WŁODZIMIERZ DOMAGALSKI O STANIE WOJENNYM - ŁOMIANKI

14 XII 2012 r. w Łomiankach Stowarzyszenie Dobro Wspólne oraz Stowarzyszenie "Solidarność Walcząca - Oddział Warszawa" zorganizowały WIECZÓR PAMIĘCI poświęcony ofiarom stanu wojennego.  Poniżej zamieszczamy relację filmową ze spotkania. 

YouTube: