CZARNA KROWA W KROPKI BORDO ŻARŁA TRAWĘ KRĘCĄC MORDĄ

Ludzie od dawna mówili, że tylko krowa poglądów nie zmienia,
i że to z tego powodu, aż do formy kotleta jest raczej zdrowa,
u nas są jeszcze inne stwory,niezdolne do zdrowego myslenia,
może już procentowo  liczniejsze, niż wymieniona w tytule krowa.

Biologicznie nasze stwory są  trójkomórkową prostą amebą;
jedna komórka kieruje ich prawą łapą by sprawnie kasę rwała,
druga - tzw. ustną jamą, do żarcia kiełbasek i piwa ciepłego,
trzecia kontrolą móżdżku, by się "mysleniem" nie przemęczała.

A kiedy amebki zaczęły rosnąć w tzw. "siłę co się nie ugina"
"To obrażliwe dla naszej demokracji, rodaków zwać amebami!"
- wrzeszczeli rzecznicy pedałów, Ryżego,brzozy i Gazputina -
i to wtedy własnie ludziska zaczęły ich nazywać "lemingami".

Leming polski {lemingus poloniae gamonis}, nie ma poglądów
i nigdy nie miał  wyrabiania ich w sobie najmniejszej potrzeby,
uważa to za mało ważne - jak mierzenie garba u wielbłądów -
czy też ponowne przekopywanie - poniżej metra - ruskiej gleby.

Jesli chodzi o wykształcenie - ma swoich "domowych" nauczycieli;
prof. Niesioł od manier, Evita od techniki kopania,Ryży od slalomu,
Vincek - SzaberGold, Bulu - ortografia - od poniedziałku do niedzieli,
z pomocą Vitalisa i Szechtera, zaprasza ich wszystkich do domu.

Jeżeli chodzi o tzw. wy***y, nasz leming, jest bardzo obowiązkowy
i zawsze wy**ó**zy: kiełbaska grilowa czy polska,Okocim czy Żywiec,
do tego pasuje indyk, czy może  lepiej kaczor w sosiku grzybowym;                                                                
gdy moher obok wy*****e co innego - skopie go szybko i raczej dotkliwie.

Po czym więc poznasz leminga rodaku, dzisiaj przy w*****ej urnie?
W niebieskie spodnie od Armaniego ubrany, jak to każdej niedzieli,
będzie wrzeszczał do wszystkich:"Nie wiecie kogo skreslić, durnie? 
Ja to olewam mohery - dostałem gotowe karty od moich nauczycieli!"

*** (przypominamy - cisza w******a)