13 grudnia 1981 jak 4 czerwca 1989?

Ironią losu i historii jest chęć antyrządowego manifestowania dzisiejszej opozycji broniącej dawnych komuchów (też spec-komuchów z SB czy UB) i uważającej Cz. Kiszczaka za człowieka honoru a Wolskiego (W. Jaruzelskiego) za patriotę... w dniu 13 grudnia czyli w rocznicę wprowadzenia przez haniebnego W. Jaruzelskiego Stanu Wojennego w Polsce!

To jest jakieś kuriozum i doprawdy po raz pierwszy słysząc o tym wezwaniu do manifestacji w tym dniu faktycznie pomyślałem, że to jakieś aberracyjne szaleństwo opozycji.

Ale czy aby na pewno? Po głębszym zastanowieniu w sumie nie można się dziwić, iż w swojej ogromnej większości elity III RP (PRL-bis) chcą demonstrować przeciw Polsce i Polakom w tym właśnie dniu. Przecież dla większości tych elit Stan Wojenny był wybawieniem, dzięki któremu pozbyto się patriotycznych Polaków, którzy mogli stanowić naprawdę propolskie elity w momencie odzyskania przez Polskę wolności.

W ogólnym kontekście materiałów źródłowych dotyczących ówczesnej sytuacji politycznej (lata 80-te) symptomatycznie muszą brzmieć słowa A. Golicyna, który w 1985 roku (sic!) ujawnił, że - wedle sowieckich planów -  uformowanie nowego, przyszłego rządu w Polsce reprezentującego członków reaktywowanej po Stanie Wojennym "Solidarności" i Kościoła  będzie... trzecim etapem przemian. Jeżeliby uznać, że wspomniane przez A. Golicyna etapy przemian dotyczą właśnie Polski (co wydaje się słusznym założeniem), to rodzi się zatem zasadnicze i oczywiste pytanie: Jakie więc były dwa poprzednie etapy przemian, kreowane i kontrolowane przez Sowietów i ich podwładnych (w tym agentów i współpracowników) w Polsce? Czyżby chodziło o powstanie i liderowe wykreowanie Solidarności oraz Stan Wojenny, który miał na celu m.in. oczyszczenie Solidarności właśnie z elementów antykomunistycznych, pozostawienie w jej strukturach jedynie "usadowionych wcześniej własnych  ludzi" oraz utrzymanie dotychczasowej władzy połączone ze zniewoleniem społeczeństwa i  zmuszeniem do emigracji około 1 miliona już "rozpoznanych i aktywnych w związku" autentycznych polskich, antykomunistycznych patriotów, którzy mogli stanowić trzon prawdziwych polskich elit budujących na powrót wolną ojczyznę?

Wydaje się, że być może takie rozumowanie nosi znamiona pewności, bowiem - w kontekście uznania Stanu Wojennego za zbrodnię - innym obszarem wnikliwej analizy winno być też może zastanowienie się nad prawnym określeniem osób podżegających i nakłaniających do powstania "związku przestępczego o charakterze zbrojnym" i określających niejako cele tego związku.  Bo jak można nazwać człowieka - B. Geremka (doradcę Solidarności i Bolka vel. L. Wałęsy), który na początku grudnia 1981 roku zwraca się do pewnej grupy, komunistycznie władających Polską, osób z niejako propozycją inicjującą zawiązanie tegoż związku artykułując m.in. mniej więcej takie oto antypolskie słowa: "...dalsza pokojowa koegzystencja pomiędzy Solidarnością w obecnej formie a socjalizmem realnym już niemożliwa. Konfrontacja siłowa nieuchronna .. Aparat Solidarności musi zostać zlikwidowany przez państwowe organy władzy. Po siłowej konfrontacji Solidarność mogłaby na nowo powstać , ale jako rzeczywisty związek zawodowy bez Matki Boskiej w klapie,bez programu gdańskiego,bez politycznego oblicza i bez ambicji sięgnięcia po władzę . Być może tak umiarkowane siły, jak Wałęsa, mogły by zostać zachowane"? (cytat z niemieckich archiwów komunistycznych służb specjalnych opublikowany w filmie G. Brauna: "Towarzysz Generał idzie na wojnę").

I tak też się stało. Wprowadzono Stan Wojenny i oczyszczono Solidarność z elementów antykomunistycznych i patriotycznych, zmuszając do emigracji właśnie około 1 mln. patriotycznych Polaków.  Zostały w większości różowe "szumowiny" spod znaku tzw. "konstruktywnej opozycji", które w dużej liczbie w Magdalence i przy Okrągłym stole wspólnie zasiadły do przyjacielskich rozmów, przez niektórych złośliwie określanych jako rozmowy komuchów z ich KO czy TW. Ponadto około 70% uczestników obrad OS (po obu stronach łącznie) stanowili Polacy żydowskiego pochodzenia, z których duża część to spadkobiercy żydo-komuny, liderowo wprowadzającej u nas stalinowski totalitaryzm w latach 1944-1956.

W przypadku tegoż OS czy Magdalenki, nawet nie można mówić o zdradzie większości "różowej opozycji", bowiem czy zdrajcą Polski i Polaków można nazwać zdrajcę lub kogoś, kto nigdy nie "miał polskich obowiązków" w sercu?

Tak więc nie dziwmy się przegranym elitom tzw. III RP, iż w dużej części chcą demonstrować przeciw Polsce i Polakom właśnie 13 grudnia. Ten dzień bowiem jest dla nich świętem, podobnie jak 4 czerwca 1989 roku. Obydwie te daty są haniebne w historii Polski i obie są dziś gloryfikowane przez te same środowiska, budujące tzw. III RP a raczej niszczące Polskę i przejmujące oraz sprzedające na zewnątrz jej bogactwa i czyniące z naszej Ojczyzny miejsce zniewolenia.

Czyż bowiem właśnie te dwie daty nie dały dzisiejszym elitom (jej większości) możności rządzenia i bogacenia się w PRL-bis, kosztem Polaków i Polski?

Pozdrawiam

Zostaw za sobą dobra, miłości i mądrości ślad...
http://krzysztofjaw.blogspot.com/
kjahog@gmail.com

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

05-12-2016 [15:55] - krzysztofjaw | Link:

(1)

Dla wielu taka analiza jest pewnym szokiem poznawczym, dysonansem. Pokazuje, że wszystko a nawet cała Solidarność była tylko elementem wielkiej gry komuchów i jej agentów. Oczywiście mówię o części liderów Solidarności (tej pierwszej) oraz jej dziwnych doradców.

Wielu ludzi naprawdę uwierzyło, że jednak coś się zmieni i naprawdę była na to szansa, bo zarówno Bolek jak i "doradcy" zaczęli przestać panować nad Solidarnością. Stąd te błagalne słowa zgody na siłowe rozwiązanie wyrażone przez B. Geremka. Pod koniec roku 1981 naprawdę istniała szansa na wolność, ale komuchy w postaci Wolskiego i reszty wprowadzili Stan Wojenny. Znamienne jest, że tzw. liderzy konstruktywnej opozycji, którzy później zasiadali do OS byli internowani w dość luksusowych warunkach w postaci ośrodków wczasowych ważnych komunistów.

Warto też jeszcze wspomnieć, że np. i E. Gierek oraz jego współpracownicy też zostali internowani.

Nie mam na to wystarczających dowodów (choć ciągle się pojawiają), ale tak naprawdę wszystkie zrywy wolnościowe w komunie były wpierw inicjowane przez ta własnie komunę, ale wewnętrzne siły w partii, które chciały przejąć władzę. Gdy natomiast sytuacja wymykała się spod kontroli to były rozruchy i śmierć na ulicach, choć i one były konieczne dla przewrotu. Rok 1968 jest specyficzny. Na zachodzie wybuchła rewolucja młodych lewaków, którzy dziś rządzą w UE. Z drugiej strony była wojna Izraela z krajami Arabskimi (1967 - wojna sześciodniowa). ZSRR potępił Izrael i na tej fali możliwa była akcja antysyjonistyczna Gomułki, przy czym w 1968 roku wyemigrowało do Izraela wielu zbrodniarzy komunistycznych (żydo-komuna). Poza tym Izrael też potrzebował u siebie nowych mieszkańców. A dodatkowo była to wewnętrzna rozgrywka frakcji wewnątrz PZPR.

Stan Wojenny stał się początkiem końca wolności. Magdalenka, OS czy "niby" wolne wybory w 1989 roku to tylko kosmetyka w trwaniu komuchów i quasi komuchów tworzących trockistowską opozycję lat 1976 - 1988 (9).

Zresztą wszystko było ustalone przez Sowietów już w połowie roku 1985 a w 1986 lub 1987 potwierdzone obietnicą Kremla skierowaną do Niemiec, iż w przyszłości nie będą miały nic przeciwko zjednoczeniu NRF i NRD. Ta deklaracja jasno wyznaczała już cele jakie miały byc osiagniete w przyszłości.

Obrazek użytkownika Dementator

06-12-2016 [01:47] - Dementator | Link:

No popatrz pan: wszystkim się zdawało,że po 1989 r, cokolwiek się w Polsce zmieniło,a tu nic, a nic, cały czas to samo: kartki na wszystko, zamykanie dysydentów, ścieżki zdrowia, cenzura i w ogóle. No, no, ależ naiwni ci Polscy, że tego nie widzą...

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

05-12-2016 [15:57] - krzysztofjaw | Link:

(2)

(3)

Komunizm upadł gdzieś w początkach lat 70-tych i wszysty komuniści to zrozumieli i powoli przygotowywali się do jego upadku, ale tak, aby przejąć własność tzw. państwową a później oddać ja korporacjom. Polska była najbogatsza z demoludów i ona stała się pierwszym celem, skutecznie trafionym dzięki elitom III RP - od Jaruzelskiego, Kiszczaka, Michnika, Smolara, Lityńskiego, Balcerowicza, Kuronia, Geremka, Wujca, Lipskiego począwszy... Wszyscy wymienieni to Polacy żydowskiego pochodzenia.

Przykre i dziwne jest to, że wielu jeszcze tego nie zrozumiało, ale ja się nie dziwię. Sam wierzyłem w jakąś wolną Polskę i do dzisiaj jeszcze wierzę, choć wiele rzeczy naszego rządu mnie niepokoi.

Musimy jednak zawsze mieć wiedzę a ta wiedza to to, że 1989 rok (i cała Magdalenka i OS i tzw, III RP) był momentem przejęcia polski w ramach porozumienia komunistów, postkomunistów i korporacji międzynarodowych.

Pozdrawiam

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

05-12-2016 [15:59] - krzysztofjaw | Link:

(4)

Zresztą Adaś Michnik przed wyborami (albo tuz po wyborach) był w Moskwie i ustalił, iż będzie "nasz premier, wasz prezydent) - w Moskwie powiedział, że nie ma nic przeciwko Jaruzelskiemu jako kandydatowi na prezeydenta niby nowej RP i tak się stało a okoliczności wyboru do dzis sa zastanawiajaće (wygrał 1 głosem przy częściowej nieobecności posłów solidarności).

Umowa z Magdalenki I OS trwała przez całe niemal 27 lat i dla komuny oraz jej agentów trwa do dzisiaj w obozie opozycji. Stąd ta jedność z komuchami, zdrajcami, SB-kami, która trwa w sumie od Stanu Wojennego i nawet od momentu, kiedy L. Wałęsę komuna dowiozła na strajk motorówką w sierpniu 1980 roku i pojawianiem sie "warszawskich" doradców w postaci Kuronia, Geremka, Lityńskiego, Lipskiego, Michnika, Modzelewskiego i innych.... (niemal wszyscy pochodzenia żydowskiego i spadkobiercy idei żydo-komunistycznych). L. Walęsa był ich figurantem a polaków oszukano i okłamano a później od 1989 roku wykorzystano.

Warto też wspomnieć, że pod koniec lat 80-tych Jaruzel rozmawiał w USA z Rockefellerami a Fundacja Stefana Batorego G. Sorosa powstała jeszcze w 1988 (sic!).

Warto też sięgnąć do książek prof. W. Kieżuna. On opowiada jak to komuna idealnie prawnie przygotowała się do uwłaszczenia na majątku Polaków po 1988 roku.

No i czy teraz możemy się dziwić, że 13 grudnia czy 4 czerwca (a w ogóle okres rozmów w Magdalence i OS, których wynikiem były te niby wolne wybory) są dla tych parszywych elit PRL i PRL-bis datami, które oni tak nabożnie czczą? Chyba nie...

Poza tym...

Dziękuję jeszcze raz za potwierdzenie moich konstatacji. Sam tytuł nawet powstrzymuje wielu do poznania treści postu. Bo jakże to? Stan Wojenny jest tym samym co "wolne wybory" w 1989 roku? To chyba jakaś prowokacja i herezja i przekreśla całą narrację III RP, także wśród - nieraz całkiem z serca płynących - poglądów i oglądu prawicowych czytelników.

Mnie zajęło około 10 lat nim pojąłem, co tak naprawdę się stało w latach 80-tych XX wieku i po 1989 roku.

Obrazek użytkownika krzysztofjaw

05-12-2016 [16:00] - krzysztofjaw | Link:

(5 ALBO 4)

I niestety to wszystko jest prawdą. Polska po 1944 roku miała jeden jedyny okres ograniczonej, ale jednak swobody, ze wskazaniem na gospodarczą. To okres od 1970 do 1976 roku. E. Gierek był jedynym, który chciał jakoś wyprowadzić Polskę na samowystarczalność gospodarczą. To on stworzył polski przemysł, który był konkurencyjny wobec tzw. Zachodu i był łakomym kąskiem dla tego Zachodu. To on stworzył wiele przedsiębiorstw i dał pracę milionom Polaków. To on dał Polakom mieszkania, które do dziś zajmują i egzystencję choć trochę przypominającą tak gloryfikowany Zachód Europy.

To się bardzo nie podobało ludziom, którzy "nie mieli obowiązków polskich". Stąd powstanie tzw. żydo-komunistycznej opozycji lat 70, w tym powstanie KOR-u w roku 1976. Wedle wielu i mnie osobiście to właśnie ten rok był początkiem przejmowania polskiej gospodarki przez międzynarodowe korporacje ze wskazanie na żydowskie pochodzenie jej właścicieli.

Lata 80-te to marazm w wykonaniu W. Jaruzelskiego i bardzo dziwnym jest fakt, że to właśnie E. Gierka obarczano za klęskę gospodarki komunistycznej, choć de facto przestał nią zarządzać właśnie w roku 76 a później było już tylko niszczenie owej gospodarki i przygotowywanie jej do przejęcia przez syjonistyczne korporacje.

Obrazek użytkownika Jabe

05-12-2016 [21:10] - Jabe | Link:

Tylko czekać jak minister Morawiecki za Pańską namową zakrzyknie
— Pomożecie?!
A proletariat odpowie
— Pomożemy!
I znów będziemy mieli kraj mlekiem i surówką płynący.

Paralele z rządami Edwarda Gierka są aż nadto oczywiste. Gospodarzyć ma państwo i dzięki temu Polska znowu będzie którąś tam gospodarką świata.

Gierka nieboraka podkopała żydokomuna i spisek kapitalistów. Nie urzędnicze gospodarzenie i związana z nim gospodarka planowa. Nie zadłużanie państwa dla budowy wielkich niewydajnych państwowych przedsiębiorstw. Nie maskowanie dziadostwa propagandą sukcesu.

Obrazek użytkownika Marek1taki

05-12-2016 [21:51] - Marek1taki | Link:

Od czasów Gierka mamy zadłużenie w systemie bankowym opartym na USD. W 1971 Nixon zdecydował o odejściu od parytetu złota. Gierek świetnie wpisał się w potrzeby światowej finansjery.
Chyba też w latach siedemdziesiątych wysłano do USA młodych, zdolnych, z wielkich miast. M.in. Balcerowicza.

Obrazek użytkownika Jabe

06-12-2016 [09:58] - Jabe | Link:

No ale chyba był felerny, skoro go odesłano.

Obrazek użytkownika Marek1taki

05-12-2016 [20:18] - Marek1taki | Link:

Jak to się mówiło?
"Wraca nowe?"
A "odnowa" była rozszyfrowywana jako "od nowa".
Niestety polityka Morawieckiego też kwalifikuje się do tych określeń i nie dziwi mnie to. Mieliśmy później koalicję AWS-UW i koncepcję PO-PiS, którą reprezentowała postać Marcinkiewicza.

Polityka to sztuka kompromisów, ale kompromis ciągle kończy się postępami idei lewicy i dreptaniem w miejscu prawicy.

Obrazek użytkownika Dementator

06-12-2016 [01:36] - Dementator | Link:

Jak to zapiekły antysemityzm potrafi nawet inteligentny umysł zmącić! Dla informacji: nie jestem Żydem i z żydostwem nawet w najszerszym tego słowa znaczeniu nie mam i nie miałem nigdy nic wspólnego.

Obrazek użytkownika Ręce opadają

11-12-2016 [19:39] - Ręce opadają | Link:

Trzynastego grudnia
spał aż do południa.

Obchodzimy 35. rocznicę jego nieinternowania bo, jak wyjaśnił w swej autobiografii, na internowanie siebie nie wyraził zgody.

Zagadka: o kim mowa>

Obrazek użytkownika Anna Borycka

11-12-2016 [21:09] - Anna Borycka | Link:

Wiadomo - to Tusk, a Bartoszewski dostał wtedy kolejne zwolnienie lekarskie, tym razem z interny. Natomiast Komorowski zaprosił Kiszczaka na polowanie, za co później Kryże wlepił mu dwa lata, bo Bronek odstrzelił nieprzepisowego jelonka. Pinior rąbnął kase z banku i podzielił sie ze ścigającymi go esbekami, więc mu dzisiaj za adwokatów robią. Najlepiej wypadł Bolek w Arłamowie. Codziennie zapraszał na libacje jak nie brata, to innych konspiratorów - butelki po wódce do dziś wywożą z Arłamowa - roboty mają na jakieś pięć lat jeszcze :)

Chcesz więcej?

Obrazek użytkownika Ręce opadają

12-12-2016 [02:20] - Ręce opadają | Link:

Resztę opowiedz swojemu psychiatrze, biedna kobieto.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

12-12-2016 [09:33] - Anna Borycka | Link:

No co jest Misiaczku, masz już dość bajeczek i zagadek? Nie będziesz więcej pierdół pisał?

No, i tak ma być.

Obrazek użytkownika wielkopolskizdzichu

12-12-2016 [12:57] - wielkopolskizdzichu | Link:

Powiedz mi borycka... co ty za świństwa dotychczas w swym życiu odstawiałaś, że się tak legendujesz wpisami na NB?
Kogo ty zgrywasz?

Obrazek użytkownika Anna Borycka

12-12-2016 [13:26] - Anna Borycka | Link:

Dziuniek, nie sądź innych według siebie bo lądujesz na manowcach :)

Obrazek użytkownika Gugunia

14-12-2016 [22:36] - Gugunia | Link:

Babcia rydzykowa czy moherowa (ale chyba nie klozetowa, chociaż żadna praca nie hańbi) jest przeżarta jadem nienawiści do swoich rodaków niePiSowców, czerpanym być może z reżimowych mediów. I może nawet nie wie jak to wszystko jest dla niej niszczące - żal mi tej kobiety.

Obrazek użytkownika Anna Borycka

15-12-2016 [08:13] - Anna Borycka | Link:

I co jeszcze paniusiu wymyślisz? Próbujesz mnie sądzić według siebie jak ten twój koleś, co mu ciągle coś opada?

A ja tylko tak zwyczajnie, kpię z waszych prymitywnych zagrywek na tym forum - i czasem demaskuję wasze oszczerstwa :)

Obrazek użytkownika Domasuł

12-12-2016 [08:02] - Domasuł (niezweryfikowany) | Link:

A to Ci się udało Anka :) Brawo!