prostu formacją ochotników polskich walczących u boku Austriaków i Niemców przeciwko Rosji.       Na kolejnym zebraniu Rady...
odsłon: 846 | komentarzy: | czytaj...
2013-07-01 [06:59]
W lutym 1916 roku powołana została w Legionach Polskich, z inicjatywy oficerów I Brygady, Rada Pułkowników.      Po zajęciu Królestwa Polskiego latem 1915 roku przez wojska niemieckie i austriackie brygadier Józef Piłsudski, dowódca I Brygady Legionów  zadecydował o wstrzymaniu werbunku do Legionów w Kongresówce. Decyzja ta doprowadziła do ostrego konfliktu z płk. Władysławem Sikorskim szefem Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu Narodowego.    ...
odsłon: 938 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-26 [07:07]
Hiperinflacja 1923 roku doprowadziła do znacznego zaognienia sytuacji politycznej w Polsce.      W okresie I wojny światowej realne płace robotników i urzędników w Warszawie spadły poniżej 40% poziomu z 1914 roku. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości nastąpił ich szybki wzrost, tak iż w końcu 1921 roku przybliżyły się one do przedwojennego poziomu. Jednocześnie w tym okresie różnica między zarobkami robotników wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych a także robotników...
odsłon: 1,697 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-24 [07:16]
W 1923 roku Polskę dotknęła hiperinflacja, która zdestabilizowała gospodarkę oraz bardzo mocno doświadczyła znaczną część Polaków.      Geneza polskiej inflacji tkwiła w polityce ekonomicznej niemieckich okupantów, a przede wszystkich w ogromnych wydatkach wojskowych kraju w czasie walk o granice w latach 1919-1921. Ponadto wobec słabości kapitałów prywatnych i obaw przedsiębiorców o stabilność systemu politycznego państwo aktywnie uczestniczyło w odbudowie przemysłu,...
odsłon: 2,318 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-19 [07:37]
Jednym z głównych postulatów Konfederacji Narodu było utworzenie po wojnie Imperium Słowiańskiego, w którym naczelne miejsce przypadłoby Polsce.      Wspólna agresja niemiecko-sowiecka na Polskę sprawiła, iż oba ten państwa traktowane były jako wrogowie Polski. Publicyści związani z Konfederacją Narodu przestrzegali przed uleganiem propagandzie sowieckiej, nawołującej do wspólnej walki z Niemcami. Trafnie wskazywano, iż „dążeniem Narodu Polskiego nie jest zmiana jednej...
odsłon: 996 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-06-17 [07:19]
Przywódcy Konfederacji Narodu opowiadali się za budową państwa, opartą na zasadzie uniwersalizmu.       W kwietniu 1940 roku szereg niewielkich organizacji konspiracyjnych (m.in. Tajna Armia Polska, Związek Czynu Zbrojnego, Gwardia Obrony Narodowej,  „Pobudka”, „Znak”) utworzyło Komitet Porozumiewawczy Organizacji Niepodległościowych, który miał być przeciwwagą dla Związku Walki Zbrojnej i związanych z nim organizacji politycznych. Latem 1940 roku, po...
odsłon: 1,343 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-06-12 [08:20]
Po przejęciu w 1926 roku władzy przez obóz piłsudczykowski zapowiedziano dokonanie zmian w polityce oświatowej, obejmujących zarówno kwestie organizacyjne jak i programowe.        Zapowiedziana przez premiera Bartla w 1926 roku idea wychowania państwowego, dopiero w 1928 roku zaczęła krystalizować swoje oblicze,  jednak dopiero objęcie teki ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego w 1931 roku przez Janusza Jędrzejowicza spowodowało przyspieszenie budowy...
odsłon: 1,036 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-10 [08:11]
Przez cały okres międzywojenny niezwykle ważną wagę przywiązywano do nauki historii w szkołach wszystkich poziomów.        Wydane w latach 1919-1922 programy nauki historii zakładały, iż w szkole powszechnej lekcje historii  rozpoczynały się w trzeciej klasie i trwały do jej końca w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. W gimnazjum niższym uczono historii w klasach drugiej i trzeciej, również w wymiarze dwugodzinnym, natomiast w gimnazjum wyższym trwała ona przez cały...
odsłon: 606 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-07 [08:15]
Rywalizacja polsko-sowiecka na arenach sportowych rozpalała kibiców do czerwoności.       W ramach eliminacji do Mistrzostw Świata w 1958 roku piłkarska reprezentacja Polski trafiał do grupy eliminacyjnej z jedną najsilniejszych wówczas drużyn na świecie – ekipą ZSRS. W pierwszym meczu w Moskwie Polacy przegrali 0:3, jednak mecz rewanżowy, który odbył się 20 października 1957 roku w Chorzowie na Stadionie Śląskim wywołał wielkie zainteresowanie kibiców.   ...
odsłon: 999 | komentarzy: | czytaj...
2013-06-05 [08:35]
Wyścig Pokoju był imprezą, budzącą olbrzymie zainteresowanie społeczne. Stąd też zwycięstwo w 1956 roku Stanisława Królaka nad koalicją kolarzy sowieckich wywołało powszechny entuzjazm.      Wyścig Pokoju zainicjowany został w 1948 roku przez komunistyczne redakcje „Głosu Ludu” (potem „Trybuny Ludu) oraz Rudego Prava”, do których dołączył w 1952 roku wschodnioniemiecki dziennik „Neues Deutschland”.      Impreza z każdym rokiem nabierała na znaczeniu,...
odsłon: 1,465 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-06-03 [06:50]
Jedną z największych imprez sportowych, zorganizowanych w latach 50. w Polsce Ludowej były Mistrzostwa Europy w boksie, które odbyły się w dniach 18-24 maja 1953 w Warszawie.      W imprezie olbrzymi sukces odniosła polska reprezentacja, trenowana przez legendarnego Feliksa Stamma, zdobywając 5 złotych medali. Złoci medaliści: Henryk Kukier, Zenon Stefaniuk, Józef Kałuża, Leszek Drogosz oraz Zygmunt Chychła stali się narodowymi bohaterami.     ...
odsłon: 1,608 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-29 [07:10]
Od samego początku Giedroyc pojmował kwestię wschodnią przede wszystkim jako projekt nowej polityki polskiej, który nie tyle będzie czekał na urzeczywistnienie w sprzyjających warunkach, ile sam zacznie stwarzać nowy klimat i oddziaływać na stosunki miedzy Polską a jej wschodnimi sąsiadami.           Giedroyc uważał, że najgroźniejsze dla imperium sowieckiego są ruchy narodowościowe, a ideologii komunistycznej może się skutecznie przeciwstawić tylko...
odsłon: 655 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-27 [07:05]
Wydarzeniem, które ugruntowało image Giedroycia jako zdecydowanego zwolennika porozumienia polsko-ukraińskiego, była reakcja  "Kultury" na audycję wyemitowaną przez Telewizję Francuską w marcu 1958 roku, a poświęconą zamachowi na Symona Petlurę.         Audycja ta dezawuowała ukraiński ruch niepodległościowy jako z gruntu antysemicki. Giedroyc natychmiast postanowił wydać oświadczenie w tej sprawie, pomimo, że nawet Jerzy Stempowski nie radził mu się mieszać...
odsłon: 561 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-22 [06:40]
Również Juliusz Mieroszewski, który stałą współpracę z miesięcznikiem podjął w kwietniu 1950 roku, zostając londyńskim korespondentem „Kultury”  (stąd „Londyńczyk”) a wkrótce czołowym publicystą politycznym pisma, z entuzjazmem powitał artykuł Łobodowskiego.                Alternatywą dla porozumienia był powrót do tragicznej przeszłości, a więc spotkanie z Ukraińcami „na moście w Przemyślu z karabinami w rękach”. Londyńczyk...
odsłon: 483 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-20 [08:23]
4 października 1946 roku generał Władysław Anders mianował Jerzego Giedroycia kierownikiem Instytutu Literackiego.              Początkowo (lata 1946-47) Instytut działał w Rzymie, do którego Giedroyc ściągnął swoich głównych współpracowników (m.in. Czapski, Herling-Grudziński, małżeństwo Hertzów). Pierwszy numer pisma (kwartalnik). Instytutu Literackiego - "Kultury" - ukazał się w czerwcu 1947. W maju 1947 Giedroyc otrzymał...
odsłon: 663 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-15 [07:07]
Margaret Thatcher w czasie wojny o Falklandy przywróciła Brytyjczykom poczucie dumy ze swego państwa.         Od samego początku w wojnie tej nie chodziło o terytorium, ale o zasady, które premier Thatcher wyraziła w następujący sposób: „Agresorzy nigdy nie powinni zwyciężać, a prawo międzynarodowe powinno górować nad siłą”.         Brytyjczycy zamieszkiwali Falklandy od końca XVII wieku, a wyspy, choć położone zaledwie 500 km od...
odsłon: 614 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-13 [06:55]
Margaret Thatcher zdołała przekształcić „chorego człowieka Europy” w zdrowe państwo o kwitnącej gospodarce.          Gdy Margaret Thatcher zostawała premierem Wielkiej Brytanii, główne sektory jej gospodarki znajdowały się w rękach państwa. Były źle    zarządzane i przynosiły straty. Nacjonalizacja gospodarki doprowadziła do znacznego osłabienia aktywności gospodarczej Brytyjczyków.          Wystarczy...
odsłon: 955 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-08 [07:36]
Józefowi Lipskiemu nie udało się wiosną 1939 roku zapobiec konfliktowi polsko-niemieckiemu, który doprowadził do agresji niemieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku.        Po normalizacji stosunków polsko-niemieckich, w październiku 1934 roku podniesiono rangę wzajemnych przedstawicielstw z poselstw do ambasad. W tej sytuacji Józef Lipski został mianowany 29 października 1934 roku ambasadorem RP w Berlinie.         Latem 1934 roku Lipski...
odsłon: 979 | komentarzy: | czytaj...
2013-05-06 [07:39]
Józef Lipski odegrał znaczną rolę w podpisaniu deklaracji o nieagresji z Niemcami w styczniu 1934 roku.        Józef Lipski urodził się 5 czerwca 1894 roku we Wrocławiu, jako najmłodszy syn Wojciecha i Zofii Lipskich.  Jego ojciec (herbu Grabie) zasiadał w pruskiej Izbie Panów jako ziemianin – dziedziczny właściciel dóbr rycerskich w Lewkowie w Poznańskiem. Jednocześnie był współtwórcą Związku Ziemian, a w 1918 roku został starosta ostrowskim – jako pierwszy polski...
odsłon: 1,304 | komentarzy: 1 | czytaj...
2013-04-29 [08:32]
Po szoku stanu wojennego, do większych protestów w Warszawie doszło dopiero w maju 1982 roku.       Po protestach z grudnia 1981 roku, pierwsze miesiące 1982 roku minęły w Warszawie dość spokojnie.       Pierwszym w stanie wojennym testem możliwości „bojowych” warszawskich jednostek MO i SB były uroczystości „święta” 1 maja 1982 roku. W ramach kompleksowych przygotowań  do ochrony oficjalnej manifestacji zintensyfikowano działania...
odsłon: 807 | komentarzy: | czytaj...
2013-04-24 [07:22]
Edward Raczyński odegrał znaczną rolę w zawarciu na wiosnę 1939 roku porozumienia polsko-brytyjskiego.       Od początku londyńskiej misji Raczyńskiego, Brytyjczycy nieustannie zadawali mu pytanie „czy rząd polski – poza układem z końca stycznia roku 1934 – nie zawarł z Hitlerem jakiegoś poufnego układu; czy jednym słowem Polska nie zaprzedała się tej osi, którą Niemcy wówczas budowali”.        Kolejne agresywne kroki Hitlera, otwarte...
odsłon: 780 | komentarzy: | czytaj...
2013-04-22 [07:25]
Edward Raczyński przed objęciem stanowiska ambasadora RP w Londynie, pełnił szereg ważnych funkcji w polskiej dyplomacji.       Edward Bernard Maria hr. Raczyński urodził się 19 grudnia 1891 roku w Zakopanem jako syn Edwarda Aleksandra oraz Róży z domu Potockiej. Po ukończeniu III gimnazjum im. Jana Sobieskiego w Krakowie, w 1911 wyjechał na studia do Lipska. W 1913 roku przeniósł się do Londynu, gdzie studiował na London School of Economics and Political Sciences,...
odsłon: 1,011 | komentarzy: | czytaj...
2013-04-17 [07:41]
Polsko-brytyjska deklaracja o wzajemnej pomocy zamiast uspokoić doprowadziła do dalszego zaognienia sytuacji w Europie.       Diametralna zmiana w brytyjskiej polityce zagranicznej wynikała nie tyle z troski o bezpieczeństwo państwa polskiego, ale ze strachu przed spełnieniem przez Warszawę żądań Berlina, co doprowadziłoby do dalszego wzmocnienia III Rzeszy i pojawienia się realnej groźby ataku niemieckiego na mocarstwa zachodnie. Usztywniając postawę Polski umacniali...
odsłon: 703 | komentarzy: | czytaj...
2013-04-15 [07:31]
Na początku 1939 roku doszło do przełomu w stosunkach polsko-niemieckich.       W końcu października 1938 roku niemiecki minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop przedstawił polskiemu ambasadorowi w Berlinie Józefowi Lipskiemu ofertę „globalnego uregulowania” wszystkich problemów polsko-niemieckich. Zawierały one zgodę Warszawy na włączenie Gdańska do Rzeszy, poprowadzenie eksterytorialnej linii kolejowej i autostrady przez Pomorze Gdańskie oraz...
odsłon: 1,056 | komentarzy: 2 | czytaj...
2013-04-10 [07:39]
Pogarszające się na wiosnę 1938 roku położenie Czechosłowacji, minister Józef Beck pragnął wykorzystać do odebrania jej zagrabionego Polsce na początku 1919 roku Zaolzia.       Podczas majowej narady najważniejszych postaci obozu piłsudczykowskiego postanowiono, iż Warszawa nie podejmie żadnych antyczeskich kroków,  jednocześnie nie zobowiąże się do obrony jej granic. Za priorytet uznano sprawę odzyskania Zaolzia. Szef polskiego MSZ za ciche wsparcie postulatów...
odsłon: 1,212 | komentarzy: | czytaj...
2013-04-08 [07:33]
Józef Beck uważał się za „jedynego autoryzowanego interpretatora i wykonawcę woli Marszałka” w sprawach polityki zagranicznej.      Dopóki jednak żył Komendant, Beck (pułkownik artylerii konnej) był jedynie sprawnym wykonawcą jego poleceń na arenie dyplomatycznej. Tak było m.in. w sprawie polsko-niemieckiej deklaracji o niestosowaniu przemocy z 26 stycznia 1934 roku.      Śmierć Marszałka Piłsudskiego stanowiła dla Becka tragedię osobistą, który żywił w...
odsłon: 996 | komentarzy: | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku cisteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.