| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен
2016-02-08 [08:47]
Od początku swej władzy komuniści dążyli do całkowitego zdyskredytowania tradycji przedwojennego Wojska Polskiego oraz Armii Krajowej.     W deklaracji programowej „O co walczymy” z listopada 1943 roku Polska Partia Robotnicza zapowiadała bezwzględną walkę z Polskim Państwem Podziemnych i Armią Krajową, która „według sanacji – napisano – ma być tą siłą, która złamie wszystkie próby ujęcia władzy przez masy ludowe. Polityczną strawą codzienną, którą dzisiaj karmi się Armię Krajową...
odsłon: 978 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-03 [09:03]
Po ucieczce Stefana Korbońskiego władze komunistyczne aresztowały, a następnie postawiły przed sądem większość osób, które umożliwiły mu przedostanie się do Szwecji.       Wkrótce po ucieczce posła Wacław Komar, szef Departamentu VII Ministerstwa Bezpieczeństw Publicznego, zajmującego się wywiadem polecił mjr Stanisławowi Nadzinowi, rezydentowi komunistycznego wywiadu w Sztokholmie śledzenie Korbońskiego w Szwecji. „Wszystko trzeba zrobić w wielkiej dyskrecji – nakazał...
odsłon: 1,167 | komentarzy: | czytaj...
2016-02-01 [08:29]
Na początku listopada 1947 roku Stefan Korboński postanowił uciec z rządzonej przez komunistów Polski.    Stefan Korboński, znakomity prawnik, znany działacz Stronnictwa Ludowego, w okresie okupacji hitlerowskiej pełnił funkcję szefa Kierownictwa Walki Cywilnej, a od 1943 roku szefa Oporu Społecznego w Kierownictwie Walki Podziemnej. Po aresztowaniu przez Sowietów w marcu 1945 roku Jana Stanisława Jankowskiego został Delegatem Rządu na Kraj.     Przez cały okres...
odsłon: 1,663 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-28 [08:45]
W dniu 26 stycznia 2016 roku w  programie „Debata”  dyskutowano między innymi o polityce historycznej Polski. Wybitny publicysta i pisarz Bronisław Wildstein słusznie przypomniał, iż przez większość istnienia tzw. III RP: „Uprawiano wobec nas pedagogikę wstydu. Twierdzono, że nasza historia powinna być czymś złym, że powinniśmy wstydzić się przeszłości”.   Z kolei Jacek Żakowski, publicysta postkomunistycznej „Polityki”  dowodził: „Jeśli pojawia się nazwa...
odsłon: 3,720 | komentarzy: 2 | czytaj...
2016-01-27 [08:54]
Robert Brasillach, autor wstrząsającego reportażu z Katynia  został rozstrzelany przez rodaków w dniu 6 lutego 1945 roku.       W pierwszym artykule opublikowanym po powrocie z niewoli, noszącym znaczący tytuł Vive le Marechal!, zdecydowanie poparł Rewolucję Narodową marszałka Petaina. W innych tekstach opublikowanych na łamach Je Suis Partout  jednoznacznie opowiadał się na sojuszem francusko-niemieckim, mającym zapobiec dostaniu się Europy w łapy komunistów,...
odsłon: 1,825 | komentarzy: 6 | czytaj...
2016-01-25 [09:02]
Robert Brasillach był krytykiem, pisarzem i dziennikarzem politycznym, którego rozstrzelano w 1945 roku wyłącznie za napisane artykuły.     Robert Brasillach urodził się w dniu 31 marca 1909 roku. Jego ojciec Arthemile – porucznik armii francuskiej zginął w 1914 roku w walkach z Berberami w Maroku. Po powrocie do Francji osierocona rodzina zamieszkała najpierw w Perpignan, a potem w Sens, gdzie Robert rozpoczął naukę w gimnazjum. W 1925 roku po przeniesieniu się do Paryża, Robert...
odsłon: 1,106 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-20 [09:04]
Polskie osiedle w Meksyku usytuowano na terenie hacjendy Santa Rosa.        Polskie osiedle w Meksyku zarządzane było przez przedstawiciela Ministerstwa Pracy i Opieki Społecznej – Bohdana Szmejko. Koszty finansowania szkół i placówek zdrowia na terenie osiedla ponosić miała Rada Polonii Amerykańskiej, a koszty administracyjne Foreign Relief and Rehabilitation Operations w formie kredytu na konto rządu polskiego.         Administracja...
odsłon: 486 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-18 [08:44]
Uchodźcy polscy ze Związku Sowieckiego znaleźli gościnę również w Meksyku.       Inicjatorami wysłania Polaków byli Brytyjczycy, którzy latem 1942 roku szukali sposobu rozwiązania problemu polskich uchodźców, przebywających w Azji. W tym celu zwrócili się do kilku państwa amerykańskich z pytaniem o możliwość przejęcia pewnej liczby Polaków. Ze względu na bardzo restrykcyjne przepisy ustawodawcze Stanów Zjednoczonych, większa szansa była na przemieszczenie Polaków do państw...
odsłon: 1,201 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-13 [08:50]
Na jesieni 1918 roku epidemia hiszpanki zawitała na ziemie polskie, zbierając śmiertelne żniwo.      Do Polski hiszpanka przyjechała koleją - podobnie jak w zachodniej Europie przemieszczała się wojskowymi eszelonami. We Lwowie zauważono ją w lipcu 1918 r., w połowie września pojawiła się w Krakowie, a w październiku w Warszawie. Przez długie lata była obecna w żargonie ulicznym, a powiedzenie "trup jak Hiszpan" oznaczało, że ktoś śmierci już się nie wywinie. Jarosław...
odsłon: 770 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-11 [09:37]
Grypa hiszpanka, która przetoczyła się przez świat w latach 1918-1919 doprowadziła do śmierci co najmniej 50 mln ludzi.      Pierwszy przypadek zachorowania odnotowano w stanie Kansas. Doktor Loring Miner, lekarz z hrabstwa Haskell County w stanie Kansas, w lutym 1918 roku donosił władzom o wystąpieniu choroby gwałtownie atakującej miejscowych mieszkańców, którzy skarżą się na silne bóle głowy i mięśni, wysoką gorączkę oraz kaszel. Ponieważ zapadali na nią przede wszystkim...
odsłon: 1,630 | komentarzy: | czytaj...
2016-01-04 [08:37]
W czasie II wojny światowej ponad 18 tysięcy Polaków znalazło schronienie w Afryce.     Pierwsza grupa Polaków przybyła do Afryki już w sierpniu 1941 roku. Byli to uchodźcy, którzy w 1939 roku przedostali się do Rumunii, a później zostali ewakuowani na Cypr. Latem 1941 roku zdecydowano o ich przewiezieniu do Północnej Rodezji. Statek wiozący uchodźców do Afryki zawinął¸ po drodze do portów palestyńskich, gdzie część pasażerów pozostała na stałe. Od grupy cypryjskiej odłączyli się...
odsłon: 1,445 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-30 [08:44]
Ostateczna decyzja o przyłączeniu Wielkopolski do Rzeczypospolitej zapadła na konferencji pokojowej w Wersalu.     Przykład Poznania miał kolosalne znaczenie moralne i polityczne dla prowincji. Płomień walki ogarnął całą Wielkopolskę. W spontanicznym zrywie wolnościowym zlikwidowano władze pruskie i ustanowiono polskie najpierw w miejscowościach leżących w pobliżu Poznania. Jakkolwiek w pierwszych dniach brakowało jednolitego dowództwa, to „niezłomna wola wszystkich oddziałów...
odsłon: 557 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-28 [08:36]
W dniu 27 grudnia 1918 roku wybuchło w Poznaniu powstanie wielkopolskie.       Zawarcie w dniu 11 listopada 1918 roku przez Ententę rozejmu z Niemcami nie zmieniło sytuacji w Wielkopolsce. Władza nadal pozostawała w rękach niemieckich. Niemcy dopuszczali jedynie możliwość pewnego złagodzenia polityki wobec Polaków.       Wybuch rewolucji w Niemczech doprowadził jednak do chaosu, rozprężenia i dezorganizacji w Poznańskim. Powstające rady żołnierskie oraz...
odsłon: 705 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-23 [09:18]
Święta Bożego Narodzenia 1918 roku były pierwszymi świętami w Niepodległej Polsce.     Wielką radość po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, mąciły obawy o wynik wojny o granice, epidemia grypy hiszpanki  oraz troski życia codziennego. Polska była zniszczona w wyniku działań wojny światowej oraz okupacji niemieckiej i austriackiej. Wiele polskich rodzin zmagało się z nędzą i głodem. Nic więc dziwnego, iż ówczesne gazety pełne były ogłoszeń o organizowanej pomocy dla...
odsłon: 537 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-21 [08:43]
Radosław Sikorski inspirujący w amerykańskich mediach krytyczne wobec Polski artykuły, nie jest pierwszą osobą, noszącą to nazwisko, która to czyni.    Radosław Sikorski przyzwyczaił się do sprawowania władzy, do dziś jest przeświadczony, że był najlepszym ministrem spraw zagranicznych III RP. Nadal żyje w przekonaniu, że władza mu się po prostu należy.     Osunięty na boczny tor, rozgoryczony, zgorzkniały, obrażony na Polskę i Polaków, zaślepiony nienawiścią do nowego...
odsłon: 2,244 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-12-16 [08:50]
W listopadzie 1939 roku gen. Sikorski podjął decyzję o likwidacji Służby Zwycięstwu Polski i zbudowaniu na jej podstawie Związku Walki Zbrojnej.     Przed opuszczeniem Polski we wrześniu 1939 roku gen. Sikorski powierzył Witoldowi Orzechowskiemu i Ryszardowi Świętochowskiemu misję utworzenia własnej organizacji politycznej, grupującej osoby związane z przedwojennym Frontem Morges i zdecydowanych przeciwników sanacji. Aby jednak montowana przez nich organizacja miała rację bytu...
odsłon: 646 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-14 [08:25]
W końcu września 1939 roku gen. Michał Tokarzewski-Karaszewicz rozpoczął organizację Służby Zwycięstwu Polski.     W dniu 25 września 1939 roku gen. Tokarzewski-Karaszewicz zgłosił gotowość gen. Juliuszowi Rómmlowi „podjęcia się odpowiedzialności za zorganizowanie zbrojnego oporu przeciw okupantom i gotowości moralnej oraz fizycznej kraju do wszczęcia otwartej walki, gdy na to pozwoli położenie wojenne”.      Następnego dnia do gen. Rómmla przybył kurier od...
odsłon: 899 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-09 [08:32]
Znacznie większe od MSZ zainteresowanie Polską w latach 20. wykazywał japoński Sztab Generalny.     Największe zasługi w nawiązaniu bliskiej współpracy wojskowej między oboma krajami położył pierwszy japoński attaché wojskowy w Polsce kpt. Yamawaki Masataka, który przebywał w Warszawie od czerwca 1919 roku, czyli zanim doszło do oficjalnej wymiany attaché wojskowych. Bardzo szybko nawiązał przyjazne stosunki z polskimi oficerami i był dopuszczany zarówno do wielu prac sztabowych...
odsłon: 503 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-07 [08:47]
W latach 20. Polska pozostawała na uboczu zainteresowań japońskiej dyplomacji.     W przeciwieństwie do pozostałych mocarstw Japonia nie spieszyła się z okazaniem poparcia Polsce po zakończeniu I wojny światowej. Wedle wielu historyków japońskich spowodowane to było negatywną oceną udziału polskich jednostek w ekspedycji syberyjskiej, rozpoczętej latem 1918 roku.     Rząd japoński nie uznał Komitetu Narodowego Polskiego za oficjalną reprezentację interesów Polski,...
odsłon: 876 | komentarzy: | czytaj...
2015-12-02 [08:27]
Efektem wizyty Piłsudskiego w Tokio latem 1904 roku było uzyskanie gwarancji wsparcia finansowego i materiałowego Japończyków dla PPS.     Wkrótce po przybyciu Piłsudskiego do Tokio doszło do jego spotkania  z Dmowskim. Przywódca Ligii Narodowej poinformował szefa PPS o swym rozmowach w japońskim Sztabie Generalnym oraz złożeniu dwóch memoriałów o sytuacji politycznej w Rosji i Królestwie Polskim. W obu memoriałach wyraził swój daleko idący sceptycyzm co do szans powstania w...
odsłon: 583 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-30 [08:49]
Po wybuchu wojny z Rosją w 1904 roku Japończycy podjęli rozmowy z przedstawicielami Ligi Narodowej oraz Polskiej Partii Socjalistycznej.     Jeszcze przed rozpoczęciem wojny z Rosją, władze japońskie zadecydowały o nawiązaniu kontaktów z przedstawicielami narodów, ujarzmionych przez Rosję, w celu wykorzystania ich dążeń niepodległościowych do osłabienia sił swego przeciwnika. W tym celu japoński Sztab Generalny wysłał do Sztokholmu płk. Akashiego Motojiro, dotychczasowego attaché...
odsłon: 844 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-25 [08:35]
We wrześniu 1939 roku w niemieckich sferach rządowych trwały gorączkowe narady poświęcone przyszłej organizacji pokonanego państwa polskiego.       Jednym z promotorów porozumienia z Polakami był ambasador  Niemiec w Warszawie w latach 1931-1939 - Hans Adolf von Moltke. Poseł od 1931, a po ambasador od 1934 roku był gorącym zwolennikiem normalizacji stosunków polsko-niemieckich, co zaowocowało podpisaniem w dni 26 stycznia 1934 roku deklaracji o niestosowaniu przemocy....
odsłon: 1,648 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-23 [08:18]
W styczniu 1942 roku sąd w Buzułuku skazał Leona Kozłowskiego na karę śmierci.      Informacje przedstawicieli polskiej służby dyplomatycznej oraz wywiadu o rzekomych rokowaniach Leona Kozłowskiego z Niemcami padły w Londynie na podatny grunt. Po opuszczeniu – na znak protestu wobec podpisania przez Sikorskiego układu z Sowietami, nie gwarantującego uznania nienaruszalności polskiej granicy na wschodzie – rządu przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego oraz ministra Augusta Zaleskiego...
odsłon: 1,114 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-18 [08:31]
Na początku listopada 1941 roku Leon Kozłowski uciekł z Rosji i oddał się w ręce Niemców.     Nazajutrz po zwolnieniu z sowieckiego więzienia, w dniu 7 września 1941 roku Leon Kozłowski wziął udział s mszy świętej odprawionej przez ks. Włodzimierza Cieńskiego w specjalnie otwartym kościele katolickim w Moskwie. Następnego dnia zgłosił się do pracy przy sortowaniu korespondencji w ambasadzie RP w stolicy ZSRS.     Starał się jednak na otrzymanie jakieś bardziej...
odsłon: 916 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-16 [08:19]
W końcu września 1939 roku Sowieci aresztowali we Lwowie byłego premiera RP Leona Kozłowskiego.     Leon Kozłowski urodził się 6 czerwca 1892 roku w majątku Rembieszyce jako syn Stefana, jednego z założycieli „Arkonii - polskiej organizacji studenckiej w Rydze, a potem twórcy pierwszego w Kongresówce Towarzystwa Rolniczego, oraz Marii ze Strasburgerów.     Przyszły premier RP rozpoczął edukację w siedmioklasowej Miejskiej Szkole Handlowej w Kielcach, a po śmierci w...
odsłon: 1,763 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-09 [08:26]
W dniu 7 listopada 1918 roku powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.     Na początku lutego 1918 roku odbyła się w Krakowie narada działaczy lewicy niepodległościowej, w której istotną rolę odegrali członkowie piłsudczykowskiego Konwentu A – Jędrzej Moraczewski, Bogusław Miedziński, Juliusz Poniatowski oraz płk. Rydz-Śmigły – Komendant Główny Polskiej Organizacji Wojskowej.     Członkowie Konwentu przewidując klęskę państw centralnych...
odsłon: 583 | komentarzy: | czytaj...
2015-11-04 [08:22]
W obliczu bierności Francji, Józef Piłsudski zmusił Hitlera w 1933 roku do porzucenia antypolskiej polityki.     W drugiej połowie kwietnia 1933 roku Józef Piłsudski polecił ambasadorowi w Berlinie Alfredowi Wysockiemu złożyć wizytę Hitlerowi i w ostrych słowach zażądać rezygnacji z ingerencji w sprawy Gdańska. W przeciwnym razie Polska zostanie zmuszona do wyciągnięcia "pewnych" konsekwencji. Wiadomo, iż słowo "pewnych" w ustach polskiego rządu brzmiało wtedy krystalicznie jasno...
odsłon: 1,404 | komentarzy: 6 | czytaj...
2015-11-02 [08:44]
W 1933 roku Piłsudski zaproponował Francji przeprowadzenie operacji prewencyjnej przeciwko Hitlerowi.     Zdaniem niemieckiego historyka Hansa Roosa na przełomie marca i kwietnia 1933 roku Marszałek Piłsudski polecił przeprowadzenie w Paryżu sondaży „w sprawie wspólnej akcji wojskowej przeciw Niemcom hitlerowskim. Te sondaże nastąpiły nie na zwykłej oficjalnej drodze dyplomatycznej, ale przez specjalnych pełnomocników wojskowych. Sugestie Marszała zmierzały nie do ogólnej wojny...
odsłon: 1,166 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-10-28 [08:28]
Nie bacząc na oportunistyczne zachowanie świata, demokraci tego kraju rozpoczęli walkę z faszyzmem.     Reakcja wolnego świata okazała się niewspółmierna wobec oczekiwań demokratów znad Wisły.      Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zaniepokojony rozwojem sytuacji w Polsce wyraził nadzieję na powstrzymanie się nowych władz od chęci zemsty na swych poprzednikach.       Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean Claude Junker...
odsłon: 2,199 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-10-26 [08:25]
Nad tym krajem zapadła ciemność.   Niebo zasnuły czarne chmury faszyzmu. Ptaki przestały śpiewać, a dzieci się bawić. Wszystkich ogarnął mrok. Do serc mężnych demokratów wkradł się strach. Zamarł ruch samochodowy, a pojedynczy piesi przemykali się ulicami opustoszałych miast. Faszyści w czarnych skórzanych płaszczach po kostki zbierali się na skrzyżowaniach ulic, aby świętować swe zwycięstwo. Ciemny pijany motłoch świętował na placach miast, domagając się wymordowania wszystkich demokratów...
odsłon: 1,671 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-23 [08:49]
Jaki byłby wymarzony rząd tzw. III RP wedle mediów „liberalnego” (czytaj: lewackiego) mainstreamu?   Premier – Janusz Palikot – zwolennik zakończenia „polskiego eksperymentu” i utworzenia „narodu europejskiego” Wicepremier ds. wszystkiego – Magdalena Środa – zna się na wszystkim Minister Spraw Wewnętrznych – Robert Biedroń – na pałkach zna się jak mało kto Minister Spraw Zagranicznych – Zbigniew Hołdys – potrafi powiedzieć ch… w każdym języku Minister Obrony Narodowej – Sławomir...
odsłon: 739 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-21 [07:34]
Nasza PEK kochana w pocie czoła w tajemnicy przed faszystowskimi agentami, zwolennikami państwa wyznaniowego, przygotowuje swoje expose, w którym przedstawi ambitny program reform, mających przekształcić „ten kraj” w nowoczesny, postępowy, tęczowy, w pełni europejski kraj.   Reformy rządu koalicji PO-ZLew-Petru-LGBT przewidują całkowitą zmianę tego kraju:   Polityka zagraniczna zlikwidujemy MSZ, wszystkie ambasady i inne placówki dyplomatyczne – są one zupełnie niepotrzebne, skoro...
odsłon: 1,418 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-19 [08:01]
Nasz premier (premierka?) kochana doczekała się wielu analiz, w których najtęższe głowy zastanawiały się jak opisać fenomen lekarki z Szydłowca.     Premier Kopaczowa obdarzona została wieloma epitetami: „Królowa Polskiej Komedii”, „Kopacz na Jeden Metr w Głąb” itp., jednak żaden z nich do mnie nie przemawiał. Dopiero wczoraj, po relacji z jej kolejnej wizyty gospodarskiej „w tym kraju”, w czasie której obiecywała cuda na patyku, odkryłem, kogo mi przypomina szefowa Platformy i...
odsłon: 2,183 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-10-14 [08:00]
W 1922 roku doszło do nawiązania bliskiej współpracy wojskowej pomiędzy Niemcami a Rosją bolszewicką.     Po zakończeniu wojny światowej, w czasie trwania w Rosji wojny domowej, niemieccy generałowie uważali, iż dopiero po obaleniu rządów bolszewików możliwy będzie sojusz z Rosją. Takie były pobudki działania osławionego von der Goltza w krajach bałtyckich i nie bez powodu jeden z jego podwładnych skarżył się, że Brytyjczycy zmuszając oddziały von der Goltza do wycofania się „...
odsłon: 2,389 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-10-12 [07:44]
18 czerwca 1935 roku był jednym z najszczęśliwszych dni w życiu Hitlera.     Tego dnia Wielka Brytania zgodziła się podpisać z III Rzeszą układ morski, na mocy którego ograniczono wielkość floty niemieckiej do 35% tonażu Royal Navy. W rzeczywistości rząd angielski zalegalizował budowę floty niemieckiej, łamiąc jednocześnie postanowienia traktatu wersalskiego. Zgadzając się na zbrojenia morskie III Rzeszy Anglicy nie sprzeciwiali się zbrojeniom niemieckim także na lądzie i w...
odsłon: 2,732 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-07 [08:06]
Grzegorz Roman - niegdyś popularny aktor dziecięcy – mieszka obecnie razem z żoną Martą na hiszpańskiej wyspie Feurteventura.     W czasie tegorocznego objazdu wyspy naszym polskim przewodnikiem był pan w średnim wieku, który kogoś mi przypominał. Dopiero po pewnym czasie uzmysłowiłem sobie, iż widziałem go dawno temu w telewizji w jakimś polskim serialu. Wreszcie doznałem olśnienia - przecież to chyba Marek Piegus – bohater znanego serialu z lat 60., którego wznowienie widziałem...
odsłon: 1,945 | komentarzy: | czytaj...
2015-10-05 [07:49]
Dowódcą batalionu „Kiliński”, który zdobył „PASTĘ” był olimpijczyk, rotmistrz Henryk Roycewicz „Leliwa”.     Henryk Roycewicz urodził się 30 lipca 1898 roku w Janopolu na Litwie jako syn Roberta i Eugenii z domu Likiewicz. Po ukończeniu 7-klasowej Szkoły Handlowej w Kownie, w dniu 5 grudnia 1918 roku wstąpił ochotniczo do Wileńskiego Pułku Ułanów, walcząc w jego szeregach w wojnie z bolszewikami. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie, w grudniu 1920 roku...
odsłon: 1,541 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-30 [07:59]
W agresji sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku wzięło udział ponad pół miliona czerwonoarmistów.     W dniu 3 września 1939 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło decyzję o rozpoczęciu skrytej mobilizacji jednostek Armii Czerwonej, przeznaczonych do agresji na Polskę. Jednocześnie zadecydowano o wstrzymaniu zwolnienia starych roczników szeregowców i podoficerów, przedłużając służbę wojskową ponad 300 tysiącom żołnierzy. Następnego dnia komisarz obrony Woroszyłow zarządził...
odsłon: 1,009 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-28 [08:00]
Od wybuchu wojny polsko-niemieckiej we wrześniu 1939 roku Związek Sowiecki zintensyfikował swoje przygotowania do agresji na Polskę.     Po podpisaniu paktu Ribbentrop-Mołotow władze sowieckie starały się przekonać własne społeczeństwo, iż jego zawarcie spowodowane zostało zerwaniem przez Francję i Wielką Brytanię rokowań z Moskwą oraz odmową Polski wpuszczenia Armii Czerwonej na swoje terytorium. W konsekwencji to Polska, Francja oraz Wielka Brytania miały ponosić winę za wybuch...
odsłon: 1,401 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-14 [07:31]
Latem 1941 roku politycy związani z rządem Sikorskiego rozpoczęli bezpardonową walkę z gen. Sosnkowskim, która przybrała formę przemysłu pogardy.      W końcu lipca 1941 roku gen Sosnkowski złożył – na znak protestu wobec podpisania przez gen. Sikorskiego niekorzystnej dla Polski umowy ze Związkiem Sowieckim – dymisję z funkcji ministra w rządzie RP na uchodźstwie, zachowując funkcję następcy Prezydenta RP.      Zwolennicy gen. Sikorskiego, z Stanisławem...
odsłon: 2,259 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-09 [07:35]
Generał Kazimierz Sosnkowski opracował podstawowe zasady organizacji i działalności Związku Walki Zbrojnej.      Komenda Główna ZWZ była z założenia centralnym aparatem dowodzenia całą organizacją konspiracyjną, która działała na terenie okupowanej Polski. Początkowo podlegało jej 6 Komend Obszarów w Kraju, a następnie skorygowano pierwotne założenia organizacyjne tworząc dwie komendy: okupacji niemieckiej i okupacji sowieckiej.      Generał Sosnkowski i...
odsłon: 605 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-07 [07:27]
W listopadzie 1939 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został Komendantem Głównym Związku Walki Zbrojnej.       Od października 1939 roku premier gen. Sikorski rozpoczął przygotowania do przekształcenia, utworzonej w końcu września 1939 roku Służby Zwycięstwu Polski i uważanej przez niego za opanowaną przez piłsudczyków oraz powołania nowej, całkowicie mu podległej organizacji zbrojnej w okupowanej Polsce. Na posiedzeniu Rady Ministrów w dniu 17 października 1939 roku...
odsłon: 871 | komentarzy: | czytaj...
2015-09-02 [07:38]
W dniach 1-2 września 1939 roku Wołyńska Brygada Kawalerii skutecznie powstrzymała natarcie niemieckiej 4 dywizji pancernej.     Wołyńska Brygada Kawalerii w składzie 19. i 21. pułku oraz 2. dywizjonu artylerii konnej została zmobilizowana w połowie sierpnia 1939 roku, a następnie przerzucona w rejon Brzeźnicy Nowej na południowe skrzydło Armii „Łódź”. Pod koniec sierpnia dołączył do niej 12. Pułk Ułanów Podolskich, dowodzony przez ppłk. Suskiego de Rostwo, oraz przydzielony jako...
odsłon: 1,766 | komentarzy: 3 | czytaj...
2015-08-19 [07:53]
W obliczu pogorszenia się stosunków polsko-niemieckich, Japonia starała się podjąć rolę mediatora.      Ambasador Japonii w Warszawie Sako Shuichi w rozmowach z ministrem Józefem Beckiem, wiceministrem Janem Szembekiem oraz wicedyrektorem Departamentu Polityczno-Ekonomicznego MSZ, Tadeuszem Kobylańskim, a także przedstawicielami ruchu prometejskiego, podkreślał wagę dobrych relacji polsko-niemieckich, od których zależą także dobre stosunki Japonii z Polską i Niemcami....
odsłon: 875 | komentarzy: | czytaj...
2015-08-17 [07:44]
W latach trzydziestych doszło do zacieśnienia relacji polsko-japońskich.      W latach trzydziestych wzrosło zainteresowanie Japonii Polską, co związane było przede wszystkim z poszukiwaniem wsparcia na forum Ligi Narodów w związku z pogarszającą się pozycją Tokio na arenie międzynarodowej po zajęciu przez nią Mandżurii i utworzeniu Mandżukuo.     Inną przyczyną zwrócenia uwagi na Polskę było jej położenie geograficzne, stanowiące doskonałe miejsce do...
odsłon: 2,424 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-08-12 [07:51]
W czasie wojny 1920 roku Węgry udzieliły Polsce bardzo dużego wsparcia.     Nie bez kozery Stalin uważał Węgrów za jedyny, obok Polaków,  w Europie Środkowo-Wschodniej naród o tradycji szlacheckiej, i co za tym idzie o bardzo silnym poczuciu honoru oraz wartości niepodległościowych.      Już w dniu 4 marca 1919 roku podpisana została, za zgodą Alianckiej Komisji Wojskowej, umowa polsko-węgierska, mocy której Węgry przekazały nieodpłatnie Polsce w 1919...
odsłon: 1,103 | komentarzy: | czytaj...
2015-08-10 [07:53]
Konflikt polsko-czechosłowacki o Śląsk Cieszyński wpłynął na wrogi stosunek Pragi do Warszawy podczas wojny 1920 roku.      Po agresji czechosłowackiej na Śląsk Cieszyński w styczniu 1919 roku, stosunki pomiędzy Warszawą a Pragą były bardzo  napięte. Na mocy decyzji Rady Najwyższej Ententy z 27 września 1919 roku na spornym terytorium Śląska Cieszyńskiego, Spiszu i Orawy miał zostać przeprowadzony plebiscyt. Z uwagi na znaczną przewagę ludności polskiej, Warszawa mogła...
odsłon: 1,538 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-08-07 [08:00]
Najsłynniejszy kawalerzysta II RP gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski rozpoczął swoją karierę w Legionach jako szeregowiec w piechocie.      Wieniawa na tyle zrósł się z kawalerią, że nawet wybitni historycy (np. prof. Wieczorkiewicz) uważali, iż był od jednym z członków osławionego patrolu Beliny.       Bolesław Długoszowski wywodził się z rodziny o znacznych tradycjach kawaleryjskich. Jego dziad – Wincenty był podporucznikiem w 3 pułku ułanów...
odsłon: 1,241 | komentarzy: | czytaj...
2015-08-05 [08:00]
Generał Antoni Chruściel był zwolennikiem prowadzenia do samego końca walki w Warszawie w 1944 roku.     Gdy w dniu 9 września 1944 roku rozpoczęły się rozmowy z Niemcami na temat ewakuacji ludności cywilnej oraz ewentualnej kapitulacji, Chruściel w meldunku dla „Bora” podkreślił, iż „stan fizyczny oddziałów jest istotnie najwyższej wagi, stan moralny jest lepszy od fizycznego”, a „kapitulacja jest ostatecznością, której chcemy uniknąć, nikt nie wierzy Niemcom. Ludzie chcą ginąć...
odsłon: 1,199 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-08-03 [07:33]
Faktycznym dowódcą Powstania Warszawskiego był płk. Antoni Chruściel.     Wśród obiektów, które miały być zdobyte w pierwszym dniu powstania – wedle całkowicie nierealnego planu „Montera”, były warszawskie lotniska.  Na Okęciu – wedle obliczeń J. Kuleszy – w lipcu 1944 roku stacjonowało 1000 niemieckich lotników oraz 2500 żołnierzy naziemnej obsługi.  Teren lotniska otoczony był zasiekami, bunkrami oraz 63 gniazdami ciężkich karabinów maszynowych. Na lotnisku znajdowało...
odsłon: 1,003 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-31 [07:35]
Pułkownik Antoni Chruściel był zdecydowanym zwolennikiem wybuchu Powstania Warszawskiego.     Głównym inspiratorem rozpoczęcia w lipcu 1944 roku przygotowań do wybuchu powstania w stolicy był gen. Leopold Okulicki, który pozyskał dla swojej koncepcji zastępcę komendanta głównego AK gen. Tadeusza Pełczyńskiego, szefa Biura Informacji i Propagandy KG AK płk. Jana Rzepeckiego oraz płk. Antoniego Chruściela. W rezultacie nacisków tej grupy oficerów na gen. Komorowskiego w dniu 12...
odsłon: 1,263 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-29 [08:02]
Na wiosnę 1941 roku płk. Antoni Chruściel – późniejszy dowódca powstania – został komendantem warszawskiego okręgu ZWZ. Kim był dowódca powstania warszawskiego?      Antoni Chruściel urodził się 16 czerwca 1895 roku w Gniewczynie Łańcuckiej w rodzinie chłopskiej, jako syn Andrzeja i Katarzyny z domu Słycz.      Po ukończeniu szkoły powszechnej został w 1908 roku uczniem gimnazjum w Jarosławiu, które ukończył jako prymus w 1914 roku. Jako uczeń gimnazjum...
odsłon: 1,402 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-27 [07:44]
Na początku lata 1944 roku sowiecka armia – w ramach operacji „Bagration” - rozgromiła niemieckie armie na Białorusi i zbliżyła się do Wisły.     W połowie maja 1944 roku  sowieccy dowódcy z Żukowem i Wasilewskim na czele przystąpili do prac nad założeniami nowej operacji, nazwanej potem kryptonimem „Bagration”, mającej doprowadzić w ciągu dwóch miesięcy do rozbicia niemieckiej Grupy Armii „Środek”.      Ofensywa miała rozpocząć się na odcinku frontu o...
odsłon: 2,208 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-22 [07:17]
Powstanie federacji środkowoeuropejskiej miało być - wedle polskich organizacji konspiracyjnych – środkiem dla przeciwstawienia się imperialnym dążeniom Moskwy i Berlina.     O misji dziejowej i pokojowej ekspansji Polski, która miała doprowadzić do zorganizowania związku środkowoeuropejskiego pisano też w Tezach ideowych „Pobudki”, organizacji, która została utworzona z inicjatywy b. działaczy Obozu Narodowo-Radykalnego „Falanga”. Zapewniając o poszanowaniu niezawisłości innych...
odsłon: 899 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-20 [07:22]
Sprawę federacji środkowoeuropejskiej popierały prawie wszystkie polskiej siły polityczne w okupowanym kraju.      W uchwalonym w lipcu 1940 roku programie Związku Syndykalistów Polskich, skupiającym działaczy Związku Związków zawodowych oraz lewicowego skrzydła Związku Polskiej Młodzieży Demokratycznej opowiadano się za powrotem do polityki jagiellońskiej, rozumianej jednak jako „idea dobrowolnego współżycia narodów we wspólnym związku politycznym, nasze prawo do popierania...
odsłon: 1,131 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-15 [08:00]
Prowadzone od jesieni 1939 roku rozmowy polsko-czeskie napotykały na znaczne trudności wynikające z różnic politycznych i kulturowych obu narodów.         Po wstępnych rozmowach polsko-czechosłowackich, prowadzonych przede wszystkim przez ambasadora Raczyńskiego, w dniu 18 grudnia 1939 roku rząd RP ogłosił deklarację, w której podkreślono, iż „rok 1939 znaczy w dziejach Europy największą klęskę Słowiańszczyzny zachodniej na  przestrzeni tysiącletniej...
odsłon: 729 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-13 [07:33]
Przegrana w 1939 roku Czechosłowacji, a potem Polski umożliwiła zbliżenie polsko-czechosłowackie.     „Zbliżenie między czynnikami kierowniczymi obu rządów – trafnie zauważył Komarnicki – było oczywiście przede wszystkim wynikiem katastrofy i całkowitej okupacji obu państw oraz wynikającej stąd troski o stworzenie w przyszłości lepszych warunków bezpieczeństwa dla części Europy, w której położone były oba kraje. Zbliżenie to również było podyktowane przez naturalną reakcję tzw....
odsłon: 1,365 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-07-08 [08:03]
Pomimo krytycznej oceny ewakuacji polskich żołnierzy na Wyspy Brytyjskie, Marian Kukiel zdecydowanie przeciwstawił się próbie zdymisjonowania Sikorskiego ze stanowiska premiera rządu RP.     Francuzi na wszelkie sposoby starali się utrudnić ewakuację polskich oddziałów, a gen. Denain w rozmowie z gen. Sosnkowskim zasugerował wręcz, iż Polska winna zakupić statki, jeśli chce przewieźć swe oddziały do Anglii. Do generałów Sosnkowskiego i Kukiela napływało coraz więcej informacji o...
odsłon: 1,397 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-06 [07:56]
W rządzie Sikorskiego wiceministrem spraw wojskowych został przyjaciel premiera gen. Marian Kukiel.     Urodzony w dniu 15 maja 1885 roku w Dąbrowie Tarnowskiej Marian Kukiel był jednym z założycieli Związku Walki Czynnej. Pomimo obietnic Władysław Sikorski nie wziął udziału w spotkaniu założycielskim organizacji, stąd też po zakończeniu spotkania jego uczestnicy z Kazimierzem Sosnkowski, Marianem Kukielem i Mieczysławem Dąbkowskim na czele udali się nocą pod dom Sikorskiego,...
odsłon: 2,588 | komentarzy: | czytaj...
2015-07-01 [07:43]
Władze komunistyczne brutalnie spacyfikowały strajkujących robotników „Ursusa”.     Jakkolwiek w sztabie MSW rozważano możliwość przeprowadzenia siłowej interwencji w Ursusie już przed południem, ostatecznie odłożono ją na później ze względu na brak zgody władz partyjnych.     Tuż po godzinie 18. doszło do posiedzenia Biura Politycznego PZPR, w trakcie którego Gierek miał uznać, iż następnego dnia należy spodziewać się zaostrzenia protestów w całym kraju i w...
odsłon: 755 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-29 [07:33]
Poza Radomiem najgwałtowniejsze demonstracje robotników po ogłoszonej w czerwcu 1976 roku podwyżce cen żywności miały miejsce w Ursusie.     Po wieczornej w dniu 24 czerwca 1976 roku telewizyjnej transmisji fragmentów przemówienia premiera Jaroszewicza o planowanej wysokiej podwyżce cen żywności, ustawiły kolejki przed nielicznymi otwartymi sklepami.     „Operacja cenowa” była także przedmiotem ożywionych dyskusji robotników pracujących na drugą i trzecią zmianę we...
odsłon: 1,270 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-24 [08:00]
Obawiając się reakcji społeczeństwa, władze komunistyczne PRL podjęły w 1976 roku wszechstronne przygotowania do planowanej podwyżki cen żywności.      W ramach przygotowań do ryzykownej społecznie operacji władze komunistyczne uczyniły również ukłon w stronę Kościoła, licząc na neutralność hierarchii kościelnej. W pierwszym półroczu 1976 roku Kościół złożył wnioski o pozwolenie na budowę 263 nowych świątyń, a do końca maja udzielono zezwolenia zaledwie w 9 przypadkach. W...
odsłon: 1,043 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-22 [07:17]
Na jesieni 1975 roku władze komunistyczne rozpoczęły przygotowania do przeprowadzenia znacznej podwyżki cen żywności.      Zgodnie z przewidywaniami niezależnych ekonomistów, szybki wzrost płac realnych w latach 1971-1975 stał się źródłem narastających kłopotów. Gospodarka nie była w stanie zaspokoić rosnącego pobytu na sprzedawane po zaniżonych cenach artykuły żywnościowe. Po krótkotrwałym okresie poprawy w 1971 roku zaopatrzenie sklepów spożywczych od 1972 roku stopniowo...
odsłon: 1,597 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-06-17 [07:24]
W końcu maja 1905 roku rosyjska Eskadra poniosła druzgoczącą klęsce z Japończykami w bitwie pod Cuszimą.     Wedle otrzymanych rozkazów Eskadra miała przełamać japońską blokadę oraz przedrzeć się do Władywostoku. Rożestwieński zamiast wysłać część szybkich jednostek na wody południowej Japonii, aby zdezorganizować linie zaopatrzeniowe i naruszyć koncentrację japońskiej Połączonej Floty w Cieśninie Koreańskiej, postanowił desperacko iść przez Cieśninę Koreańską, licząc wyłącznie...
odsłon: 1,333 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-15 [07:11]
Rywalizacja Rosji i Japonii na terenie Korei i Chin doprowadziła do wybuchu wojny w 1904 roku, która toczyła się zarówno na lądzie, jak i morzu.     W 1895 roku parlament japoński uchwalił dziesięcioletni program rozwoju gospodarki, który przewidywał intensywną rozbudowę sił zbrojnych, w tym floty wojennej. Wobec słabości własnego przemysłu stoczniowego 57 okrętów zamówiono za granicą (w tym 6 pancerników i krążowniki pancerne w Wielkiej Brytanii, 2 krążowniki pancerne we Francji...
odsłon: 1,932 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-06-10 [07:17]
W styczniu 1905 roku skapitulowana załoga rosyjskiej twierdzy w Port Artur.      Wobec uzyskanych przez Japończyków informacji o przygotowaniu przez Rosjan specjalnego korpusu na odsiecz Port Artura, zdecydowano się skierować przeciwko niemu 2 armię, a do szturmu na Port Artur skierować nową 3 armię gen. Nogi. Podjęta przez Rosjan próba odblokowania miasta i twierdzy zakończyła się klęską w bitwie pod Wafangou w połowie czerwca 1904 roku.      Po tej...
odsłon: 1,068 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-08 [07:10]
W lutym 1904 roku wybuchła wojna japońsko-rosyjska.     Następstwem zajęcia w 1901 roku Mandżurii przez Rosję było zawarcie w styczniu 1902 roku japońsko-brytyjskiego traktatu sojuszniczego skierowanego przeciwko wzrastającym wpływom Petersburga na Dalekim Wschodzie.     Rozpoczęte w sierpniu 1903 roku rokowania japońsko-rosyjskie dotyczące podziału stref wpływu w Korei i Mandżurii zakończyły się fiaskiem. W tej sytuacji Tokio w mając poparcie Londynu i Waszyngtonu...
odsłon: 1,829 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-03 [07:34]
W połowie czerwca 1920 roku  polskiej 3 armii, dowodzonej przez gen. Rydza-Śmigłego udało się przerwać okrążenie i wycofać z Kijowa.     Po dokonaniu wyłomu w polskich pozycjach pod Samhorodem i wyjściu na tyły Polaków, Budionny ruszył na północny-zachód w celu przecięcia linii kolejowej Koziatyn-Fastów. Wyście na tę linię miało stanowić podstawę wyjściową do ataku na Berdyczów i Koziatyn. Pojawienie na tyłach bolszewickiej jazdy zaskoczyło Polaków.  Dowódca Frontu...
odsłon: 916 | komentarzy: | czytaj...
2015-06-01 [07:22]
Na początku czerwca 1920 roku udało się bolszewikom przerwać polski front na Ukrainie i zmusić Polaków do odwrotu.     Rozkaz Naczelnego Wodza marszałka Józefa Piłsudskiego z 25 maja 1920 roku nakazywał wojskom polskim na Ukrainie obronę obsadzanej linii frontu. Zanim jednak dowódca 3 armii gen. Edward Rydz-Śmigły opracował plan obrony swojego odcinka frontu, do działań ofensywnych przystąpiły bolszewickie oddziały Frontu Południowo-Zachodniego, które zostały znacznie wzmocnione...
odsłon: 1,670 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-05-27 [06:02]
Gen. Manstein wziął udział dopiero w drugiej fazie niemieckiego ataku na Francję w 1940 roku.      Generał Manstein – twórca planu ofensywy na Zachodzie, w pierwszych dniach kampanii skazany był – jako dowódca XXXXVII korpusu armijnego, na rolę biernego widza śledzącego marsz Guderiana w stronę kanału La Manche. Nie miał też wpływu na wstrzymanie przez Hitlera dalszej ofensywy w dniu 17 maja 1940 roku, co oznaczało utratę jednego decydującego dnia marszu w kierunku wybrzeży...
odsłon: 1,169 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-25 [07:34]
W dniu 17 lutego 1940 Hitler zaaprobował nowatorski plan generała Ericha Mansteina ataku na Francję.     Erich Manstein urodził się 24 listopada 1887 w Berlinie jako Fritz Erich von Lewinski w arystokratycznej rodzinie o dużych tradycjach wojskowych. Wkrótce po urodzeniu został adaptowany przez młodszą bezdzietną siostrę swej matki – Helwig i jej męża Georga von Mansteina.      W 1900 roku wstąpił do Królewskiego Pruskiego Korpusu Kadetów, po ukończeniu...
odsłon: 1,991 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-20 [06:04]
W wyniku klęski w bitwie pod Gorlicami Rosjanie zmuszeni zostali latem 1915 roku do wycofania się z ziem Królestwa Polskiego.      W końcu kwietnia 1915 roku oddziały niemieckiej 11 armii, liczące prawie 130 tysięcy żołnierzy,  zajęły wyznaczone im pozycje w rejonie Gorlic. Na północ od niej znajdowała się austro-węgierska 4 armia, której pozycje sięgały do Wisły. Łącznie do uderzenia na rosyjskie pozycje szykowało ponad 217 tysięcy żołnierzy, wspieranych przez ponad...
odsłon: 1,177 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-18 [07:53]
Na początku maja 1915 roku wojska niemiecko-austro-węgierskie pokonały Rosjan w bitwie pod Gorlicami.     Zaledwie po kilku tygodniach wojny, we wrześniu 1914 roku rosyjscy dowódcy frontów alarmowali Kwaterę Główną doniesieniami o katastrofalnym braku amunicji i innego rodzaju zaopatrzenia wojskowego. Wielkim problemem stawał się też brak wyszkolonych oficerów niższych stopni i podoficerów. Wielkie straty jakie w 1914 roku poniosła armia rosyjska sprawiły, iż wiele stanowisk...
odsłon: 1,823 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-13 [05:58]
W czasie II wojny światowej Sikorski dążył do podważenia legendy Marszałka.      12 marca 1940 roku płk Witold Radecki-Mikulicz, szef gabinetu ministra spraw wojskowych gen. Sikorskiego podpisał z upoważnienie swego przełożonego zarządzenie nakazujące 19 marca, w dniu imienin Marszałka, odprawienie mszy żałobnych „we wszystkich stacjach, obozach i ośrodkach wyszkolenia wojska polskiego”. Inicjatorem wydania tego rozkazu był gen. Kazimierz Sosnkowski – Komendant Główny...
odsłon: 1,575 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-11 [07:43]
Osiemdziesiąt lat temu przestało bić serce Pierwszego Marszałka Polski      Na początku kwietnia 1935 roku stan zdrowia Marszałka Józefa Piłsudskiego był już bardzo zły. Po wielu naleganiach lekarzy, zgodził się na sprowadzenie doktora Wenkenbacha z Wiednia. Pierwotnie miał on być przyjechać przed świętami Wielkiej Nocy, jednak Komendant zadecydował w ostatniej chwili, że święta chce jeszcze mieć „spokojne” w gronie rodziny.        25 kwietnia...
odsłon: 1,801 | komentarzy: | czytaj...
2015-05-06 [06:29]
~~Jaki byłby los Polski w przypadku klęski w wojnie z bolszewikami w 1920 roku? Gdyby polska kontrofensywa znad Wieprza zakończyła się klęską, bolszewicy zajęliby całą Polskę i utworzyli z jej ziem Polską Socjalistyczną Republikę Sowiecką (dalej: PSRS), na której czele Lenin postawiłby Dzierżyńskiego, Marchlewskiego lub jakiegoś innego odszczepieńca. PSRS istniałaby zapewne do dziś, a w 2015 roku ważne w niej funkcje pełniliby: Przewodniczący Rady Najwyższej PSRS – tow. Bronisław Komorowski...
odsłon: 1,437 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-05-04 [07:16]
Na każdym kroku spotykamy się z totalną niekompetencją polskich urzędników. Oto kilka przykładów z Warszawy.                 Stomatolog, mieszkający w jednym z warszawskim osiedli, chciał w swoim mieszkaniu wyburzyć ścianki działowe, aby przekształcić swoje mieszkanie w gabinet stomatologiczny. Złożył więc w swoim urzędzie zgłoszenie o wykonaniu robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę. Urząd w ciągu 30 dni...
odsłon: 1,663 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-29 [08:05]
W dniu 26 października 1927 roku sąd w Paryżu uniewinnił Szlomę Szwarcbarda, mordercę Symona Petlury.      Proces Szwarcbarda rozpoczął się w dniu 18 października 1927 roku przed sądem przysięgłym departamentu Sekwany. Rodzinę Petlury reprezentowali dwaj francuscy adwokaci – Campinchini i Willm oraz Czesław Poznański, wysłany osobiście przez Józefa Piłsudskiego. Szwarbarda bronił znany adwokat Henri Torres.     Obrońca na każdym kroku oskarżał nacjonalizm...
odsłon: 1,044 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-27 [07:23]
W dniu 25 maja 1926 roku Symon Petlura został zamordowany w Paryżu przez Szlomę Szwarcbarda.      Symon Petlura urodził się 22 maja 1879 roku w Połtawie w rodzinie dorożkarza. W młodości związał się z ruchem socjaldemokratycznym – w 1900 roku został członkiem Ukraińskiej Partii Rewolucyjnej (od 1905 noszącej nazwę -  Ukraińskiej Socjal-Demokratycznej Partii  Robotniczej). Po rewolucji lutowej dowodził Hajdamackim Koszem Słabodzkiej Ukrainy, a następnie wszedł w...
odsłon: 2,249 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-04-22 [07:41]
W dniu 7 maja 1920 roku polscy żołnierze zdobyli Kijów.        Ofensywa kijowska ruszyła 25 kwietnia 1920 roku o godzinie 3.20. Zapoczątkowało ją natarcie 5 ppLeg. znajdującego się na czele 1 DPLeg. Wkrótce potem do działania przystąpiła DJ gen. Romera, której przygotowania osobiście obserwował Józef Piłsudski. „Była godzina 4.00 – zanotował Tadeusz Piskor – gdy dywizja poczęła przechodzić przez most na Słuczy (…). Prężyły się piersi żołnierskie przed ledwie zarysowaną...
odsłon: 920 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-20 [07:23]
W marcu 1920 roku rozpoczęły się polskie przygotowania na wyprawy kijowskiej.        Z uwagi na przewagę liczebną przeciwnika Wojsko Polskie nie było zdolne do ofensywy jednocześnie na całym froncie wschodnim. Koniecznym stała się więc obrona jednego z dwóch odcinków frontu – białoruskiego lub ukraińskiego – i przygotowanie ofensywy na jednym tylko kierunku. Przyjęta zasada kolejnego pobicia rozdzielonych wojsk wroga była jak najbardziej słuszna, wymagała wszakże...
odsłon: 1,332 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-15 [07:31]
Zanim Piłsudski rozpoczął ofensywę na Ukrainie, zaplanował lokalną operację na Polesiu.      Podstawowym celem operacji było przerwanie styczności operacyjnej pomiędzy bolszewickimi frontami – Zachodnim i Południowo-Zachodnim. Powyższy cel zamierzano osiągnąć przez opanowanie znacznego odcinka rokadowej linii kolejowej prowadzącej z Petersburga przez Orszę, Żłobin, Kalenkowicze do Żmerynki.      W dniu 26 lutego 1920 roku płk. Władysław Sikorski,...
odsłon: 1,019 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-13 [07:40]
W latach 30. doszło do znacznych podziałów w Związku Legionistów Polskich.       Zdobycie władzy przez obóz piłsudczykowski w maju 1926 roku doprowadziło do przejściowej konsolidacji ruchu kombatanckiego w Polsce, którego wyrazem było utworzenie w lutym 1928 roku Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. W skład nowej organizacji weszli przedstawiciele Stowarzyszenia Rezerwistów i Byłych Wojskowych, Związku Legionistów Polskich, Ogólnego Związku Podoficerów Rezerwy...
odsłon: 1,126 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-08 [07:27]
Wkrótce po śmierci profesora Jana Łukasiewicza z jego mieszkania w Dublinie ukradziono znaczną część jego archiwum naukowego.                   Jan Łukasiewicz był jednym z najwybitniejszych logików XX wieku. Jako pierwszy stworzył system logiki niearystotelesowskiej – logikę trójwartościową (gdzie oprócz dwóch wartości prawdy i fałszu wprowadził trzecią wartość: obiektywną możliwość prawdy i fałszu). Ponadto...
odsłon: 2,318 | komentarzy: | czytaj...
2015-04-02 [08:25]
Żołnierze Legionów Polskich Święta Wielkanocne często spędzali na boisku piłkarskim.     Wielkanoc 1915 roku żołnierze 5 pułku piechoty I Brygady Legionów Polskich spędzili w okopach w Imielnicy.     W dniu 4 kwietnia 1915 roku po wizycie w kościele „do świątecznego śniadania – zapisał w dzienniku Wacław Lipiński - szykujemy się uroczyście. Przybraliśmy stół, rozłożyliśmy wszelkie zapasy, by jak najbardziej zimitować „domową” Wielkanoc. O jedenastej (…) wyrwaliśmy...
odsłon: 1,102 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-30 [07:35]
Gdyby nie wybuch II wojny światowej nie byłoby PRL,  a wtedy nazwiska wielu „gwiazd” tzw. III RP można byłoby znaleźć jedynie w kronikach kryminalno-obyczajowych. I tak: Sąd w Jerozolimie skazał na 5 lat więzienia Jerzego U. za wydawanie pornograficznego pisemka oraz zorganizowanie nielegalnego klubu dla pedofilów. Sąd grodzki w Krakowie skazał na 10 lat więzienia Jana H., palacza na Uniwersytecie Jagiellońskim, za obcowanie płciowe z nieletnimi oraz kazirodztwo. Wraz z nim skazany został...
odsłon: 2,329 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-03-23 [08:27]
Jeden z najwybitniejszych polskich historyków Oskar Halecki stanowczo opowiadał się przeciwko uznaniu Rosji i jej następcy Związku Sowieckiego za państwo europejskie.       Już w okresie międzywojennym Oskar Halecki był zdecydowanym zwolennikiem idei wspólnoty historycznej krajów leżących między Rosją a Niemcami. Pisząc o Europie Wschodniej nie włączał w jej skład Rosji, która – z racji dwóch wieków niewoli mongolskiej i jej trwałego dziedzictwa – sytuowała się...
odsłon: 2,331 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-18 [09:21]
Żołnierze Legionu „Condor” uczestniczyli w walkach aż do ostatecznego zwycięstwa armii gen. Franco.        Przerwa w walkach po operacji w kraju Basków stworzyła okazję do zmiany na stanowisku dowódcy Legionu.  Gen. Sperrle był bardzo krytycznie nastawiony do poczynań dowództwa powstańców, przez co jego stosunki z gen. Franco były, delikatnie mówiąc, nienajlepsze. W tej sytuacji marszałek Goering zdecydował o wysłaniu w jego miejsce gen. Hellmutha Volkmanna....
odsłon: 1,609 | komentarzy: 2 | czytaj...
2015-03-16 [08:12]
W obliczu ogromnej pomocy sowieckiej dla rządu w Madrycie na początku listopada 1936 roku Hitler zadecydował o zwiększeniu wsparcia dla gen. Franco - zaczęto tworzyć w tajemnicy Legion „Condor”.           W dniu 31 października 1936 roku do Hiszpanii przyleciał gen. Hugo Sperrle, który – pod pseudonimem „Sander” – objął dowództwo formującego się Legionu.  Pomimo niechęci do ruchu narodowosocjalistycznego, w  1935 roku został dowódcą jednego...
odsłon: 1,783 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-03-09 [08:37]
W końcu lipca 1936 roku Hitler zadecydował o wysłaniu na pomoc gen. Franco kilkunastu samolotów transportowych.      Po wybuchu powstania przeciwko rządom Frontu Ludowego podstawowym problemem powstańców był przerzut żołnierzy Afrykańskiego Korpusu Kolonialnego na Półwysep Iberyjski. Wobec opanowania przez siły rządowe większości floty wojennej przerzut wojsk możliwy był jedynie drogą lotniczą. Powstańcy dysponowali jedynie trzema samolotami transportowymi  Fokker FVII...
odsłon: 1,587 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-04 [08:38]
Generał Kazimierz Sosnkowski, jako przewodniczący Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu, przyczynił się w znacznym stopniu do unowocześnianie armii polskiej.      Pierwsze posiedzenie Komitetu do Spraw Uzbrojenia i Sprzętu pod przewodnictwem gen. Kazimierza Sosnkowskiego odbyło się w dniu 21 czerwca 1935 roku. W sumie w okresie 1935-1939 odbyło się około 30 posiedzeń Komitetu, w czasie których podjęto kilkaset uchwał w sprawie wyposażenia wszelkich formacji armii polskiej...
odsłon: 1,324 | komentarzy: | czytaj...
2015-03-02 [08:21]
W 1935 roku gen. Kazimierz Sosnkowski został przewodniczącym Komitetu dla Spraw Uzbrojenia i Sprzętu.      W 1920 roku gen. Kazimierz Sosnkowski, piastujący wówczas funkcję ministra spraw wojskowych, utworzył Komitet Uzbrojenia Armii, którego zadaniem było: analizowanie i ocenianie wniosków Sztabu Generalnego i Ministerstwa Spraw Wojskowych w zakresie organizacji i uzbrojenia armii; ustalanie typów uzbrojenia i sprzętu technicznego oraz zasad taktycznych ich użycia;...
odsłon: 1,288 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-25 [08:34]
Wszystkie inicjatywy kolonialne II RP zakończyły się fiaskiem.      Najgłośniejszą akcją osadniczą Ligi Morskiej i Kolonialnej była akcja osadnicza w brazylijskiej Paranie. O wyborze Brazylii zdecydowało istnienia tam dużych skupisk Polaków (ok. 200 tysięcy osób), którzy wyjeżdżali tam od II połowy XIX wieku.      W październiku 1933 roku z inicjatywy Ligi odbyły się w Senacie pod przewodnictwem marszałka Władysława Raczkiewicza dwie konferencje...
odsłon: 970 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-23 [08:31]
W końcu lat 20. uaktywnili się zwolennicy programu kolonialnego II RP.      Głównym inicjatorem i propagatorem programu kolonialnego stał się były konsul RP w Kurytybie Kazimierz Głuchowski, z którego mieszkaniu odbyło się w 1927 roku zebranie działaczy Ligi Morskiej i Rzecznej (od 1930 roku Ligi Morskiej i Kolonialnej), na którym postanowiono założyć Związek Pionierów Kolonialnych. Oficjalnie Związek powstał w dniu 8 lutego 1928 roku, a jego celem było podjęcie „aktywnej...
odsłon: 1,437 | komentarzy: 3 | czytaj...
2015-02-18 [08:53]
Generał Orlicz-Dreszer był gorącym zwolennikiem programu kolonialnego II RP.      W licznych przemówieniach wygłaszanych na forum Ligi Generał trafnie wskazywał na związek pomiędzy polskim kryzysem gospodarczym a demograficznym, na fakt zamykania przez kraje Europy Zachodniej swych granic przed emigracją zarobkową z Polski, w związku z czym ukazywał rozwiązanie w postaci akcji osadniczej na słabo zaludnionych terenach Ameryki Południowej i Afryki oraz nastawienia polskiej...
odsłon: 1,276 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-16 [08:18]
W 1930 roku gen. Gustaw Orlicz-Dreszer został prezesem Ligi Morskiej i Kolonialnej.      Generał był prominentnym członkiem obozu piłsudczykowskiego. Urodzony w 1889 roku w Jadowie koło Wołomina. W latach 1911-1913 odbył służbę wojskową w armii rosyjskiej, w jej trakcie ukończył szkołę oficerską. Po wybuchu wojny został wcielony do pułku huzarów, jednak już w połowie zdezerterował i został dowódcą szwadronu ułanów Beliny-Prażmowskiego w 1 pp (późniejszej I Brygadzie)...
odsłon: 1,709 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-11 [08:42]
W wyniku kolejnych zmian organizacyjnych, w 1930 roku powstała Liga Morska i Kolonialna.      Prowadzona na szeroką skalę w latach 1920-1921 akcja propagandowa przyniosła Lidze Żeglugi Morskiej znaczne sukcesy – organizacja w końcu 1921 roku liczyła ponad 20 tysięcy członków. W 1922 roku Liga, kierowana już przez Juliana Rummla, późniejszego dyrektora „Żeglugi Polskiej”, zainicjowała organizowanie dorocznych regat żeglarskich w Gdyni.      Liga w znacznym...
odsłon: 1,050 | komentarzy: 1 | czytaj...
2015-02-09 [08:34]
Od początku istnienia II RP działała wpływowa grupa zwolenników prowadzenia aktywnej polityki morskiej.      W końcu września 1918 roku z inicjatywy niedawno przybyłego do Warszawy b. kontradmirała floty rosyjskiej Kazimierza Porębskiego odbyło się spotkanie jego b. podkomendnych, znajomych inżynierów i pracowników żeglugi. Przedmiotem spotkania było „szerzenie idei morskiej w społeczeństwie”. W trakcie dyskusji narodził się pomysł utworzenia stowarzyszenia skupiającego...
odsłon: 1,101 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-04 [08:50]
W drugiej połowie 1919 roku doszło do ostatecznej unifikacji Wojska Polskiego.      W momencie odzyskania przez Polskę niepodległości Armia Hallera była najlepiej zorganizowaną i wyposażoną jednostką w Wojsku Polskim. Gen. Józef Haller oraz popierający go polscy politycy z obozu narodowego dążyli do uznania jej za wzorzec dla całej armii polskiej. Naczelny Wódz Józef Piłsudski nie zgadzał się na to pragnąc utrzymać swój przeważający wpływ w wojsku. Nie przystając na...
odsłon: 1,307 | komentarzy: | czytaj...
2015-02-02 [08:58]
W kwietniu 1919 roku rozpoczęła swoją działalność Francuska Misja Wojskowa w Polsce.      Oficerowie francuscy wnieśli wielki wkład w organizację Armii Polskiej we Francji. Po zakończeniu wojny światowej oraz powstaniu państwa polskiego Komitet Narodowy Polski dążył do przetransportowania hallerczyków do Polski. Świetnie wyposażona i dobrze wyszkolona armia dowodzona przez gen. Hallera miała zachować zwarty charakter i tym samym stać się ważnym argumentem w rywalizacji z...
odsłon: 1,948 | komentarzy: | czytaj...
Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.