Sierpień 80

Sierpień 80...

Dlaczego w Polsce nic się nie da zrobić?!

Zwycięski Sierpień i za klęską - klęska...

W niedorzeczu Wisły - ryba psuje się od głowy -

- jak Wałęsa...