Czy Kaczyńskiemu uda utrzymać państwo opiekuńcze w Polsce?

Prof. HANS-HERMANNEM HOPPE „wszystkie państwa opiekuńcze zbankrutują – tak jak zbankrutowały państwa komunistyczne „....”Systemy socjalne w większości krajów są na granicy załamania.”....”Chciałbym być optymistą, że Unia Europejska wkrótce upadnie „...(więcej )

Hans-Hermann Hoppe „Tłumaczenie: Marcin Zieliński „ Intelektualna przykrywka dla socjalizmu„ ….” Oczywiście, część socjalistów może być zwyczajnie zła. Mogą oni nie mieć nic przeciwko nędzy, w szczególności, gdy jest to nędza innych ludzi, podczas gdy oni sami są odpowiedzialni za rządzenie i czerpią z tego tytułu korzyści. „....”istnieje nieunikniony związek pomiędzy socjalizmem i niskim standardem życia”.....(więcej)

„Kaczyński: „Jedyną siłą, która może dokonać zmiany, jest PiS. Pierwszy warunek, to zwycięstwo dające możliwość skonstruowania jednopartyjnego rządu”...”mówił prezes PiS Jarosław Kaczyński, który był gościem Akademickiego Klubu Obywatelskiego im. Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu. „..”Kolejne pytanie, bardzo ważne, jaki ten rząd ma być. Chciałbym powiedzieć, że prze z rząd rozumiem szefów urzedów, wojewodów, itd. - być może nawet 200-osobowa grupę, to musi być grupa ludzi kompetentnych, W sferze rządzenia państwem, umiejętność rozmowy ze społeczeństwem i nieoddziaływanie na nie – to też kompetencja. Musi to być grupa uczciwych. Kierujących się w swoje działalność motywami zasadniczymi, a nie interesownymi. Musi to być grupa ludzi wolnych do pewnego sposoby myślenia, nazwałby imposybilnym determinizmem, przeświadczeniem, że nic nie da się zrobić albo nie ma sensu nic robić, bo mechanizmy rynkowe to załatwią. To wyjątkowo niedobry sposób myślenia! Nie przeczę, że te mechanizmy działają, ale wymagają wsparcia ze strony władzy, a czasami nie działają w ogóle. Ten rząd musi działać  ku pewnemu elowi. Należy zapytać, jaki cel mamy. Mówiąc w skrócie: to cel, który sprowadza się do podtrzymania trwania naszej wspólnoty narodowej i cel sprowadzający się do tego, by ta wspólnota mogła się rozwijać, by w nieodległym czasie uzyskać status równy ze starą UE. Równy, jeśli chodzi o jakość usług społecznych. Ta równość ma być zarówno w wymiarze wspólnoty, jaki i jednostkowym . Przeciętny Polak powinien znaleźć się w sytuacji, która nie jest gorsza od sytuacji przeciętnego Niemca. Czy ten cel nie jest sprzeczny  z celem szybkiego rozwoju? Otóż w moim przeświadczeniu – nie, zwłaszcza w pierwszym etapie wyjścia  z pułapki średniego rozwoju. Różnego rodzaju rozwiązania się wspierają i tworzą prostą synergię, zwiększają popyt..(źródło )

an Michał Małek”Państwo opiekuńcze to państwo bezpieczeństwa socjalnego, które ma rozwiązywać problemy społeczne. W rzeczywistości ma ono zastępować praktykowanie przez ludzi miłosierdzia i solidarności tak zwaną dobroczynnością państwową - dobroczynnością, w której obywatele uczestniczą pod przymusem i z ograniczeniem ich praw do własności i wolności. Obecnie praktycznie wszystkie państwa w jakimś stopniu wpisują się w ten model. Ekstremalnymi przykładami państw opiekuńczych są państwa komunistyczne, a najmniej opiekuńcze to te o najwyższym wskaźniku wolności gospodarczej i indywidualnej, gdzie ludzie są najmniej skłonni powierzać swe losy państwowym urzędom. Istotną cechą państwa opiekuńczego czy socjalistycznego jest odrzucenie zasady poszanowania własności, a więc i wolności obywateli. Mówiąc prostym językiem - istotą takiego państwa jest okradanie obywateli, bo przecież fundusze i wszelkie tak zwane dobrodziejstwa państwowe pochodzą pośrednio z kieszeni obywateli. Bierność ofiar rozzuchwala złodzieja i grabieżcę, który zaczyna się czuć panem i traktować je jak swoich niewolników, w stosunku do których wolno mu dokonywać różnych niegodziwości, łącznie z odbieraniem im ich dzieci, jak dzieje się w państwach skandynawskich, a zwłaszcza w Szwecji. Obywatele winni sobie zdawać sprawę z tego, że darmowe świadczenia ze strony państwa są wielkim oszustwem. Aby państwo coś obywatelom dało, musi im najpierw zabrać znacznie więcej, bo przecież cały olbrzymi system biurokratyczny zajmujący się zarządzaniem i redystrybucją funduszy musi przecież z czegoś żyć. System opiekuńczy w Polsce, podobnie zresztą jak w innych krajach, gdzie wydatki na cele opieki państwowej, fałszywie nazywanej opieką społeczną, przekraczają wpływy do budżetu państwowego na te cele, a to częściowo w wyniku nadmiernego opodatkowania ludności i stosowania innych środków hamowania gospodarki skazany jest na załamanie się, choć przez pewien czas może być podtrzymywany kosztem rujnowania gospodarki narodowej.”. (więcej )

Jędrzej Bielecki „Wybitny brytyjski historyk Tony Judt uważał, że tak jak „american way of life” jest spoiwem, który łączy emigrantów osiedlających się w Stanach Zjednoczonych, tak zabezpieczenia socjalne są tym, co odróżnia kraje Unii Europejskiej od reszty świata. „...”W najnowszym raporcie OECD ostrzega jednak, że państwo dobrobytu może okazać tylko epizodem w historii Starego Kontynentu, którym cieszyły się zaledwie dwa pokolenia Europejczyków. Okazuje się bowiem, że w ciągu minionych trzech lat nierówności w dochodach między biedakami i bogaczami z krajów zjednoczonej Europy bardzo zbliżyły się do tego, co dzieje się po drugiej stronie Atlantyku. Różnice w poziomie życia warstw społecznych pokazuje indeks Giniego (gdzie zero to absolutna równość, a 100 całkowita nierówność). W Stanach Zjednoczonych osiągnął on 38 – poziom, który ostatnio był notowany w latach 20. XX wieku. Ale nie jest on już wiele niższy w takich krajach Europy jak Wielka Brytania (35), a nawet Francja (30) i Niemcy (29). „...”Unia mogła się swobodnie rozwijać także dlatego, bo jej potencjalni konkurenci, jak Chiny, Indie czy Związek Radziecki, funkcjonowali poza globalnym obiegiem ekonomicznym. W ten sposób przez trzy dekady Europa przeżyła bezprecedensowy wzrost „...”Dziś jednak podobne sceny widać na ulicach Aten czy Salonik, gdzie łączna liczba bezdomnych przekroczyła 40 tysięcy.
– Przeżywamy katastrofę humanitarną, która jeszcze niedawno była nie do wyobrażenia w Europie – ostrzega Nikitas Kanakis, szef greckiego oddziału organizacji Medecins du Monde.”...”Zdaniem Komisji Europejskiej już 27 proc. Greków grozi bieda, a 11 proc. żyje w warunkach „ekstremalnego ubóstwa”. To oznacza, że ponad milion osób nie dojada i nie ma pieniędzy na ogrzewanie. Codziennie grecki kościół prawosławny rozdaje rodowitym Grekom 250 tysięcy darmowych posiłków. Pięć lat temu, przed wybuchem kryzysu, ta forma pomocy była organizowana wyłącznie dla nielegalnych emigrantów. „...”Z danych Brukseli wynika, że już jednej czwartej hiszpańskiego społeczeństwa – a więc prawie 12 milionom osób – grozi ubóstwo. To ci, którzy pozostają bez pracy (ponad połowa młodych ludzi), eksmitowani z domów (prawie 100 tys. rodzin rocznie) „...”ednym z nielicznych krajów, które zdaniem OECD próbuje jeszcze ograniczyć wzrost nierówności społecznych, jest Francja. Ale za cenę, która w dłuższej perspektywie jest nie do zaakceptowania. Podatki płacone nad Sekwaną pochłaniają już bowiem największą w Europie część dochodu narodowego – Francuzi pobili pod tym względem nawet Szwedów. Fiskus dusi wzrost gospodarczy i powoduje, że wielu przedsiębiorców wybiera emigrację.Paryż próbuje w ten sposób – czyli na kredyt – utrzymać resztki państwa opiekuńczego. Jednak analiza francuskiego urzędu statystycznego INSEE pokazuje, że metoda ta nie jest zbyt skuteczna, bo różnice w dochodach i perspektywach życiowych bogatych i biednych i tak się szybko rozchodzą. Okazuje się na przykład, że 35-letni obecnie robotnik będzie statystycznie żył aż sześć i pół roku krócej niż menedżer; zaledwie co piąte dziecko robotników pójdzie na studia; aż 85 proc. rodziców samotnie wychowujących dzieci to kobiety, a majątek zgromadzony przez 10 procent najbogatszych francuskich rodzin jest 35 razy większy niż aktywa dolnej połowy gospodarstw domowych!”.. ..(więcej )

Milton Friedman („Podstawowym złem paternalistycznych programów jest ich wpływ na szkielet naszego społeczeństwa. Osłabiają rodzinę, zmniejszają bodźce do pracy, oszczędności,  innowacji, ograniczają naszą wolność" – napisał w „Wolnym wyborze") czy Friedrich Hayek („Im bardziej pozycja ludzi staje się zależna od działań rządu, tym bardziej będą się domagali, aby ten dążył do (...) sprawiedliwości rozdzielczej. Tak długo, jak długo wiara w sprawiedliwość społeczną kieruje działaniem politycznym, proces ten musi stopniowo przybliżać się do systemu totalitarnego") ...(więcej )

Cytaty te zaczerpnąłem z tekstu Marczuka „Welfare State .Pożegnanie z iluzja „ Inny cytat „„Jeśli państwo opiekuńcze ma jakąś oficjalną datę powstania, to jest to 5 lipca 1948 r." – pisze w książce „Ekonomika polityki społecznej" prof. Nicholas Barr, brytyjski ekonomista z London School of Economics. To właśnie wtedy w liberalnej Wielkiej Brytanii został wprowadzony tzw. plan Beveridge'a. Powstał na podstawie raportu przygotowanego przez Komitet ds. Ubezpieczeń Społecznych i został przekuty w plan zabezpieczenia społecznego. Uznano, że to państwo powinno odpowiadać za wiele czynników ryzyka, m.in. za bezrobocie, niezdolność do pracy, starość, zgon żywiciela rodziny czy niepełnosprawność. Jak się okazuje, to, co wydaje nam się dzisiaj oczywistością, przez całe wieki istnienia ludzkości wcale nią nie było. „.....”Mnożą się więc przywileje, emerytury dla 50-latków, zasiłki dla bezrobotnych tak wysokie, że nie opłaca się pracować, renty dla zdrowych, państwowe gwarancje kredytu dla „golców", czterodniowy tydzień pracy, pomoc dla wszystkich. Państwo może wszystko, możemy zadłużać się w nieskończoność, jesteśmy coraz bliżej raju – opowiadają wyborcom politycy. Na przykład w Europie wydatki na cele socjalne przekraczają 30 proc. PKB. „.. (więcej )
------------
Ważne
Kaczyński „Należy zapytać, jaki cel mamy. Mówiąc w skrócie: to cel, który sprowadza się do podtrzymania trwania naszej wspólnoty narodowej i cel sprowadzający się do tego, by ta wspólnota mogła się rozwijać, by w nieodległym czasie uzyskać status równy ze starą UE. Równy, jeśli chodzi o jakość usług społecznych.

Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznegostaje się więc zamaskowaną formą kradzieży „....”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie "nie kradnij!" i właściwie powinno być ścigane przez prawo. „.....”Cytat: "Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniuwładzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościacholigarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są wistocie dziełem rabunku" „....„Ale zadłużanie państwa ma też wymiar moralny. Może nawet przede wszystkim moralny, gdyż jest nieuczciwe wobec obywateli i przyszłych pokoleń. Spłata nie jest przecież tak naprawdę problemem "ich", władzy, lecz naszym, jako podatników „.....”Zadłużanie państwa nie jest widziane jako kradzież czy ogólniej przestępstwo …..choć pozostaje nieodpowiedzialne i szkodliwe „....”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. Jednakże, gdyby administracja wszystkich szczebli nie urosła przez 20 lat trzy- czy czterokrotnie, nie byłoby wcale dziury w budżecie i potrzeby pożyczania! „...” Tradycyjna prawna definicja kradzieży brzmi: "Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku". W przypadku długu publicznego wszystko się zgadza!Potajemne: rząd zaciąga długi, nie informując ogółu, o co tu chodzi, czym naprawdę jest deficyt budżetowy i pokrycie go przez emisję obligacji itd. Jeśli pojawi się informacja o kwocie zadłużenia, nie towarzyszą jej dane o kosztach oprocentowania. Tym bardziej nie dostaniemy kwitu z informacją, ile spadnie na nas samych i naszych potomków”......”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „...”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da. Tylko że ten przyszły rząd nie bardzo będzie miał z kogo ściągać. Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują. „.. (więcej )

Wojciechowski „”W niezarejestrowanej działalności gospodarczej chodzi, nierzadko bardziej niż w legalnej, o zadowolenie klienta i o zdobycie jego zaufania „..”Jakie są tu plusy? Klient oszczędza, a przedsiębiorcy i pracownicy zyskują utrzymanie, gdyż po odprowadzeniu podatku ich praca stałaby się nieopłacalnaWiele z tych dóbr legalnie w ogóle by nie powstało. Odpowiada to moralnym celom gospodarki w ogóle, gdyż polega ona na produkowaniu i dostarczaniu ludziom potrzebnych im do życia dóbr materialnych. „.....”Szara strefa to termin potoczny, lepiej ją określać -  tak jak statystycy -  jako „gospodarkę nierejestrowaną"....”Tymczasem chodzi tu o pożyteczną działalność gospodarczą: produkcję dóbr i usług oraz obrót nimi. Według szacunków GUS dostarcza ona Polsce kilkanaście proc. PKB, a według niektórych ekspertów blisko 30 proc. PKB „...”Mówi się o niej jednak dużo rzadziej niż o części gospodarki nadzorowanej przez urzędy. „....”Czy ktoś jest okradziony? Rząd uważa, że tak, gdyż nie uzyskał podatku. Otóż, po pierwsze, uzyskał podatki pośrednie, wpływy z VAT i akcyzy za zużyte towary. Likwidując siłą szarą strefę, utraciłby te dochody. Po drugie, w sytuacji, gdy podatki są nadmierne, a rządy pozwalają na to, by z powodu bezzasadnych świadczeń, rozrostu administracji, marnotrawstwa i korupcji środki z nich były trwonione, należy przyznać podatnikom moralne prawo do niepłacenia części podatków......”Drugi zarzut to wyzysk pracowników. Jednakże zatrudnienie w szarej strefie odbywa się na podstawie wolnej umowy. Jej rejestracja jest potrzebna ZUS, a nie stronom. „Chcącemu nie dzieje się krzywda" -  mówi prawo rzymskie. Jeśli zarobki są zbyt niskie, to z powodu wielkiego bezrobocia, a temu winne są rządy, które przez wysokie podatki i krępujące przepisy blokują przedsiębiorczość, a tym samym utrudniają zatrudnienie. Nieuczciwe jest natomiast pobieranie jednocześnie płacy i zasiłku -  do czego jednak kusi polityka socjalna rządów. „.....”Sytuacja taka jest typowa dla wielkiego biznesu. Chroniony przez rządy przed konkurencją może sobie pozwolić na zmowy i dyktat cenowy. Żyje w części z zaopatrywania firm drobniejszych, które produkują konkretne towary i usługi. To je więc wyzyskuje i ich klientów. Rządom cała ta sytuacja dogadza, gdyż może zyski takich firm opodatkować, czyli uzyskać udział w łupach (chyba że na skutek nieudolności lub korupcji pozwala zyski ukryć i wywieźć). „.....”W Polsce ochronę własności intelektualnej w 2011 roku wyceniono w punktach na 6,6, a materialnej na 5,6 (na 10,0). Ten ostatni wynik jest zresztą bardzo słaby, odpowiada 90. miejscu na 129 krajów zbadanych, obok Malawi, Kazachstanu itp.; w Europie gorzej jest tylko w krajach bałkańskich. ...(więcej )
---
Mój komentarz

Jarosław Kaczyński to niewątpliwie najwybitniejszy polki polityk od czasów Piłsudskiego i na pewno zasłużył sobie na to , aby leżeć kiedyś na Wawelu.

Ale nawet on nie jest w stanie utrzymać społeczny socjalistyczny , czy jak go Kaczyński nazywa , solidarnościowy model .

Socjalistyczny model Polski opiera się na wypracowanym prze lichwiarstwo i oligarchię systemie okradania wysokimi podatkami pracujących i rozdawnictwa lumpen elektoratowi . Czyli na wysokich podatkach , czyli powszechny podatek dochodowy, vat i zus z jednej strony,a z drugiej na absurdalnej , ekonomicznie nie do utrzymani omnipotencji państwa .

Totalitarny system emerytalny w którym to politycy decydują czy zapędzą Polaków na taśmy produkcyjne koncernów do 67 , czy tylko do 65 roku życia . Państwowa służba zdrowia , coraz droższa , przy której ludzie zaczynają zdychać pod szpitalami , w której to politycy decydują , kogo będą leczyć i czym , państwowe szkolnictwo, w którym politycy decydują , czy dzieci będą seksualizowane, czy też nie

Pamiętajcie państwo ,że jeśli nie oddamy szkół i dzieci rodzicom to dopóki Kaczyński będzie rządził to dzieci nie będą w szkołach seksualizowane , ale Kaczyński nie daje gwarancji ochrony przed pedofilizacją szkół po utracie władzy. Dletego też najlepszą gwarancją uchronienia dzieci przed seksualizacją nie jest Kaczyński , ale oddanie dzieci i szkół rodzicom

Najlepszym dowodem na prawdziwość mojej tezy ,że system społeczny, solidarnościowy w Polsce jest system bandyckim , anty ludzkim i antypolskim jest fakt że wybyczony , wypoczęty bezrobotny młody człowiek, który ,nie ma dzieci , a jest na bezrobociu ma bezpłatną służbę zdrowia , a ciężko tyrający na umowę zlecenie ojciec dwójki dzieci nie ma prawa do bezpłatnej służby zdrowia. Ba , nawet jego dzieci nie mają prawa do bezpłatnego lekarza.

Andrzej Duda już dawno powinien złożyć projekt ustawy kończący z tym łajdactwem państwa opiekuńczego, solidarnościowego      

Żadne państwo, które posiada totalitarny system powszechnych przymusowych ubezpieczeń społecznych nie ma przyrostu ludności tubylczej, Wszystkie maj problem depopulacji i upadku gospodarczego, społecznego, technologicznego. Japonia, Korea południowa, Rosja, Portugalia, Włochy, Grecja , Wielka Brytania, Szwecja, Niemcy itd. .Absolutnie wszystkie solidarnościowe państwa nie ważne , czy w Europie, czy w Azji mają problem z rozbiciem rodziny , załamaniem się systemów społecznych .To nie przypadek 

Czy Kaczyńskiemu ,przy całym jego geniuszu politycznym uda się utrzymać w Polsce zbankrutowany system solidarnościowy, socjalistyczny ?

Nawet Kaczyńskiemu nie uda się dokonać takiego cudu i powstrzymać upadku  totalitarnego systemu państw opiekuńczego, solidarnościowego.

video Czym jest Państwo opiekuńcze - Stanisław Michalkiewicz
video Wykład prof. Michała Wojciechowskiego pt. "Nauka Biblii o państwie a koncepcja państwa opiekuńczego"

Marek Mojsiewicz
Osoby podzielające moje poglądy , lub po prostu chcące otrzymywać informację o nowych tekstach proszę o kliknięcie „lubię to „ na mojej stronie facebooka Marek Mojsiewic z Twitter 
Zapraszam do przeczytania mojej powieści „ Klechda Krakowska „
rozdziały 1
„ Dobre złego początki „ Na końcu którego będzie o boginiKali„ Nienależynerwosolu pić na oko „ O rzeźbie Niosącego Światło Impreza Starskiego „ Tych filmów już się oglądać nie da „ 7. „ Mutant „ „ Anne Vanderbilt „ „ Fenotyp rozszerzony.amborghini„ 10. „ Spisek w służbach specjalnych „11. Marzenia ministra ołapówkach „ 12. „ Niemierz i kontakt z cybernetyką „ 
 13„ Piękna kobieta zawsze należy do silniejszego „ 14 ” Z ogoloną głowa, przykuty do Jej rydwanu „
Powiadomienia o publikacji kolejnych części mojej powieści . Facebook „ Klechda Krakowska
Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blogerską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe
Nazwa banku Kasa Stefczyka , Marek Mojsiewicz , numer konta 39 7999 9995 0651 6233 3003 0001

YouTube: 
Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika StachMaWielkieOczy

26-09-2015 [19:51] - StachMaWielkieOczy | Link:

Jest pan ofiarą polskiego państwa opiekuńczego ?

"Czy Kaczyńskiemu uda utrzymać państwo opiekuńcze w Polsce?"

"Ci z Państwa , którzy chcieliby wesprzeć finansowo moją działalność blagierską mogą to zrobić wpłacając dowolną kwotę w formie darowizny na moje konto bankowe"

Oczekując darowizny żeby przeżyć w Polsce ... ja trzeba być ślepym albo naiwnym żeby pisać o "utrzymaniu państwa opiekuńczego"

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

26-09-2015 [20:14] - Marek Mojsiewicz | Link:

Nie zrozumiałem Pana do końca
Czy uważa Pan ,że państwo opiekuńcze i jego mechanizmy należy w Polsce utrzymać i jedynie usprawnić , cz też uważa pan że państwo opiekuńcze należy w Polsce zlikwidować ?

Czy może uważa Pan że Kaczyński jest ślepy albo naiwny, bo chce utrzymać państwo opiekuńcze ?
Czy też uważa pan że Kaczyński chce zlikwidować państwo opiekuńcze?

Obrazek użytkownika general

28-09-2015 [11:19] - general | Link:

Jak ktoś jest naiwny i wierzy, że wystarczy coś zlikwidować/zmienić system i problemy znikną to gratuluje. Każdy system, nawet najlepszy składa się z ludzi, więc jak ludzie będą "marnej jakości" to żaden system nie pomoże.

Publiczna służba zdrowia to narzędzie. Takie samo jak nóż. Może służyć dobru(poprawianie stanu zdrowia obywateli - krojenie chleba) lub złu(zabijanie ludzi przez długie kolejki - dźganie innej osoby).

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

26-09-2015 [21:14] - Marek Mojsiewicz | Link:

Jak z takimi problemami państwa solidarnościowego Kaczyński sobie poradzi ?

"Próby aktywizacji społeczności romskiej do podjęcia normalnej pracy to mit. Boleśnie przekonały się o tym władze Puław, które zainwestowały aż 2 mln. złotych, próbując skłonić lokalnych Romów do znalezienia stałego zatrudnienia. Z propozycji miasta nie skorzystał ani jeden przedstawiciel tej społeczności. ".."uławy przeznaczyły na ten program 2 000 000 złotych. Przeznaczony był on również do lokalnej społeczności Cyganów. Program w swoim założeniu miał na celu pomóc wyjść z bezrobocia – w ciągu siedmiu lat żaden Cygan nie podjął pracy, ani nie przestał korzystać z opieki socjalnej"..( http://wpolityce.pl/spoleczens... )

Obrazek użytkownika Jabe

26-09-2015 [21:34] - Jabe | Link:

Pan prezesa Kaczyńskiego przecenia. To zręczny polityk, ale nic nie wskazuje, żeby miał jakieś pojęcie o gospodarce. To człowiek mający przyzwyczajenia myślowe z czasów PRL. Jego otoczenie też sądzi, że państwo ma organizować życie gospodarcze. Szkoda.

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

26-09-2015 [22:00] - Marek Mojsiewicz | Link:

Witam

Państwo jest potrzebne przy industrializacji. W USA to państwo ładuje miliardy w prywatne firmy kosmiczne.Państwo powinno zająć się kluczowymi dziedzinami . Przemysł kosmiczny , główne banki, przemysł elektrowni jądrowych, firmy naftowe, wsparcie państwa dla polskich firm technologicznych i informatycznych , przemysłowych . To robi zresztą każde państwo.

Problemem jest utrzymanie totalitarnego systemu socjalistycznego.ZUS, podatek dochodowy,vat dal zwykłych obywateli i ich firm państwowe totalitarne szkolnictwo i obłąkany system emerytalny z molochem państwowej służby zdrowia.

Obrazek użytkownika gorylisko

26-09-2015 [22:00] - gorylisko | Link:

pan to pisał serio ?? odnoszę wrażenie, że panu się chyba something pojebałoś...
czy przyszło panu do głowy, że "poziom usług społecznych" wcale nie musi oznaczać państwa opiekuńczego ?
widzi pan, mieszkam w UK... państwie opiekuńczym... aż za bardzo...
ale ja tutaj rozumiem pod hasłem "poziom usług społecznych" fakt, że uurzedas nie jest moim panem i władca...jest uprzejmy i kompetentny na swoim stanowisku...
inna sprawa... może drobiazg ale opłaty w środkach komunikacji masowej... dlaczego w autobusach/tramwajach w Polsce trzeba mieć odliczoną kasę... na dodatek sa jeszcze niezbyt miłe komentarze... w UK żaden kierowca autobusu nie będzie komentował braku drobnych nie mówiąc o tym, że jest dobrze zaopatrzony w drobne do wydawania reszty... jest po prostu kompetentnym kierowca autobusu wyposażonym przez firmę do roli jaką ma spełniać... dodatkowo chodzi o zachowanie się czynników kontrolujących bilety... wystarczy porównać praktyki w Polsce i w UK... warunki
służba zdrowia... następny temat... opieka społeczna... TO SĄ USŁUGI SPOŁECZNE... tak mniemam... może pan ma inne zdanie... czy stawiając tezę swojego wpisu i podciągając na siłe premiera Kaczyńskiego, nie dokonuje pan nadużycia ?

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

26-09-2015 [23:05] - Marek Mojsiewicz | Link:

Pytania do Pana źle wkleiłem i zostały umieszczone wyżej

Witam
Rozstrzygnijmy to po męsku . Proszę odpowiedzieć na kilka prostych pytań

Czy uważa Pan ,że państwo opiekuńcze i jego mechanizmy należy w Polsce utrzymać i jedynie usprawnić , cz też uważa pan że państwo opiekuńcze należy w Polsce zlikwidować ?

Czy może uważa Pan że Kaczyński bo chce utrzymać państwo opiekuńcze ?
Czy też uważa pan że Kaczyński chce zlikwidować państwo opiekuńcze?

Obrazek użytkownika kwintesencja

26-09-2015 [22:07] - kwintesencja | Link:

Ostatnio pojawił się monolog Jana Kobuszewskiego pt. "Rozum". Tak sobie myślę, że obecnie zapanowało wolnomyślicielstwo. Wielość wypowiadanych słów, to nie znaczy mądrość - roztropność. Myślę, że dr. hab. Jarosław Kaczyński wie co mówi i co robi. Nikt nie mówi, że tu na ziemi będzie raj. Każdy powinien zapracować sobie na chleb. Problem jest tylko w pojmowaniu prawa i sprawiedliwości. Obyśmy zechcieli chcieć, budować wspólnotę serc na dobrym fundamencie, na skale a nie na piasku. Każdy z nas musi coś z siebie dać. Ktoś musi pracować, aby inni mogli z tego skorzystać. Pozdrawiam serdecznie wszystkich rodaków. Nie lękajcie się. Zgoda, zgoda - a Bóg wtedy rękę poda!

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

26-09-2015 [22:14] - Marek Mojsiewicz | Link:

Witam
Rozstrzygnijmy to po męsku . Proszę odpowiedzieć na kilka prostych pytań

Czy uważa Pan ,że państwo opiekuńcze i jego mechanizmy należy w Polsce utrzymać i jedynie usprawnić , cz też uważa pan że państwo opiekuńcze należy w Polsce zlikwidować ?

Czy może uważa Pan że Kaczyński bo chce utrzymać państwo opiekuńcze ?
Czy też uważa pan że Kaczyński chce zlikwidować państwo opiekuńcze?

Obrazek użytkownika gorylisko

27-09-2015 [06:02] - gorylisko | Link:

założył pan sobie tezę, że Kaczyński jest beeee... bo państwo opiekuńcze chce utrzymać, ratować czy cóś takiego...
ja jak na razie to widzę, że Kaczyńskie chce ratować państwo Polskie przed likwidacją...
ale widzi pan, ja jestem taki zwykły człekokształtny przeżuwający marchewki, banany... jabłka, gruszki... nie jestem taki bystrzacha jak pan czy kumaty jak drrrrr...
pan to co innego, czyta pan w myślach Kaczyńskiego... może pan mnie, człekokształtnemu doprecyzuje co to za pies to państwo opiekuńcze wg Kaczyńskiego którego w/w Kaczyński pewnikiem będzie bronił do krwi ostatniej...
czyli krótko mówiąc co Kaczyński myśli o ustroju państwa polskiego, teraz, i zawsze i na wieków... Amen...

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:08] - Marek Mojsiewicz | Link:

Witam
Wręcz odwrotnie.bardzo wysoko cenię Kaczyńskiego . I uważam że jego dokonania są jest w tej chwili niedoceniane.To on stanął twardo w obronie chrześcijaństwa, chce związać jak sam to określił porządek prawny z chrześcijaństwem , chce uczynić PiS partia chrześcijańską, czego najlepszym dowodem jest prezydent Duda. Kaczyński odbudował, odbudowuje podstawy godnościowe narodu Polskiego ,chce stworzyć silny ośrodek władzy, zwalcza polityczną poprawność i gender. Chce odbudować polski przemysł i kieruje się w polityce zagranicznej polską racja stanu , czyli postawił się Niemcom i Rosji i realizuje politykę Jagiellońską

Z drugiej strony nie do utrzymania jest kolonialny system emerytalny, podatek dochodowy, vat dla małych firm , przymusowe ubezpieczenia społeczne ,państwowe szkoły i państwowa służba zdrowia. ZA to państwo powinno leczyć jedynie raka , rzadkie , ciężkie i kosztowne choroby oraz gwarantować , "pożyczać" pieniądze w wypadkach złamań , wypadków , czy ciężkiej sytuacji życiowej osób, które nie maja pieniędzy i są nieubezpieczone prywatnie. jeśli tego nie zmienimy na wzór Chin, Indii i Afryki to zdechniemy bez dzieci Płace i standard życia już są wyższy w Chinach,a za chwilę przegonią nas Indie , gdzie płace dobrych informatyków są już wyższe niż w Polsce nominalnie, a dużo wyższe w sile nabywczej

Powinno się opodatkować koncerny, czyli swego rodzaju podatek pośredni, oraz wprowadzić powszechny podatek transakcyjny ,czyli od każdej transakcji karta, przelewem, od każdego zakupu i sprzedaży w dużych firmach. To powinno wystarczyć.

Obrazek użytkownika Obywatel

26-09-2015 [23:02] - Obywatel | Link:

.

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [02:18] - cassiodorus | Link:

''Ale nawet on nie jest w stanie utrzymać społeczny socjalistyczny , czy jak go Kaczyński nazywa , solidarnościowy model .''

Chesterton nazywał ten model demokracją katolicką, wszyscy papieże od Rerum Novarum nazywają to społeczną nauka Kościoła, solidarność jest jednym z elementow. W oparciu o ten model Europa zbudowała dobrobyt jakiego nigdy nie było i w oparciu o żaden inny model nie będzie.

''Państwowa służba zdrowia , coraz droższa''
A prywatna dzięki temu rozumiem coraz tańsza, i ludzie jak nie zdązą zdechnąć pod pańśtwową to lecą w podskokach do prywatnej?

''Dletego też najlepszą gwarancją uchronienia dzieci przed seksualizacją nie jest Kaczyński , ale oddanie dzieci i szkół rodzicom''

Tym rozbitym również? O ile mi wiadomo to w takich rodzinach jest największy odsetek pedofilii

.''Absolutnie wszystkie solidarnościowe państwa nie ważne , czy w Europie, czy w Azji mają problem z rozbiciem rodziny , załamaniem się systemów społecznych .To nie przypadek''
Znaczy problemy rodzinne starego cudzołożnika i poligamisty Korwina pochodzą od państwa opiekuńczego? Nonsens, pochodzą od czegoś co pan tu projektuje ze Staśkiem Razwiedką, a co nazywa się liberalizm.

''Nawet Kaczyńskiemu nie uda się dokonać takiego cudu i powstrzymać upadku totalitarnego systemu państw opiekuńczego, solidarnościowego.''

Uważam, że mając takich ludzi u władzy jak Kaczyński, Macierewicz, Kamiński czy Zyżyński z Szydło i Szałamuchą możemy być równie zamożni jak socjalistyczne Niemcy. Tak nam Boże dopomóż

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:20] - Marek Mojsiewicz | Link:

80 procent Niemców nie ma nawet własnego mieszkania.Rodziny są rozbite.Przyrost naturalny etnicznych Niemców jest ujemny. Gospodarka jest coraz bardziej ekstensywna, bo przy coraz większej ilości imigrantów i pracujących praktycznie się nie rozwija. Coraz więcej firm niemieckich jest wykupywana prze Chińczyków. Niemcy są coraz bardziej zacofane.Nie istnieją tam takie przemysły lub są w stanie szczątkowym jak kosmiczny, robotyczny, szybkich kolei, elektrowni jądrowych i związanych z nimi samochodów elektrycznych, komputerowy, telefonii komórkowej, informatyczny ,

Niemiecka firma Bosch dostarczyła w 2007 r. koncernowi Volkswagena oprogramowanie umożliwiające fałszowanie wyników testów toksyczności spalin silników Diesla, ale uprzedziła, że ich instalowanie seryjne będzie nielegalne - poinformował w niedzielę dziennik "Bild" http://motoryzacja.interia.pl/...

Westerwelle„ , Jeśli gospodarka Chin nadal będzie rosła w siłę w takim tempie, że
( tutaj chodzi o skalę przyrostu PKB ) że w 12 tygodni będzie wytwarzać tyle, ile gospodarka Grecji, a w 12 miesięcy tyle, ile gospodarka Hiszpanii, to dla całej Europy powinien być to sygnał wzywający do obrania lepszej strategii. ( http://naszeblogi.pl/36030-wes... )

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [15:12] - cassiodorus | Link:

Za to w nieopiekunbczej i niskoopodatkowanej Rumunii jest taki dobrobyt, że szkopy waą tam drzwiami i oknami..Do Somalii i KOngo również

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:25] - Marek Mojsiewicz | Link:

Prof. Michael Novak „Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła. Kluczowy do niej wkład Jana Pawła II dotyczy wyjaśnienia, jaka jest przyczyna bogactwa nie indywidualnego, ale narodów. Dokładnie to samo pytanie stawiał Adam Smith.”...”Wiedza, umiejętności, kreatywność. Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „.....” „Nawet w Ameryce coraz więcej ludzi szuka dziś bezpieczeństwa, a nie wolności. Jeszcze 20 lat temu było inaczej „....”Koncentracja na bezpieczeństwie jest formą socjalizmu, łagodną, ale jednak socjalizmu. A z socjalizmem jest tak, że działa dopóty, dopóki korzysta z cudzych pieniędzy.”...”Bycie kreatywnym jest ideą chrześcijańską. Nie znajdzie się jej w hinduizmie, buddyzmie, w islamie. W tym sensie Max Weber miał rację, że chrześcijaństwo jest podstawą kreatywności, „....”Katolicyzm dostarcza najlepszej teorii do dynamizmu ekonomicznego „.... http://mojsiewicz.salon24.pl/4...

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [17:11] - cassiodorus | Link:

'' Społeczeństwa nie bogacą się poprzez pracę w sensie marksistowskim, czyli przez niewolniczą pracę robotników w przemyśle ciężkim. „

Taka praca byla w systemie liberalistycznym, w marksistowskim świecie, czy się stalo czy robilo to liter się należal.. A skoro się nie bogaca przez niewoniczą prace to czym się wzbogacily? Kodeksem pracy i placą minimalna? Zanczy opiekuńczoscią państwa?

''Od czasów Jana Pawła II mamy jakby nowy impuls w nauczaniu społecznym Kościoła''

''W ubiegłym stuleciu usunięto dawne cechy rzemieślnicze, a nie zastąpiono ich niczym nowym; w miarę zaś jak ustawy i urządzenia publiczne wyzbywały się ducha chrześcijańskiego, rękodzielnicy szli na pastwę nieludzkich kapitalistów i współzawodników, niepohamowanych w chciwości. Stosunki pogorszyła nienasycona lichwa potępiona niejednokrotnie wyrokiem Kościoła, która jednak choć pod coraz inną występuje postacią, uprawiana bywa przez ludzi chciwych i żądnych zysku. Produkcja i handel stały się niemal monopolem niewielu, a w ten sposób garstka bogaczy nałożyła jarzmo prawie niewolnicze stanowi pracującemu.''

[Rerum Novarum]

''Praca stawała się w ten sposób towarem, który można było swobodnie kupować i sprzedawać na rynku i którego cenę określało prawo popytu i podaży, niezależnie od minimum życiowego, koniecznego do utrzymania danej osoby i jej rodziny. Pracownik nie miał nawet pewności, czy mu się uda sprzedać swój „towar”; był bowiem nieustannie zagrożony bezrobociem, które przy braku opieki społecznej stawiało go przed widmem śmierci głodowej.''

'[Centesimus Annus]

Nauka spoleczna Kościola nie powstalaby gdyby nie zagrożenie nieludzkim komunizmem i gdyby nie bledy jeszzce bardziej nieludzkiego liberalizmu, znaczy gdyby nie bledy Smitha, nawróconego potem Bastiata, Milla, Saya, Hayeka, Von Misesa, Korwina i Staśka Razwiedki.. to jest oczywiste

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:28] - Marek Mojsiewicz | Link:

cz 1

Jakub Woziński „ ” świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie.”...”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni.”...”Protestanckie państwo opiekuńcze”....”W Polsce teoria Webera zyskała wielkich entuzjastów szczególnie w środowiskach katolickiej lewicy (m.in. środowiska „Tygodnika Powszechnego"), której teza o większej zgodności protestantyzmu z instytucjami wolnorynkowymi służy do krytyki katolicyzmu i potrzeby jego reformy zgodnie „z duchem czasu". Tymczasem prawda przedstawia się zgoła odmiennie. Katolicki świat właśnie dlatego znalazł się w kryzysie, że bezwiednie zaakceptował wiele instytucji społecznych o protestanckim rodowodzie: państwową opiekę społeczną, przymus szkolny oraz koncepcję wszechmocnego państwa. Zamiast mieć niesłuszne kompleksy wobec protestantów, katolicy powinni powrócić do swych źródeł i odrzucić szkodliwą narośl religijnej reformy, którą przeniknięty jest nasz świat. Nie wolno także zapominać, że Weber był obywatelem Prus, gdzie protestantyzm miał wyróżniony status. „.....”Laborystyczna teoria wartości”.....”Weber podkreślał, że u źródeł kapitalizmu leżą uwydatniana w świecie protestanckim ciężka praca oraz oszczędność. Ta cecha zreformowanej religii, zamiast sprzyjać kapitalizmowi, przyczyniła się w istocie do zrodzenia idei socjalizmu”....”Zwolennikiem laborystycznej teorii wartości był m.in. Adam Smith, tak jak większość protestanckich ekonomistów, a od Smitha przejął ją... Karol Marks. http://naszeblogi.pl/40061-pol...

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [15:04] - cassiodorus | Link:

Woziński?? Tak , padajmy na koana przed zboczkiem Rothbardem i Wozińskim.
''najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie.”.
nIe najepiej popatarzeć na wolnorynkową, protestancką Anglię, gdzie śmierć głodowa wśród pracującego ludu w prywatnych fabrykach była czymś tak oczywistym, jak głupoota wszystkich anarchokapitalistów

''wiele instytucji społecznych o protestanckim rodowodzie: państwową opiekę społeczną, przymus szkolny''

Tak publiczne szkolnictwo w najbardziej liberalistycznym i wolnorynkowym, przy okazji, protestanckim państwie doprowadzio Amerykę w XIX i XX WIEKU na skraj przepaści..

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:29] - Marek Mojsiewicz | Link:

cz2

Socjalistyczny zapał do budowania wielkich hut, kombinatów, elektrowni czy też kopalni wynikał właśnie z protestanckiego kultu pracy fizycznej oraz przekonania, że tylko ona jest w stanie tworzyć wartość. Doświadczyliśmy tego w czasach PRL, gdy zgodnie z marksizmem-leninizmem wznoszono w naszym kraju wielkie kompleksy fabryczne w przekonaniu, iż dzięki nim prześcigniemy Zachód, gdzie wartość tworzono przede wszystkim za pomocą pracy umysłowej. Ta sroga pomyłka miała swoje źródło właśnie w czasach reformacji. „....”Za radą Marcina Lutra i Filipa Melanchtona już w XVI w. niemieckie miasta i państwa zaczęły wprowadzać przymusową edukację szkolną. W krajach katolickich nauka była wciąż dobrowolna, a mimo to korzystały z niej masy młodzieży, szczególnie w bezpłatnych szkołach jezuickich. „.....”W rzeczywistości jednak rewolucja przemysłowa dokonywała się na całym kontynencie, także w Belgii, Francji, katolickiej części Niemiec czy też w północnych Włoszech.”...”Podstawowy błąd Webera polegał na tym, że znacznie zawężał rozumienie kapitalizmu i ograniczył go przede wszystkim do rewolucji przemysłowej. Tymczasem elementy systemu społecznego, w którym wiodącą rolę odgrywał kapitał pieniężny lokowany w najbardziej rentowne i innowacyjne przedsięwzięcia, był obecny w Europie już znacznie wcześniej, nim jeszcze Marcin Luter wystąpił ze swoim programem religijnym. Jak wskazywali niektórzy ekonomiści, m.in. Murray Rothbard oraz Joseph Schumpeter, kapitalizm pojawił się już wcześniej we włoskich miastach-republikach późnego średniowiecza. W Mediolanie, Florencji, Genui czy też Wenecji kwitły handel, rzemiosło oraz prężny rynek pieniężny, który czynił z północnych Włoch najbogatszą część kontynentu

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:30] - Marek Mojsiewicz | Link:

cz 3

”Marcin Luter i inni reformatorzy byli zwolennikami silnej władzy państwa, dlatego nalegali, aby władcy pozbawili Kościół wielu instrumentów społecznego oddziaływania. Państwa, które za oficjalną religię uznawały protestantyzm, likwidowały więc zakony, a Kościołowi odbierano mienie. Od wieków klasztory pełniły rolę przytułków dla ubogich i chorych, lecz nagle w krajach protestanckich przestano się nimi opiekować. Dlatego zarządzono, że odtąd pobierany będzie podatek na rzecz ubogich (tzw. poor law), przekazywany następnie zborom, których obowiązkiem od tej pory miała być opieka nad potrzebującymi. Kraje protestanckie wprowadziły więc jako pierwsze instytucję państwa opiekuńczego i rozwijały z każdym kolejnym rokiem zakres państwowych świadczeń. Pierwsze przymusowe ubezpieczenia społeczne narzucił w latach 80. XIX wieku protestancki kanclerz Prus Otto von Bismarck. Jeżeli więc Europa upada dziś pod ciężarem wielkich długów zaciągniętych dla utrzymywania państwa opiekuńczego, winić za to należy przede wszystkim protestantyzm. „.....”wolnorynkowa ekonomia narodziła się znacznie wcześniej. W XVI w. w Salamance działała prężna szkoła ekonomiczna, której przedstawicielami byli przede wszystkim katoliccy duchowni. W późniejszych wiekach wolnorynkowa ekonomia kwitła przede wszystkim także w krajach katolickich, o czym świadczy chociażby francuski fizjokratyzm

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [14:41] - cassiodorus | Link:

''Marcin Luter i inni reformatorzy byli zwolennikami silnej władzy państwa''
Bóg nam objawia, że każda władza od Boga pochodzi
Reformatorzy mówili tez, że każdy sam sobie jest papiezem,[trudno, żeby Korwin nie był leszym katolikiem od papieża], jezeli dużo grzeszysz, wystarczy abyś się jeszcze wiecej modlił itp utd. Są twórcami liberalizmu nowożytnego, bez dwóch zdań

''Kraje protestanckie wprowadziły więc jako pierwsze instytucję państwa opiekuńczego''

Instytucję nazwijmy to ''państwa opiekuńczego''[z tymże wówczas jeszzce kościelnego] wprowadzii apostołowie..

''Jeżeli więc Europa upada dziś pod ciężarem wielkich długów zaciągniętych dla utrzymywania państwa opiekuńczego, winić za to należy przede wszystkim protestantyzm.''
W opiekuńczych Niemczech jest taki dobrobyt jakiego nigdy nie było, tym bardziej w zawsze nędznej Szwecji czy Norwegii, Europa upada pod cieżarem innej ideologii, zwanej liberalizmem. To między innymi bogactwo powoduje, że Europejczyk nie chce mieć dzieci, bo iberałowie od Staśka i Korwina, twierdzą, że tzreba cię najierw uczynić bogatym i wtedy przyjdzie zabwienie. To chyba i do ich nauk stosują się międzynarodowi bogacze??W Cywilizacji łacińskiej jest odwrotnie

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:31] - Marek Mojsiewicz | Link:

cz 4
Historycy myśli ekonomicznej rzadko wspominają dziś też o takich postaciach jak choćby Richard Cantillon czy Jean-Baptiste Say, których gospodarczy leseferyzm nie znajdował odpowiedników w świecie protestanckim. Jakby tego było mało, najbardziej wolnorynkowa szkoła ekonomii pojawiła się w katolickiej Austrii, stąd – pomimo innych korzeni jej autorów – nazywana jest austriacką. „.....”Aby więc nie dać Bogu powodu do potępienia, Luter i Kalwin zalecali, aby każdy człowiek poświęcał się przede wszystkim pracy. „....”Negacja prawa naturalnego”....Filozofowie społeczni wskazują na kluczowy wpływ, jaki w dziedzinie zrozumienia zasad wolności gospodarczej miała koncepcja prawa naturalnego. Świat katolicki już w pierwszym tysiącleciu głosił przekonanie, że istnieje zestaw zasad moralnych, których nie może złamać żadne państwo. Jednym z najważniejszych punktów reformacji była negacja prawa naturalnego i stwierdzenie, że nie istnieje żadne prawo poza tym, które stanowi państwo. W wyniku tej zmiany w świecie protestanckim państwo zyskało ogromną przewagę kosztem sił społecznych, co najlepiej pokazuje przykład Prus, gdzie obywatele byli traktowani niczym parobkowie. Prusy miały mizerny wkład w rozwój przemysłu i gospodarki, a wszystkie tereny przemysłowe (Śląsk, Zagłębie Ruhry) zdobyły w wyniku wojen, nie własnej pracy.”. http://naszeblogi.pl/40061-pol...

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [14:15] - cassiodorus | Link:

''Świat katolicki już w pierwszym tysiącleciu głosił przekonanie, że istnieje zestaw zasad moralnych, których nie może złamać żadne państwo.''

Tak jak Koscioł potępia władzę państwa nad Kościoełem , tak i potępia liberalizm, który został wpisany na listę błędów, mówiąc wprost herezję szerzycie panowie

Obrazek użytkownika Marek Mojsiewicz

27-09-2015 [09:34] - Marek Mojsiewicz | Link:

Profesor teologi
”Cechy oszukańczej piramidy finansowej ma system emerytalny, w którym składkami ściągniętymi dziś spłaca się stare zobowiązania, a płacącym obiecuje, że kiedyś przyszły rząd coś im da. Tylko że ten przyszły rząd nie bardzo będzie miał z kogo ściągać. Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują.

Wojciechowski „Za obecny dług zapłacą obywatele. Powiększanie długu publicznegostaje się więc zamaskowaną formą kradzieży „....”Oznacza to, że zaciąganie pożyczek przez rządzących narusza przykazanie "nie kradnij!" i właściwie powinno być ścigane przez prawo. „.....”Cytat: "Ilekroć banda złodziei uchwyci w pewnym stopniuwładzę, potrafią oni zagrabić całe państwa, nie obawiając się wcale represji prawa, ponieważ czują się silniejsi od prawa. Są to jednostki o skłonnościacholigarchicznych, spragnione tyranii i panowania, a dokonując potwornych kradzieży, osłaniają je dostojną nazwą majestatu legalnej władzy i rządu, które są wistocie dziełem rabunku" „....„Ale zadłużanie państwa ma też wymiar moralny. Może nawet przede wszystkim moralny, gdyż jest nieuczciwe wobec obywateli i przyszłych pokoleń. Spłata nie jest przecież tak naprawdę problemem "ich", władzy, lecz naszym, jako podatników „.....”Zadłużanie państwa nie jest widziane jako kradzież czy ogólniej przestępstwo …..choć pozostaje nieodpowiedzialne i szkodliwe „....”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. Jednakże, gdyby administracja wszystkich szczebli nie urosła przez 20 lat trzy- czy czterokrotnie, nie byłoby wcale dziury w budżecie i potrzeby pożyczania! „...” Tradycyjna prawna definicja kradzieży brzmi: "Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku". W przypadku długu publicznego wszystko się zgadza!Potajemne: rząd zaciąga długi, nie informując ogółu, o co tu chodzi, czym naprawdę jest deficyt budżetowy i pokrycie go przez emisję obligacji itd. Jeśli pojawi się informacja o kwocie zadłużenia, nie towarzyszą jej dane o kosztach oprocentowania. Tym bardziej nie dostaniemy kwitu z informacją, ile spadnie na nas samych i naszych potomków”......”Następnie kradzieżą jest wywoływanie inflacji przez emisję pustego pieniądza i lewych papierów wartościowych, praktyka powszechna. „...

Obrazek użytkownika cassiodorus

27-09-2015 [14:06] - cassiodorus | Link:

''Rodzice chcieliby mieć więcej dzieci, ale przy obecnym systemie podatkowym ich nie stać. A młodzi podatnicy emigrują.''
Tam gdzie emigrują podatki są nawet dwa razy wyższe. Trzymając się logiki profesora powinni tam wymrzeć w jednym pokoleniu

''Powiększanie długu publicznegostaje się więc zamaskowaną formą kradzieży''
jeżeli dług ubliczny, jego przyrost powodowany jest troską o dobro wspolne nie jest kradzieżą.

"Potajemne zabranie rzeczy cudzej z chęci zysku".
Znaczy zabrać rzecz dla czyjegoś dobra nie jest kradzieżą? Na przykład odebrać jakiemuś liberałowi pokoik z amfką?

”Oficjalnie są to pożyczki na inwestycje itp. ''
znaczy pożyczki na inwestycje to kradzież czy nie? Chyba kolejny jakiś zgrzyt w rozumowaniu profesora

Obrazek użytkownika Jabe

27-09-2015 [21:44] - Jabe | Link:

Myślę, że panuje powszechne niezrozumienie związku pomiędzy socjalizmem a niskim standardem życia. Socjalizm często wprowadza się w państwach bogatych, bo je na to stać. To jest rodzaj luksusu. Dopuki jest bogactwo do przejedzenia, socjalizm postępując małymi kroczkami, opanowuje kolejne obszary życia, które przedtem należały do społeczeństwa wolnych ludzi (np. dobroczynność). Obywatele z pokolenia na pokolenie przyzwyczajają się i już nie wyobrażają sobie, że może być inaczej. Dopiero katastrofa może doprowadzić do otrzeźwienia. Przykład Grecji pokazuje, że tak być nie musi. Myśmy przyzwyczajenia odziedziczyli po PRL. Po wyreżyserowanym przełomie nadano nam z góry taki, rzekłbym, kapitalizm postkapitalistyczny.

Ważną kwestią jest praworządność. W opresyjnym państwie, jakim jest Polska, wolnorynkowe zmiany dałyby ograniczony efekt. Socjalistyczna, ale praworządna i oparta na przedsiębiorczości prywatnej Skandynawia jest wciąż bogata. Gdyby postawiono na urzędniczą przedsiębiorczość, zapewne idylla by się szybko skończyła. Podstawowe mechanizmy działają. To nie jest kwestia 200 kompetentnych osób, tylko całkowitej zmiany sposobu myślenia o roli państwa.

Dla mnie wolność jest ważniejsza od dobrobytu.