"Errare humanum est" - list do zwaśnionych Polaków

Pisałem już o tym przed rokiem, ale narastająca dynamika zdarzeń wymaga powtórki w formie zaktualizowanej.
 
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że moja wypowiedź jest kierowana do szeregowych członków i sympatyków Platformy Obywatelskiej, którzy zaczynają rozumieć, że się krótko mówiąc dali „zrobić w konia”, ale wciąż jeszcze nie chcą tej myśli do siebie dopuścić.
  
Wczorajszy sondaż pokazuje bezsprzecznie, że Premier Tusk i jego ekipa nie radzą sobie z rządzeniem Państwem. Platforma znalazła się w głębokim kryzysie. Potwierdzają to ostatnie wypowiedzi Grzegorza Schetyny, Jarosława Gowina, a nawet Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, nie mówiąc już o skrajnie krytycznych ocenach lewicy.
 
Nasuwa się więc pytanie jakim cudem Platforma Obywatelska mogła się tak długo utrzymać przy władzy???
 
Otóż moim zdaniem sekret „sukcesu” Platformy leżał w utwierdzeniu jej popleczników w poczuciu społecznego awansu. I nie byłoby w tym nic złego, gdyby to poczucie nie przerodziło się, a dokładniej mówiąc nie zostało podstępnie przekute przez ideologów III RP w świadomość przynależności do uprzywilejowanej grupy społecznej.
 
Po upadku komuny, wydawało się przez moment, że Polacy się zjednoczą. Niestety, proces ten storpedował skutecznie „kochający Polskę inaczej” nad-redaktor, który wtedy dysponował potężnym opiniotwórczym orężem lewackiej  gazety, a „nowa inteligencja” została perfidnie „wykorzystana”, trzeba przyznać sprytnie, do podzielenia Polaków.
 
Mechanizm był identyczny jak w okresie powojennym, czyli chodziło o utwierdzenie pewnej grupy ludzi w poczuciu społecznego awansu.
 
O ile jednak sztuczka z „awansem społecznym” w latach powojennych polegała na utwierdzeniu prostych i nie wykształconych ludzi w przekonaniu, że przynależą do lepszej od reszty społeczeństwa awangardy władzy ludowej, to trik z „awansem społecznym” po upadku komuny polegał na utwierdzeniu ich wnuków w poczuciu, iż przynależą do grupy światlejszych i bardziej od reszty społeczeństwa postępowych ELIT III RP. W pierwszym przypadku wykorzystano ciemnotę i niedouczenie, w drugim zaś, grzech pychy i psychologicznie zrozumiałe parcie do kariery ludzi wykształconych w pierwszym, bądź drugim pokoleniu.
 
Bezsprzecznie sprytny redaktor wspomnianej Gazety doskonale znał magiczną moc utwierdzenia „świeżo upieczonego inteligenta” w przekonaniu o przynależności do elity. Pan redaktor wiedział, że jak tym ludziom powie, że tworzą crême de la crême III Rzeczpospolitej, to oni nie dość, że w to głęboko uwierzą, to jeszcze, co jest w pewnym sensie ludzkie, będą owego „awansu” bezkrytycznie bronić. Więcej, że w obawie przed utratą pozycji wyróżniającej ich ponad „gorszą” i mniej uprzywilejowaną resztę społeczeństwa, ludzie ci zrobią praktycznie wszystko, co im każe zrobić „Gazeta Wyborcza”, byle tylko utrzymać status przynależności do „kasty beneficjentów” aktualnej władzy.
 
I tu moim zdaniem leżała tajemnica irracjonalnie wysokich notowań jeszcze do niedawna zdawało się niezastąpionej Platformy popieranej w znakomitej większości przez obywateli, których sprytnie postraszono, że ewentualny upadek Platformy Obywatelskiej grozi weryfikacją elit.
 
W tym miejscu - co bardzo ważne! - pragnę stanowczo zaznaczyć, że tych ludzi nie wolno, broń Boże, społecznie dyskryminować. Jest to grupa niekwestionowanej inteligencji. I nie ma żadnego znaczenia, skąd kto pochodzi. Liczy się człowiek i wartości jakie reprezentuje.
 
Natomiast tym, których rodzice nie uodpornili na post-komunistyczną propagandę trzeba uświadomić, że ktoś im sprytnie zawrócił w głowach. Że dali się podstępnie nabrać bawiącemu się Polską nad-redaktorowi poczytnej gazety, który ich utwierdził w błędnym przekonaniu, iż są grupą ludzi bardziej wartościowych od bezrozumnej reszty społeczeństwa. 
 
Tu chciałbym nadmienić, że jak uczy historia, podziały na „lepszych” od „gorszych” zawsze się kończyły tragicznie. Aż strach przytaczać przykłady. 
 
Paradoksalnie, drugą szansą na pojednanie Polsków była tragedia smoleńska. Zdawało się, że Polacy odłożyli swary na bok i wreszcie się zjednoczyli w żalu i żałobie. Niestety przy cichej aprobacie premiera Tuska, wynaturzone szwadrony bezideowych prowokatorów Palikota skłóciły ze sobą modlących się ludzi. A to niepowetowana szkoda, bo wtedy przed Pałacem Prezydenckim modlili się razem wszyscy Polacy, od prawa, przez środek, do lewa.      
 
Ktoś teraz spyta, czy można naprawić te błędy?
 
Otóż moim zdaniem, nadrzędnie w tym momencie ważną rolą polskich publicystów jest wytłumaczenie opowiadającym się do tej pory za Platformą inteligentom Trzeciej Rzeczpospolitej, że choć bardzo solidnie wykształceni i obyci, stanowią jednakże grupę inteligencji szeregowej, której daleko do „elit”.
 
Więcej, trzeba tych ludzi przekonać, że uczciwe zrzeczenie się nienależnego im statusu przynależności do wymyślonej przez Gazetę Wyborczą „elity elit” to nie żadna klęska czy społeczna degradacja, ale wręcz przeciwnie, powrót na sprawiedliwie należny im szczebel w hierarchii społecznej. Że to nie żaden obciach, jak im pokrętnie wmawiano.
 
Trzeba im wyjaśnić, że jeśli zrezygnują z nienależnego im przecież statusu, staną się bardziej autentyczni, a co za tym idzie bardziej wiarygodni. Że nie będą już musieli trwać w obłudnym zakłamaniu.
 
I co najważniejsze, będzie im wtedy łatwiej się porozumieć z resztą społeczeństwa. Że staną się znowu częścią narodowej wspólnoty.
 
Myślę że tędy wiedzie droga do pojednania Polaków.
 
Bo to nieprawda, jak niektórzy „prawicowcy” błędnie zakładają, że w szeregach Platformy są sami źli. Jest tam gros ludzi przyzwoitych. Problem w tym, że niewiele mogą zdziałać wobec doktrynerskiej ideologii i bezwzględnego despotyzmu premiera Tuska. Ci ludzie, mówię o szeregowcach Platformy, nie chcą źle dla Polski, a jedynie dali się „podprowadzić” tym, którzy chcieli podzielić Polaków celem łatwiejszego utrzymania władzy.  
 
Jednakże, druga strona, myślę o szeregowcach PIS też zrobiła wiele błędów, lecz trzeba to po ludzku zrozumieć, bo rządy Donalda Tuska doprowadziły do tego, że polscy patrioci zaczęli się czuć we własnej ojczyźnie, jak pierwsi chrześcijanie pośród pogan. Dlatego nie należy się dziwić, że próbując się bronić przed upokorzeniem, zachowywali się czasem w sposób charakterystyczny dla istot osaczonych.
 
Lecz „Errare humanum est”. Każdy człowiek może się pomylić. Ważne by wyciągnął właściwe wnioski.
 
A więc, co dalej z Polską???
 
Jaki jest koń każdy widzi... I nie ma, co dalej ukrywać, że obecny stan państwa wcześniej, czy później doprowadzi do gospodarczej katastrofy, a w konsekwencji całkowitego rozkładu polskiej państwowości...
 
Proszę Państwa! Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i w końcu odkłamać mit o niezastąpionej Platformie. Następnie należy w sposób demokratyczny odsunąć tę nieudaczną partię od władzy, nim będzie za późno... W obecnych realiach geopolitycznych i realnym zagrożeniu polskiej państwowości innej drogi nie ma.
 
No i sprawa najważniejsza. Dalsze skakanie sobie do gardeł nic nie da. Żeby sprawy polskie ruszyły do przodu trzeba skończyć wojnę polsko polską. Lecz do tego jest potrzebna wola polityczna ogółu polskiego społeczeństwa.
 
Prawo i Sprawiedliwość najprawdopodobniej wygra zbliżające się wybory, może nawet przed terminem. Ale jeśli PIS ma rządzić z pożytkiem dla Polski potrzebna jest zupełnie nowa jakość. Więc myślę, że Jarosław Kaczyński, jeśli chce uniknąć powielenia błędów poprzedników powinien po wygranych wyborach zdobyć się na niełatwy dla niego gest wspaniałomyślności i idąc za przykładem podpisanego w roku 1965 przez Karola Wojtyłę i Stefana Wyszyńskiego listu biskupów polskich do niemieckich wezwać zwaśnionych Polaków by sobie wzajemnie powiedzieli: „przebaczamy i prosimy o wybaczenie”.
 
Oczywiście winnych trzeba będzie sprawiedliwie osądzić, ale bez cienia odwetu. A następnie spróbować coś od nowa zbudować wspólnymi siłami dla dobra wszystkich Polaków.
 
Żeby już nigdy w Polsce nie było wyklętych, upokorzonych i w siebie wpełzniętych ludzi wykluczonych.
 
Krzysztof Pasierbiewicz
(nauczyciel akademicki)

Post Scriptum
Po przeanalizowaniu nadesłanych komentarzy widzę, że zostałem źle zrozumiany przez niektórych internautów.
Dlatego pragnę wyraźnie podkreślić, że pisząc o „wybaczaniu” miałem na myśli odstąpienie od chęci odwetu szeregowców PIS na szeregowcach Platformy. A to w celu zakończenia wojny polsko polskiej, co moim zdaniem jest warunkiem sine qua non by sprawy polskie ruszyły do przodu.  
 
Nie oznacza to jednak, że mamy zapomnieć o tych wszystkich draństwach jakich się dopuścili prominenci Platformy Obywatelskiej. Dlatego, jak pisałem w notce „Nie dajmy się znów zrobić w konia” uważam, że nie wolno nam zapomnieć o tym, co prominentni działacze Platformy zrobili z Rzeczpospolitą w czasie siedmioletnich rządów szczególnie, że znam naszą chrześcijańską skłonność do irracjonalnego przebaczania, a także inklinację Polaków do politycznej amnezji.
Dlatego uważam, że nigdy nam nie wolno zapomnieć ich śmiertelnego grzechu zaniechania reform w imię utrzymania wysokości słupków sondażowych, skoku na emerytury, niedotrzymania przyrzeczonych obietnic, organizacyjnej niemoty, nieudaczności Rządu Tuska i bezkarnego mamienia obywateli rzekomo odporną na kryzys „zieloną wyspą wiekuistej szczęśliwości”, co skutkuje karygodnym zadłużeniem Państwa i groźbą finansowej zapaści.
Nie wolno nam zapomnieć jak rechotali przy kawiarnianych stolikach, gdy Palikot obrażał śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego na oczach milionów Polaków, co wyprawiali z Instytutem Pamięci Narodowej i profesorem Kurtyką, jak z premedytacją rozdzielili delegacje udające się do Katynia, jak losy śledztwa smoleńskiego bez zmrużenie oka oddali w obce ręce, jak demoralizowali młodych podjudzając by lżyli pod krzyżem uczciwych ludzi, jak perfidnie prowokowali udręczonego Jarosława Kaczyńskiego szkalując jego nie żyjącego brata, jak ogarnięci wynaturzoną nienawiścią do opozycji wykrzykiwali o bydle i dorzynaniu watah...
 
Trzeba będzie ludziom konsekwentnie przypominać, co prominenci Platformy zrobili z finansami Państwa, z infrastrukturą, rolnictwem, szkolnictwem, kulturą, polityką zagraniczną, ich haniebny serwilizm wobec rządu rosyjskiego po raporcie Anodiny, że do dnia dzisiejszego nie sprowadzili do kraju szczątków tupolewa i oryginałów czarnych skrzynek, trzeba będzie mieć w pamięci jak drwili z niektórych członków rodzin ofiar katastrofy smoleńskiej, jak miesiącami mataczyli i mamili Polaków przesuwając w nieskończoność termin raportu Millera, jak próbowali podstępnie obejść konstytucję by nie bacząc na interes Państwa zwiększyć korzystną dla siebie frekwencję wyborczą, jak usiłowali wprowadzić chyłkiem dwudniowe wybory, jak chcieli zdusić w Polsce wolność słowa próbując bezprawnie zakazać wyborczych plakatów, bilbordów i spotów, jak poniżali polskich patriotów, vide pokazowy proces pana Rymkiewicza ... bez końca można by wymieniać.
 
Dlatego apeluję do rozsądnych Polaków. Nie dajmy się dalej robić w trąbę! Mówmy o tych wszystkich bezeceństwach, draństwach, świństwach, przekrętach łajdactwach, nikczemności i niemocie Platformy odważnie i otwarcie w domu, w pracy, na imieninach u cioci, w kawiarni, na działce, na plaży, w górach, wszędzie. Szczególnie teraz przed wyborami, żeby się platformerskim siewcom nowego porządku nie udał ponownie trik z ogłupieniem ludzi. Żebyśmy się wreszcie zdołali wyzwolić spod sterowanego z Czerskiej pręgierza poprawności politycznej i wyzbyli strachu przed ostracyzmem salonu, którym zastąpiono niegdysiejszą cenzurę.
 
Trzeba o tym wszystkim pamiętać i sprawiedliwie osądzić winnych, ale  bez chęci odwetu.
  
 
Patrz także:
"Nie dajmy się znów zrobić w konia":
http://salonowcy.salon24.pl/326427,nie-dajmy-sie-znow-zrobic-w-konia 

„Bohaterowie są zmęczeni”:
http://www.youtube.com/watch?v=yDtRsTH52gk
 
„Pieta polska, rządy Tuska i sposób na pojednanie”:
http://www.youtube.com/watch?v=QuYjk9O0XVY
 
 

GALERIA

...

Forum jest miejscem wymiany opinii użytkowników, myśli, informacji, komentarzy, nawiązywania kontaktów i rodzenia się inicjatyw. Dlatego eliminowane będą wszelkie wpisy wielokrotne, zawierające wulgarne słowa i wyrażenia, groźby karalne, obrzucanie się obelgami, obrażanie forumowiczów, członków redakcji i innych osób. Bezwzględnie będziemy zwalczali trollowanie, wszczynanie awantur i prowokowanie. Jeśli czyjaś opinia nie została dopuszczona, to znaczy, że zaliczona została do jednej z wymienionych kategorii. Jednocześnie podkreślamy, iż rozumiemy, że nasze środowisko chce mieć miejsce odreagowywania wielu lat poniżania i ciągłej nagonki na nas przez obóz "miłości", ale nie upoważnia to do stosowania wulgarnego języka. Dopuszczalna jest natomiast nawet najostrzejsza krytyka, ale bez wycieczek osobistych.

Komentarze

Obrazek użytkownika emilian58

19-05-2013 [20:27] - emilian58 | Link:

Ten szybki jak odrzutowiec POwiedzial to samo tylko krocej!Bo szybki jest.

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

19-05-2013 [22:38] - Krzysztof Pasie... | Link:

Mógłby Pan proszę trochę jaśniej, bo przyznaję, że w dziedzinie awiacji poruszam się raczej słabo.

Pozdrawiam,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika emilian58

20-05-2013 [03:36] - emilian58 | Link:

No tak nie jest pan meteorologiem.W takim razie powiem wprost.Zalecialo "powtorka z rozrywki" czyli gruba krecha z mazowieckiej strony.Szybkiemu sama kreska bylo malo? Po co gruba? Czyzby PO to i jeszcze 1000 lat?Czy tylko do zdechniecia ostatniego machera?Czy jednak szybki wydal dlugowieczny "certyfikat"?Dla dzieci i wnukow i prawnukow?Na szczescie on to POstulowal w kierunku elytow i dlatego ja (i nie tylko ja)mam nisko w tyle tych te kreche i tych co ja "wyrysowali" To jest ichnia krecha co to miala dyscyplinowac stare elyty i nowe elyty.Czyli mowiac jezykiem elytow:"mordo ty moja"!

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:52] - Krzysztof Pasie... | Link:

Jaka gruba kreska??? Przecież napisałem wyraźnie, że winnych należy sprawiedliwie osądzić!!!

Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika emilian58

21-05-2013 [03:50] - emilian58 | Link:

A jezeli sie okaze ze jest ich ze 300 tysiecy?Albo dwa razy tyle?To co wtedy?POdniosa krzyk ze zemsta?Czy jednak uznaja to za wybaczenie?A jezeli bedzie ich tak duzo ze trudno to ogarnac?To jednak nie karac bo duzo ich?Czy "ukrzyzowac" jednego za wszystkich i na piwo?!

Obrazek użytkownika Jęzory Pasiukowski

19-05-2013 [23:15] - Jęzory Pasiukowski | Link:

Chciałbym aby miał Pan rację ale czy po ostatniech 3 latach (nie sięgajmy już dalej wstecz do lat 2005-2007) wierzy Pan, że są w samej PO ludzie przyzwoici lub takowi będący jej sympatykami? Oni już dawno powinni się z PO rozstać. To trochę tak jakby twierdzić, że w 1944 roku w NSDAP byli nadal przyzwoici Niemcy i tkwili w tej partii bo żadnych łajdactwach reżimu nie wiedzieli. A gdyby nawet tacy się znaleźli to by oznaczało, że są kompletnymi idiotami. Czy nie lepiej trzymać się od idiotów z daleka niż zapraszać ich do siebie?

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:50] - Krzysztof Pasie... | Link:

Proszę Pana, na mojej uczelni jest jedna Pani profesor, którą znam od kilkudziesięciu lat. Zapewniam Pana, że jest przezacną, uczciwą kobietą. A jednak wskoczyłaby w ogień za Tuskiem. O wybaczaniu takim właśnie ludziom napisałem w mojej notce.

Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika Pokrzywa

22-05-2013 [00:18] - Pokrzywa | Link:

To minimum wymagań dla Polaków z plajtoformy,
z którymi warto zaczynać odbudowę Polski.

Obrazek użytkownika marekagryppa

19-05-2013 [23:56] - marekagryppa | Link:

Błądzić tak ale zdradzić własny naród?
Parcere subiectis et debellare superbos-Vergiliusz

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:46] - Krzysztof Pasie... | Link:

"Błądzić tak ale zdradzić własny naród?..."

Czy mógłby Pan z łaski swojej wyjaśnić, o jaką zdradę Panu chodzi. Tylko proszę wziąć pod uwagę, że to co Pan napisze będą czytać przede wszystkim ONI. Więc proszę uważać by im Pan nieopacznie nie dał pożywki do walki z PISem. Mam nadzieję, że wie Pan o co mi chodzi.

Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz
 

Obrazek użytkownika marekagryppa

20-05-2013 [23:05] - marekagryppa | Link:

Oczywiście chodzi mi o Smoleńsk i postępowanie Tuska.Czy to nie była zdrada?W polityce trzeba być mężczyzną a nie tchóżliwym chłoptasiem,trzeba odważnie podejmować decyzje a nie bać się własnego narodu.

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [00:13] - zdzichu z Polski | Link:

Kiedy spotyka się w piekarni wyborca PO i PiS to ich interesem jest wzajemna nienawiść czy chęć kupna świeżych bułeczek?
To że środowisko krakowskie akademickie ma jakieś problemy emocjonalne i daje się kształtować redaktorom z Czerskiej - tak wynika przynajmniej z Pańskich wpisów - nie oznacza, że jest to podstawa wyboru takiej czy innej partii w Polsce.

Gdybym miał opierać się na opiniach Michnika, Paradowskiej to choćby ze względu na niewiarę w czystość intencji ludzi żyjących z dzielenia społeczeństwa miałbym skłonności być może ku PiS - owi, ale tak się składa, że moim hobby jest publicystyka polityczna i z tego tytułu jestem dość częstym gościem choćby na tym portalu,

Rzeczy jakie zwolennicy tz obozu patriotycznego wypisują na Niezależnej obiecując sobie co będą wyrabiać po dojściu do władzy, nigdy by do głowy przyszły nawet najbardziej zatwardziałym wrogom PiS - u.

Niech Pan przeczyta własny tekst " gest wspaniałomyślności". Z jakiej racji Kaczyński ma przebaczać, tym którzy nie glosowali za jego partią. To jest jakaś zbrodnia, grzech? popełniony przez sporą część Polaków, że nie widzą PiS - u w roli rządzącej partii, że trzeba im, między innymi mi, okazywać wspaniałomyślność.
Szanowny Panie, mam tę wspaniałomyślność tam gdzie słońce nie dochodzi.

Traktowanie mnie z pełnym szacunkiem przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej obojętnie kto będzie go tworzyć, wynikać ma z tego że jestem Obywatelem Polski, a nie z Waszej pisowskiej wspaniałomyślności.

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:39] - Krzysztof Pasie... | Link:

Proszę z łaski swojej się uspokoić, przeczytać jeszcze raz to, co Pan napisał, a przekona się Pan, kto tu bredzi.

Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika marco.kon

20-05-2013 [00:31] - marco.kon | Link:

traktowali z buta. ŻADNEGO pojednania z nimi być nie może. Jeżeli Jarosław Kaczyński tego spróbuje po wygranych wyborach, to będzie Jego i PiS nieodwołalny KONIEC. Zbyt duże są rachunki krzywd. I z tego zdają sobie sprawę Tusk i Miller. Jeżeli PiS nie wygra wyborów w stopniu umożliwiającym samodzielne rządzenie z większością konstytucyjną - Komorowski powoła rząd PO + SLD + RP + PSL.

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:35] - Krzysztof Pasie... | Link:

Ależ ja napisałem o "wybaczeniu" w sensie zwrócenia uwagi na odstąpienie przez PIS z chęci odwetu. Bo jeśli będzie odwet, wojna polsko polska jeszcze się zaogni i PIS nie będzie w stanie dobrze rządzić. Rozumiem Pańskie emocje, ale proszę Pana w polityce czasem trzeba działać tak zwanym sposobem.

Pozdrawiam serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika Daf

20-05-2013 [06:20] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

stosunki miedzyludzkie sa w swiecie cywilizowanym ksztaltowane glownie przez wlasciwe przepisy prawne i sprawnie dzialajacy wymiar sprawiedliwosci.
Pojecia takie, jak oboz patriotyczny, czy pojednanie to czysta abstrakcja. Patriotyzm to najzwyczajniej szanowanie tego, co wlasne, narodowe. A wiec odwrotnosc tego, co jest teraz w Polsce - praca w zagranicznej firmie (czesto niewiadomego pochodzenia !), ciuchy z Chin itp. A pojednanie ? Z kim i po co ?
Cala ta napuszona ideologia, praktykowana obecnie w Polsce jest niepotrzebna, niczemu nie sluzy. Rzad to nie elita, to zespol ludzi, ktorym narod powierza OBOWIAZEK sluzenia krajowi - jezeli zle pracuja nalezy ich zwalniac.
Obywateli rzadzacy maja obowiazek szanowac, a rola mediow w Polsce jest zbyt duza. Bo to nie jakis redaktorek ma Polakom wbijac w glowy, co jest dla nich dobre a co zle, to Polacy powinni sami oceniac sytuacje.
Partie polityczne sa oplacane z podatkow obywateli, licza sie wiec ich czyny, a nie jakies metne przemowienia, wystepy artystyczne, obietnice bez pokrycia itp.Te czyny to poczatkowo male przedsiewziecia (np. naprawa dziur w jezdni), a potem realizacja duzych projektow - w/g tego ocenia sie rzadzacych i za to im sie placi !
U mnie np. policjant, ktory kontroluje mnie na autostradzie z najwieksza uprzejmoscia prosi o moje dokumenty, zwraca sie potem do mnie, wymieniajac moj tytul naukowy (ktory przeczytal w moich dokumentach), uprzejmie dziekuje i zegna sie - a w Polsce ???
Potrzebne sa zmiany - tez i w mentalnosci wielu Polakow !
Serdecznie Pana pozdrawiam

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [11:23] - Krzysztof Pasie... | Link:

Dziękuję za bardzo trafny, choć cierpki komentarz, pod którym się oczywiście podpisuję.

A tak trochę mniej poważnie, to mój znajomy ma zwyczaj mawiać, że w Polsce skończy się komunizm dopiero wtedy, kiedy studzienki będą na tym samym poziomie, co powierzchnia jezdni.

Pozdrawiam Pana serdecznie,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika dogard

20-05-2013 [08:29] - dogard | Link:

to spady pokomusze,ubeckie, geszefciarskie i wrecz mafijne.Paru sprawiedliwych tam zaplatanych juz dawno odeszlo od popierania mordercow,klamcow i jawnych zaprzancow.POzostalo twarde jadro ludzi zdeprawowanych kasa,zdrada i zwyklym k...twem POlitycznym.Z nimi nawet nie ma co gadac, niech sie bujaja sami i topia we wlasnym sosie.To nie sa gowniarze ,to dorosli ludzie ,ktorzy oddali sie w pacht kacapii czy niemiaszkow.Gonic ich zajadle i bez pardonu.Ci normalni POlszewicy juz przejrzeli na oczy i z pewnoscia oleja tuSSkolska bande.

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [12:26] - Krzysztof Pasie... | Link:

Z całym szacunkiem, ale czy Pan naprawdę nie rozumie, że właśnie takie, jak ten Pański komentarze są wodą na młyn dla propagandzistów Platformy??? Oni tylko na takie komentarze czekają, żeby je później powielać w tysiącach egzemplarzy celem odstraszania ludzi od PISu!!!

Przecież napisałem wyraźnie, że winnych należy osądzić. Jeszcze Panu mało???

Proszę się z łaski swojej nad tym na spokojnie zastanowić.

Pozdrawiam,
Krzysztof Pasierbiewicz

PS
W wolnej chwili zapraszam do lektury:
http://salonowcy.salon24.pl/483007,dziesiec-grzechow-partii-jaroslawa-kaczynskiego

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [13:56] - goral | Link:

Czytam pana opinie od czasu do czasu..Jedyne co nas laczy w tematach ktore pan opiniuje to fakt , ze jestesmy Polakami i Patriotyzm..Uzywajac paternalistycznych jak powyzej zwrotow swiadczy o braku argumentow.Swiadczy o braku szacunku do adwersarza...Pan sie zapomina ,ze nie ma pan tutaj do czynienia ze swoimi studentami.Pan zapomina ,ze nie posiada pan monopolu na ocene zdarzen i problemow oraz recepty na ich rozwiazanie...
Pisze pan o "szeregowych intelektualistach" i jak rozumiem o "elitarnych intalektualistach" do ktorych jak mniemam ,zalicza pan siebie...
Panie Pasierbiewicz...wake up !!! Bowiem narracja i klasyfikacja ktora pan tutaj uprawia ,moze zdawala egzamin i odzwierciedlala jakosc zycia intelektualnego w Polsce w czasach zamierzchlej "komuny"..Mamy rok 2013 !!!Ta moja uwaga nie dotyczy tylko panskiej klasyfikacji spoleczenstwa i jego dynamik....generalnie dotyczy panskiej i panskich like opini prezentowanych przez samozwanczych "elitarnych intelektualistow"...Prosze wiec zgodnie z sugestia ,ktora tak chojnie wszystkich obdarza ..." nad tym na spokojnie zastanowić"...o czym pisze..
Z roznych wzgledow nie bede wiecej uswiadamial pana tutaj..ale pragne przypomniec o potrzebie praktykowania cnoty skromnosci i pokory...bowiem nie dostrzegam ich zbyt wiele w panskich opiniach...

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [13:58] - goral | Link:

Wracajac do tematu..Moja szczegolna uwage zwrocil panski zwrot .."Pańskie komentarze są wodą na młyn dla propagandzistów platformy"...O jakim mlynie i wodzie pan mowi?????
Rozumiem ,ze jast pan zwolennikiem appasementu i pacyfizmu.Pewnie to sa zrodla panskiego spacyfikowanego ducha.No coz ,"komuna" wiedziala jak "wychowac" pacyfistycznych "intelektualistow"
Nie wiem jaka jest panska definicja odwagi i nonkonformizmu.Zdecydowania jest rozna od mojej i milionow Polakow ,ktorzy tutaj na panskim blogu (poza "Zdzichem")i w jednoznaczny sposob okreslili wlasna..I ja z calym sercem i intelektem utozsamiam sie z nimi."Okragly Stol" czy jak go nazwac, jest wystarczajacym dowodem ,ze jedynym skutecznym lekarstwem na kryminalistow spod znaku PO i Czerwone Kanalie jest ulica i jej pochodne jak:kamien,debowa pala i butelka z benzyna.Dla przypomnienia to sa najpewniejsze i najskuteczniejsze atrybuty zmian i rewolucji.
Ktos kiedys slusznie zauwazyl :..." jak nie jest sie w stanie oddac krwi za Wolnosc,ta na ta Wolnosc sie nie zasluguje"...
Nie zauwazam u pana tej gotowosci..
Aby nie byc goloslowny w temacie powiem panu ze jestem w mojej goralskiej rodzinie ,czwartym pokoleniem ,ktore osobiscie placilo danine krwi za Polske i wolnosc Ojczyzny..Ja rowniez to zrobilem i tylko Boza Laska sprawila ,ze moje zmasakrowane cialo w grudniu 1981 roku zostalo przywrocone do zycia..Mialem wtedy 24 lata i 6-cio miesiecznego syna..
Rozumiem doskonale panska i panskich kolegow potrzebe zachowania "osiagniec"..W ktorych "nimb patriotyzmu" jest waszym zyciowym "amarantem"..My, prawdziwi Polscy Patrioci nie mamy takich potrzeb.Bowiem nie ma ceny i definicji okreslajacych Nasz patriotyzm i Umilowanie Ojczyzny...Jeszcze Polska nie zginela poki My zyjemy...

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [14:38] - Krzysztof Pasie... | Link:

Jakby Pan wiedział ile razy się biłem gołymi rękami z ZOMO opodal Arki w Nowej Hucie, że zrobiono mi 76 spraw za to, że nie dałem się złamać, to by się Pan ze wstydu spalił.
Ciekaw jestem, co Pan wtedy robił???
Bo zauważam, że najwięcej mają do gadania ci, którzy grzali tyłki pod pierzyną w czasie, gdy inni walczyli o wolną Polskę.

Pozdrawiam,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [16:15] - goral | Link:

Panie Pasierbiewicz.Znam doskonale panski zyciorys!Znam rowniez swoj.Nie widze potrzeby licytowania sie o to ,ktory lepszy..Moge dodac ze od wczesnego dziecinstwa bylem pouczony gdzie sa ukryte "gnaty" i "klamki"..I jak zaistnieje taka potrzeba gdzie i jak je przeniesc ...co czynilem..aby zostaly uzyte jak domniemalem...Do dzis maja sie tam technicznie rowniez "dobrze" jak mniemam..Uradowany jestem wielce,ze pozostalo duzo w panu tej "meskiej zwierzecosci" (jak to kobiety okreslaja) i wpisem tym zglasza gotowosc do walki o Nasza,Polska Sprawe ,tak jak kiedys w przeszlosci pod Arka.Zyjemy w takich czasach,ze wolnym ludziom ,tenis i narciarstwo wystarcza do manifestowania swojego patriotyzmu , meskosci i pozostaje surogatem gotowosci oddania zycia za Polske , aby wypelnic Testament Pokolen.
Brat nasz i Nauczyciel wielokrotnie i szczegolnie silnie poucza nas o potrzebie codziennej smierci aby odrodzic sie Codziennie !!! na nowo,do Zycia Wiecznego.Jakze czesto o tym zapominamy.Z uporem godnym lepszej sprawy przywiazujemy sie do wlasnego wizerunku i stylu zycia ,ktory tak pieczolowicie budujemy(czasami przez dziesieciolecia),ze umyka naszej uwadze fakt,ze tak naprawde to jestesmy tymi jak w piosence :"Hej prorocy moi z gniewnych lat
Obrastacie w tłuszcz
Już was w swoje szpony dopadł szmal
Zdrada płynie z ust "...Przed takim to niebezpieczenstwem wyplywajacym z przywiazaniem do zycia i wizerunku doczesnego przestrzega nas Brat nasz i Nauczyciel.Dlatego uwazam ,ze najlepsza okazja do praktykowania cnoty pokory beda przeprosiny szczerych Patriotow i ich intencji ,ktorych pan tak niezrecznie obrazil na swym blogu.Pozdrowienia z gor.

Obrazek użytkownika dogard

20-05-2013 [17:58] - dogard | Link:

mego wpisu.Wyraznie pisze o POlszewikach ,ktorzy juz otrzezwieli.PiSze o POzostalej Geszefcirskiej i mafijnej holocie.Ich piarowcow tak sie Pan leka, to krucho z Panem, niestety.Dodam jedenasty grzech niby sympatykow Kaczynskiego----wywieranie odruchu litosci dla nieuleczalnych zaprzancow.PO co to robic.Masz u nich kumpli, pracuj nad nimi, niech obnaza tuSSkolskie antypolskie dzialanie--wtedy pogadamy.Dobre serce mam tylko dla dobrych ludzi,a nie cwaniaczkow szemranych ,ktorzy rzadza platfusami.TYLE..

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [19:23] - zdzichu z Polski | Link:

i Platformersi i chyżo kajajcie się nim Pacyfiści z PiS - u nie zostaną zastąpieni Prawdziwymi Polakami w rodzaju gorala. Ten ci nie będzie miał litości. Z siekierką będzie latać po kraju i puści was w skarpetkach.

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [20:31] - goral | Link:

Pan Leszek Witkowski przypomnial ci wczoraj ,ze Czerwone Kanalie i pederasci nie maja przyszlosci w Polsce.Lemingi czyli oszukani przez twoich idoli politycznych spod znaku sierpa i mlota oraz kryminalistow z PO,nieszczesnicy taka przyszlosc maja..Nikt ich nie bedzie pozbawial skarpetek,bowiem ty i tacy jak ty juz to zrobiliscie.Przyszloscia i jedyna nadzieja Lemingow jak ich nazywasz sa ludzie mojego i pana Pasierbiewicza pokroju.Doskonale rozumiemy kto i dlaczego z naszych dzieci zrobil przyglupow i lemingow.Nie bedzie zbyt trudne przywrocic im z powrotem godnosci i nadzieje na lepsze zycie.Co do siekierki i siebie to masz racje.Nie ma i nie bedzie miejsca wsrod nas polakow dla czerwonej swoloczy ,kryminalistow z Po i zboczencow twojego pokroju teraz i na przyszlosc.

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [20:44] - zdzichu z Polski | Link:

że wraz z resztą tutejszych - Portalowych Prawdziwych Polaków - oceniać będziesz w Polsce pod rządami PiS - u kto tym pederastą jest i Czerwoną Kanalią. Nie masz ty czasem portretu Beverika nad łóżeczkiem?

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [21:47] - goral | Link:

Nie rozumiesz.Nie jestes w stanie zrozumiec.Do tego potrzeba Wolnego Umyslu i Wolnego Ducha.Ty takowych nie posiadasz.Twoje opinie sa najlepszym zrodlem i tego dowodem. Dialektywizm,pusta retoryka,klamstwo,manipulacja i komunistyczno-totalitarna semantyka sa twoim jezykiem i rzeczywistoscia..Jestes dzieckiem Zla.Propagujesz Zlo....Dlatego Stalin,Hitler czy Beverik sa twoimi idolami.Tak jak i oni sluzysz Zlu.Manipulacja i klamstwem jest twoje powolywanie sie na innych uczestnikow tego blogu i przypisywanie im moich opini.Nie wiem kto bedzie rzadzil w Polsce.Polska nie potrzebuje zarzadcow!!Potrzebuje sprawnych ,prawych i uczciwych administratorow oplacanych przez nas obywateli ,rzetelnie i umiejetnie dbajacych o interesy Polakow i Polski.Twoi czerwoni idole i kryminaliscie z PO dbali kolejno o interesy imperium Sowieckiego-Rosyjskiego .Syjonistycznego i Niemieckiego..Ich popluczyny z PSL i Ruchu Paliglupa robia to samo.Nad moim lozkiem jest okno z widokiem na Gory i Niebo...To jest moja inspiracja,to jest moim przeznaczeniem...Jezus Chrystus i jego zycie,ktore rowniez oddal za ciebie, mimo ze go ukrzyzowales,jest portretem wymalowanym na mojej duszy.Tobie i twoi mocodawcom nigdy nie uda sie go wymazac.Bowiem nie jestescie wstanie dotknac duszy naszej.Tak jak nie byliscie w stanie wymazac jego portretu z duszy Ksiedza Jerzego,Grzesia Przemyka,Helenki Blazusiakownej.. Doskonale rozumiem ,ze uzywasz tutaj strachu ,atrybutu Zla aby wprowadzic zamet miedzy nasze dzieci i nas ich rodzicow.Juz wam sie to nie udaje.Utraciliscie ich zaufanie,wracaja synowie marnotrawni do domu w otwarte nramiona ich rodzicow..Wy zostajecie sami,ze swoimi przekletymi winami i grzechami....

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [22:19] - zdzichu z Polski | Link:

że szafując na prawo i lewo słowami typu Czerwone Kanalie, zboczeniec, propagator zła inspirowany jesteś Niebem
.....Gott mit uns? Piękne hasło usprawiedliwiające każde słowo i każdy czyn.

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [22:43] - goral | Link:

Czerwone Kanalie,Zboczency,Kryminalisci z PO,propagatorzy Zla...czy kogos jeszcze tutaj pominalem?
Pytanie ktore mnie zadales powinienes zadac sobie..Moze cie zainspiruje?..Jak kazdy grzesznik masz szanse na nawrocenie..Zwroc sie do Niego...on nikomu nie odmawia swojej Milosci i zawsze wybacza...

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [23:10] - zdzichu z Polski | Link:

ty kapelana portalowego udajesz? Wprzódy narobiłeś sobie poruty niepohamowanym językiem, a teraz nawracać chcesz.
Valproate w apteczce zabrakło?

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [23:20] - goral | Link:

A to w jakim jezyku i co chcesz powiedziec ?..Rozumiem,ze twoja Hebrajska mentalnosc wziela gore nad umiejetnoscia artykulowania mysli w jezyku Polskim...Moze masz ochote porozmawiac o antysemityzmie i Holokauscie ?

Obrazek użytkownika zdzichu z Polski

20-05-2013 [23:45] - zdzichu z Polski | Link:

dla ciebie zastosowałem kombinację językową z Małopolski i Wielkopolski.

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [23:56] - goral | Link:

Co masz na ten temat do powiedzenia? Dlaczego wy Hazarzy udajacy Zydow ,nienawidzicie nas Polakow? Kiedy zrekompensujecie nam Polakom ,ten ogrom zbrodni w ktorych tak ochoczo uczstniczyliscie?

Obrazek użytkownika Daf

20-05-2013 [22:29] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Przypuszczam ze watpie. Ci portalowi nowi aktywisci, w rodzaju gorala,czy LWitkowskiego narazie kreuja sie tu na naszych oczach na bohaterow naszych czasow i wtracaja sie do wszystkiego, wymadrzajac sie - zeby nam zaimponowac. Skonczy sie na opowiadaniu banialukow i pouczaniu - nawet znakomitego Pana Pasierbiewicza. Jak przyjdzie co do czego schowaja sie, razem ze swoimi siekierkami, do mysiej dziury. Intelektualna impotencja gorala & Co.
PS: Czekam na opowiesci o ruskich serwerach i o "tych innych", co to tylko czekaja, zeby goralem & Co zawladnac....

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [22:54] - goral | Link:

Rozumiem twoje dzisiejsze pasmo upokorzen....I nie tylko dzisiejsze...Twoja germanofilia i przyciezkawy germanski "intelekt" jakos nie znajduja uznania na tutejszych blogach.Tak jak ten wyimaginowany tytul "doktorski"...hihihihi rzekomo figurujacy w Austriackim prawie jazdy...Nie trzeba byc prorokiem aby nie dostrzegac przyczyny twojej tutaj obecnosci...Masz kompleksy...Czujesz sie niedowartosciowana jako "polnische Untermenschen" wsrod swoich Germanskich znajomych..Szczerze ci wspolczuje..

Obrazek użytkownika Daf

21-05-2013 [08:14] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Tacy "intelektualisci" jak Pan przyjezdzaja tu do nas, stoja na ulicy i czekaja, zeby ich ktos zabral do noszenia workow z cementem za 5 euro/godz. Tubylcy okreslaja ta procedure jako Arbeitsstrich, czyli prostytucja. Wiedza tez, ze to Polacy.
Zamiast sie tu na tym forum dla inteligencji szarogesic i szukac poplecznikow w napadaniu na innych, byloby godne polecenia zabranie sie za rzetelna prace i nauke jezyka polskiego. Bo workow z cementem nie mozna przeciez przec cale zycie nosic - prawda ?

Obrazek użytkownika kasia

20-05-2013 [21:46] - kasia | Link:

PIS o zwyciestwie bedzie mogl sobie pomarzyc....a nawet gdyby wygral
to bedzie mial tak silna opozycje ze nie bedzie mogl rzadzic...
Tak wiec zgadzam sie z Panem .... GWARANTEM tego ze NIC w Polsce sie nie zmieni
sa " patrioci" ktorzy beda " wieszac, rozliczac i stawiac pod sciana"....
Zeby cos takiego MOC zrobic to trzeba miec OLBRZYMIE POPARCIE spoleczne albo przynajmniej
bron atomowa....nie maja ani tego ani tego wiec, nie ma co "dzielic skory na
niedzwiedziu"....ktory w dodatku jeszcze chodzi sobie po lesie..
Trzeba nauczyc sie zdobywac zwolennikow a nie ich ODSTRASZAC...
Gloszac takie poglady...robicie PIS niedzwiedzia przysluge....a moze o to niektorym
tu chodzi(?)....
Mieszkam w 700 tysiecznym miescie i w ostatnich wyborach glosowalo 31 procent uprawnionych
do glosowania....oczywiscie PIS przegral....dlatego ze do wyborow poszli sami zainteresowani....
Patrzac na to co dzisiaj dzieje sie w Polsce...raczej do wyborow duzo ludzi tez nie pojdzie...
dlatego ze nikt nie przedstawia im OFERTY a " wieszanie i rozliczanie" ich nie interesuje....
Dla nich wszyscy politycy sa TACY SAMI.....taka jest smutna prawda...
Moja znajoma z ramienia PIS byla mezem zaufania w jednej komisji wyborczej i nie potrzebne
byly" ruskie serwery".... byla tez przy liczeniu glosow ...wiekszosc glosowala na platforme......
Czy sytuacja ma sie powtorzyc?
Moze trzeba skoczyc po ROZUM DO GLOWY.... zastanowic sie co sie czyni bo.....
CHCIEC TO NIE ZNACZY MOC!!!!

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [22:21] - goral | Link:

Ksiu czy jak ci tam...Gdzie ty tutaj wyczytalas o wieszaniu,rozliczaniu i stawianiu pod sciana????To co piszesz nazywa sie insynuacja i manipulacja..i nie stosuj tego dziecko w przyszlosci!!!Prosze wyjasnij co znacza te twoje abrewacje gdy uzywasz slowa "patrioci" ?

Obrazek użytkownika kasia

20-05-2013 [23:20] - kasia | Link:

dzialanie kogos przynosi wiecej szkody niz pozytku.
To wyczytalam tez w niektorych komentarzach i uwazam ze takim podejsciem
dajemy bron do reki wrogom...i dzialamy na swoja szkode....
Jak na razie to PIS nie ma jeszcze takiego poparcia zeby mozna sobie na
kogos pokrzykiwac...patrzac na ostatnie sondaze...
Obserwuje to tez zreszta w moim otoczeniu....
Zeby cokolwiek zrobic w Polsce to trzeba .....WYGRAC.....
Zeby wygrac to trzeba mowic ze walczymy o PANSTWO PRAWA a nie straszyc ludzi
" wieszaniem i rozliczaniem" a to przewija sie w niektorych komentarzach
bardzo czesto...
Czy zaglosowalbys na opcje polityczna ktorej zwolennicy straszyli by Cie ze po wygranych
wyborach....." to my wam pokazemy"????
Tak wiec zwolennikow trzeba zdobywac DOBRYM SLOWEM a nie obelgami.
To o czym pisze nie jest " manipulacja i insynuacja".......ja to widze i oceniam
tak w zyciu jak i na tym forum...mam tez do tego prawo.....
Moglam tez zle zrozumiec intencje niektorych forumowiczow ale uwazam ze trzeba
dyskutowac na ARGUMENTY( ktorych mamy duzo)i skonczyc z obelgami i obrazaniem
ludzi...nawet trolli....
Tylko o to mi chodzi....

Obrazek użytkownika goral

20-05-2013 [23:29] - goral | Link:

Kasiu...Powtarzam pytanie..: gdzie ty tutaj znalazlas wpis nawolujacy do wieszania,stawiania pod sciana czy rozliczania,cokolwiek to ma znaczyc?...Prosze wskaz mi taki wpis..

Obrazek użytkownika kasia

21-05-2013 [00:06] - kasia | Link:

TY(!) tez obrazasz ludzi...nie bede Cie cytowac ale nawet pod tym art. uzywasz slow
jak" czerwone kanalie "....PO CO TO????
Ublizanie przez wszystkich na kazdym kroku Daf...tez ladnie to nie wyglada....
Ja ...zawsze bronie tych ...KTORYCH BIJA.... KTORYCH KOPIA i jak wiesz
dawniej na forum tych ktorych znalam a byli wyzywani od ubekow....i obrywalam tez za to
ze wtracalam swoje trzy grosze...
Zreszta dalej obrywam ale mam odwage powiedziec ze cos mi sie nie podoba...
Tak wiec zachowujecie sie delikatnie mowiac bardzo.... NIEELEGANCKO....
Majac racje..... przez takie zachowanie sami strzelacie sobie w stope.
Dzisiaj ja musze konczyc dyskusje....
mozemy pogadac jutro....

Obrazek użytkownika Daf

21-05-2013 [07:43] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Tak, Pani Kasiu. Zachowanie wielu naszych Rodakow tu na forum, to brak kultury osobistej, brak wychowania wyniesionego z domu rodzinnego.Polakow poznalam jeszcze lepiej, zyjac za granica, z racji zawodu ktory wykonuje. Musialam sie tez wielokrotnie za nich tutaj wstydzic. Obrzucanie inaczej myslacych wyzwiskami to nie jest bohaterstwo, to tchorzostwo (anonimowe). Ludzie ci nie maja odwagi wystepowac indywidualnie, "zbijaja" sie w stadka, z jakims providerem na czele !
Zalosne figurki, ktore nigdy niczego w zyciu nie osiagna. Ich filozofia zyciowa, to opluwanie innych i intrygowanie. Wiem o czym tu pisze - byli tez tacy, ktorzy nawet przed donosami do UB (czy jak to sie nazywa) na mnie sie nie powstrzymali ! Demoralizacja gdzie okiem siegnac.
Dlatego Polska bedzie sie dalej pograzac w coraz wiekszym balaganie. Czasy dyktatorow juz dawno sie skonczyly - a spoleczenstwa obywatelskiego w Polsce nie ma !
Nie znam tez drugiego takiego kraju, a bardzo duzo w zyciu widzialam, ktory mialby tak skandaliczne wspolzycie z krajami sasiedzkimi, jak Polska. teraz weszlo w "mode" tu na forum czepianie sie Niemcow i opluwanie ich.
No i naturalnie EU - bo wlasna nieudolnoscia, glupota, intelektualna impotencja trzeba przeciez "tych innych" obciazyc.
Pozdrawiam Pania

Obrazek użytkownika kris przybysz

20-05-2013 [21:59] - kris przybysz | Link:

I co - przebaczyliśmy Niemcom, a oni dzisiaj nas tak pięknie z żydokomuną ludobójców, paserów, szmalcowników opluwają codziennie w Europie, Ameryce, Australii, w tzw. Parlamencie Europejskim (europedofil żyd i niemiec cohn-bandit), itd. Jaki sens przebaczać kloace szechterowskich prowokatorów i kłamców. Niech znikają na Wschód do stalinowców i na Zachód do nazistów. Niech ich prof. niezwyczajny bartoszewski, miłośnik oficerów ss i gestapo wyprowadzi do ziemi jakiejkolwiek. Im dalej od Polski tym lepiej.

Obrazek użytkownika Jęzory Pasiukowski

20-05-2013 [23:30] - Jęzory Pasiukowski | Link:

Skoro do dnia dzisiejszego Pańska znajoma da się pokroić za Tuska to znaczy, że jest albo wyjątkowo cyniczna albo wyjątkowo głupia - pomimo profesorskiego tytułu. Skoro nadal wspiera tuskową bandę to niby co chciałby Pan jej przebaczać? W moim otoczeniu - wśród znajomych i rodziny również są osoby podobne do Pańskiej znajomej. Przez takich jak oni ten kraj zdycha i stacza się w jakąś kacapską otchłań. To, że ktoś jest idiotą, nawet z prof. przed nazwiskiem, nie potrafiącym skojarzyć najprostszych zdarzeń, ich przyczyn i skutków, nie stanowi żadnej przesłanki do wybaczenia lecz jest dodatkowym obciążeniem. Czy lekarz idiota, który zamiast wyrostka wytnie Panu śledzionę zasługuje na taryfę ulgową, którą Pan proponuje?

Obrazek użytkownika Krzysztof Pasierbiewicz

20-05-2013 [23:56] - Krzysztof Pasie... | Link:

"Skoro do dnia dzisiejszego Pańska znajoma da się pokroić za Tuska to znaczy, że jest albo wyjątkowo cyniczna albo wyjątkowo głupia - pomimo profesorskiego tytułu...".

Jest wyjątkowo głupia i właśnie dlatego trzeba jej wybaczyć. Może kiedyś Pan to zrozumie.

Pozdrawiam,
Krzysztof Pasierbiewicz

Obrazek użytkownika goral

21-05-2013 [12:17] - goral | Link:

Jak pan zapewnie zuwazyl Panski szczery i rozsadny apel ,zachecil wielu do wyrazenia wlasnych opini.Srodowiska patriotyczne slusznie uwazaja , ze nie ma z kim zawierac kompromisow.Ci nieszczesnicy ,ktorzy tak niefortunnie zaufali PO placa dzisiaj cene za brak rozsadku i wlasna ignorancje.Wspolczuje im bowiem cena bedzie bardzo wysoka i beda ja placili przez wiele lat.Znam ten temat ,bowiem moj wlasny syn (doktor socjolog) w swojej glupocie i ignorancji uwierzytelnil ta kryminalna bande w wyborach 2005.Nie ukrywam,ze wtedy ci zawodowi klamcy i manipulatorzy umiejetnie wykorzystali tzw.konflikt pokolen.W 2011 glosowal za Polska i wlasna przyszloscia,ale mial juz wtedy swiadomosc,ze to bez znaczenia bowiem jak to okreslil: "politycznie wszystko jest juz pozamiatane"
Wiele opini skierowanych do pana apelu podkresla ,ze pogubieni ale uczciwi mialo wystarczajaco duzo czasu aby rozeznac sie przez te lata czym jest PO i sily stojace za nia.Spektakularne odejscie z Platformy tworcy i zalozyciela PO ,pana Puzynskiego juz nie pozostawialo najmniejszych zludzen.
Zapewne zorientowal sie pan kto na panskim blogu odpowiedzial na apel.hmmmm"Kasia" ..platny troll PO ,poslugujaca sie klamstwem,insynuacja i pomowieniami..Pomowieniami o nawolywanie uczestnikow pana blogu do "stawiania pod sciana ( z rozstrzeliwaniami w domysle) wieszaniem i etc..Jak pan zauwazyl takich apeli nie bylo i nie ma na panskim blogu."Zdzicho z Polski"..klamca i manipulator.Probowal obarczac moimi opiniami innych uczestnikow tego blogu.Insynuowal krwawy odwet szalejacych z siekierami "Pisowcow"Madam Daf..Znana germanofilka, zydowska ucikinierka z lat 60-tych.Wstydzi sie za zdesperowanych ,mlodych polakow pragnacych zarobic w Austri na utrzymanie, noszac worki z cementem,nazywa ich Arbeitsstrich, czyli prostytucja...
Pan zapewne pamieta jak SP.Prezydentowi Kaczynskiemu "wlozono w usta" slowa ktorych nigdy nie wypowiedzial" "spieprzaj dziadu"...Czy ojcu Rydzykowi o "czarownicy" do SP.Pani Prezydentowej..Przyklady mozna mnozyc..Powinien pan posiadac swiadomosc,ze cokolwiek pan powie w swojej dobrej wierze bedzie i tak zaklamane i zamanipulowane..To Ich prawdziwa Natura.Bowiem mamy do czynienia z czystym ZLEM..A ono nie zna kompromisow z Prawda.Dlatego przestrzegam wszystkich przed iluzja zawierania takowych..

Obrazek użytkownika kasia

21-05-2013 [19:58] - kasia | Link:

Jezeli mamy takich " patriotow" jak " goral".....to....MARNY NASZ LOS...
" LEPIEJ Z MADRYM STRACIC NIZ Z GLUPYM ZYSKAC"...
Wydaje mi sie jednak ze to nie IDIOTA...tylko V kolumna na blogach...
" Lapaj zlodzieja krzyczy zlodziej".....i tyle w temacie...

Obrazek użytkownika Daf

21-05-2013 [20:34] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Ja mysle,ze PROWOKATOR, wydelegowany zeby na tym portalu siac zamet.
Druga mozliwosc to zaburzenia psychiczne , bo o mnie wypisuje brednie - nie
jestem Zydowka (chociaz znam sympatycznych Zydow tutaj)z lat 60-tych, pracuje
tu samodzielnie od wielu lat.
Licze na to bardzo, ze administracja tego portalu zapobiegnie wkrotce tym
ekscesom, nie tylko gorala - powstala cala sitwa, a szczegolna bezczelnosc,
takze dogarda, jest dla portalu szkodliwa. Oczekiwalam rzeczowej i sympatycznej
dyskusji (z Polakami nie mam tu kontaktu) - jezeli nic sie nie zmieni to
sie wyniose.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika gorylisko

21-05-2013 [20:53] - gorylisko | Link:

jak się pani wyniesie to pewnikiem niebo sie zawali...jak spadnie na alpy to świstak moze przestać zawijać sreberka...
i jak potem zyć, bez alpejskiej czekolady zawijanej przez świstakak w  sreberka...

Obrazek użytkownika goral

21-05-2013 [23:55] - goral | Link:

Wprowadzila pani wiele kontrowersji w naszych meskich relacjach.Wiaza sie z pani poczuciem estetyki.Kontrowersja polega na tym,ze nie mozemy odgadnac pani preferencji estetycznych wobec mezczyzn.Jaki meski stroj pani preferuje po zdjeciu swojej rytualnej peruki?Ja twierdze ,ze pani estetyczna opcja to facet w czerwonych stringach.Gorylisko zas upiera sie ,ze pani gustuje w skorzanych majtkach na szelkach wybijanych stalowymi cwiekami i oplecionych zelaznymi lancuchami.Bardzo prosze o rozwianie naszych Monstrualnych konsternacji,bowiem atmosfera sie zageszcza miedzy nami portalowymi arystokratami i juz nie wiemy czy lubi pani meskie wystepy solo czy zbijajac sie w stadka?Pragne rowniez doniesc ,ze glownym Providyrem jest GORYLISKO!!!ps..o owijaniu sie ze swistakiem w sreberko jeszcze nie slyszalem..Moze nam pani powie cos wiecej na ten temat? Brzmi to zachecajaco..

Obrazek użytkownika goral

22-05-2013 [10:55] - goral | Link:

Droga pani Daf..."stosunki miedzyludzkie sa w swiecie cywilizowanym ksztaltowane glownie przez wlasciwe przepisy prawne i sprawnie dzialajacy wymiar sprawiedliwosci"....hihihihi Ja naprawde zaczynam z zainteresowaniem pania czytac!!hihihihi
Pani juz pobila na glowe Michaline Wislocka!!!Wsrod nas gorali uzywamy w takich sytuacjach powiedzenia" "glodnemu chleb na mysli"......hihihi..."i sprawnie dzialajacy Wymiar Sprawiedliwosci"...i znowu sie posiuralem...oj bedzie kara!!!hihiohihi

Obrazek użytkownika gorylisko

21-05-2013 [20:58] - gorylisko | Link:

górale jak mało kto, dali odczuć komunie kim są... poza tym zawsze myśleli trzeźwo...to chyba wina bardzo świeżego górskiego powietrza...
choćby nie wiem ile piw pokonał...dyć zawsze trzeźwy osąd bedzie miał... a właśnie..madame daf ma świstaka który zawija w sreberka...
moze trza zapytać górala i znajdzie dla pani etat...też pani bedzie zawijać w sreberka...a co ? to się jeszcze obaczy...

Obrazek użytkownika kasia

21-05-2013 [21:53] - kasia | Link:

prawdziwym goralem to by wiedzial ze ....za za obmowienie kogos ( kasia jest platnym trolem)...
mozna zarobic w KUFE ...albo.... CIUPAGOM W LEP.......
Tak sie sklada tez ze znam bardzo dobrze gorali i to takich ktorzy pracuja od lat w Austrii i
powiem Ci gorylu ze bardzo dobrze im sie tam pracuje i ich opinia o Austrii i Austriakach jest
taka sama jak Pani Daf....
Tak samo tez gorale wypowiadaja sie o niektorych Polakach pracujacych w Austrii.
Dlatego wiem ze Pani Daf pisze prawde...wiec moze odczepcie sie od niej....
Z goralem tez to nie jest moja pierwsza dyskusja i znam doskonale jego poglady( nie powiedzialabym
ze mysli trzezwo).... doskonale sobie daje z nim rade i nie potrzebuje adwokatow.....
Zawse tys moge se śnim pourodzac po góralsku....
jako ino chce..:-)))))
Ale pewnie łon taki gorol.... łod KASINY???....

Obrazek użytkownika Daf

21-05-2013 [23:11] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Dziekuje Pani Kasiu. Polski plebs uwaza, ze moze sobie na wszystko pozwalac. Ale i to sie wkrotce skonczy. A polskich obibokow, ktorzy za granica Polske kompromituja swoim zlym zachowaniem i dobieraniem sie do swiadczen socjalnych tych dobrze rozwinietych krajow (mieszkania, zasilki) beda z tych krajow wyrzucac - duzo sie o tym mowi. Moze i w Polsce wkrotce zapanuje porzadek. Za takie pomawianie czy obmawianie kogos,powinna byc kara.
Ja jestem w moim srodowisku i w Polsce szanowana, wiec chamstwo i intrygi portalowego plebsu mnie nie wzruszaja.
Pozdrawiam

Obrazek użytkownika goral

22-05-2013 [00:08] - goral | Link:

Mila pani Daf...Tak serdecznie to ja sie dawno nie usmialem!!!Pani jest powodem,ze sie posiurolem w gacie...no i kto teraz zaplaci za pieluchy? za to w Polsce powinna byc kara...ps.jak kie odczuwa sie sensacje po zwinieciu sie w sreberko ze swistakiem? prosze sie podzielic znami tymi wrazeniami!! please!!!ps2.czy jest jakas kara za to?

Obrazek użytkownika goral

21-05-2013 [23:08] - goral | Link:

Z tym sie "kasiu" czy jak ci tam bezdyskusyjnie sie zgadzam.Marny los takich jak ty i podobnych..jak ludzie mojego pokroju obejma stery tego kraju...Zgotowaliscie "marny los" milionom polakow ludzac sie,ze zepchniecie ich do poziomu niewolnikow.Jakze sie pomyliliscie!! Tych ktorymi pogardzacie i ponizacie (Lemingi) beda waszymi "katami"..Bowiem Brat nasz i Nauczyciel uczy: "ci ktorzy byli ponizeni beda wywyzszeni a ci wywyzszeni beda ponizeni"....Drogie i bladzace dziecko.Moje cale zycie jest dowodem na prawdziwosc Jego slow..

Obrazek użytkownika Daf

21-05-2013 [23:19] - Daf (niezweryfikowany) | Link:

Tych sterow to Pan nie obejmie, bo bedzie Pan mial rekawki na pleckach zawiazane. Narazie przyda sie kubel zimnej wody na czerep.

Obrazek użytkownika goral

21-05-2013 [12:18] - goral | Link:

Polska jest krajem podzielonym na zawsze.Zyja w niej dwa narody..Polacy oraz "inni obywatele" czyli zdrajcy i zaprzancy,ktorych nasze intencje nie zmienia.Oni za pare groszy sprzedaja wlasnego ojca czy matke. Nie mowiac o Polsce i Polakach.To ludzie bez dusz i sumien.I jak daleko w przeszlosc pamiecia siega moja Rodzina ,Zawsze pamietaja ten podzial..
Ze wzruszeniem wysluchalem wwykladu panskiego kolegi pana Miroslawa Boruty..Dopomina sie on o to aby Prawda i jej atrybuty (autentyczne slownictwo)znalazlo miejsce w naszym codziennym zyciu.Dlatego uzywam stwierdzen "czerwone kanalie", "kryminalisci z Po"..bowiem odzwierciedlaja one autentyczna rzeczywistosc.Jak pan zauwazyl ta prawdziwosc stwierdzen wielu oburza!!Prosze wiec zadac sobie pytanie jak mozna prowadzic szczery i autentyczny dialog,skolo interlekutor narzuca panu zakres tematow,slownictwo i argumentacje?..Na koniec pragne przypomniec wczorajsze wydarzenie..byc moze przelomowe.Putin nakazuje swoim najwazniejszym sluzbom (wywiad wojskowy i taktyczny) WSPOLPRACE z Polskimi Sluzbami..Nie pyta Polskiego rzadu o zgode czy opinie..Ma swiadomosc ,ze Polska wspopracuje ze strukturami i wlasciwymi sluzbami NATO w tej materii.Konsekwencje i skutki oczywiste..Ja o moje srodowisko nie mamy zludzen.To koniec Polski.Polski samookreslajacej swoja wlasna Racje Stanu i Interes Narodowy.Wracamy pod but Rosjan...Wszystko pozamiatane.Represje ,ktore towarzyszyly podobnej zmianie od lat 40-tych nadchodza...