Wicepremier Morawiecki o rewolucji w podatku VAT w 2017 roku

1. Wicepremier, minister rozwoju i minister finansów Mateusz Morawiecki w ostatnich dniach udzielił, kilku wywiadów dotyczących zmian w polskim systemie podatkowym, w tym w szczególności w systemie podatku VAT i zapowiedział, że będzie to drugi znaczący krok w uszczelnianiu systemu poboru tego podatku.

Resort finansów zakończył prace nad zmianami w ustawie o podatku VAT, w najbliższym czasie znajdzie się on w Sejmie i zapewne szybko zostanie uchwalony, ponieważ wyłudzenia tego podatku są ciągle bardzo poważnym problemem.

Przypomnijmy tylko, że od lipca 2016 roku w ramach uszczelniania systemu podatkowego wprowadzono już w tzw. pierwszym kroku: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) dotyczący dużych firm i pakiet paliwowy dotyczące podatku VAT, a także klauzulę przeciw unikaniu opodatkowania w podatku CIT.

2. Przygotowywana duża nowelizacja ustawy o podatku VAT dotyczy między innymi ograniczeń w kwartalnym systemie rozliczania tego podatku, rozszerzenia systemu tzw. odwróconego VAT, ograniczeń w rejestracji tzw. słupów, zwiększenia rozmiarów sankcji finansowych za wyłudzenia VAT, wreszcie wprowadzenie Centralnego Rejestru Paragonów (CRP) i Centralnego Rejestru Faktur (CRF).

System kwartalnego rozliczania podatku VAT zostanie utrzymany dla tzw. małych podatników (do 1,2 mln euro obrotów rocznie), a więc zdecydowanej większości podatników, natomiast firmy duże (obroty powyżej 1,2 mln euro rocznie) oraz firmy nowo zarejestrowane (przez pierwszy rok swojej działalności), będą rozliczały i odprowadzały podatek VAT w okresach miesięcznych.

Rozszerzony zostanie także system odwróconego poboru podatku VAT (podatek zamiast sprzedawcy płaci nabywca będący czynnym podatnikiem podatku VAT), między innymi na obrót procesorami, a także niektórymi towarami w kategorii złota i srebra.

3. Duże zmiany obejmą obszar rejestracji firm dla celów VAT, między innymi zostanie wprowadzona tzw. kaucja rejestracyjna (stosowana w przypadkach, kiedy zaistnieje ryzyko, że nowo rejestrowana firma może generować zaległości podatkowe), a także odmowa zarejestrowania, bądź jego szybkie wykreślenie z rejestru podmiotu, jeżeli czynności sprawdzające wykażą, że podmiot jest fikcyjny albo też nie składa deklaracji VAT albo składa tzw. „zerowe”.

Wprowadza się również sankcje dla pełnomocników osób, które pomagają w rejestracji tzw. słupów, za zaległości podatkowe powstałe przez pierwsze pół roku po zarejestrowaniu takiej firmy, odpowiadałby właśnie taki pełnomocnik (do wysokości 10 miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce – obecnie byłoby to około 42 tysięcy złotych).

4. Ważne będzie również przywrócenie sankcji finansowych w systemie poboru podatku VAT, zniesionych przez rząd PO-PSL już w 2009 roku.

Za zaniżanie podatku należnego, zawyżanie podatku naliczonego, czy niewpłacenie należnego zobowiązania wiążącego się z niezłożeniem deklaracji podatkowej, groziłaby sankcja finansowa w wysokości 30% kwoty zaniżenia lub zawyżenia.

Aż 100% sankcja dotyczyłaby największej obecnie plagi w systemie podatku VAT, czyli wyłudzeń podatku w oparciu o tzw. fikcyjne faktury, które nie dokumentują rzeczywistych transakcji.

5. Wreszcie rozwiązania rozłożone na dłuższy okres do końca 2017 roku to między innymi wprowadzenie wspomnianych już wyżej CRP i CRF.

Wprowadzenie CRP jest związane z koniecznością wymiany kas fiskalnych (te nowe miałby system przekazujący paragony do CRP w czasie rzeczywistym), z kolei wprowadzenie CRF zbudowania odpowiedniego systemu informatycznego, który umożliwiałby takie operacje przedsiębiorcom jak korekta czy anulowanie wystawionej faktury.

Wszystkie te zmiany zdaniem wicepremiera Morawieckiego powinny poprawić już w roku 2017 ściągalność podatku VAT przynajmniej o 8 mld zł, natomiast wprowadzenie klauzuli zakazu obejścia prawa w podatku CIT, powinno poprawić ściągalność tego podatku przynajmniej o 2 mld zł.

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika Czesław2

04-01-2017 [07:54] - Czesław2 | Link:

http://niewygodne.info.pl/arty... Czy w PE ktoś reaguje, czy jest zmowa milczenia? Może brak dowodów?

Obrazek użytkownika Marek1taki

04-01-2017 [12:01] - Marek1taki | Link:

Bardzo ważne, aczkolwiek nie zaskakujące. Taka jest wspólnota w rozumieniu międzynarodówki socjalistycznej opartej na rozgrywaniu interesów jednych państw względem drugich. Folwark zwierzęcy.

Obrazek użytkownika Czesław2

04-01-2017 [08:18] - Czesław2 | Link:

Niestety, jest to zwalczanie cholery dżumą. Przecież praprzyczyną kłopotów jest sama konstrukcja VAT i przepis o eksporcie wewnątrzunijnym. Ten przepis nie powstał przypadkowo.

Obrazek użytkownika Jabe

04-01-2017 [12:38] - Jabe | Link:

„firmy nowo zarejestrowane [...], będą rozliczały i odprowadzały podatek VAT w okresach miesięcznych”. – Czemu nie tygodniowych? W końcu zarabianie pieniędzy jest zaledwie działalnością dodatkową, podstawową jest sprawozdawczość.

„odwróconego poboru podatku VAT, między innymi na obrót procesorami” – Dla każdej kategorii produktów powinny być osobne uregulowania. To pozwoli rozbudować urzędy.

„zostanie wprowadzona tzw. kaucja rejestracyjna” – Bo bogacić się wolno tylko bogatym i ustosunkowanym.

„związane z koniecznością wymiany kas fiskalnych” – Co będzie darmowe, gdyż zapłaci przedsiębiorca.

Fiskalizm i biurokracja.

Obrazek użytkownika Czesław2

04-01-2017 [15:27] - Czesław2 | Link:

Złodziejstwo lepsze?

Obrazek użytkownika Jabe

04-01-2017 [16:28] - Jabe | Link:

Nim się zabierało za wyciskanie, trzeba było gruntownie zreformować system podatkowy. Tak to od skarbowego przodownika pracy oberwą, i winni, i niewinni. Tylko że rząd poszedł na skróty, żeby szybko mieć na koraliki dla ludu. Trzeba było przede wszystkim odciążyć tych, co płacą uczciwie.

Obrazek użytkownika Czesław2

04-01-2017 [21:23] - Czesław2 | Link:

O jakim wyciskaniu jeśli chodzi o VAT Pan pisze? O likwidacji złodziejstwa? Przecież VAT jest unijną regulacją.

Obrazek użytkownika Jabe

04-01-2017 [22:00] - Jabe | Link:

To, co napisałem.

Jak się we mgle wymachuje maczugą, to oberwą, i dobrzy, i źli. Pan zresztą też wypowiedział się w tym duchu. Ja nie wnikam w szczegóły. Po prostu nie przyjmuję do wiadomości, że polskość to nienormalność i w tym kraju musi być byle jak i na łapu-capu. A to trochę tak wygląda, bo się zabrano za sprawę od końca – czyli za uszczelnianie. Bo ja w nieomylnego i bezbrzeżnie uczciwego urzędnika państwowego nie wierzę. Tego nawet w bajkach nie ma.