| REJESTRACJA
Стукачам, чекистам и членам российской агентуры вход воспрещен

Min. Kultury w akcji - zniszczyć dowody i pojednać się!

http://stowarzyszenierkw.org/2996-wniosek-rkw-do-prokuratora-generalnego-ws-dokumentacji-wyborczej 

Warszawa, dnia 22 sierpnia 2016 roku

                                                                                  

Prokurator Generalny

                                                                                   Zbigniew Ziobro

                                                                                   Prokuratura Krajowa

ul. Rakowiecka 26/30

02-528 Warszawa

                                                          

Wniosek o zabezpieczenie przez Prokuratora Generalnego dokumentacji wyborczej oraz wszczęcie postępowania wyjaśniającego

 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny,

 

W imieniu Stowarzyszenia RKW – Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy z uwagi na treść. art. 2 oraz art. 3 ustawy o Prokuraturze kierujemy do Pana wniosek o zabezpieczenie zgodnie z dyspozycją art. 22 § 3 kpk dokumentacji związanej z wyborami samorządowymi w 2014 oraz wyborów 2015 roku, która to stanowi dowód w sprawie licznych zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 248 kk poprzez zwrócenie się do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego o wstrzymanie brakowania ww. dokumentacji.

Zarazem wnosimy o wszczęcie sumarycznego postępowania wyjaśniającego w przedmiocie zakresu i skali naruszenia dyspozycji art. 248 kk w oparciu o stany faktyczne w protestach wyborczych w skali kraju.

Zarazem jako przedstawiciela społecznego w mającym się toczyć postępowaniu wskazujemy w imieniu naszego Stowarzyszenia RKW p. Marcina Dybowskiego, z adresem dla doręczeń: ul. Klonowa 10a, 05-806 Komorów.

Uzasadnienie

W dniu 4 lipca 2016 roku Trybunał Konstytucyjny, z uwagi na upływ 6-miesięcznego terminu zawieszenia postępowania, który to upłynął bezskutecznie, umorzył postępowanie z wniosku posłów PiS (oraz sędziego Trybunału Stanu Piotra Andrzejewskiego) z 2015 roku w sprawie określonego w rozporządzeniu Ministra Kultury sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów. PiS kwestionowało określenie przez ministra warunków i trybu brakowania niektórych dokumentów z głosowania. We wniosku podkreślano, iż z Kodeksu wyborczego wynika, że wszystkie dokumenty z wyborów powinny być przekazywane do archiwów państwowych. W ocenie Stowarzyszenia w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 13 listopada 2013 roku w sprawie sposobu przekazywania, przechowywania i udostępniania dokumentów z wyborów znajduje się szereg nieścisłości, które uzasadniały wniosek złożony przez posłów PiS.

W szczególności należy wskazać tu: § 7 ww. rozporządzenia, zgodnie z którego treścią po upływie 30 dni od rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w sprawie ważności wyborów, podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały w sprawach nieważności wyborów lub nieważności wyboru posła do Parlamentu Europejskiego, wydania przez sąd prawomocnych orzeczeń w sprawie ważności wyborów, dokumenty z głosowania (za wyjątkiem: 1. dokumentów z wyborów, stanowiących dowody w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przygotowawczych postępowaniach karnych, 2. protokołów głosowania w obwodzie, 3. protokołów posiedzeń, uchwał, urzędowe obwieszczenia, komunikaty oraz inne dokumenty dotyczące obsługi obwodowej komisji wyborczej, 3. dokumenty dotyczące powołania obwodowych komisji wyborczych) podlegają brakowaniu, zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, który stoi w sprzeczności:

- z § 15 rozporządzenia, ponieważ Szef Krajowego Biura Wyborczego przyjmuje i przechowuje w archiwum zakładowym Krajowego Biura Wyborczego dokumenty z wyborów z Państwowej Komisji Wyborczej w sposób zapewniający ich ochronę przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą oraz zapewniający ochronę danych osobowych znajdujących się w tych dokumentach przed nieuprawnionym ujawnieniem, oraz

- z § 16 rozporządzenia, zgodnie z którym dokumenty z wyborów, stanowiące materiały archiwalne wchodzące do państwowego zasobu archiwalnego, przekazuje się w terminie 5 lat od dnia wyborów do właściwego archiwum państwowego (z wyjątkiem: 1) wykazów podpisów osób popierających: a) utworzenie komitetów wyborczych wyborców, b) zgłoszenie kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 2) dokumentów wymienionych w § 13 ust. 3 pkt 2).

Wedle informacji uzyskanych przez Stowarzyszenie RKW, Archiwa Państwowe na skutek postępowania toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym wstrzymały proces niszczenia dokumentacji wyborów. Stowarzyszenie zgadza się zarówno z Prezes PiS Jarosławem Kaczyńskim, jak i obecnym Prezydent RP Andrzejem Dudą, że w przypadku wspomnianych wyborów z lat 2014 - 2015 mogło dojść do fałszerstwa i innych przestępstw wskazanych w art. 248 kk. Co więcej, w ocenie Stowarzyszenia RKW już samo publiczne stwierdzenie, że doszło do przestępstwa z art. 248 kk, stwierdzenie przez Głowę Państwa - Prezydenta RP powinno uruchomić procedury związane z art. 304 par. 2 kpk.

W poprzedniej kadencji Sejmu i Senatu grupa parlamentarzystów pod przewodnictwem senatora Piotra Łukasza Andrzejewskiego skutecznie powstrzymała proces niszczenia dokumentacji wyborczej poprzez złożenie zapytania do TK. Jednak po umorzeniu postępowania w sprawie,  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowiło przystąpić do brakowania dokumentacji, co doprowadzi do bezpowrotnego utracenia dowodów w sprawie przestępstw określonych w art 248 kk.

W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie.                                                                 

 

                                                                         Jerzy Targalski

                                                                         Prezes Stowarzyszenia RKW

 

 

Do wiadomości:

Prof. dr hab. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa NarodowegoStowarzyszenie RKW: 
Krajowy Zarząd Główny
 

Opinie użytkowników
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.
Obrazek użytkownika jdj

Popieram.

Strefa Wolnego Słowa: niezalezna.pl | www.gazetapolska.pl | www.panstwo.net | vod.gazetapolska.pl | naszeblogi.pl | gpcodziennie.pl
Nasza strona używa cookies czyli po polsku ciasteczek. Do czego są one potrzebne może Pan/i dowiedzieć się tu. Korzystając ze strony wyraża Pan/i zgodę na używanie ciasteczek (cookies), zgodnie z aktualnymi ustawieniami Pana/i przeglądarki. Jeśli chce Pan/i, może Pan/i zmienić ustawienia w swojej przeglądarce tak aby nie pobierała ona ciasteczek.