Rząd Polski nie będzie ulegał genderowej presji

Poniżej mój komentarz dla Katolickiej Agencji Informacyjnej (KAI). Udzieliłem tej wypowiedzi podczas wrześniowej sesji PE w Strasburgu, ale pasuje ona, jak ulał, do ostatniego happeningu nazwanego „czarnym wtorkiem”.
Bruksela w dzisiejszym sprawozdaniu PE wzywa państwa członkowskie, które nie ratyfikowały Konwencji Stambulskiej do przyspieszenia działań w tym zakresie.
Jednocześnie wymaga od członków UE przeznaczenia odpowiednich zasobów finansowych na realizację genderowej polityki, która konwencja uznaje za środki walki z przemocą wobec kobiet. W sprawozdaniu jest też postulat uznania ochrony prawnej dziecka przed urodzeniem (zakaz aborcji) za formę przemocy wobec kobiet i dziewcząt.
Parlament Europejski nie ma żadnych formalnych uprawnień, aby cokolwiek nakazać państwom członkowskim UE. Chciałoby się wręcz, przypominając europarlamentowi jego skromne kompetencje, powiedzieć słowami Podstoliny do Stolnika z „Zemsty” hrabiego Aleksandra Fredry: „znaj proporcję, mocium panie”. Przecież europarlament nie ma nawet inicjatywy ustawodawczej! Stąd też jeśli lewicowo-liberalno-zielono-postkomunistyczna większość PE przegłosuje jakieś apele do Polski czy innych członkowskich krajów Unii, to jest to jedynie forma nacisku medialno-propagandowo-politycznego. Równie dobrze mogliby pisać listy na Berdyczów. Zapewniam, że rząd RP nie musi ulegać ideologicznym żądaniom przekazywania pieniędzy polskiego podatnika na genderowe fanaberie. Zaś zawarty w omawianym raporcie postulat uznania ochrony prawnej dzieci nienarodzonych za formę przemocy wobec kobiet jest nie tylko lewackim absurdem, który nie ma żadnej wiążącej mocy prawnej, ale jest też , moim zdaniem, spektakularnym przykładem nihilizmu i całkowitego braku empatii dla nienarodzonych dzieciaków. To więcej niż przykre, że Parlament Europejski bardziej chroni prawa zwierząt niż prawa dzieci, w tym przypadku – poczętych. Skądinąd trudno o lepszą ilustrację dla tego, o czym pisał polski papież Jan Paweł II ‒ „cywilizacji śmierci”.

Opublikowano: 12.10.2017 07:22.