"MAJ NA FOKSAL" - ZAPROSZENIA DO SIEDZIBY SDP 24-25.05.2013

 "DZIEŃ IPN" ORAZ "II WARSZAWSKI MARATON FILMOWY O ŻOŁNIERZACH WYKLĘTYCH"
 

M A J  N A  F O K S A L

INSTYTUT PAMIĘCI NARODOWEJ STOWARZYSZENIE DZIENNIKARZY POLSKICH
zapraszają na Dzień IPN, który odbędzie się 24 maja, od godz. 16.00 , w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5

16.00 – 16.05 Przywitanie: Stefan Truszczyński (sekretarz Generalny SDP) i prof. Jerzy Eisler (Dyrektor Oddziału IPN w Warszawie)

16.05 – 16.35 Prezentacja komiksów historycznych wydanych przez Oddział IPN w Warszawie (Sławomir Zajączkowski – scenarzysta i dr Tomasz Łabuszewski – konsultant historyczny)

16.35 – 17.05 „O Warszawie w badaniach IPN” – Wystąpienie dr. Konrada Rokickiego uzupełnione prezentacją multimedialną

17.05 – 17.35 Prezentacja warszawskiej edycji projektu „Śladami Zbrodni” (dr Tomasz Łabuszewski)

17.35 – 18.05 Spotkanie z reżyserem Ryszardem Bugajskim

18.05 – 19.30 Projekcja spektaklu Sceny Faktu w reżyserii Ryszarda Bugajskiego „Śmierć Rotmistrza Pileckiego”

19.30 – 19.50 Prelekcja przed spektaklem Tajny Współpracownik i prezentacja dokumentów IPN, w oparciu o które powstał scenariusz filmu

19.50 – 21.10 Pokaz spektaklu telewizyjnego Tajny Współpracownik

Podczas spotkania będzie można nabyć publikacje IPN.

WSTĘP WOLNY

,,...JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI...''

Pod honorowym patronatem

Instytutu Pamięci Narodowej oraz Muzeum Powstania Warszawskiego

Stowarzyszenie Solidarność Walcząca Oddział Warszawa, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich oraz Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

ZAPRASZAJĄ NA

II. Warszawski Maraton Filmowy o Żołnierzach Wyklętych

w 65. rocznicę zamordowania rotm. Witolda Pileckiego 25 maja 1948 r.

25 maja (sobota) 2013 r. , godz. 11.00 - 21.30

Warszawa, ul. Foksal 3/5 , Dom Dziennikarza, siedziba SDP

11.00 – 11.30 – Otwarcie II. Warszawskiego Maratonu Filmowego o Żołnierzach Wyklętych poświęconego pamięci Żołnierzy II Konspiracji oraz Witolda Pileckiego w 65. rocznicę Jego zamordowania 25 maja 1948 r., spotkanie z wnukiem Zofii Pileckiej, córki rotmistrza Witolda Pileckiego.

11.30 – 12.15 ‘’CZY WARTO BYŁO TAK ŻYĆ” – reż. Alina Czerniakowska

12.15 – 13.00 – „MY OGNIOWE DZIECI” – reż. Tadeusz Pawlicki

13.00 – 13.45 – „SNY STRACONE SNY ODZYSKANE” – reż. Arkadiusz Gołębiewski

13.45 – 15.00 – ‘’KWATERA Ł” – reż. Arkadiusz Gołębiewski oraz spotkanie z reżyserem

15.00 – 16.00 - „DYWIZJA NASTOLATKÓW” – reż. Alina Czerniakowska oraz spotkanie z panią Aliną Czerniakowską

16.00 – 17.00 – „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI” – Fundacja Filmowa AK

17.00 – 17.30 „KOMENDANT »OLECH«” – Z Archiwum IPN

17.30 – 18.00 - „KRYPTONIM »ORZEŁ«” – Z Archiwum IPN

18.00 – 18.30 - „BRACIA KMIOŁKOWIE” – Z Archiwum IPN

18.30 – 19.00 – „WIARUS” – Z Archiwum IPN

19.00 – 19.30 – „BRUZDA” – Z Archiwum IPN

19.30 – 20.00 - „ANDRZEJ KISZKA” – Z Archiwum IPN

20.00 – 20.45 – „PANI WERONIKA I JEJ CHŁOPCY” – Stow. Odra-Niemen

20.45 – 21.30 – „JESZCZE SIĘ POLSKA O NAS UPOMNI” – reż. Alina Czerniakowska

Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany harmonogramu maratonu filmowego z przyczyn od nich niezależnych. Dodatkowe informacje: Paweł Kołkiewicz 0-511 161 726